นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 11 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทำชีวิตให้มีค่า 512 0
การแข่งขันชีวิตที่ดีต้องชนะที่ตัวเอง 592 0
ความพยายามคือค่าของชีวิต 623 0
ทรัพย์สิน หนี้สิน 592 0
ลูกค้าสำคัญสุดคือความเจริญของคนขาย 809 0
ขอโอกาสตัวเอง 717 0
ตรวจค่าความสามารถตน 522 1
การศึกษาเพื่อพัฒนาการทำงาน 504 0
เรียนเป็นคนงาน เรียนทำงาน 865 0
เก่งเรียน เก่งชีวิต 546 0
คิดดีทำดีต่อกัน 894 0
การจัดการเวลาสู่ความสำเร็จ 474 0
มีระบบระเบียบ มีความสำเร็จ 606 0
การเกษตรเต็มคำ 641 0
เสื่อมเสีย 731 0
คนได้ดี 686 0
โลกเปลี่ยนไป ใกล้ไกลอยากให้ใกล้ชิดกัน 882 2
จิตวิญญาณความสำเร็จ 638 0
ซื่อสัตย์คือคุณภาพจริง 929 0
คุณสมบัติ กับ คุณค่า 774 0
ทุจริตตนเอง 963 0
ผลเกิดจากกรรม 758 0
ตั้งสติก่อนทำดี 1071 0
ใช้ไอทีทำหน้าที่ให้ไม่ใช่ทำแทน 685 0
ผลงานกระดาษ 842 5
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดพอดี 557 0
ยุค 4.0 ต้องใช้ความสามารถและมีธรรมาภิบาล 729 0
CV ที่มีคุณค่าคน 726 0
ทำวิสัยทัศน์ให้สำเร็จ 609 0
ทำไมต้องทำดีกว่า 776 0
รักตัวเอง ? 650 0
ทำงาน + ทำดี 540 0
Inspire vs passion 873 1
งานมั่นคง 579 0
ธ ทรงเป็แบบอย่างการทำเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 564 0
ค่าการศึกษาระดับปริญญาโท 865 0
สัญญลักษณ์ดี ไม่ดี 676 0
ธ ทรงเป็นนักพัฒนายุค 4.0 1389 0
เดิมพันชีวิต 697 2
ทำดีที่สุด หมายถึง 543 0
สินค้าเทคโนโลยี ยิ่งนานยิ่งทันสมัย 643 1
ธ ทรงเป็นแบบอย่างความมุ่งมั่น 851 0
ทำไม ความรู้ยิ่งใช้ยิ่งรู้ 716 0
ค่าวิชา 593 0
มหาวิทยาลัย 618 0
การทำหน้าที่ให้ได้ดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 415 0
ทำบัญชีพฤติกรรม 661 0
ต้องมี passion ที่ดีจึงดีได้ 619 0
ชาร์จแบตชีวิต 553 0
ส่องดูตัวเองจากสเตตัส 632 0
อยากได้ดี อยากทำให้ได้ดี 598 0
สร้างโอกาสให้ตัวเอง 857 0
การศึกษาพัฒนาความเก่ง ไม่ใช่ทำคนให้เก่ง 730 0
Our loss is our gain 2 การลงทุนการศึกษา 756 0
ยุคการแข่งขัน 760 0
Data Literacy 736 0
Our loss is our gain 1021 1
สิ่งที่พ่อแม่ไม่ให้มา 791 0
ความพึงพอใจ 893 0
ห่วงโซ่ความสำเร็จ 831 0
การศึกษาพัฒนาความสามารถการแข่งขัน 585 0
บริหารค่าความสามารถต้องบริหารความต่าง 670 0
ชีวิตไม่ได้ดีเพราะคำว่า เข็ด 695 0
ทำให้ก้าวหน้า ? 630 0
เรียนคณิตศาสตร์พัฒนาความสามารถการคิด 832 0
สิ่งที่เทคโนโลยีทำให้ไม่ได้ 648 0
อยากมีโอกาสต้องสร้างโอกาสให้ตัวเอง 549 0
Tailor made study 659 0
ทัศนคติ +/- 626 0
ไก่บ้าน ไก่อุตสาหกรรม 763 0
เล่นให้เป็น 691 0
ยุคใช้ความสามารถ 674 0
เอกสารอ้างอิง กับ บรรณานุกรม 786 0
เพื่อชาติ เพื่อชื่อ เพื่อชีพ 654 0
ค่าของ review of literatures ในชีวิตประจำวัน 700 0
ตัวเงินสดกำลังจะหายไป 624 0
ปริญญาใช้สร้างโอกาส วิชาใช้สร้างค่า 704 0
Strong 626 0
ทุกหน้าที่มีส่วนสร้างค่าองค์กร 680 2
ความซื่อสัตย์ สร้างคน สร้างค่า 812 0
อยาก 800 0
ประเมินเพิ่มค่าพัฒนาเชิงบวก 486 0
ความซื่อสัตย์คือมาตรฐานสำคัญการเกษตรไทย 742 0
หน้าที่ตามวัย ส่วนตน ส่วนรวม ส่วนร่วม 897 1
แนะ นำ ติ ชม 580 0
งง 1059 0
การทำให้ก้าวหน้า 482 0
ทันโลก หรือ ตามโลก 732 0
เสียงของลูกค้าคือทางสร้างค่านวัตกรรม 638 0
ก้าวตามไม่ทันเทคโนโลยี 600 0
อยากได้นวัตกรรม ต้องสอนให้ทำ ถามให้คิด 728 0
ต้องศึกษา อย่าแค่เล่าเรียน 436 0
แนวทางการทำให้ได้ดี 530 0
อยากเก่งภาษาอย่าแค่เรียนต้องหมั่นเพิ่มพูน 430 0
งานสบาย หมายถึง 712 0
ความเป็นผู้นำที่มีค่า 689 0
จัดระเบียบความรู้ให้เป็นประสบการณ์มีค่าจริง 674 0
ตอบไม่ได้ไม่ได้แปลว่า โง่ 626 0
ผลิตได้ก็ยังขายไม่ได้หากไม่ซื่อสัตย์ 670 0
เกณฑ์คุณภาพที่ไม่มีคุณภาพจริง 813 0