นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 13 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ธ ทรงเป็นนักพัฒนายุค 4.0 1468 0
เดิมพันชีวิต 796 2
ทำดีที่สุด หมายถึง 585 0
สินค้าเทคโนโลยี ยิ่งนานยิ่งทันสมัย 701 1
ธ ทรงเป็นแบบอย่างความมุ่งมั่น 895 0
ทำไม ความรู้ยิ่งใช้ยิ่งรู้ 773 0
ค่าวิชา 644 0
มหาวิทยาลัย 666 0
การทำหน้าที่ให้ได้ดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 446 0
ทำบัญชีพฤติกรรม 699 0
ต้องมี passion ที่ดีจึงดีได้ 664 0
ชาร์จแบตชีวิต 598 0
ส่องดูตัวเองจากสเตตัส 670 0
อยากได้ดี อยากทำให้ได้ดี 642 0
สร้างโอกาสให้ตัวเอง 915 0
การศึกษาพัฒนาความเก่ง ไม่ใช่ทำคนให้เก่ง 775 0
Our loss is our gain 2 การลงทุนการศึกษา 816 0
ยุคการแข่งขัน 805 0
Data Literacy 1054 0
Our loss is our gain 1120 1
สิ่งที่พ่อแม่ไม่ให้มา 848 0
ความพึงพอใจ 965 0
ห่วงโซ่ความสำเร็จ 902 0
การศึกษาพัฒนาความสามารถการแข่งขัน 622 0
บริหารค่าความสามารถต้องบริหารความต่าง 713 0
ชีวิตไม่ได้ดีเพราะคำว่า เข็ด 765 0
ทำให้ก้าวหน้า ? 671 0
เรียนคณิตศาสตร์พัฒนาความสามารถการคิด 881 0
สิ่งที่เทคโนโลยีทำให้ไม่ได้ 690 0
อยากมีโอกาสต้องสร้างโอกาสให้ตัวเอง 593 0
Tailor made study 715 0
ทัศนคติ +/- 672 0
ไก่บ้าน ไก่อุตสาหกรรม 825 0
เล่นให้เป็น 741 0
ยุคใช้ความสามารถ 726 0
เอกสารอ้างอิง กับ บรรณานุกรม 848 0
เพื่อชาติ เพื่อชื่อ เพื่อชีพ 705 0
ค่าของ review of literatures ในชีวิตประจำวัน 743 0
ตัวเงินสดกำลังจะหายไป 674 0
ปริญญาใช้สร้างโอกาส วิชาใช้สร้างค่า 769 0
Strong 673 0
ทุกหน้าที่มีส่วนสร้างค่าองค์กร 715 2
ความซื่อสัตย์ สร้างคน สร้างค่า 871 0
อยาก 848 0
ประเมินเพิ่มค่าพัฒนาเชิงบวก 521 0
ความซื่อสัตย์คือมาตรฐานสำคัญการเกษตรไทย 815 0
หน้าที่ตามวัย ส่วนตน ส่วนรวม ส่วนร่วม 952 1
แนะ นำ ติ ชม 629 0
งง 1139 0
การทำให้ก้าวหน้า 532 0
ทันโลก หรือ ตามโลก 786 0
เสียงของลูกค้าคือทางสร้างค่านวัตกรรม 694 0
ก้าวตามไม่ทันเทคโนโลยี 634 0
อยากได้นวัตกรรม ต้องสอนให้ทำ ถามให้คิด 775 0
ต้องศึกษา อย่าแค่เล่าเรียน 474 0
แนวทางการทำให้ได้ดี 576 0
อยากเก่งภาษาอย่าแค่เรียนต้องหมั่นเพิ่มพูน 479 0
งานสบาย หมายถึง 752 0
ความเป็นผู้นำที่มีค่า 747 0
จัดระเบียบความรู้ให้เป็นประสบการณ์มีค่าจริง 725 0
ตอบไม่ได้ไม่ได้แปลว่า โง่ 665 0
ผลิตได้ก็ยังขายไม่ได้หากไม่ซื่อสัตย์ 715 0
เกณฑ์คุณภาพที่ไม่มีคุณภาพจริง 891 0
การศึกษายุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องเปลี่ยน teaching เป็น coaching 1164 0
อยากทำได้ดีต้องลงมือทำเอง 627 0
คนคุณภาพ 701 0
แพ้-ชนะไม่สำคัญ สำคัญที่ความสำเร็จ 699 0
อยากเก่งต้องทำเองไม่ต้องรอใครสอน 725 0
การจัดการความรู้หลังกิจกรรม 1055 0
อยากสำเร็จ ต้องทำใหม่ ไม่ใช่ทำแบบเดิม 718 0
คนว่างงาน 972 1
อยากได้ อยากเห็น อยากรู้ คือเส้นทางของคนสำเร็จ 901 0
สมรรถนะคนทันโลก 607 0
ศึกษาดูงาน เป็น ดูงานเพื่อการศึกษา 865 0
เรียนสอนภาษาอังกฤษด้วยการพัฒนา 1018 0
การกำหนดวิสัยทัศน์ตน 590 0
คิดให้สำเร็จ 632 0
ค่าความไม่เก่ง 637 0
เรียนให้(ไม่)มีงานทำ 769 0
การเรียนคือการเตรียมตัวแข่งขันในชีวิต 880 0
หลักสูตรพัฒนาสร้างค่าคน 762 0
ปรับทิศ เปลี่ยนทำ ปรับนำ เปลี่ยนตาม 887 0
เกษตรประณีต 661 0
เกษตรวัฒนธรรมไทย เกษตรจรรยาบรรณ 951 0
ความสำคัญของเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาว 696 0
ปัญญาต้องมากับสติจึงดีได้ 620 0
การเรียนรู้กับการทำกิจกรรม 860 0
พ่อ แม่ ลูก ผูกพันภาระหน้าที่กัน 1022 2
ทำไม่ได้จริงหรือ ? 729 0
จงทำตามหน้าที่ อย่าทำตามประสบการณ์สันดานเดิม 695 0
Game (ที่ต้อง) over 889 0
คนมีค่า 713 0
Game (ไม่มีวัน) over 621 0
ทำหน้าที่เพื่อประชาสัมพันธ์ตน 580 0
การจัดการค่าตน 487 0
ความคาดหวังและความท้าทายมหาวิทยาลัยในกำกับ 660 0
ปั้นคน 635 0
ฝึกอยู่คนเดียว 1048 0
อย่าแค่เรียนความรู้ ต้องเรียนใช้ความรู้ 638 0
ทำของดีให้ได้ดี 798 0