นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 13 : 100 post

Post Title Page Visits comment
การทำหน้าที่ให้ได้ดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 444 0
ทำบัญชีพฤติกรรม 696 0
ต้องมี passion ที่ดีจึงดีได้ 661 0
ชาร์จแบตชีวิต 592 0
ส่องดูตัวเองจากสเตตัส 667 0
อยากได้ดี อยากทำให้ได้ดี 640 0
สร้างโอกาสให้ตัวเอง 908 0
การศึกษาพัฒนาความเก่ง ไม่ใช่ทำคนให้เก่ง 773 0
Our loss is our gain 2 การลงทุนการศึกษา 811 0
ยุคการแข่งขัน 803 0
Data Literacy 1050 0
Our loss is our gain 1109 1
สิ่งที่พ่อแม่ไม่ให้มา 843 0
ความพึงพอใจ 961 0
ห่วงโซ่ความสำเร็จ 898 0
การศึกษาพัฒนาความสามารถการแข่งขัน 619 0
บริหารค่าความสามารถต้องบริหารความต่าง 711 0
ชีวิตไม่ได้ดีเพราะคำว่า เข็ด 763 0
ทำให้ก้าวหน้า ? 668 0
เรียนคณิตศาสตร์พัฒนาความสามารถการคิด 880 0
สิ่งที่เทคโนโลยีทำให้ไม่ได้ 688 0
อยากมีโอกาสต้องสร้างโอกาสให้ตัวเอง 590 0
Tailor made study 712 0
ทัศนคติ +/- 669 0
ไก่บ้าน ไก่อุตสาหกรรม 820 0
เล่นให้เป็น 738 0
ยุคใช้ความสามารถ 723 0
เอกสารอ้างอิง กับ บรรณานุกรม 844 0
เพื่อชาติ เพื่อชื่อ เพื่อชีพ 699 0
ค่าของ review of literatures ในชีวิตประจำวัน 739 0
ตัวเงินสดกำลังจะหายไป 667 0
ปริญญาใช้สร้างโอกาส วิชาใช้สร้างค่า 763 0
Strong 668 0
ทุกหน้าที่มีส่วนสร้างค่าองค์กร 710 2
ความซื่อสัตย์ สร้างคน สร้างค่า 867 0
อยาก 845 0
ประเมินเพิ่มค่าพัฒนาเชิงบวก 518 0
ความซื่อสัตย์คือมาตรฐานสำคัญการเกษตรไทย 813 0
หน้าที่ตามวัย ส่วนตน ส่วนรวม ส่วนร่วม 949 1
แนะ นำ ติ ชม 626 0
งง 1134 0
การทำให้ก้าวหน้า 525 0
ทันโลก หรือ ตามโลก 780 0
เสียงของลูกค้าคือทางสร้างค่านวัตกรรม 689 0
ก้าวตามไม่ทันเทคโนโลยี 629 0
อยากได้นวัตกรรม ต้องสอนให้ทำ ถามให้คิด 771 0
ต้องศึกษา อย่าแค่เล่าเรียน 470 0
แนวทางการทำให้ได้ดี 572 0
อยากเก่งภาษาอย่าแค่เรียนต้องหมั่นเพิ่มพูน 475 0
งานสบาย หมายถึง 748 0
ความเป็นผู้นำที่มีค่า 740 0
จัดระเบียบความรู้ให้เป็นประสบการณ์มีค่าจริง 723 0
ตอบไม่ได้ไม่ได้แปลว่า โง่ 659 0
ผลิตได้ก็ยังขายไม่ได้หากไม่ซื่อสัตย์ 712 0
เกณฑ์คุณภาพที่ไม่มีคุณภาพจริง 882 0
การศึกษายุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องเปลี่ยน teaching เป็น coaching 1159 0
อยากทำได้ดีต้องลงมือทำเอง 622 0
คนคุณภาพ 696 0
แพ้-ชนะไม่สำคัญ สำคัญที่ความสำเร็จ 695 0
อยากเก่งต้องทำเองไม่ต้องรอใครสอน 719 0
การจัดการความรู้หลังกิจกรรม 1052 0
อยากสำเร็จ ต้องทำใหม่ ไม่ใช่ทำแบบเดิม 716 0
คนว่างงาน 966 1
อยากได้ อยากเห็น อยากรู้ คือเส้นทางของคนสำเร็จ 897 0
สมรรถนะคนทันโลก 604 0
ศึกษาดูงาน เป็น ดูงานเพื่อการศึกษา 860 0
เรียนสอนภาษาอังกฤษด้วยการพัฒนา 1015 0
การกำหนดวิสัยทัศน์ตน 587 0
คิดให้สำเร็จ 630 0
ค่าความไม่เก่ง 635 0
เรียนให้(ไม่)มีงานทำ 765 0
การเรียนคือการเตรียมตัวแข่งขันในชีวิต 877 0
หลักสูตรพัฒนาสร้างค่าคน 757 0
ปรับทิศ เปลี่ยนทำ ปรับนำ เปลี่ยนตาม 883 0
เกษตรประณีต 657 0
เกษตรวัฒนธรรมไทย เกษตรจรรยาบรรณ 944 0
ความสำคัญของเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาว 693 0
ปัญญาต้องมากับสติจึงดีได้ 614 0
การเรียนรู้กับการทำกิจกรรม 855 0
พ่อ แม่ ลูก ผูกพันภาระหน้าที่กัน 1017 2
ทำไม่ได้จริงหรือ ? 724 0
จงทำตามหน้าที่ อย่าทำตามประสบการณ์สันดานเดิม 691 0
Game (ที่ต้อง) over 887 0
คนมีค่า 710 0
Game (ไม่มีวัน) over 617 0
ทำหน้าที่เพื่อประชาสัมพันธ์ตน 577 0
การจัดการค่าตน 485 0
ความคาดหวังและความท้าทายมหาวิทยาลัยในกำกับ 659 0
ปั้นคน 631 0
ฝึกอยู่คนเดียว 1043 0
อย่าแค่เรียนความรู้ ต้องเรียนใช้ความรู้ 633 0
ทำของดีให้ได้ดี 794 0
ทุกสิ่งที่ได้มาคือหน้าที่ที่ต้องทำ 803 0
Reset and renew 709 0
คิดอย่างไรให้ได้ดี 661 0
self value development 729 2
Learning by sharing 1168 0
พัฒนาคนอื่น คือสร้างค่างานสร้างค่าตน 853 0
เรียนให้เป็น จึงเป็นค่า 826 0
ไม่สู้ไม่มีวันได้ 643 0