นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 11 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การศึกษาต้องสร้างปัญญา 718 0
ไม่ว่าดีหรือเสีย ต้องใช้ให้ดี 887 0
การเกษตรยุค 4.0 ต้องเน้นการจัดการการตลาด 1461 0
ค่าการสอบการประเมินผล 1011 0
ตารางเรียน ตารางเรียนรู้ 928 0
ยุคดิจิทัลต้องความซื่อสัตย์และจริงใจ 988 1
บริหารเวลาให้เป็นจึงเห็นค่า 523 0
วางแผนไม่ใช่บันทึกกำหนดการ 877 0
ค่างานวิจัยอยู่ที่เคล็ดวิชา 1492 0
สร้างโอกาสต้องพร้อมกว่า สร้างค่าได้มากกว่า 853 0
ใช้ชีวิตให้เหมือนร้องเพลง 744 0
ศึกษาเพื่อพัฒนาตน 745 0
หาความรู้ให้ถูกต้อง 580 0
ท่องเที่ยวแบบกำไร/ขาดทุน 536 0
Passive knowledge and active knowledge 946 0
มุ่งมั่น เรียนรู้ คือสูตรความสำเร็จ 649 0
ตรวจความเต็มที่ 663 0
เตรียมตัวให้ดีมีชัยแน่ 738 0
เจริญคือดี 596 0
โอกาสเป็นของใคร 707 0
ล้มลุกให้สำเร็จ 903 0
อยู่ได้ดีต้องมีคำว่า “บ้าง” 979 1
ค่ากับคุณค่า 614 0
ต้องทำหน้าที่อย่างมีคุณค่าจึงมีค่า 1105 0
ของดีเริ่มที่ใจ 438 0
เริ่มต้นอย่างไรชีวิตให้ก้าวหน้า 795 0
สอนลูกแบบไหน 754 0
สิ่งที่ให้ชีวิตสำเร็จ มีสุข 757 0
Repeated learning 920 1
บริการเกินคาด บริการมาตรฐาน บริการต่ำคาด 1070 0
คิด(ไม่)ผิด 958 0
ข้อคิดค่าการซื้อใช้เทคโนโลยี 630 0
บริหารงาน บริหารคน 660 0
ลงทุนการศึกษา 623 0
ออมความรู้ความสามารถ 823 0
ความรู้ต้องเข้าใจจึงสร้างค่าได้ 750 1
Repeated teaching 1148 1
จงใช้มหาวิทยาลัยเปิดโอกาส 746 0
การศึกษาศตวรรษที่ 21 ต้องคิคเป็น 807 1
ลำดับความสำคัญสู่ความสำเร็จ 673 0
การเกษตร 4.0 1265 0
ก้าวไม่ทันเวลา 683 0
สงกรานต์นี้ ปลอดภัยสำคัญสุด 908 0
มีตังค์กับมีค่า 750 0
ร่วมเล่นเกมส์กิจกรรมทำให้เข้าใจ 1383 0
ศักดิ์ศรีที่สมค่า 758 0
การบริการที่ดี 588 0
ทำให้ถึงความสำเร็จของชีวิต 640 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1272 2
สอนการคิด 823 0
คนเจริญคนอยู่ดีมีสุข 1004 1
ภาพลักษณ์กำหนดได้ 1036 0
ผู้ประสบความสำเร็จ 577 0
ทำให้ได้ดีต้องไม่ทำสิ่งไม่ดี 649 0
The mask singer 897 0
ชีวิตต้องมีกลยุทธ์ อย่าใช้เล่ห์กล 694 0
เก่งอย่างมีคุณภาพ 913 0
ทางลัดพลัดการรู้จริง 874 0
เกมส์กิจกรรมต้องนำมาใช้จริง 978 1
มีดี ทำดี ทำไม่ดี 745 0
ทำอะไรให้หาค่าให้ตัวเอง 621 0
การศึกษาให้เกิดค่า 852 0
ข้อคิดการขึ้นลงราคาน้ำมัน 625 0
ทำมือให้เป็นเครื่องสแกน 729 2
Management by looking around [C] 975 0
กิจกรรม กิจการ 714 0
ถึงเป้าหมายจริงจึงได้ดีมีค่าจริง 676 0
ทำให้เป็นของเรา 615 0
ค่าของ trust 775 1
รูปแบบชีวิต 867 0
อยู่ดีต้องทำ 4 look 852 3
เสน่ห์ที่คนอยากทำงานด้วย 557 0
การใช้เวลาการเรียนรู้ 757 0
ความสำเร็จต้องทำอย่างบริสุทธิ์ 734 0
ระดมสมอง ระดมกำลัง 577 0
ตั้งใจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ 818 2
Come free, back full learning 917 0
เราคือใคร 728 0
อยากชนะต้องเป็นผู้กำหนดเกมส์ 744 0
สำรวจเกียรติตน 572 0
ใส่ใจให้เกิดค่าความสำเร็จ 712 0
แก้การคิดไม่ออก 817 0
หลักตนใช้สร้างสรรค์ หลักการใช้สร้างประโยชน์ 710 0
PMO หลักคิดการตัดสินใจ 1033 0
ใช้เวลาให้มีค่าต่อชีวิต 675 0
ตรวจตนแบบฝ่ายตรงข้าม 795 0
คนเก่ง กับ คนมีศักยภาพ 816 0
รู้เรียนยุคสังคมออนไลน์ 914 0
รับฟัง 729 1
การบริหารค่าทรัพยากรบุคคล 503 0
ความรู้ ปัญญา ความสามารถ 895 0
การให้ที่สำคัญ 739 0
อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ 748 0
ค่าของเป้าหมายความสำเร็จ 769 0
ทำให้มี ทำเมื่อมี 601 0
เพิ่มค่าด้วยทางเลือกที่สาม 718 2
ทุกคนมีทางเลือก แต่ 816 0
ทบทวนเรื่องรักหลังวาเลนไทน์ 2560 1474 0
ระบบงานสร้างค่างาน 1376 0
ประสิทธิภาพการบริหารธุรการ 916 0