นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 16 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่าความซื่อสัตย์ของตน 852 0
คน หรือ หุ่นยนต์ 932 0
ใครทำให้เราดีขึ้น 620 0
น้องเมย์เปลี่ยนไป 832 0
ความกล้าหายไปไหน? 1224 0
การจัดการการเงิน 914 0
ลักษณะคนไม่ประสบความสำเร็จ 687 0
ทำงานเพื่องาน เพื่อเงิน ? 629 0
ก้าวให้ทันเวลา 931 1
ค่าของความคิด 829 0
คนโง่คือคนที่ทำแบบเดิม ๆ 753 0
ทำไมต้องฉวยโอกาส 900 1
การเรียนรู้ไม่มีทางลัด 701 0
การสื่อสารให้สำเร็จ 708 0
ค่าการให้อภัยคือการป้องกันอนาคต 645 0
เก็บเอามาคิด (บวก) 471 0
ความรับผิดชอบกับความสำเร็จ 830 0
วันหยุด วันทำ 726 0
การสร้างความมั่นใจ 691 0
ทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์ 640 0
ผสมศาสตร์ผสานคนปนสร้างค่าเวลา 623 0
เทคโนโลยีก้าวหน้าก็อาจมีปัญหา 565 0
ความหมายและค่าคิดใหญ่ คิดเล็ก 665 0
เป็นคนไหนในองค์กร 693 0
การเกษตรเน้นคุณค่า 712 0
สูตรแห่งความสำเร็จ 671 0
ทรัพย์สินทางปัญญาจริง 734 0
Multi-skills, multitasking 1181 0
ทุนมนุษย์ 826 0
กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 681 0
ยุคการแข่งขัน แค่พัฒนาไม่ถูกทางก็หายไป 1005 0
ค่าการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1016 0
ค่าเทคโนโลยี ค่าของคน 674 0
ตรวจสอบค่าพัฒนาตน 881 0
สุขได้ด้วยใจบริการ 731 0
ก้าวไกลด้วยการทำล่วงหน้า 514 0
ทุกคนมีค่าเพื่อตนเอง 673 0
ชีวิตคือละครจริง 675 0
เรียนให้สำเร็จในชีวิตต้องสร้างความสามารถและความดี 797 0
ทำได้ไม่พอต้องทำเป็น 600 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทยทำกับประเมินไปคนละทาง คุณภาพจึงไม่ไปไหน 982 0
การฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 1131 0
ทำให้ดีหน้าที่เรา 692 0
สาระที่ไม่ได้สาระ 661 0
Lean การศึกษา 916 0
การสอนพัฒนาทักษะการคิด 812 0
ก่อน lean คน ต้อง lean วิธีทำงาน 2 784 0
ก่อน lean คน ต้อง lean วิธีทำงาน 1 690 0
อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือคุณค่า 724 1
เส้นสายสร้างได้ 969 0
คนปัจจุบันค่าการทำงานสั้นลง 1013 13
เลือกทำให้ดีมีค่ากว่าเลือกได้ 9310 172
กระบวนทัศน์ไม่สำคัญเท่ากระบวนทำ 729 0
คุณค่าตามผลงานคือการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับ 728 0
การละเลยหน้าที่คือการลดค่าตน 748 0
การสร้างค่าตน 654 0
การใช้เวลาสมาธิสู่ความสำเร็จ 606 0
บ้านต่างยุคสมัย 723 0
ค่าการศึกษา 636 0
นำองค์กรให้เป็นองค์กรนำ 860 0
ติดวิชาการ 858 0
ติดอุ้ม 704 0
ค่าของเวลา 733 0
สิทธิบัตรหลวง 981 0
แก้การทำไม่ได้ 550 0
ภาวะผู้นำที่ทุกคนต้องมี 561 0
จงใช้โชคเป็นตัวช่วย ไม่รอให้โชคช่วย 761 0
หลักสูตรสอนวิชา vs พัฒนาปัญญา 733 0
ค่าของวันเกิด 644 0
การทำให้เลือกได้ 848 3
หลงรมณ์ 803 0
ค่าของความรู้อยู่นอกกรอบ 756 0
ชีวิตตามหลักพุทธ 797 0
อะไรทำให้คนประสบความสำเร็จ 575 0
หมั่นประเมินค่าตน 918 1
5 สิ่งต้องไปให้ถึงจึงสำเร็จ 643 0
อุตสาหกรรมยุค 4.0 1653 0
คุณภาพเด็กคือการหล่อหลอมของผู้ใหญ่ 671 1
เจอคนไม่มีคุณภาพต้องทำอย่างไร ? 675 1
คุณภาพคนต้องสร้างค่างาน 831 0
ค่าของการทำไม่ได้ 706 0
อนาคตสร้างได้ 780 0
ดอกเบี้ยติดลบ 775 0
วิชาการตามไม่ทันวิชาชีพ 943 3
ความสำเร็จ 646 0
หมั่นให้ความสำคัญกับตัวเองจึงมีค่า 661 0
ค่าการลองผิดลองถูก กับ ค่าการลองถูก 1047 0
ความซื่อสัตย์สำคัญสุด 699 0
การเป็นคนดี 662 0
ทำจริง สำเร็จจริง 763 0
ปอ ทฤษฎี: คนธรรมดาที่ยิ่งใหญ่ 694 1
ครูกราบขอโทษนักเรียน : กรณีที่ทุกคนต้องเรียน 880 0
การใช้ประโยชน์ของเขตอาเซียน: กรณียางพารามาเลเซีย 752 0
การพัฒนางานด้วยกระบวนการทำวิจัย 710 0
อย่าปิดกั้นปัญญาของตนเอง 536 0
หนีให้ได้ดี 678 0
อยากได้ดีต้องทำดีกว่าที่ทำ 569 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทยเหมือนเสื้อผ้าล้นตู้ 1027 1
ทำให้ได้ดีอย่าแค่ทำให้ดี 658 0
แด่ครู 622 0