นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 13 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ไม่ได้ดีเพราะหลอกตัวเอง 855 1
คิดแบบโค๊ชในการทำงานร่วมกัน 561 0
ตั้งใจฟังคำติชม 677 3
การทำให้ได้ดีไม่ยากอย่างที่คิด 611 0
ลองผิด ลองถูก 659 1
เมื่อโจรคิดสั้น เราต้องหมั่นคิดยาว 957 1
ทำชีวิตให้มีค่า 583 0
การแข่งขันชีวิตที่ดีต้องชนะที่ตัวเอง 663 0
ความพยายามคือค่าของชีวิต 682 0
ทรัพย์สิน หนี้สิน 652 0
ลูกค้าสำคัญสุดคือความเจริญของคนขาย 885 0
ขอโอกาสตัวเอง 765 0
ตรวจค่าความสามารถตน 572 1
การศึกษาเพื่อพัฒนาการทำงาน 563 0
เรียนเป็นคนงาน เรียนทำงาน 942 0
เก่งเรียน เก่งชีวิต 607 0
คิดดีทำดีต่อกัน 966 0
การจัดการเวลาสู่ความสำเร็จ 523 0
มีระบบระเบียบ มีความสำเร็จ 660 0
การเกษตรเต็มคำ 696 0
เสื่อมเสีย 791 0
คนได้ดี 748 0
โลกเปลี่ยนไป ใกล้ไกลอยากให้ใกล้ชิดกัน 957 2
จิตวิญญาณความสำเร็จ 687 0
ซื่อสัตย์คือคุณภาพจริง 1014 0
คุณสมบัติ กับ คุณค่า 861 0
ทุจริตตนเอง 1049 0
ผลเกิดจากกรรม 827 0
ตั้งสติก่อนทำดี 1160 0
ใช้ไอทีทำหน้าที่ให้ไม่ใช่ทำแทน 747 0
ผลงานกระดาษ 946 5
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดพอดี 620 0
ยุค 4.0 ต้องใช้ความสามารถและมีธรรมาภิบาล 858 0
CV ที่มีคุณค่าคน 792 0
ทำวิสัยทัศน์ให้สำเร็จ 661 0
ทำไมต้องทำดีกว่า 837 0
รักตัวเอง ? 716 0
ทำงาน + ทำดี 613 0
Inspire vs passion 999 1
งานมั่นคง 661 0
ธ ทรงเป็แบบอย่างการทำเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 614 0
ค่าการศึกษาระดับปริญญาโท 918 0
สัญญลักษณ์ดี ไม่ดี 736 0
ธ ทรงเป็นนักพัฒนายุค 4.0 1479 0
เดิมพันชีวิต 810 2
ทำดีที่สุด หมายถึง 598 0
สินค้าเทคโนโลยี ยิ่งนานยิ่งทันสมัย 708 1
ธ ทรงเป็นแบบอย่างความมุ่งมั่น 904 0
ทำไม ความรู้ยิ่งใช้ยิ่งรู้ 786 0
ค่าวิชา 653 0
มหาวิทยาลัย 677 0
การทำหน้าที่ให้ได้ดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 455 0
ทำบัญชีพฤติกรรม 717 0
ต้องมี passion ที่ดีจึงดีได้ 679 0
ชาร์จแบตชีวิต 612 0
ส่องดูตัวเองจากสเตตัส 682 0
อยากได้ดี อยากทำให้ได้ดี 653 0
สร้างโอกาสให้ตัวเอง 921 0
การศึกษาพัฒนาความเก่ง ไม่ใช่ทำคนให้เก่ง 788 0
Our loss is our gain 2 การลงทุนการศึกษา 827 0
ยุคการแข่งขัน 816 0
Data Literacy 1068 0
Our loss is our gain 1139 1
สิ่งที่พ่อแม่ไม่ให้มา 865 0
ความพึงพอใจ 979 0
ห่วงโซ่ความสำเร็จ 914 0
การศึกษาพัฒนาความสามารถการแข่งขัน 641 0
บริหารค่าความสามารถต้องบริหารความต่าง 727 0
ชีวิตไม่ได้ดีเพราะคำว่า เข็ด 778 0
ทำให้ก้าวหน้า ? 683 0
เรียนคณิตศาสตร์พัฒนาความสามารถการคิด 907 0
สิ่งที่เทคโนโลยีทำให้ไม่ได้ 703 0
อยากมีโอกาสต้องสร้างโอกาสให้ตัวเอง 602 0
Tailor made study 728 0
ทัศนคติ +/- 686 0
ไก่บ้าน ไก่อุตสาหกรรม 839 0
เล่นให้เป็น 757 0
ยุคใช้ความสามารถ 758 0
เอกสารอ้างอิง กับ บรรณานุกรม 869 0
เพื่อชาติ เพื่อชื่อ เพื่อชีพ 725 0
ค่าของ review of literatures ในชีวิตประจำวัน 759 0
ตัวเงินสดกำลังจะหายไป 691 0
ปริญญาใช้สร้างโอกาส วิชาใช้สร้างค่า 787 0
Strong 690 0
ทุกหน้าที่มีส่วนสร้างค่าองค์กร 733 2
ความซื่อสัตย์ สร้างคน สร้างค่า 886 0
อยาก 860 0
ประเมินเพิ่มค่าพัฒนาเชิงบวก 536 0
ความซื่อสัตย์คือมาตรฐานสำคัญการเกษตรไทย 833 0
หน้าที่ตามวัย ส่วนตน ส่วนรวม ส่วนร่วม 976 1
แนะ นำ ติ ชม 643 0
งง 1167 0
การทำให้ก้าวหน้า 551 0
ทันโลก หรือ ตามโลก 798 0
เสียงของลูกค้าคือทางสร้างค่านวัตกรรม 707 0
ก้าวตามไม่ทันเทคโนโลยี 640 0
อยากได้นวัตกรรม ต้องสอนให้ทำ ถามให้คิด 786 0
ต้องศึกษา อย่าแค่เล่าเรียน 484 0
แนวทางการทำให้ได้ดี 589 0
อยากเก่งภาษาอย่าแค่เรียนต้องหมั่นเพิ่มพูน 495 0