นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 14 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ซื่อสัตย์คือคุณภาพจริง 1112 0
คุณสมบัติ กับ คุณค่า 939 0
ทุจริตตนเอง 1139 0
ผลเกิดจากกรรม 883 0
ตั้งสติก่อนทำดี 1242 0
ใช้ไอทีทำหน้าที่ให้ไม่ใช่ทำแทน 814 0
ผลงานกระดาษ 1014 5
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดพอดี 674 0
ยุค 4.0 ต้องใช้ความสามารถและมีธรรมาภิบาล 938 0
CV ที่มีคุณค่าคน 850 0
ทำวิสัยทัศน์ให้สำเร็จ 728 0
ทำไมต้องทำดีกว่า 913 0
รักตัวเอง ? 778 0
ทำงาน + ทำดี 673 0
Inspire vs passion 1074 1
งานมั่นคง 751 0
ธ ทรงเป็แบบอย่างการทำเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 686 0
ค่าการศึกษาระดับปริญญาโท 993 0
สัญญลักษณ์ดี ไม่ดี 807 0
ธ ทรงเป็นนักพัฒนายุค 4.0 1577 0
เดิมพันชีวิต 887 2
ทำดีที่สุด หมายถึง 676 0
สินค้าเทคโนโลยี ยิ่งนานยิ่งทันสมัย 781 1
ธ ทรงเป็นแบบอย่างความมุ่งมั่น 982 0
ทำไม ความรู้ยิ่งใช้ยิ่งรู้ 874 0
ค่าวิชา 738 0
มหาวิทยาลัย 750 0
การทำหน้าที่ให้ได้ดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 519 0
ทำบัญชีพฤติกรรม 777 0
ต้องมี passion ที่ดีจึงดีได้ 752 0
ชาร์จแบตชีวิต 678 0
ส่องดูตัวเองจากสเตตัส 759 0
อยากได้ดี อยากทำให้ได้ดี 727 0
สร้างโอกาสให้ตัวเอง 1011 0
การศึกษาพัฒนาความเก่ง ไม่ใช่ทำคนให้เก่ง 861 0
Our loss is our gain 2 การลงทุนการศึกษา 908 0
ยุคการแข่งขัน 881 0
Data Literacy 1164 0
Our loss is our gain 1248 1
สิ่งที่พ่อแม่ไม่ให้มา 946 0
ความพึงพอใจ 1073 0
ห่วงโซ่ความสำเร็จ 993 0
การศึกษาพัฒนาความสามารถการแข่งขัน 723 0
บริหารค่าความสามารถต้องบริหารความต่าง 785 0
ชีวิตไม่ได้ดีเพราะคำว่า เข็ด 864 0
ทำให้ก้าวหน้า ? 749 0
เรียนคณิตศาสตร์พัฒนาความสามารถการคิด 985 0
สิ่งที่เทคโนโลยีทำให้ไม่ได้ 775 0
อยากมีโอกาสต้องสร้างโอกาสให้ตัวเอง 664 0
Tailor made study 793 0
ทัศนคติ +/- 762 0
ไก่บ้าน ไก่อุตสาหกรรม 919 0
เล่นให้เป็น 840 0
ยุคใช้ความสามารถ 851 0
เอกสารอ้างอิง กับ บรรณานุกรม 960 0
เพื่อชาติ เพื่อชื่อ เพื่อชีพ 812 0
ค่าของ review of literatures ในชีวิตประจำวัน 839 0
ตัวเงินสดกำลังจะหายไป 770 0
ปริญญาใช้สร้างโอกาส วิชาใช้สร้างค่า 881 0
Strong 773 0
ทุกหน้าที่มีส่วนสร้างค่าองค์กร 801 2
ความซื่อสัตย์ สร้างคน สร้างค่า 980 0
อยาก 932 0
ประเมินเพิ่มค่าพัฒนาเชิงบวก 601 0
ความซื่อสัตย์คือมาตรฐานสำคัญการเกษตรไทย 909 0
หน้าที่ตามวัย ส่วนตน ส่วนรวม ส่วนร่วม 1073 1
แนะ นำ ติ ชม 702 0
งง 1277 0
การทำให้ก้าวหน้า 624 0
ทันโลก หรือ ตามโลก 865 0
เสียงของลูกค้าคือทางสร้างค่านวัตกรรม 761 0
ก้าวตามไม่ทันเทคโนโลยี 682 0
อยากได้นวัตกรรม ต้องสอนให้ทำ ถามให้คิด 856 0
ต้องศึกษา อย่าแค่เล่าเรียน 533 0
แนวทางการทำให้ได้ดี 639 0
อยากเก่งภาษาอย่าแค่เรียนต้องหมั่นเพิ่มพูน 540 0
งานสบาย หมายถึง 814 0
ความเป็นผู้นำที่มีค่า 820 0
จัดระเบียบความรู้ให้เป็นประสบการณ์มีค่าจริง 777 0
ตอบไม่ได้ไม่ได้แปลว่า โง่ 722 0
ผลิตได้ก็ยังขายไม่ได้หากไม่ซื่อสัตย์ 772 0
เกณฑ์คุณภาพที่ไม่มีคุณภาพจริง 976 0
การศึกษายุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องเปลี่ยน teaching เป็น coaching 1260 0
อยากทำได้ดีต้องลงมือทำเอง 683 0
คนคุณภาพ 757 0
แพ้-ชนะไม่สำคัญ สำคัญที่ความสำเร็จ 764 0
อยากเก่งต้องทำเองไม่ต้องรอใครสอน 779 0
การจัดการความรู้หลังกิจกรรม 1123 0
อยากสำเร็จ ต้องทำใหม่ ไม่ใช่ทำแบบเดิม 774 0
คนว่างงาน 1039 1
อยากได้ อยากเห็น อยากรู้ คือเส้นทางของคนสำเร็จ 982 0
สมรรถนะคนทันโลก 656 0
ศึกษาดูงาน เป็น ดูงานเพื่อการศึกษา 929 0
เรียนสอนภาษาอังกฤษด้วยการพัฒนา 1110 0
การกำหนดวิสัยทัศน์ตน 658 0
คิดให้สำเร็จ 690 0
ค่าความไม่เก่ง 698 0
เรียนให้(ไม่)มีงานทำ 835 0
การเรียนคือการเตรียมตัวแข่งขันในชีวิต 952 0
หลักสูตรพัฒนาสร้างค่าคน 840 0