นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 13 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เวลากับการสร้างค่า 884 0
ทำอะไรต้องให้ค่าแก่กัน 745 0
จงเรียนให้รู้ อย่าแค่มีความรู้ 771 0
ชีวิตมีเป้าหมาย ต้องคิดทำอย่างมีเป้าหมาย 785 0
ทำได้ กับ ทำเป็น 1106 0
Bangkok Burger 1058 0
พุทธศาสนากับการพัฒนาตน 602 0
เปลี่ยนผู้ใช้ไอทีเป็นใช้ไอทีสร้างค่าพัฒนาประโยชน์ 872 0
สร้างสรรค์ พัฒนา ทำให้ดีกว่าที่มี 585 0
ดีกว่าต้องมีมูลค่าเพิ่ม 650 0
มีการศึกษา 725 1
การจัดการน้ำภาคปฏิบัติ 656 0
วิสัยทัศน์บรรลุด้วยวิสัยทำ 765 0
แก้ปัญหาพัฒนาปัญญา 568 0
ค่าความเชี่ยวชาญต้องมีพรหมวิหาร 756 0
ทำเสร็จ กับ ทำสำเร็จ 736 0
ความรู้ ความสามารถ กลยุทธ์ 745 0
ตัวแทนคุณภาพ 777 0
Office hours 674 1
ระดับค่าของความรู้ ระดับค่าคน 848 0
ตรวจค่าตน 849 0
การเจริญก้าวหน้า พัฒนาบุคลากร 686 0
การพัฒนาหรือแก่ชรา 873 0
ความหมายตนสร้างได้ 723 0
การพัฒนาตน 809 0
เชื่อด้วยตัวเอง 743 0
เก่ง อวดเก่ง ต่างกันยังไง ? 912 0
ค่าของความรู้อยู่ที่ใช้ทำอะไร 527 0
ชีวิตที่ดีต้องตามให้ทัน 603 0
เกษตรสร้างค่าต้องมีความสามารถคน 828 0
อยากได้ดี ต้องหมั่นให้ 941 1
ค่าความซื่อสัตย์ของตน 770 0
คน หรือ หุ่นยนต์ 836 0
ใครทำให้เราดีขึ้น 543 0
น้องเมย์เปลี่ยนไป 751 0
ความกล้าหายไปไหน? 1068 0
การจัดการการเงิน 817 0
ลักษณะคนไม่ประสบความสำเร็จ 628 0
ทำงานเพื่องาน เพื่อเงิน ? 548 0
ก้าวให้ทันเวลา 835 1
ค่าของความคิด 736 0
คนโง่คือคนที่ทำแบบเดิม ๆ 677 0
ทำไมต้องฉวยโอกาส 813 1
การเรียนรู้ไม่มีทางลัด 627 0
การสื่อสารให้สำเร็จ 624 0
ค่าการให้อภัยคือการป้องกันอนาคต 577 0
เก็บเอามาคิด (บวก) 419 0
ความรับผิดชอบกับความสำเร็จ 727 0
วันหยุด วันทำ 632 0
การสร้างความมั่นใจ 613 0
ทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์ 550 0
ผสมศาสตร์ผสานคนปนสร้างค่าเวลา 562 0
เทคโนโลยีก้าวหน้าก็อาจมีปัญหา 484 0
ความหมายและค่าคิดใหญ่ คิดเล็ก 604 0
เป็นคนไหนในองค์กร 623 0
การเกษตรเน้นคุณค่า 638 0
สูตรแห่งความสำเร็จ 608 0
ทรัพย์สินทางปัญญาจริง 638 0
Multi-skills, multitasking 1058 0
ทุนมนุษย์ 739 0
กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 610 0
ยุคการแข่งขัน แค่พัฒนาไม่ถูกทางก็หายไป 902 0
ค่าการเรียนรู้ด้วยตนเอง 915 0
ค่าเทคโนโลยี ค่าของคน 597 0
ตรวจสอบค่าพัฒนาตน 801 0
สุขได้ด้วยใจบริการ 632 0
ก้าวไกลด้วยการทำล่วงหน้า 461 0
ทุกคนมีค่าเพื่อตนเอง 601 0
ชีวิตคือละครจริง 614 0
เรียนให้สำเร็จในชีวิตต้องสร้างความสามารถและความดี 738 0
ทำได้ไม่พอต้องทำเป็น 524 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทยทำกับประเมินไปคนละทาง คุณภาพจึงไม่ไปไหน 864 0
การฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 969 0
ทำให้ดีหน้าที่เรา 579 0
สาระที่ไม่ได้สาระ 551 0
Lean การศึกษา 805 0
การสอนพัฒนาทักษะการคิด 732 0
ก่อน lean คน ต้อง lean วิธีทำงาน 2 682 0
ก่อน lean คน ต้อง lean วิธีทำงาน 1 594 0
อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือคุณค่า 645 1
เส้นสายสร้างได้ 805 0
คนปัจจุบันค่าการทำงานสั้นลง 652 0
เลือกทำให้ดีมีค่ากว่าเลือกได้ 904 30
กระบวนทัศน์ไม่สำคัญเท่ากระบวนทำ 580 0
คุณค่าตามผลงานคือการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับ 628 0
การละเลยหน้าที่คือการลดค่าตน 675 0
การสร้างค่าตน 583 0
การใช้เวลาสมาธิสู่ความสำเร็จ 541 0
บ้านต่างยุคสมัย 651 0
ค่าการศึกษา 571 0
นำองค์กรให้เป็นองค์กรนำ 777 0
ติดวิชาการ 766 0
ติดอุ้ม 588 0
ค่าของเวลา 656 0
สิทธิบัตรหลวง 901 0
แก้การทำไม่ได้ 492 0
ภาวะผู้นำที่ทุกคนต้องมี 476 0
จงใช้โชคเป็นตัวช่วย ไม่รอให้โชคช่วย 673 0
หลักสูตรสอนวิชา vs พัฒนาปัญญา 646 0
ค่าของวันเกิด 573 0