นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 12 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คนสำคัญที่การทำหน้าที่ 1080 0
รักอนาคต 628 0
Lifelong learning 631 0
การศึกษาต้องสร้างปัญญา 772 0
ไม่ว่าดีหรือเสีย ต้องใช้ให้ดี 936 0
การเกษตรยุค 4.0 ต้องเน้นการจัดการการตลาด 1558 0
ค่าการสอบการประเมินผล 1081 0
ตารางเรียน ตารางเรียนรู้ 988 0
ยุคดิจิทัลต้องความซื่อสัตย์และจริงใจ 1058 1
บริหารเวลาให้เป็นจึงเห็นค่า 560 0
วางแผนไม่ใช่บันทึกกำหนดการ 951 0
ค่างานวิจัยอยู่ที่เคล็ดวิชา 1581 0
สร้างโอกาสต้องพร้อมกว่า สร้างค่าได้มากกว่า 918 0
ใช้ชีวิตให้เหมือนร้องเพลง 802 0
ศึกษาเพื่อพัฒนาตน 800 0
หาความรู้ให้ถูกต้อง 660 0
ท่องเที่ยวแบบกำไร/ขาดทุน 595 0
Passive knowledge and active knowledge 1012 0
มุ่งมั่น เรียนรู้ คือสูตรความสำเร็จ 689 0
ตรวจความเต็มที่ 754 0
เตรียมตัวให้ดีมีชัยแน่ 800 0
เจริญคือดี 637 0
โอกาสเป็นของใคร 759 0
ล้มลุกให้สำเร็จ 962 0
อยู่ได้ดีต้องมีคำว่า “บ้าง” 1028 1
ค่ากับคุณค่า 663 0
ต้องทำหน้าที่อย่างมีคุณค่าจึงมีค่า 1160 0
ของดีเริ่มที่ใจ 471 0
เริ่มต้นอย่างไรชีวิตให้ก้าวหน้า 849 0
สอนลูกแบบไหน 801 0
สิ่งที่ให้ชีวิตสำเร็จ มีสุข 791 0
Repeated learning 988 1
บริการเกินคาด บริการมาตรฐาน บริการต่ำคาด 1148 0
คิด(ไม่)ผิด 1022 0
ข้อคิดค่าการซื้อใช้เทคโนโลยี 699 0
บริหารงาน บริหารคน 712 0
ลงทุนการศึกษา 673 0
ออมความรู้ความสามารถ 877 0
ความรู้ต้องเข้าใจจึงสร้างค่าได้ 800 1
Repeated teaching 1217 1
จงใช้มหาวิทยาลัยเปิดโอกาส 809 0
การศึกษาศตวรรษที่ 21 ต้องคิคเป็น 853 1
ลำดับความสำคัญสู่ความสำเร็จ 738 0
การเกษตร 4.0 1339 0
ก้าวไม่ทันเวลา 750 0
สงกรานต์นี้ ปลอดภัยสำคัญสุด 980 0
มีตังค์กับมีค่า 810 0
ร่วมเล่นเกมส์กิจกรรมทำให้เข้าใจ 1544 0
ศักดิ์ศรีที่สมค่า 807 0
การบริการที่ดี 644 0
ทำให้ถึงความสำเร็จของชีวิต 703 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1339 2
สอนการคิด 887 0
คนเจริญคนอยู่ดีมีสุข 1059 1
ภาพลักษณ์กำหนดได้ 1099 0
ผู้ประสบความสำเร็จ 619 0
ทำให้ได้ดีต้องไม่ทำสิ่งไม่ดี 701 0
The mask singer 956 0
ชีวิตต้องมีกลยุทธ์ อย่าใช้เล่ห์กล 747 0
เก่งอย่างมีคุณภาพ 990 0
ทางลัดพลัดการรู้จริง 938 0
เกมส์กิจกรรมต้องนำมาใช้จริง 1034 1
มีดี ทำดี ทำไม่ดี 800 0
ทำอะไรให้หาค่าให้ตัวเอง 672 0
การศึกษาให้เกิดค่า 925 0
ข้อคิดการขึ้นลงราคาน้ำมัน 677 0
ทำมือให้เป็นเครื่องสแกน 820 2
Management by looking around [C] 1057 0
กิจกรรม กิจการ 790 0
ถึงเป้าหมายจริงจึงได้ดีมีค่าจริง 726 0
ทำให้เป็นของเรา 664 0
ค่าของ trust 837 1
รูปแบบชีวิต 979 0
อยู่ดีต้องทำ 4 look 918 3
เสน่ห์ที่คนอยากทำงานด้วย 622 0
การใช้เวลาการเรียนรู้ 807 0
ความสำเร็จต้องทำอย่างบริสุทธิ์ 799 0
ระดมสมอง ระดมกำลัง 658 0
ตั้งใจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ 878 2
Come free, back full learning 975 0
เราคือใคร 783 0
อยากชนะต้องเป็นผู้กำหนดเกมส์ 805 0
สำรวจเกียรติตน 630 0
ใส่ใจให้เกิดค่าความสำเร็จ 775 0
แก้การคิดไม่ออก 889 0
หลักตนใช้สร้างสรรค์ หลักการใช้สร้างประโยชน์ 771 0
PMO หลักคิดการตัดสินใจ 1090 0
ใช้เวลาให้มีค่าต่อชีวิต 724 0
ตรวจตนแบบฝ่ายตรงข้าม 845 0
คนเก่ง กับ คนมีศักยภาพ 876 0
รู้เรียนยุคสังคมออนไลน์ 999 0
รับฟัง 781 1
การบริหารค่าทรัพยากรบุคคล 538 0
ความรู้ ปัญญา ความสามารถ 961 0
การให้ที่สำคัญ 787 0
อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ 792 0
ค่าของเป้าหมายความสำเร็จ 816 0
ทำให้มี ทำเมื่อมี 642 0
เพิ่มค่าด้วยทางเลือกที่สาม 757 2
ทุกคนมีทางเลือก แต่ 868 0