นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 15 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ความกล้าหายไปไหน? 1147 0
การจัดการการเงิน 867 0
ลักษณะคนไม่ประสบความสำเร็จ 653 0
ทำงานเพื่องาน เพื่อเงิน ? 590 0
ก้าวให้ทันเวลา 884 1
ค่าของความคิด 784 0
คนโง่คือคนที่ทำแบบเดิม ๆ 718 0
ทำไมต้องฉวยโอกาส 858 1
การเรียนรู้ไม่มีทางลัด 661 0
การสื่อสารให้สำเร็จ 663 0
ค่าการให้อภัยคือการป้องกันอนาคต 608 0
เก็บเอามาคิด (บวก) 444 0
ความรับผิดชอบกับความสำเร็จ 784 0
วันหยุด วันทำ 681 0
การสร้างความมั่นใจ 643 0
ทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์ 598 0
ผสมศาสตร์ผสานคนปนสร้างค่าเวลา 592 0
เทคโนโลยีก้าวหน้าก็อาจมีปัญหา 520 0
ความหมายและค่าคิดใหญ่ คิดเล็ก 635 0
เป็นคนไหนในองค์กร 658 0
การเกษตรเน้นคุณค่า 672 0
สูตรแห่งความสำเร็จ 639 0
ทรัพย์สินทางปัญญาจริง 685 0
Multi-skills, multitasking 1126 0
ทุนมนุษย์ 784 0
กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 641 0
ยุคการแข่งขัน แค่พัฒนาไม่ถูกทางก็หายไป 962 0
ค่าการเรียนรู้ด้วยตนเอง 973 0
ค่าเทคโนโลยี ค่าของคน 635 0
ตรวจสอบค่าพัฒนาตน 847 0
สุขได้ด้วยใจบริการ 689 0
ก้าวไกลด้วยการทำล่วงหน้า 486 0
ทุกคนมีค่าเพื่อตนเอง 640 0
ชีวิตคือละครจริง 643 0
เรียนให้สำเร็จในชีวิตต้องสร้างความสามารถและความดี 768 0
ทำได้ไม่พอต้องทำเป็น 553 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทยทำกับประเมินไปคนละทาง คุณภาพจึงไม่ไปไหน 921 0
การฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 1050 0
ทำให้ดีหน้าที่เรา 629 0
สาระที่ไม่ได้สาระ 618 0
Lean การศึกษา 864 0
การสอนพัฒนาทักษะการคิด 774 0
ก่อน lean คน ต้อง lean วิธีทำงาน 2 737 0
ก่อน lean คน ต้อง lean วิธีทำงาน 1 636 0
อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือคุณค่า 675 1
เส้นสายสร้างได้ 881 0
คนปัจจุบันค่าการทำงานสั้นลง 835 11
เลือกทำให้ดีมีค่ากว่าเลือกได้ 2982 94
กระบวนทัศน์ไม่สำคัญเท่ากระบวนทำ 645 0
คุณค่าตามผลงานคือการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับ 666 0
การละเลยหน้าที่คือการลดค่าตน 702 0
การสร้างค่าตน 616 0
การใช้เวลาสมาธิสู่ความสำเร็จ 567 0
บ้านต่างยุคสมัย 684 0
ค่าการศึกษา 604 0
นำองค์กรให้เป็นองค์กรนำ 819 0
ติดวิชาการ 820 0
ติดอุ้ม 654 0
ค่าของเวลา 699 0
สิทธิบัตรหลวง 945 0
แก้การทำไม่ได้ 526 0
ภาวะผู้นำที่ทุกคนต้องมี 518 0
จงใช้โชคเป็นตัวช่วย ไม่รอให้โชคช่วย 717 0
หลักสูตรสอนวิชา vs พัฒนาปัญญา 688 0
ค่าของวันเกิด 599 0
การทำให้เลือกได้ 788 3
หลงรมณ์ 740 0
ค่าของความรู้อยู่นอกกรอบ 707 0
ชีวิตตามหลักพุทธ 742 0
อะไรทำให้คนประสบความสำเร็จ 529 0
หมั่นประเมินค่าตน 839 1
5 สิ่งต้องไปให้ถึงจึงสำเร็จ 589 0
อุตสาหกรรมยุค 4.0 1561 0
คุณภาพเด็กคือการหล่อหลอมของผู้ใหญ่ 614 1
เจอคนไม่มีคุณภาพต้องทำอย่างไร ? 620 1
คุณภาพคนต้องสร้างค่างาน 779 0
ค่าของการทำไม่ได้ 662 0
อนาคตสร้างได้ 721 0
ดอกเบี้ยติดลบ 723 0
วิชาการตามไม่ทันวิชาชีพ 880 3
ความสำเร็จ 602 0
หมั่นให้ความสำคัญกับตัวเองจึงมีค่า 616 0
ค่าการลองผิดลองถูก กับ ค่าการลองถูก 1007 0
ความซื่อสัตย์สำคัญสุด 667 0
การเป็นคนดี 624 0
ทำจริง สำเร็จจริง 721 0
ปอ ทฤษฎี: คนธรรมดาที่ยิ่งใหญ่ 652 1
ครูกราบขอโทษนักเรียน : กรณีที่ทุกคนต้องเรียน 838 0
การใช้ประโยชน์ของเขตอาเซียน: กรณียางพารามาเลเซีย 713 0
การพัฒนางานด้วยกระบวนการทำวิจัย 675 0
อย่าปิดกั้นปัญญาของตนเอง 499 0
หนีให้ได้ดี 630 0
อยากได้ดีต้องทำดีกว่าที่ทำ 530 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทยเหมือนเสื้อผ้าล้นตู้ 982 1
ทำให้ได้ดีอย่าแค่ทำให้ดี 614 0
แด่ครู 585 0
ค่าของภาษาอยู่ที่ไหน? 636 0
เรียนรู้แบบฟองสบู่ 677 0
รู้ใช้โอกาสจึงมีโอกาส 696 1
คนงาน กับ คนทำงาน 669 0