นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 13 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การทำทุกอย่าง จงทำเพื่อเพิ่มค่าประสบการณ์ 613 0
ฝึกสันดานที่ดี 742 0
มังกรเก่ง continuous improvement 725 0
คุณภาพ เกณฑ์ กับ โกรท 718 0
ทำเป้าหมายให้สำเร็จ 737 0
หลักฐานสำคัญสุด 632 0
คนอยู่ได้ดียุค 4.0 676 0
รักตัวต้องทำดีให้ตัวเอง 629 0
วันเด็ก วันครู สู่การสร้างคนสร้างชาติ 550 0
ฟังให้เป็นจึงเกิดค่า 705 1
ใฝ่ดีจึงได้ดีจริง 770 0
คนมีค่าตามหน้าที่ 729 0
อยากสมหวังต้องทำให้ดีและมีพอ 833 1
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 3. กระบวนการเรียนให้สร้างค่า 683 0
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 2. เตรียมการ 842 0
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 1. เป้าหมาย 892 0
วันวาน วันนี้ พรุ่งนี้ 764 0
ดี ไม่ดี ดูที่ผล 758 0
Start doing, Start success 760 0
คน 4.0 คนเพิ่มค่า 807 0
แก้ยาก แก้ยุ่ง 724 0
เอาเปรียบคือเสียเปรียบ เสียเปรียบคือได้เปรียบ 712 0
ค่าความปรารถนาดี 647 0
จงเรียนให้มีการศึกษา ไม่ใช่สำเร็จการศึกษา 626 0
ฝึกมีก๊อกสองก๊อกสาม 734 0
คิด ทำชีวิตให้มีค่าคิด 634 0
วัฒนธรรมของประเทศ 756 0
อดออมให้ได้ดี 819 0
หยอกล้อ สานต่อชีวิต 804 1
ทำงานแบบนักวิชาการ 630 0
คุณค่าของความยาก 735 0
บทเรียน บทสอน 675 0
สติในการทำให้ได้ดี 840 0
ไม่ได้ดีเพราะหลอกตัวเอง 886 1
คิดแบบโค๊ชในการทำงานร่วมกัน 582 0
ตั้งใจฟังคำติชม 697 3
การทำให้ได้ดีไม่ยากอย่างที่คิด 627 0
ลองผิด ลองถูก 675 1
เมื่อโจรคิดสั้น เราต้องหมั่นคิดยาว 1002 1
ทำชีวิตให้มีค่า 603 0
การแข่งขันชีวิตที่ดีต้องชนะที่ตัวเอง 684 0
ความพยายามคือค่าของชีวิต 707 0
ทรัพย์สิน หนี้สิน 688 0
ลูกค้าสำคัญสุดคือความเจริญของคนขาย 910 0
ขอโอกาสตัวเอง 784 0
ตรวจค่าความสามารถตน 588 1
การศึกษาเพื่อพัฒนาการทำงาน 583 0
เรียนเป็นคนงาน เรียนทำงาน 963 0
เก่งเรียน เก่งชีวิต 630 0
คิดดีทำดีต่อกัน 991 0
การจัดการเวลาสู่ความสำเร็จ 546 0
มีระบบระเบียบ มีความสำเร็จ 679 0
การเกษตรเต็มคำ 716 0
เสื่อมเสีย 814 0
คนได้ดี 765 0
โลกเปลี่ยนไป ใกล้ไกลอยากให้ใกล้ชิดกัน 981 2
จิตวิญญาณความสำเร็จ 703 0
ซื่อสัตย์คือคุณภาพจริง 1048 0
คุณสมบัติ กับ คุณค่า 885 0
ทุจริตตนเอง 1080 0
ผลเกิดจากกรรม 849 0
ตั้งสติก่อนทำดี 1190 0
ใช้ไอทีทำหน้าที่ให้ไม่ใช่ทำแทน 770 0
ผลงานกระดาษ 969 5
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดพอดี 638 0
ยุค 4.0 ต้องใช้ความสามารถและมีธรรมาภิบาล 887 0
CV ที่มีคุณค่าคน 814 0
ทำวิสัยทัศน์ให้สำเร็จ 682 0
ทำไมต้องทำดีกว่า 864 0
รักตัวเอง ? 734 0
ทำงาน + ทำดี 637 0
Inspire vs passion 1031 1
งานมั่นคง 687 0
ธ ทรงเป็แบบอย่างการทำเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 635 0
ค่าการศึกษาระดับปริญญาโท 941 0
สัญญลักษณ์ดี ไม่ดี 754 0
ธ ทรงเป็นนักพัฒนายุค 4.0 1513 0
เดิมพันชีวิต 829 2
ทำดีที่สุด หมายถึง 616 0
สินค้าเทคโนโลยี ยิ่งนานยิ่งทันสมัย 726 1
ธ ทรงเป็นแบบอย่างความมุ่งมั่น 925 0
ทำไม ความรู้ยิ่งใช้ยิ่งรู้ 806 0
ค่าวิชา 680 0
มหาวิทยาลัย 695 0
การทำหน้าที่ให้ได้ดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 474 0
ทำบัญชีพฤติกรรม 736 0
ต้องมี passion ที่ดีจึงดีได้ 699 0
ชาร์จแบตชีวิต 631 0
ส่องดูตัวเองจากสเตตัส 706 0
อยากได้ดี อยากทำให้ได้ดี 671 0
สร้างโอกาสให้ตัวเอง 952 0
การศึกษาพัฒนาความเก่ง ไม่ใช่ทำคนให้เก่ง 810 0
Our loss is our gain 2 การลงทุนการศึกษา 848 0
ยุคการแข่งขัน 836 0
Data Literacy 1096 0
Our loss is our gain 1171 1
สิ่งที่พ่อแม่ไม่ให้มา 889 0
ความพึงพอใจ 998 0
ห่วงโซ่ความสำเร็จ 938 0
การศึกษาพัฒนาความสามารถการแข่งขัน 657 0