นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 12 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การศึกษายุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องเปลี่ยน teaching เป็น coaching 1097 0
อยากทำได้ดีต้องลงมือทำเอง 573 0
คนคุณภาพ 640 0
แพ้-ชนะไม่สำคัญ สำคัญที่ความสำเร็จ 657 0
อยากเก่งต้องทำเองไม่ต้องรอใครสอน 682 0
การจัดการความรู้หลังกิจกรรม 1006 0
อยากสำเร็จ ต้องทำใหม่ ไม่ใช่ทำแบบเดิม 685 0
คนว่างงาน 915 1
อยากได้ อยากเห็น อยากรู้ คือเส้นทางของคนสำเร็จ 832 0
สมรรถนะคนทันโลก 568 0
ศึกษาดูงาน เป็น ดูงานเพื่อการศึกษา 800 0
เรียนสอนภาษาอังกฤษด้วยการพัฒนา 950 0
การกำหนดวิสัยทัศน์ตน 551 0
คิดให้สำเร็จ 599 0
ค่าความไม่เก่ง 591 0
เรียนให้(ไม่)มีงานทำ 710 0
การเรียนคือการเตรียมตัวแข่งขันในชีวิต 798 0
หลักสูตรพัฒนาสร้างค่าคน 691 0
ปรับทิศ เปลี่ยนทำ ปรับนำ เปลี่ยนตาม 824 0
เกษตรประณีต 608 0
เกษตรวัฒนธรรมไทย เกษตรจรรยาบรรณ 879 0
ความสำคัญของเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาว 640 0
ปัญญาต้องมากับสติจึงดีได้ 577 0
การเรียนรู้กับการทำกิจกรรม 787 0
พ่อ แม่ ลูก ผูกพันภาระหน้าที่กัน 903 0
ทำไม่ได้จริงหรือ ? 682 0
จงทำตามหน้าที่ อย่าทำตามประสบการณ์สันดานเดิม 654 0
Game (ที่ต้อง) over 840 0
คนมีค่า 669 0
Game (ไม่มีวัน) over 581 0
ทำหน้าที่เพื่อประชาสัมพันธ์ตน 545 0
การจัดการค่าตน 460 0
ความคาดหวังและความท้าทายมหาวิทยาลัยในกำกับ 619 0
ปั้นคน 590 0
ฝึกอยู่คนเดียว 990 0
อย่าแค่เรียนความรู้ ต้องเรียนใช้ความรู้ 596 0
ทำของดีให้ได้ดี 751 0
ทุกสิ่งที่ได้มาคือหน้าที่ที่ต้องทำ 742 0
Reset and renew 675 0
คิดอย่างไรให้ได้ดี 605 0
self value development 679 2
Learning by sharing 1111 0
พัฒนาคนอื่น คือสร้างค่างานสร้างค่าตน 808 0
เรียนให้เป็น จึงเป็นค่า 770 0
ไม่สู้ไม่มีวันได้ 601 0
คุณภาพเชิงผลได้ 675 1
ความดี ความชอบ 636 0
คิดแบบฟองสบู่ ชีวิตจึงอยู่ที่เดิม 938 0
ความรู้ดิบ ความรู้สุก 1346 37
จัดการเวลาทำงาน 828 0
การหลุดพ้นความผิดพลาด 513 0
ความสำคัญของอายุ 878 0
Self mastery 1136 0
Traning need เพื่อพัฒนาองค์กร 607 0
Self habits review 664 0
การทำงานยุคใหม่เน้นสร้างค่า อิสระ และท้าทาย 641 0
เรียนให้มีงานทำที่ดี 675 0
คัมภีร์ชีวิต 703 0
ต้องรู้ประโยชน์จึงได้ประโยชน์ 657 0
สำเร็จยังไม่พอ 746 0
Be active 773 0
การทำให้ได้ดีต้องเปลี่ยนที่ตนเอง 613 0
ตัวชี้วัดการพัฒนาเชิงรุก 802 0
อย่าใช้อารมณ์นำชีวิต 754 0
แรงผลักดันสู่ความสำเร็จ 630 0
การจัดการตนเองสู่ความสำเร็จ 768 0
Self discipline 733 0
บุคลิกคนทำงานยุคปัจจุบัน 805 0
ทักษะแต้มต่อในชีวิต 550 0
ชีวิตเหมือนการเดินทางต้องมีเป้าหมายและทิศทาง 583 0
วิสัยทำขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 474 0
บริหารความสามารถ vs บริหารอำนาจ 757 2
9 ขั้นสู่ความสำเร็จ 507 0
Self coaching เพื่อชัยชนะการทำงาน 697 0
หัวใจการแข่งขันคือการพัฒนาตน 828 0
เกษียณหน้าที่อาจารย์ 626 0
การศึกษาคือกระบวนการพัฒนา 660 0
พัฒนาค่าตนพัฒนาคนในองค์กร 498 0
ปรัชญาทำความสะอาด ปรัชญาการทำงาน 553 0
รู้ใช้อดีตให้มีค่า 555 0
ทำงานอย่างมีกลยุทธ์ 539 0
ค่าของเวลาค่าของคน 503 0
เทคโนโลยีปี 2020 705 1
ค่าของเป้าหมาย 809 0
การสอนเพื่อพัฒนาคน 3.สอนทำงาน 662 0
การสอนเพื่อพัฒนาคน 2. สอนใช้ความรู้ 549 0
การสอนเพื่อพัฒนาคน 1 สอนวิธีเรียน 742 0
ค่าของคนวันนี้อยู่ที่จิตวิญญาณ 664 0
ค่าการวิจัยต้องพัฒนา 884 0
อาจารย์ที่ปรึกษา สื่อกลางในการสร้างบัณฑิตคุณภาพ 1006 0
ดูละครย้อนความจริง 1356 0
การกำหนดตำแหน่งตน 746 0
ค่าคนอยู่ที่ทำจริง 617 0
บัญชีเรียนรู้ 884 0
เก่ง ดี ยอดเยี่ยม ยอดแย่ 655 0
ทำให้ดีต้องมีตรวจตรา 780 0
ค่าที่เปลี่ยนแปลง 756 0
การรู้จักตัวเอง 896 0
ความรู้วิชาการสร้างโอกาส ความสามารถพัฒนาสร้างค่า 826 0
ค่าของคนค่าขององค์กร 838 0