นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 11 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Preordered agriculture เกษตรสั่งตัด 862 0
คิดคือชีวิตคน 820 0
อำนาจต้องตามหน้าที่ 872 0
Value of self commitment 819 0
การสอนยุคใหม่ต้องสอนแก่นความรู้ 807 0
แรงดูด แรงผลัก 912 0
คนทำงาน คนสร้างค่างาน 948 0
แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร 870 0
ใครเป็นทรัพย์สิน-หนี้สิน 756 0
ได้ดีต้องรู้หน้าที่ 814 0
คน ๕ ส 1403 1
กรองสาระกรองชีวิต 816 0
กลัวเรียนรู้คือแก่ 689 0
ค่าของวันจันทร์ 656 0
ชีวิตสนุกตอนละครกำลังเล่น 826 0
อำนาจ 785 0
เกิน 771 0
ความชำนาญอยู่ในกรอบ เพิ่มค่าต้องดีกว่ากรอบ 646 0
Continuous improvement 1354 1
การใช้จุดเด่นจุดด้อย 555 0
Active knowledge, Active people 540 0
คิดให้เป็นจริง 750 0
เคล็ดลับ ทักษะประจำคน 613 0
ไม่ share ไม่รู้ 891 0
ประกันคุณภาพความเจริญ 1153 0
อยากได้ดีมีค่าเพิ่ม 619 0
เรียนให้ถึงความรู้ 788 0
ค่าของเงินตรา กับ ความรู้ความสามารถ 746 0
มีงานทำต้องทำงาน 1051 1
การประกันคุณภาพการทำ 811 0
Active learning ผู้เรียนต้อง active 733 0
เป้าหมายการเรียนคือเป้าหมายชีวิต 866 0
อย่าลดเกียรติ 947 1
คิดด้านข้างคือทางพัฒนา 712 2
ต้องเรียนให้รู้ ไม่ใช่มีความรู้ 864 3
การศึกษายุคใหม่ต้องเรียนง่ายได้สาระ ไม่ใช่เรียนง่ายจ่ายครบ 837 3
สองสิ่งที่เป็นคนเจริญ 1030 0
อยากได้ดีต้องมีนิสัยการแข่งขัน 818 0
อย่าให้กำหนดงานจำกัดความสำเร็จ 589 0
ค่าการรู้จักใคร ไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน 852 0
คนยุคใหม่ต้องให้อิสระและท้าทาย 852 0
คิดอายก่อนทำจะได้ไม่อาย 833 0
ภูมิคุ้มกัน(อย่าให้)บกพร่อง 570 0
คิดให้ออก 807 0
การศึกษาเพื่อพัฒนาคน 709 0
จงอยู่อย่างเข้าใจให้สุขร่วมกัน 722 0
อยากเป็น อยากไป อยากได้ อยากมี 739 0
การอ่านให้จำได้ดี 2 844 0
 การอ่านให้จำได้ดี 1 745 0
เพิ่มค่าซื้อ พรบ.รถยนต์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. 658 0
ระดับการเรียนรู้ 696 0
ถูกแพงไม่ใช่ที่ราคา ขึ้นกับค่าการใช้ 730 0
รับผิดชอบคือความสำเร็จ 660 0
ค่าใช้จ่าย 545 0
การพัฒนาค่าตน 868 0
ดูดี มีดี มีค่า 821 0
การหลอกใคร ผู้เสียหายคือตนเอง 940 0
ผู้ทรงคุณวุฒิ 487 0
ชื่อเสียง ชื่อเสีย 587 0
คิดเล็กแต่ไปให้ใหญ่ 644 0
ประเมินค่าเรียนด้วยตนเอง 883 0
Observer vs Participant in education 657 0
หลักวิวัฒนาการกับการใช้ชีวิต 780 0
ผู้นำยุคใหม่ต้องสร้างผู้นำ 710 0
สร้างค่าทำงานต้องแข่งงาน อย่าแข่งคน 726 0
ต้องบุกจึงมีสิทธิ์ชนะ 683 0
เชิงรุก 765 0
ไม่มีคุณภาพ 841 0
ความมุ่งมั่นคือความสำเร็จ 810 0
เป้าหมายใช้สร้างค่า 653 0
ชีวิตต้องคิดให้ยาว 723 0
อยากเป็นคนมีค่าและมั่นคงต้องรู้ค่าตน 748 0
ดูดี กับ ได้ดี 737 0
การศึกษาคือพลังชีวิต 860 0
ส่องกระจกชีวิต:3 ส่องความมั่นคง 872 0
ส่องกระจกชีวิต:2 ความรู้ความสามารถ 681 1
ส่องกระจกชีวิต:1 ส่องกายใจ 623 0
การตลาดกับการเกษตร 768 1
เก่งตน เก่งงาน เก่งคน 786 0
Administrative mind 812 0
เงินเพิ่มค่าที่หมุนเวียนใช้ 625 0
ค่าความยาก 910 0
ฟัง คิด ถาม เขียน การเรียนให้พัฒนาตน 776 0
ประกันคุณภาพตน 744 0
บัตรเครดิตคือบัตรสะดวก ไม่ใช่สร้างหนี้สิน 724 1
ร่วมเป็นมืออาชีพ 774 0
เต็มที่ต้องมีไม้เอก 698 0
แก้แค้นคือสร้างกรรม 823 0
ผู้นำต้องประกันคุณภาพ 761 0
ธุรกรรมการเงินต้องตรวจตรา 894 1
สมาร์ทโฟน คนต้องสมาร์ทกว่า 697 0
เพิ่มค่างาน เพิ่มค่าคน 576 0
รกอารมณ์ 569 0
พัฒนาจากหน้าที่คือการเพิ่มค่าตน 538 0
ดูดี(จริงหรือ?) 810 0
อยากมีชีวิตที่ดีต้องคิดและทำให้ยาว 920 0
ขยัน + + 713 0
ทำอย่างมีคุณค่า 971 1
ทำงานให้มีชีวิต 846 0
ปัญหาคนไม่ประสบความสำเร็จ 756 0