นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 13 : 100 post

Post Title Page Visits comment
เพิ่มค่าด้วยทางเลือกที่สาม 759 2
ทุกคนมีทางเลือก แต่ 874 0
ทบทวนเรื่องรักหลังวาเลนไทน์ 2560 1576 0
ระบบงานสร้างค่างาน 1509 0
ประสิทธิภาพการบริหารธุรการ 1006 0
สื่อสารให้งานสำเร็จ 899 0
ผู้นำ นำอะไร 736 0
ก้าวเดินตามธรรมชาติ 649 0
ผู้ทรงคุณวุฒิ 827 0
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 617 0
ตั้งสติในการเรียน 2 795 0
ตั้งสติในการเรียน 1 1033 0
เรียนนำ 845 0
การศึกษาปลายปิด การศึกษาปลายเปิด 973 0
ตั้งใจทำงานดีแต่ไม่ก้าวหน้าสักที 761 0
เรียนหนักทำไมไม่ได้ดี 833 0
ยุคของเจ้าหน้าที่บุคคลสู่ HRM 808 0
Effective and efficiency 609 0
ความสำคัญของการทำนายตนเอง 694 0
ค่าจริงของการศึกษา/อบรม 740 0
Internal CSV 566 0
ความรู้ ทรัพย์สิน ปัญญา 562 0
กลวิธีการสร้างความสำเร็จ 2 626 0
กลวิธีการสร้างความสำเร็จ 1 590 0
คุณสมบัติคนเป็นหัวหน้า 610 0
เก่ง 5 ระดับ 798 0
กิจกรรมวิจัย กิจการวิจัย 1507 0
Worker center 741 0
การทำทุกอย่าง จงทำเพื่อเพิ่มค่าประสบการณ์ 640 0
ฝึกสันดานที่ดี 769 0
มังกรเก่ง continuous improvement 746 0
คุณภาพ เกณฑ์ กับ โกรท 733 0
ทำเป้าหมายให้สำเร็จ 756 0
หลักฐานสำคัญสุด 650 0
คนอยู่ได้ดียุค 4.0 683 0
รักตัวต้องทำดีให้ตัวเอง 642 0
วันเด็ก วันครู สู่การสร้างคนสร้างชาติ 562 0
ฟังให้เป็นจึงเกิดค่า 729 1
ใฝ่ดีจึงได้ดีจริง 809 0
คนมีค่าตามหน้าที่ 756 0
อยากสมหวังต้องทำให้ดีและมีพอ 857 1
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 3. กระบวนการเรียนให้สร้างค่า 701 0
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 2. เตรียมการ 877 0
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 1. เป้าหมาย 912 0
วันวาน วันนี้ พรุ่งนี้ 796 0
ดี ไม่ดี ดูที่ผล 793 0
Start doing, Start success 797 0
คน 4.0 คนเพิ่มค่า 842 0
แก้ยาก แก้ยุ่ง 747 0
เอาเปรียบคือเสียเปรียบ เสียเปรียบคือได้เปรียบ 747 0
ค่าความปรารถนาดี 668 0
จงเรียนให้มีการศึกษา ไม่ใช่สำเร็จการศึกษา 648 0
ฝึกมีก๊อกสองก๊อกสาม 756 0
คิด ทำชีวิตให้มีค่าคิด 659 0
วัฒนธรรมของประเทศ 787 0
อดออมให้ได้ดี 844 0
หยอกล้อ สานต่อชีวิต 836 1
ทำงานแบบนักวิชาการ 656 0
คุณค่าของความยาก 762 0
บทเรียน บทสอน 693 0
สติในการทำให้ได้ดี 852 0
ไม่ได้ดีเพราะหลอกตัวเอง 909 1
คิดแบบโค๊ชในการทำงานร่วมกัน 602 0
ตั้งใจฟังคำติชม 720 3
การทำให้ได้ดีไม่ยากอย่างที่คิด 649 0
ลองผิด ลองถูก 704 1
เมื่อโจรคิดสั้น เราต้องหมั่นคิดยาว 1042 1
ทำชีวิตให้มีค่า 634 0
การแข่งขันชีวิตที่ดีต้องชนะที่ตัวเอง 706 0
ความพยายามคือค่าของชีวิต 736 0
ทรัพย์สิน หนี้สิน 716 0
ลูกค้าสำคัญสุดคือความเจริญของคนขาย 950 0
ขอโอกาสตัวเอง 820 0
ตรวจค่าความสามารถตน 618 1
การศึกษาเพื่อพัฒนาการทำงาน 608 0
เรียนเป็นคนงาน เรียนทำงาน 993 0
เก่งเรียน เก่งชีวิต 665 0
คิดดีทำดีต่อกัน 1016 0
การจัดการเวลาสู่ความสำเร็จ 569 0
มีระบบระเบียบ มีความสำเร็จ 702 0
การเกษตรเต็มคำ 748 0
เสื่อมเสีย 843 0
คนได้ดี 800 0
โลกเปลี่ยนไป ใกล้ไกลอยากให้ใกล้ชิดกัน 1011 2
จิตวิญญาณความสำเร็จ 736 0
ซื่อสัตย์คือคุณภาพจริง 1080 0
คุณสมบัติ กับ คุณค่า 917 0
ทุจริตตนเอง 1114 0
ผลเกิดจากกรรม 868 0
ตั้งสติก่อนทำดี 1221 0
ใช้ไอทีทำหน้าที่ให้ไม่ใช่ทำแทน 795 0
ผลงานกระดาษ 993 5
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดพอดี 662 0
ยุค 4.0 ต้องใช้ความสามารถและมีธรรมาภิบาล 916 0
CV ที่มีคุณค่าคน 834 0
ทำวิสัยทัศน์ให้สำเร็จ 712 0
ทำไมต้องทำดีกว่า 889 0
รักตัวเอง ? 761 0
ทำงาน + ทำดี 661 0
Inspire vs passion 1060 1