นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 10 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปุ๊บปั๊บทำให้สำเร็จ 1460 3
สร้างความสำเร็จต้องจัดการเวลา 830 0
คิดดี ทำพอดี ให้ได้ดี 693 0
ประกันความเสี่ยง 852 0
ประกันความสำเร็จ 859 0
การใช้ความสามารถตน 759 0
คนเจริญ คนคุณภาพ สังคมคุณภาพ 902 0
การสู่ความสำเร็จ 722 0
การบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ 747 0
ด้อยค่าการศึกษา 696 0
ทำงานให้เหมือนให้คนมาดูงาน 722 0
ทำให้เป็น หรือ ด้วยความจำเป็น 743 0
งานสร้างค่าคน คนสร้างค่างาน 821 0
ความหวัง กับคาดหวัง 584 0
ปรับเรดาร์ตน 827 1
ความสำเร็จของการศึกษาอยู่ที่ 835 0
แข่งขันแบบมืออาชีพ 1184 5
ยุคเอไอที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติคนจะทำงานอะไร 956 0
ความสำคัญของการมีส่วนร่วม 903 0
ในหลวง ร๙ กับแผนที่ 797 2
ก้าวคนละก้าวกับก้าวเดินชีวิต 952 0
จิตวิญญาณผู้ประกอบการ 534 0
การลดความเสี่ยง 599 0
เริ่มต้นให้ดีเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป 813 0
ทำอะไรอย่ามัวลงโทษตัวเอง 675 0
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า 1016 0
ฝึกอบรมตนเอง 747 0
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมคน 889 0
ให้ความร่วมมือทำหน้าที่ 861 0
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 971 0
จิตวิญญาณการศึกษา 830 0
สังคมออนไลน์กับผู้สูงอายุ 821 0
Smart technology, Smart people 732 0
มองใกล้ มองไกล ใส่ใจความสำเร็จ 701 0
บทบาทผู้บริหารที่ต้องการความสำเร็จ 926 1
วงจรงาน วงจรชีวิต 808 0
Put the right man on the right job 1543 0
ค่ากับคุณค่า 847 0
จิบ ดื่ม กินกาแฟ 1113 4
อดให้ได้ดี 1049 0
รีสอร์ททุ่งนา ราคาโรงแรม 1460 0
คนเก่ง เก่งคน เก่งงาน 911 0
ข้อเสียของคนเก่ง 806 0
จน 788 0
การจัดการตนสู่ความสำเร็จ 829 0
ขี้เกียจให้เป็น 1026 0
อย่าหลอกตัวเอง 757 0
ความเสี่ยงในการศึกษา 1083 1
การนับถือตนเอง 875 0
กระหายความสำเร็จ 1054 1
ก้าวคนละก้าว เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง 687 0
วิจารณาญาณ 684 0
ชีวิตเชิงพาณิชย์ 951 1
ดีได้ต้องทำหน้าที่ให้บริสุทธิ์ 884 0
กระบวนการทำงาน กระบวนการเรียน 959 0
อยากก้าวหน้าต้องควบคุมเวลา 920 0
การศึกษากับคุณธรรมจริยธรรม 1103 0
คำถามสู่ความสำเร็จ 815 0
ภูมิรู้กับความรู้ 758 0
Capability vs Capacity 671 0
Worker vs workforce 1035 0
ทำงานยุคใหม่ต้องสร้างค่าให้คนอื่น 929 1
สืบสานต่อในหลวง ร๙ 1569 1
คนยุคไอทีต้องพัฒนาไม่หยุดยั้ง 1170 1
วิจัยพัฒนาตามรอยในหลวง ร๙ 1180 0
การเกษตรกับเศรษฐศาสตร์ 1204 0
น้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 1646 1
การศึกษาไทย: จากผลิตคนทำราชการสู่ผู้ประกอบการ 1606 0
ใครเข้าประชุมสาย 1299 1
ข้าราชการ พนักงานราชการ 898 0
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลในหลวง ร๙ 1119 1
หมั่นส่องกระจกประเมินตน 713 0
คนไทยอย่าทิ้งในหลวง ร๙ 1232 0
เมื่อไทยเป็นศูนย์กลางและทางเชื่อมของ BRI 1288 1
ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 1012 0
ก่อนสบายต้องผ่านความยากลำบาก 741 0
เลียนแบบให้ได้ดี 957 0
ความคิดสร้างสรรค์ 763 0
สามัคคีคือพลังอาจพังได้ 854 0
การเพิ่มค่าทำงาน 978 0
การสร้างความสำเร็จ 763 0
TOR ในหลวง ร๙ 1120 2
การประเมินคือส่องหาทำค่าเพิ่ม 925 0
ค่าคนค่าการทำงาน 868 0
กษัตริย์นักนวัตกรรม 966 0
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ 603 0
งานยุค AI:สมองกล=สมองคน+กลไก 954 3
หลักการแปลความหมายจากข้อมูล 891 0
บัณฑิตคือผู้รู้คือค่าการศึกษา 859 0
ค่าการนำของ senior leaders 1182 0
แมวสีไหนต้องจับหนูได้กับเทคโนโลยี 935 1
ความเชื่อมั่นสร้างความสำเร็จ 706 0
คนยุคนวัตกรรม 825 0
ความสามารถกับการสร้าง 863 0
Proactive behavior 843 0
AI require HI 1116 1
ค่าคนอยู่ที่ 804 0
ค่าของ PR อยู่ที่ทำได้จริง 935 0
Senior leaders ต้องร่วมสร้างสรรค์ค่า 1300 4
คุณภาพ กับ คุณค่า มีค่าที่ต้องเป็นจริง 1081 1