นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 13 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ไก่บ้าน ไก่อุตสาหกรรม 814 0
เล่นให้เป็น 730 0
ยุคใช้ความสามารถ 718 0
เอกสารอ้างอิง กับ บรรณานุกรม 834 0
เพื่อชาติ เพื่อชื่อ เพื่อชีพ 697 0
ค่าของ review of literatures ในชีวิตประจำวัน 733 0
ตัวเงินสดกำลังจะหายไป 664 0
ปริญญาใช้สร้างโอกาส วิชาใช้สร้างค่า 752 0
Strong 662 0
ทุกหน้าที่มีส่วนสร้างค่าองค์กร 707 2
ความซื่อสัตย์ สร้างคน สร้างค่า 862 0
อยาก 834 0
ประเมินเพิ่มค่าพัฒนาเชิงบวก 512 0
ความซื่อสัตย์คือมาตรฐานสำคัญการเกษตรไทย 804 0
หน้าที่ตามวัย ส่วนตน ส่วนรวม ส่วนร่วม 941 1
แนะ นำ ติ ชม 619 0
งง 1125 0
การทำให้ก้าวหน้า 523 0
ทันโลก หรือ ตามโลก 773 0
เสียงของลูกค้าคือทางสร้างค่านวัตกรรม 687 0
ก้าวตามไม่ทันเทคโนโลยี 626 0
อยากได้นวัตกรรม ต้องสอนให้ทำ ถามให้คิด 765 0
ต้องศึกษา อย่าแค่เล่าเรียน 466 0
แนวทางการทำให้ได้ดี 570 0
อยากเก่งภาษาอย่าแค่เรียนต้องหมั่นเพิ่มพูน 470 0
งานสบาย หมายถึง 743 0
ความเป็นผู้นำที่มีค่า 731 0
จัดระเบียบความรู้ให้เป็นประสบการณ์มีค่าจริง 718 0
ตอบไม่ได้ไม่ได้แปลว่า โง่ 658 0
ผลิตได้ก็ยังขายไม่ได้หากไม่ซื่อสัตย์ 706 0
เกณฑ์คุณภาพที่ไม่มีคุณภาพจริง 868 0
การศึกษายุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องเปลี่ยน teaching เป็น coaching 1150 0
อยากทำได้ดีต้องลงมือทำเอง 617 0
คนคุณภาพ 686 0
แพ้-ชนะไม่สำคัญ สำคัญที่ความสำเร็จ 691 0
อยากเก่งต้องทำเองไม่ต้องรอใครสอน 716 0
การจัดการความรู้หลังกิจกรรม 1046 0
อยากสำเร็จ ต้องทำใหม่ ไม่ใช่ทำแบบเดิม 711 0
คนว่างงาน 960 1
อยากได้ อยากเห็น อยากรู้ คือเส้นทางของคนสำเร็จ 890 0
สมรรถนะคนทันโลก 599 0
ศึกษาดูงาน เป็น ดูงานเพื่อการศึกษา 855 0
เรียนสอนภาษาอังกฤษด้วยการพัฒนา 1008 0
การกำหนดวิสัยทัศน์ตน 583 0
คิดให้สำเร็จ 624 0
ค่าความไม่เก่ง 628 0
เรียนให้(ไม่)มีงานทำ 759 0
การเรียนคือการเตรียมตัวแข่งขันในชีวิต 865 0
หลักสูตรพัฒนาสร้างค่าคน 752 0
ปรับทิศ เปลี่ยนทำ ปรับนำ เปลี่ยนตาม 878 0
เกษตรประณีต 652 0
เกษตรวัฒนธรรมไทย เกษตรจรรยาบรรณ 929 0
ความสำคัญของเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาว 688 0
ปัญญาต้องมากับสติจึงดีได้ 610 0
การเรียนรู้กับการทำกิจกรรม 850 0
พ่อ แม่ ลูก ผูกพันภาระหน้าที่กัน 1003 2
ทำไม่ได้จริงหรือ ? 717 0
จงทำตามหน้าที่ อย่าทำตามประสบการณ์สันดานเดิม 687 0
Game (ที่ต้อง) over 881 0
คนมีค่า 703 0
Game (ไม่มีวัน) over 614 0
ทำหน้าที่เพื่อประชาสัมพันธ์ตน 574 0
การจัดการค่าตน 484 0
ความคาดหวังและความท้าทายมหาวิทยาลัยในกำกับ 655 0
ปั้นคน 627 0
ฝึกอยู่คนเดียว 1036 0
อย่าแค่เรียนความรู้ ต้องเรียนใช้ความรู้ 630 0
ทำของดีให้ได้ดี 789 0
ทุกสิ่งที่ได้มาคือหน้าที่ที่ต้องทำ 797 0
Reset and renew 706 0
คิดอย่างไรให้ได้ดี 655 0
self value development 721 2
Learning by sharing 1163 0
พัฒนาคนอื่น คือสร้างค่างานสร้างค่าตน 845 0
เรียนให้เป็น จึงเป็นค่า 818 0
ไม่สู้ไม่มีวันได้ 635 0
คุณภาพเชิงผลได้ 720 1
ความดี ความชอบ 672 0
คิดแบบฟองสบู่ ชีวิตจึงอยู่ที่เดิม 989 0
ความรู้ดิบ ความรู้สุก 1488 39
จัดการเวลาทำงาน 876 0
การหลุดพ้นความผิดพลาด 545 0
ความสำคัญของอายุ 938 0
Self mastery 1231 0
Traning need เพื่อพัฒนาองค์กร 650 0
Self habits review 717 0
การทำงานยุคใหม่เน้นสร้างค่า อิสระ และท้าทาย 688 0
เรียนให้มีงานทำที่ดี 727 0
คัมภีร์ชีวิต 769 0
ต้องรู้ประโยชน์จึงได้ประโยชน์ 712 0
สำเร็จยังไม่พอ 800 0
Be active 816 0
การทำให้ได้ดีต้องเปลี่ยนที่ตนเอง 657 0
ตัวชี้วัดการพัฒนาเชิงรุก 844 0
อย่าใช้อารมณ์นำชีวิต 793 0
แรงผลักดันสู่ความสำเร็จ 662 0
การจัดการตนเองสู่ความสำเร็จ 810 0
Self discipline 762 0
บุคลิกคนทำงานยุคปัจจุบัน 864 0
ทักษะแต้มต่อในชีวิต 582 0