นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 13 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทบทวนเรื่องรักหลังวาเลนไทน์ 2560 1572 0
ระบบงานสร้างค่างาน 1501 0
ประสิทธิภาพการบริหารธุรการ 997 0
สื่อสารให้งานสำเร็จ 892 0
ผู้นำ นำอะไร 726 0
ก้าวเดินตามธรรมชาติ 645 0
ผู้ทรงคุณวุฒิ 821 0
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 611 0
ตั้งสติในการเรียน 2 791 0
ตั้งสติในการเรียน 1 1026 0
เรียนนำ 838 0
การศึกษาปลายปิด การศึกษาปลายเปิด 966 0
ตั้งใจทำงานดีแต่ไม่ก้าวหน้าสักที 753 0
เรียนหนักทำไมไม่ได้ดี 823 0
ยุคของเจ้าหน้าที่บุคคลสู่ HRM 802 0
Effective and efficiency 605 0
ความสำคัญของการทำนายตนเอง 688 0
ค่าจริงของการศึกษา/อบรม 733 0
Internal CSV 561 0
ความรู้ ทรัพย์สิน ปัญญา 560 0
กลวิธีการสร้างความสำเร็จ 2 621 0
กลวิธีการสร้างความสำเร็จ 1 587 0
คุณสมบัติคนเป็นหัวหน้า 609 0
เก่ง 5 ระดับ 794 0
กิจกรรมวิจัย กิจการวิจัย 1501 0
Worker center 738 0
การทำทุกอย่าง จงทำเพื่อเพิ่มค่าประสบการณ์ 636 0
ฝึกสันดานที่ดี 765 0
มังกรเก่ง continuous improvement 742 0
คุณภาพ เกณฑ์ กับ โกรท 732 0
ทำเป้าหมายให้สำเร็จ 753 0
หลักฐานสำคัญสุด 648 0
คนอยู่ได้ดียุค 4.0 682 0
รักตัวต้องทำดีให้ตัวเอง 640 0
วันเด็ก วันครู สู่การสร้างคนสร้างชาติ 559 0
ฟังให้เป็นจึงเกิดค่า 726 1
ใฝ่ดีจึงได้ดีจริง 802 0
คนมีค่าตามหน้าที่ 751 0
อยากสมหวังต้องทำให้ดีและมีพอ 856 1
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 3. กระบวนการเรียนให้สร้างค่า 697 0
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 2. เตรียมการ 871 0
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 1. เป้าหมาย 909 0
วันวาน วันนี้ พรุ่งนี้ 793 0
ดี ไม่ดี ดูที่ผล 784 0
Start doing, Start success 793 0
คน 4.0 คนเพิ่มค่า 833 0
แก้ยาก แก้ยุ่ง 742 0
เอาเปรียบคือเสียเปรียบ เสียเปรียบคือได้เปรียบ 743 0
ค่าความปรารถนาดี 664 0
จงเรียนให้มีการศึกษา ไม่ใช่สำเร็จการศึกษา 643 0
ฝึกมีก๊อกสองก๊อกสาม 752 0
คิด ทำชีวิตให้มีค่าคิด 656 0
วัฒนธรรมของประเทศ 783 0
อดออมให้ได้ดี 838 0
หยอกล้อ สานต่อชีวิต 825 1
ทำงานแบบนักวิชาการ 652 0
คุณค่าของความยาก 758 0
บทเรียน บทสอน 689 0
สติในการทำให้ได้ดี 848 0
ไม่ได้ดีเพราะหลอกตัวเอง 906 1
คิดแบบโค๊ชในการทำงานร่วมกัน 599 0
ตั้งใจฟังคำติชม 712 3
การทำให้ได้ดีไม่ยากอย่างที่คิด 641 0
ลองผิด ลองถูก 698 1
เมื่อโจรคิดสั้น เราต้องหมั่นคิดยาว 1031 1
ทำชีวิตให้มีค่า 625 0
การแข่งขันชีวิตที่ดีต้องชนะที่ตัวเอง 700 0
ความพยายามคือค่าของชีวิต 727 0
ทรัพย์สิน หนี้สิน 707 0
ลูกค้าสำคัญสุดคือความเจริญของคนขาย 940 0
ขอโอกาสตัวเอง 809 0
ตรวจค่าความสามารถตน 610 1
การศึกษาเพื่อพัฒนาการทำงาน 600 0
เรียนเป็นคนงาน เรียนทำงาน 985 0
เก่งเรียน เก่งชีวิต 656 0
คิดดีทำดีต่อกัน 1011 0
การจัดการเวลาสู่ความสำเร็จ 561 0
มีระบบระเบียบ มีความสำเร็จ 695 0
การเกษตรเต็มคำ 741 0
เสื่อมเสีย 833 0
คนได้ดี 791 0
โลกเปลี่ยนไป ใกล้ไกลอยากให้ใกล้ชิดกัน 1002 2
จิตวิญญาณความสำเร็จ 727 0
ซื่อสัตย์คือคุณภาพจริง 1072 0
คุณสมบัติ กับ คุณค่า 908 0
ทุจริตตนเอง 1103 0
ผลเกิดจากกรรม 862 0
ตั้งสติก่อนทำดี 1211 0
ใช้ไอทีทำหน้าที่ให้ไม่ใช่ทำแทน 784 0
ผลงานกระดาษ 985 5
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดพอดี 654 0
ยุค 4.0 ต้องใช้ความสามารถและมีธรรมาภิบาล 908 0
CV ที่มีคุณค่าคน 828 0
ทำวิสัยทัศน์ให้สำเร็จ 702 0
ทำไมต้องทำดีกว่า 882 0
รักตัวเอง ? 750 0
ทำงาน + ทำดี 654 0
Inspire vs passion 1053 1
งานมั่นคง 720 0
ธ ทรงเป็แบบอย่างการทำเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 653 0