นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 16 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ติดอุ้ม 670 0
ค่าของเวลา 708 0
สิทธิบัตรหลวง 953 0
แก้การทำไม่ได้ 532 0
ภาวะผู้นำที่ทุกคนต้องมี 529 0
จงใช้โชคเป็นตัวช่วย ไม่รอให้โชคช่วย 730 0
หลักสูตรสอนวิชา vs พัฒนาปัญญา 699 0
ค่าของวันเกิด 615 0
การทำให้เลือกได้ 805 3
หลงรมณ์ 756 0
ค่าของความรู้อยู่นอกกรอบ 720 0
ชีวิตตามหลักพุทธ 757 0
อะไรทำให้คนประสบความสำเร็จ 539 0
หมั่นประเมินค่าตน 862 1
5 สิ่งต้องไปให้ถึงจึงสำเร็จ 600 0
อุตสาหกรรมยุค 4.0 1587 0
คุณภาพเด็กคือการหล่อหลอมของผู้ใหญ่ 627 1
เจอคนไม่มีคุณภาพต้องทำอย่างไร ? 636 1
คุณภาพคนต้องสร้างค่างาน 792 0
ค่าของการทำไม่ได้ 673 0
อนาคตสร้างได้ 734 0
ดอกเบี้ยติดลบ 736 0
วิชาการตามไม่ทันวิชาชีพ 897 3
ความสำเร็จ 611 0
หมั่นให้ความสำคัญกับตัวเองจึงมีค่า 629 0
ค่าการลองผิดลองถูก กับ ค่าการลองถูก 1018 0
ความซื่อสัตย์สำคัญสุด 676 0
การเป็นคนดี 634 0
ทำจริง สำเร็จจริง 736 0
ปอ ทฤษฎี: คนธรรมดาที่ยิ่งใหญ่ 661 1
ครูกราบขอโทษนักเรียน : กรณีที่ทุกคนต้องเรียน 851 0
การใช้ประโยชน์ของเขตอาเซียน: กรณียางพารามาเลเซีย 724 0
การพัฒนางานด้วยกระบวนการทำวิจัย 687 0
อย่าปิดกั้นปัญญาของตนเอง 510 0
หนีให้ได้ดี 639 0
อยากได้ดีต้องทำดีกว่าที่ทำ 540 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทยเหมือนเสื้อผ้าล้นตู้ 996 1
ทำให้ได้ดีอย่าแค่ทำให้ดี 623 0
แด่ครู 594 0
ค่าของภาษาอยู่ที่ไหน? 642 0
เรียนรู้แบบฟองสบู่ 687 0
รู้ใช้โอกาสจึงมีโอกาส 707 1
คนงาน กับ คนทำงาน 684 0
มองย้อนอดีตกับโอกาสในปัจจุบัน 925 0
นักศึกษาลูกค้าเป็นใหญ่ 872 0
เมื่อโลกกว้างต้องสร้างความสามารถ 635 0
คนรู้ กับ ความรู้ 558 0
จิตวิทยาการแก้ปัญหา 500 0
ค่าของประสบการณ์ 709 0
เรียนให้ตรงตลาด 764 0
การแก้ความยากและทำให้ง่ายขึ้น 536 0
ใครน่าสงสาร บริการ หรือคน 643 0
ขึ้นปีใหม่ ได้เวลาการบริหารจัดการเวลา 592 1
สวัสดีรับปีใหม่ ๒๕๕๙ 489 0
ส.ค.ส.๒๕๕๙ 732 0
ทำไมวิจัยจึงไม่พัฒนา 945 2
ลงทะเบียนเรียน : การใช้ให้ดีมีค่าต้องร่วมมือก้น 632 0
ซื้อของตามค่าการใช้ชีวิต 657 0
เตรียมตัวขึ้นปีใหม่ให้มีคุณค่า 814 0
พรปีใหม่ 2559 822 0
แข่งและทำงานให้ได้กับได้ 711 0
New normal 447 0
ทำไมคนไทยทำงานไม่เป็น 735 0
เป้าหมายทำให้ได้ดีต่างกัน 493 0
ดื้อปัญญา 546 0
สอนคนคือการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 819 0
อายุการเกษียณอายุ 550 0
The voice กับการพัฒนาตน 483 0
พึ่ง คำที่มีคุณค่า 573 0
ปัญหาน้ำล้นกับการพัฒนาตนพัฒนางาน 523 0
เรียนสร้างค่าด้วยประชาสัมพันธ์ 706 0
ไก่อุตสาหกรรมกับการพัฒนาคน 679 0
ความพึงพอใจคือสิ่งที่อยากได้ไม่ใช่อยากทำ 635 0
ความล้มเหลวในการสื่อสารคือความล้มเหลวในชีวิต 515 0
ชัดเจน ง่าย สะดวก และรวดเร็ว คือความพึงพอใจในงานบริการ 917 0
พรสวรรค์ พรแสวง หรือพรสวรรค์ 588 0
เก่งเรียน เก่งงาน เก่งคน คือชีวิตที่มีสุข 488 0
ปรัชญาหลักสูตร คือ ... 562 0
ค่าการใช้ IT ต้องให้คุ้มค่า 647 3
5g กำลังจะมา 1006 4
การสอนแบบโค้ชที่ท้าทายการจัดการศึกษา 828 0
เรียนให้เป็นผู้นำไม่ใช่แค่ทำวิจัย 690 0
วิจัยไทยไปไม่ถูก ไม่ถึง และไม่ทัน 1190 2
อดีตจะมีค่าและสำคัญต้องสัมพันธ์กับปัจจุบัน 681 0
อย่าให้ทิฎฐิบังความสามารถความดี 631 0
ปัญญามีค่ากว่าความรู้ 615 1
คิดดีไม่ดี ใครได้อะไร 565 0
ค่าเทอม 10 อันดับมหาวิทยาลัยโลก 643 0
ผลไม้ไทยต้องเร่งแก้ไขที่การผลิต 675 0
กว่าจะเป็นพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร 816 1
ชนะ กับ เอาชนะ 629 0
มาเป็นผู้ช่ำชองนอกจากเชี่ยวชาญ 686 0
แก้ความยากให้เป็นความเก่ง  559 0
อย่าเอาความเหงามาลงที่ฉัน 499 1
ทำงานดีมีสุข 484 0
ทำให้ดี ดีกว่าเลือกได้ 534 0
ความสำเร็จเกิดได้ต้องเรียนรู้เอง 860 0
วิสัยทัศน์ ใครต้องรับผิดชอบ 704 0
เพิ่มค่างานด้วยการทำประชาสัมพันธ์ 891 0
มีกรรมต้องแก้กรรม 540 0