นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 15 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อย่าแค่เรียนความรู้ ต้องเรียนใช้ความรู้ 685 0
ทำของดีให้ได้ดี 850 0
ทุกสิ่งที่ได้มาคือหน้าที่ที่ต้องทำ 866 0
Reset and renew 771 0
คิดอย่างไรให้ได้ดี 727 0
self value development 789 2
Learning by sharing 1234 0
พัฒนาคนอื่น คือสร้างค่างานสร้างค่าตน 910 0
เรียนให้เป็น จึงเป็นค่า 883 0
ไม่สู้ไม่มีวันได้ 711 0
คุณภาพเชิงผลได้ 793 1
ความดี ความชอบ 739 0
คิดแบบฟองสบู่ ชีวิตจึงอยู่ที่เดิม 1080 0
ความรู้ดิบ ความรู้สุก 1701 41
จัดการเวลาทำงาน 961 0
การหลุดพ้นความผิดพลาด 617 0
ความสำคัญของอายุ 1024 0
Self mastery 1335 0
Traning need เพื่อพัฒนาองค์กร 719 0
Self habits review 783 0
การทำงานยุคใหม่เน้นสร้างค่า อิสระ และท้าทาย 775 0
เรียนให้มีงานทำที่ดี 815 0
คัมภีร์ชีวิต 898 0
ต้องรู้ประโยชน์จึงได้ประโยชน์ 801 0
สำเร็จยังไม่พอ 892 0
Be active 888 0
การทำให้ได้ดีต้องเปลี่ยนที่ตนเอง 740 0
ตัวชี้วัดการพัฒนาเชิงรุก 915 0
อย่าใช้อารมณ์นำชีวิต 868 0
แรงผลักดันสู่ความสำเร็จ 728 0
การจัดการตนเองสู่ความสำเร็จ 877 0
Self discipline 822 0
บุคลิกคนทำงานยุคปัจจุบัน 936 0
ทักษะแต้มต่อในชีวิต 645 0
ชีวิตเหมือนการเดินทางต้องมีเป้าหมายและทิศทาง 673 0
วิสัยทำขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 557 0
บริหารความสามารถ vs บริหารอำนาจ 841 2
9 ขั้นสู่ความสำเร็จ 602 0
Self coaching เพื่อชัยชนะการทำงาน 788 0
หัวใจการแข่งขันคือการพัฒนาตน 905 0
เกษียณหน้าที่อาจารย์ 751 0
การศึกษาคือกระบวนการพัฒนา 782 0
พัฒนาค่าตนพัฒนาคนในองค์กร 573 0
ปรัชญาทำความสะอาด ปรัชญาการทำงาน 642 0
รู้ใช้อดีตให้มีค่า 626 0
ทำงานอย่างมีกลยุทธ์ 608 0
ค่าของเวลาค่าของคน 571 0
เทคโนโลยีปี 2020 787 1
ค่าของเป้าหมาย 919 0
การสอนเพื่อพัฒนาคน 3.สอนทำงาน 775 0
การสอนเพื่อพัฒนาคน 2. สอนใช้ความรู้ 633 0
การสอนเพื่อพัฒนาคน 1 สอนวิธีเรียน 859 0
ค่าของคนวันนี้อยู่ที่จิตวิญญาณ 732 0
ค่าการวิจัยต้องพัฒนา 988 0
อาจารย์ที่ปรึกษา สื่อกลางในการสร้างบัณฑิตคุณภาพ 1123 0
ดูละครย้อนความจริง 1587 0
การกำหนดตำแหน่งตน 843 0
ค่าคนอยู่ที่ทำจริง 698 0
บัญชีเรียนรู้ 984 0
เก่ง ดี ยอดเยี่ยม ยอดแย่ 733 0
ทำให้ดีต้องมีตรวจตรา 864 0
ค่าที่เปลี่ยนแปลง 831 0
การรู้จักตัวเอง 971 0
ความรู้วิชาการสร้างโอกาส ความสามารถพัฒนาสร้างค่า 911 0
ค่าของคนค่าขององค์กร 932 0
From farm to mouth 989 0
ผู้นำที่ทรงพลัง 1039 1
เวลากับการสร้างค่า 964 0
ทำอะไรต้องให้ค่าแก่กัน 836 0
จงเรียนให้รู้ อย่าแค่มีความรู้ 883 0
ชีวิตมีเป้าหมาย ต้องคิดทำอย่างมีเป้าหมาย 881 0
ทำได้ กับ ทำเป็น 1248 0
Bangkok Burger 1186 0
พุทธศาสนากับการพัฒนาตน 682 0
เปลี่ยนผู้ใช้ไอทีเป็นใช้ไอทีสร้างค่าพัฒนาประโยชน์ 982 0
สร้างสรรค์ พัฒนา ทำให้ดีกว่าที่มี 658 0
ดีกว่าต้องมีมูลค่าเพิ่ม 721 0
มีการศึกษา 816 1
การจัดการน้ำภาคปฏิบัติ 759 0
วิสัยทัศน์บรรลุด้วยวิสัยทำ 866 0
แก้ปัญหาพัฒนาปัญญา 683 0
ค่าความเชี่ยวชาญต้องมีพรหมวิหาร 835 0
ทำเสร็จ กับ ทำสำเร็จ 811 0
ความรู้ ความสามารถ กลยุทธ์ 820 0
ตัวแทนคุณภาพ 884 0
Office hours 746 1
ระดับค่าของความรู้ ระดับค่าคน 987 0
ตรวจค่าตน 1048 0
การเจริญก้าวหน้า พัฒนาบุคลากร 799 0
การพัฒนาหรือแก่ชรา 1013 0
ความหมายตนสร้างได้ 808 0
การพัฒนาตน 922 0
เชื่อด้วยตัวเอง 852 0
เก่ง อวดเก่ง ต่างกันยังไง ? 1048 0
ค่าของความรู้อยู่ที่ใช้ทำอะไร 595 0
ชีวิตที่ดีต้องตามให้ทัน 670 0
เกษตรสร้างค่าต้องมีความสามารถคน 910 0
อยากได้ดี ต้องหมั่นให้ 1065 1
ค่าความซื่อสัตย์ของตน 849 0
คน หรือ หุ่นยนต์ 930 0