นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 16 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ใครน่าสงสาร บริการ หรือคน 635 0
ขึ้นปีใหม่ ได้เวลาการบริหารจัดการเวลา 585 1
สวัสดีรับปีใหม่ ๒๕๕๙ 482 0
ส.ค.ส.๒๕๕๙ 721 0
ทำไมวิจัยจึงไม่พัฒนา 933 2
ลงทะเบียนเรียน : การใช้ให้ดีมีค่าต้องร่วมมือก้น 621 0
ซื้อของตามค่าการใช้ชีวิต 646 0
เตรียมตัวขึ้นปีใหม่ให้มีคุณค่า 794 0
พรปีใหม่ 2559 807 0
แข่งและทำงานให้ได้กับได้ 697 0
New normal 433 0
ทำไมคนไทยทำงานไม่เป็น 719 0
เป้าหมายทำให้ได้ดีต่างกัน 482 0
ดื้อปัญญา 531 0
สอนคนคือการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 802 0
อายุการเกษียณอายุ 532 0
The voice กับการพัฒนาตน 472 0
พึ่ง คำที่มีคุณค่า 557 0
ปัญหาน้ำล้นกับการพัฒนาตนพัฒนางาน 509 0
เรียนสร้างค่าด้วยประชาสัมพันธ์ 690 0
ไก่อุตสาหกรรมกับการพัฒนาคน 652 0
ความพึงพอใจคือสิ่งที่อยากได้ไม่ใช่อยากทำ 623 0
ความล้มเหลวในการสื่อสารคือความล้มเหลวในชีวิต 504 0
ชัดเจน ง่าย สะดวก และรวดเร็ว คือความพึงพอใจในงานบริการ 888 0
พรสวรรค์ พรแสวง หรือพรสวรรค์ 572 0
เก่งเรียน เก่งงาน เก่งคน คือชีวิตที่มีสุข 473 0
ปรัชญาหลักสูตร คือ ... 551 0
ค่าการใช้ IT ต้องให้คุ้มค่า 637 3
5g กำลังจะมา 974 4
การสอนแบบโค้ชที่ท้าทายการจัดการศึกษา 813 0
เรียนให้เป็นผู้นำไม่ใช่แค่ทำวิจัย 678 0
วิจัยไทยไปไม่ถูก ไม่ถึง และไม่ทัน 1174 2
อดีตจะมีค่าและสำคัญต้องสัมพันธ์กับปัจจุบัน 671 0
อย่าให้ทิฎฐิบังความสามารถความดี 620 0
ปัญญามีค่ากว่าความรู้ 596 1
คิดดีไม่ดี ใครได้อะไร 554 0
ค่าเทอม 10 อันดับมหาวิทยาลัยโลก 626 0
ผลไม้ไทยต้องเร่งแก้ไขที่การผลิต 658 0
กว่าจะเป็นพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร 792 1
ชนะ กับ เอาชนะ 617 0
มาเป็นผู้ช่ำชองนอกจากเชี่ยวชาญ 675 0
แก้ความยากให้เป็นความเก่ง  546 0
อย่าเอาความเหงามาลงที่ฉัน 487 1
ทำงานดีมีสุข 471 0
ทำให้ดี ดีกว่าเลือกได้ 521 0
ความสำเร็จเกิดได้ต้องเรียนรู้เอง 844 0
วิสัยทัศน์ ใครต้องรับผิดชอบ 686 0
เพิ่มค่างานด้วยการทำประชาสัมพันธ์ 873 0
มีกรรมต้องแก้กรรม 527 0
งานเจริญ คนเจริญ ต้องทำอย่างไร 587 0
จงใช้หูตาหารู้อย่าใช้หาเรื่อง 519 0
ขอโทษใครต้องรับผิดชอบ 501 0
ชั้นปีการศึกษาเพื่อความสำเร็จ 470 0
มีสติเพื่อพัฒนา 718 0
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต้องทำจริง 871 1
เหตุของการดูหนังสือสอบไม่ทัน 558 0
C generation กับความเป็นไทย 519 0
รอหางานให้สมหวัง 685 0
อยู่นอก ม.อ. เวลาเดินไว 627 0
พัฒนา หรือ พัฒนาไม่ได้ 590 1
การฝึกฝนที่ดีไม่ต้องมีทางการ 488 0
เงินค่าตอบแทนที่เป็นทั้งรายได้และการลงทุน 539 0
ใส่ใจให้ดีมิให้เสียโอกาส 673 0
มั่นใจอย่างไรให้มีค่า 578 0
จงมองหาค่าและโอกาสในทุกการกระทำ 503 0
มองให้หลากมุม 483 0
ค่าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 627 0
วิธีการและกระบวนการสร้างความสำเร็จของชีวิต 3. การทำงานและชีวิต 598 0
วิธีการและกระบวนการสร้างความสำเร็จของชีวิต 2. การเรียน 655 0
วิธีการและกระบวนการสร้างความสำเร็จของชีวิต 1. เป้าหมายและความหมาย 573 0
ลำดับขั้นค่าของคน 3. สร้างค่าจากการสร้างองค์ความรู้ 940 0
ลำดับขั้นค่าของคน 2. การเพิ่มมูลค่างานด้วยระบบและห่วงโซ่งาน 606 0
ลำดับขั้นค่าของคน 1. ค่าของการทำงาน 561 0
ทำงานให้ได้ดีไม่ใช่แค่หน้าที่ ต้องดีที่งาน 521 0
สอนแบบประคอง 766 0
ค้าขายต้องเป็นคนไทยใจดี 659 0
คำถามหลังการสอบเพื่อการพัฒนาคน 522 0
ลอกการบ้านเป็นการผิดต่อชีวิต 636 0
ความสามารถมีค่าเพิ่มต้องเสริมเติมต่อกัน 486 0
จงเรียนให้ทำเป็น อย่าเรียนแค่ทำได้ 685 1
การทำงานให้ได้เงินเพิ่มด้วยตนเอง 454 0
ทำการสอบให้ได้ผลดีจริง 462 0
กระบวนการเรียนรู้ต้องผ่านการย่อยไม่ใช่แค่ผ่าน 571 0
การพัฒนาไม่สุดก็อาจสิ้นสุดด้วยการไม่พัฒนา 629 0
คนเก่งต้องพัฒนาจากตนเอง คนเก่งกว่าต้องพัฒนาจากคนอื่น 490 1
นับหนึ่งให้ถึงผล 626 0
ใช้ชีวิตให้มีกลยุทธ์ 596 0
ชีวิตสำคัญด้วยการนำเสนอ 833 1
ความเก่งสร้างได้ 810 0
หมอกควัน2015 846 2
ดี ไม่ดี พอดี 722 0
ความสามารถ ด้อยค่าด้วยความคิด เพิ่มค่าด้วยการทำ 647 0
สูงค่าต้องสร้างค่าสูง คุ้มตามคุณภาพ 650 0
จงเอาชนะงาน อย่ามัวพาลเอาชนะคน 707 0
เกร็ดความรู้การขึ้น TAXI ให้ปลอดภัย 562 0
ของดีบางทีก็เป็นปัญหา 451 0
แรงไหลของคนทำงาน 526 0
ว่างดีจริง ? 527 0
ทำทุกวันให้เป็นวันพิเศษ 987 0
ปัญหาระบบการศึกษา 872 1