นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 14 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ผลิตได้ก็ยังขายไม่ได้หากไม่ซื่อสัตย์ 722 0
เกณฑ์คุณภาพที่ไม่มีคุณภาพจริง 904 0
การศึกษายุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องเปลี่ยน teaching เป็น coaching 1181 0
อยากทำได้ดีต้องลงมือทำเอง 639 0
คนคุณภาพ 713 0
แพ้-ชนะไม่สำคัญ สำคัญที่ความสำเร็จ 714 0
อยากเก่งต้องทำเองไม่ต้องรอใครสอน 737 0
การจัดการความรู้หลังกิจกรรม 1072 0
อยากสำเร็จ ต้องทำใหม่ ไม่ใช่ทำแบบเดิม 731 0
คนว่างงาน 989 1
อยากได้ อยากเห็น อยากรู้ คือเส้นทางของคนสำเร็จ 918 0
สมรรถนะคนทันโลก 618 0
ศึกษาดูงาน เป็น ดูงานเพื่อการศึกษา 880 0
เรียนสอนภาษาอังกฤษด้วยการพัฒนา 1040 0
การกำหนดวิสัยทัศน์ตน 602 0
คิดให้สำเร็จ 641 0
ค่าความไม่เก่ง 649 0
เรียนให้(ไม่)มีงานทำ 778 0
การเรียนคือการเตรียมตัวแข่งขันในชีวิต 892 0
หลักสูตรพัฒนาสร้างค่าคน 777 0
ปรับทิศ เปลี่ยนทำ ปรับนำ เปลี่ยนตาม 900 0
เกษตรประณีต 674 0
เกษตรวัฒนธรรมไทย เกษตรจรรยาบรรณ 973 0
ความสำคัญของเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาว 706 0
ปัญญาต้องมากับสติจึงดีได้ 628 0
การเรียนรู้กับการทำกิจกรรม 875 0
พ่อ แม่ ลูก ผูกพันภาระหน้าที่กัน 1039 2
ทำไม่ได้จริงหรือ ? 738 0
จงทำตามหน้าที่ อย่าทำตามประสบการณ์สันดานเดิม 708 0
Game (ที่ต้อง) over 898 0
คนมีค่า 726 0
Game (ไม่มีวัน) over 628 0
ทำหน้าที่เพื่อประชาสัมพันธ์ตน 588 0
การจัดการค่าตน 497 0
ความคาดหวังและความท้าทายมหาวิทยาลัยในกำกับ 671 0
ปั้นคน 647 0
ฝึกอยู่คนเดียว 1064 0
อย่าแค่เรียนความรู้ ต้องเรียนใช้ความรู้ 648 0
ทำของดีให้ได้ดี 813 0
ทุกสิ่งที่ได้มาคือหน้าที่ที่ต้องทำ 818 0
Reset and renew 729 0
คิดอย่างไรให้ได้ดี 684 0
self value development 747 2
Learning by sharing 1186 0
พัฒนาคนอื่น คือสร้างค่างานสร้างค่าตน 867 0
เรียนให้เป็น จึงเป็นค่า 840 0
ไม่สู้ไม่มีวันได้ 654 0
คุณภาพเชิงผลได้ 754 1
ความดี ความชอบ 703 0
คิดแบบฟองสบู่ ชีวิตจึงอยู่ที่เดิม 1021 0
ความรู้ดิบ ความรู้สุก 1583 40
จัดการเวลาทำงาน 905 0
การหลุดพ้นความผิดพลาด 576 0
ความสำคัญของอายุ 972 0
Self mastery 1276 0
Traning need เพื่อพัฒนาองค์กร 675 0
Self habits review 745 0
การทำงานยุคใหม่เน้นสร้างค่า อิสระ และท้าทาย 719 0
เรียนให้มีงานทำที่ดี 760 0
คัมภีร์ชีวิต 814 0
ต้องรู้ประโยชน์จึงได้ประโยชน์ 750 0
สำเร็จยังไม่พอ 837 0
Be active 846 0
การทำให้ได้ดีต้องเปลี่ยนที่ตนเอง 686 0
ตัวชี้วัดการพัฒนาเชิงรุก 867 0
อย่าใช้อารมณ์นำชีวิต 820 0
แรงผลักดันสู่ความสำเร็จ 682 0
การจัดการตนเองสู่ความสำเร็จ 833 0
Self discipline 781 0
บุคลิกคนทำงานยุคปัจจุบัน 891 0
ทักษะแต้มต่อในชีวิต 603 0
ชีวิตเหมือนการเดินทางต้องมีเป้าหมายและทิศทาง 632 0
วิสัยทำขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 520 0
บริหารความสามารถ vs บริหารอำนาจ 802 2
9 ขั้นสู่ความสำเร็จ 561 0
Self coaching เพื่อชัยชนะการทำงาน 753 0
หัวใจการแข่งขันคือการพัฒนาตน 873 0
เกษียณหน้าที่อาจารย์ 703 0
การศึกษาคือกระบวนการพัฒนา 747 0
พัฒนาค่าตนพัฒนาคนในองค์กร 538 0
ปรัชญาทำความสะอาด ปรัชญาการทำงาน 615 0
รู้ใช้อดีตให้มีค่า 595 0
ทำงานอย่างมีกลยุทธ์ 577 0
ค่าของเวลาค่าของคน 540 0
เทคโนโลยีปี 2020 752 1
ค่าของเป้าหมาย 871 0
การสอนเพื่อพัฒนาคน 3.สอนทำงาน 717 0
การสอนเพื่อพัฒนาคน 2. สอนใช้ความรู้ 603 0
การสอนเพื่อพัฒนาคน 1 สอนวิธีเรียน 807 0
ค่าของคนวันนี้อยู่ที่จิตวิญญาณ 707 0
ค่าการวิจัยต้องพัฒนา 950 0
อาจารย์ที่ปรึกษา สื่อกลางในการสร้างบัณฑิตคุณภาพ 1072 0
ดูละครย้อนความจริง 1505 0
การกำหนดตำแหน่งตน 806 0
ค่าคนอยู่ที่ทำจริง 663 0
บัญชีเรียนรู้ 946 0
เก่ง ดี ยอดเยี่ยม ยอดแย่ 704 0
ทำให้ดีต้องมีตรวจตรา 836 0
ค่าที่เปลี่ยนแปลง 801 0
การรู้จักตัวเอง 945 0