นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 13 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
มีตังค์กับมีค่า 970 0
ร่วมเล่นเกมส์กิจกรรมทำให้เข้าใจ 1827 0
ศักดิ์ศรีที่สมค่า 975 0
การบริการที่ดี 807 0
ทำให้ถึงความสำเร็จของชีวิต 871 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1528 2
สอนการคิด 1064 0
คนเจริญคนอยู่ดีมีสุข 1221 1
ภาพลักษณ์กำหนดได้ 1235 0
ผู้ประสบความสำเร็จ 750 0
ทำให้ได้ดีต้องไม่ทำสิ่งไม่ดี 832 0
The mask singer 1111 0
ชีวิตต้องมีกลยุทธ์ อย่าใช้เล่ห์กล 861 0
เก่งอย่างมีคุณภาพ 1163 0
ทางลัดพลัดการรู้จริง 1111 0
เกมส์กิจกรรมต้องนำมาใช้จริง 1190 1
มีดี ทำดี ทำไม่ดี 966 0
ทำอะไรให้หาค่าให้ตัวเอง 842 0
การศึกษาให้เกิดค่า 1118 0
ข้อคิดการขึ้นลงราคาน้ำมัน 846 0
ทำมือให้เป็นเครื่องสแกน 1019 2
Management by looking around [C] 1252 0
กิจกรรม กิจการ 978 0
ถึงเป้าหมายจริงจึงได้ดีมีค่าจริง 869 0
ทำให้เป็นของเรา 811 0
ค่าของ trust 1002 1
รูปแบบชีวิต 1163 0
อยู่ดีต้องทำ 4 look 1096 3
เสน่ห์ที่คนอยากทำงานด้วย 800 0
การใช้เวลาการเรียนรู้ 951 0
ความสำเร็จต้องทำอย่างบริสุทธิ์ 940 0
ระดมสมอง ระดมกำลัง 835 0
ตั้งใจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ 1095 2
Come free, back full learning 1154 0
เราคือใคร 929 0
อยากชนะต้องเป็นผู้กำหนดเกมส์ 966 0
สำรวจเกียรติตน 777 0
ใส่ใจให้เกิดค่าความสำเร็จ 954 0
แก้การคิดไม่ออก 1072 0
หลักตนใช้สร้างสรรค์ หลักการใช้สร้างประโยชน์ 964 0
PMO หลักคิดการตัดสินใจ 1262 0
ใช้เวลาให้มีค่าต่อชีวิต 921 0
ตรวจตนแบบฝ่ายตรงข้าม 1014 0
คนเก่ง กับ คนมีศักยภาพ 1026 0
รู้เรียนยุคสังคมออนไลน์ 1171 0
รับฟัง 915 1
การบริหารค่าทรัพยากรบุคคล 677 0
ความรู้ ปัญญา ความสามารถ 1126 0
การให้ที่สำคัญ 939 0
อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ 952 0
ค่าของเป้าหมายความสำเร็จ 977 0
ทำให้มี ทำเมื่อมี 768 0
เพิ่มค่าด้วยทางเลือกที่สาม 912 2
ทุกคนมีทางเลือก แต่ 1017 0
ทบทวนเรื่องรักหลังวาเลนไทน์ 2560 1777 0
ระบบงานสร้างค่างาน 1799 0
ประสิทธิภาพการบริหารธุรการ 1216 0
สื่อสารให้งานสำเร็จ 1085 0
ผู้นำ นำอะไร 878 0
ก้าวเดินตามธรรมชาติ 766 0
ผู้ทรงคุณวุฒิ 974 0
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 745 0
ตั้งสติในการเรียน 2 974 0
ตั้งสติในการเรียน 1 1216 0
เรียนนำ 988 0
การศึกษาปลายปิด การศึกษาปลายเปิด 1153 0
ตั้งใจทำงานดีแต่ไม่ก้าวหน้าสักที 932 0
เรียนหนักทำไมไม่ได้ดี 1024 0
ยุคของเจ้าหน้าที่บุคคลสู่ HRM 979 0
Effective and efficiency 745 0
ความสำคัญของการทำนายตนเอง 804 0
ค่าจริงของการศึกษา/อบรม 858 0
Internal CSV 688 0
ความรู้ ทรัพย์สิน ปัญญา 679 0
กลวิธีการสร้างความสำเร็จ 2 752 0
กลวิธีการสร้างความสำเร็จ 1 718 0
คุณสมบัติคนเป็นหัวหน้า 743 0
เก่ง 5 ระดับ 917 0
กิจกรรมวิจัย กิจการวิจัย 1676 0
Worker center 863 0
การทำทุกอย่าง จงทำเพื่อเพิ่มค่าประสบการณ์ 770 0
ฝึกสันดานที่ดี 920 0
มังกรเก่ง continuous improvement 877 0
คุณภาพ เกณฑ์ กับ โกรท 881 0
ทำเป้าหมายให้สำเร็จ 866 0
หลักฐานสำคัญสุด 787 0
คนอยู่ได้ดียุค 4.0 789 0
รักตัวต้องทำดีให้ตัวเอง 764 0
วันเด็ก วันครู สู่การสร้างคนสร้างชาติ 675 0
ฟังให้เป็นจึงเกิดค่า 871 1
ใฝ่ดีจึงได้ดีจริง 968 0
คนมีค่าตามหน้าที่ 911 0
อยากสมหวังต้องทำให้ดีและมีพอ 1010 1
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 3. กระบวนการเรียนให้สร้างค่า 859 0
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 2. เตรียมการ 1013 0
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 1. เป้าหมาย 1069 0
วันวาน วันนี้ พรุ่งนี้ 972 0
ดี ไม่ดี ดูที่ผล 942 0
Start doing, Start success 965 0
คน 4.0 คนเพิ่มค่า 997 0