นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 14 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทุกสิ่งที่ได้มาคือหน้าที่ที่ต้องทำ 805 0
Reset and renew 715 0
คิดอย่างไรให้ได้ดี 668 0
self value development 733 2
Learning by sharing 1172 0
พัฒนาคนอื่น คือสร้างค่างานสร้างค่าตน 857 0
เรียนให้เป็น จึงเป็นค่า 831 0
ไม่สู้ไม่มีวันได้ 646 0
คุณภาพเชิงผลได้ 740 1
ความดี ความชอบ 690 0
คิดแบบฟองสบู่ ชีวิตจึงอยู่ที่เดิม 1009 0
ความรู้ดิบ ความรู้สุก 1542 39
จัดการเวลาทำงาน 890 0
การหลุดพ้นความผิดพลาด 560 0
ความสำคัญของอายุ 957 0
Self mastery 1249 0
Traning need เพื่อพัฒนาองค์กร 659 0
Self habits review 728 0
การทำงานยุคใหม่เน้นสร้างค่า อิสระ และท้าทาย 699 0
เรียนให้มีงานทำที่ดี 746 0
คัมภีร์ชีวิต 792 0
ต้องรู้ประโยชน์จึงได้ประโยชน์ 731 0
สำเร็จยังไม่พอ 822 0
Be active 830 0
การทำให้ได้ดีต้องเปลี่ยนที่ตนเอง 670 0
ตัวชี้วัดการพัฒนาเชิงรุก 856 0
อย่าใช้อารมณ์นำชีวิต 809 0
แรงผลักดันสู่ความสำเร็จ 676 0
การจัดการตนเองสู่ความสำเร็จ 822 0
Self discipline 771 0
บุคลิกคนทำงานยุคปัจจุบัน 876 0
ทักษะแต้มต่อในชีวิต 593 0
ชีวิตเหมือนการเดินทางต้องมีเป้าหมายและทิศทาง 619 0
วิสัยทำขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 508 0
บริหารความสามารถ vs บริหารอำนาจ 794 2
9 ขั้นสู่ความสำเร็จ 549 0
Self coaching เพื่อชัยชนะการทำงาน 737 0
หัวใจการแข่งขันคือการพัฒนาตน 862 0
เกษียณหน้าที่อาจารย์ 688 0
การศึกษาคือกระบวนการพัฒนา 733 0
พัฒนาค่าตนพัฒนาคนในองค์กร 521 0
ปรัชญาทำความสะอาด ปรัชญาการทำงาน 598 0
รู้ใช้อดีตให้มีค่า 585 0
ทำงานอย่างมีกลยุทธ์ 565 0
ค่าของเวลาค่าของคน 529 0
เทคโนโลยีปี 2020 742 1
ค่าของเป้าหมาย 856 0
การสอนเพื่อพัฒนาคน 3.สอนทำงาน 706 0
การสอนเพื่อพัฒนาคน 2. สอนใช้ความรู้ 593 0
การสอนเพื่อพัฒนาคน 1 สอนวิธีเรียน 791 0
ค่าของคนวันนี้อยู่ที่จิตวิญญาณ 697 0
ค่าการวิจัยต้องพัฒนา 937 0
อาจารย์ที่ปรึกษา สื่อกลางในการสร้างบัณฑิตคุณภาพ 1058 0
ดูละครย้อนความจริง 1480 0
การกำหนดตำแหน่งตน 791 0
ค่าคนอยู่ที่ทำจริง 655 0
บัญชีเรียนรู้ 931 0
เก่ง ดี ยอดเยี่ยม ยอดแย่ 694 0
ทำให้ดีต้องมีตรวจตรา 823 0
ค่าที่เปลี่ยนแปลง 789 0
การรู้จักตัวเอง 932 0
ความรู้วิชาการสร้างโอกาส ความสามารถพัฒนาสร้างค่า 869 0
ค่าของคนค่าขององค์กร 889 0
From farm to mouth 938 0
ผู้นำที่ทรงพลัง 983 1
เวลากับการสร้างค่า 930 0
ทำอะไรต้องให้ค่าแก่กัน 797 0
จงเรียนให้รู้ อย่าแค่มีความรู้ 833 0
ชีวิตมีเป้าหมาย ต้องคิดทำอย่างมีเป้าหมาย 825 0
ทำได้ กับ ทำเป็น 1181 0
Bangkok Burger 1124 0
พุทธศาสนากับการพัฒนาตน 641 0
เปลี่ยนผู้ใช้ไอทีเป็นใช้ไอทีสร้างค่าพัฒนาประโยชน์ 925 0
สร้างสรรค์ พัฒนา ทำให้ดีกว่าที่มี 621 0
ดีกว่าต้องมีมูลค่าเพิ่ม 687 0
มีการศึกษา 765 1
การจัดการน้ำภาคปฏิบัติ 704 0
วิสัยทัศน์บรรลุด้วยวิสัยทำ 808 0
แก้ปัญหาพัฒนาปัญญา 609 0
ค่าความเชี่ยวชาญต้องมีพรหมวิหาร 790 0
ทำเสร็จ กับ ทำสำเร็จ 769 0
ความรู้ ความสามารถ กลยุทธ์ 781 0
ตัวแทนคุณภาพ 825 0
Office hours 704 1
ระดับค่าของความรู้ ระดับค่าคน 918 0
ตรวจค่าตน 938 0
การเจริญก้าวหน้า พัฒนาบุคลากร 742 0
การพัฒนาหรือแก่ชรา 946 0
ความหมายตนสร้างได้ 762 0
การพัฒนาตน 864 0
เชื่อด้วยตัวเอง 803 0
เก่ง อวดเก่ง ต่างกันยังไง ? 990 0
ค่าของความรู้อยู่ที่ใช้ทำอะไร 557 0
ชีวิตที่ดีต้องตามให้ทัน 629 0
เกษตรสร้างค่าต้องมีความสามารถคน 870 0
อยากได้ดี ต้องหมั่นให้ 1008 1
ค่าความซื่อสัตย์ของตน 816 0
คน หรือ หุ่นยนต์ 884 0
ใครทำให้เราดีขึ้น 572 0
น้องเมย์เปลี่ยนไป 782 0