นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 10 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ข้อคิดการขึ้นลงราคาน้ำมัน 580 0
ทำมือให้เป็นเครื่องสแกน 679 2
Management by looking around [C] 906 0
กิจกรรม กิจการ 664 0
ถึงเป้าหมายจริงจึงได้ดีมีค่าจริง 628 0
ทำให้เป็นของเรา 584 0
ค่าของ trust 720 1
รูปแบบชีวิต 768 0
อยู่ดีต้องทำ 4 look 799 3
เสน่ห์ที่คนอยากทำงานด้วย 517 0
การใช้เวลาการเรียนรู้ 717 0
ความสำเร็จต้องทำอย่างบริสุทธิ์ 679 0
ระดมสมอง ระดมกำลัง 530 0
ตั้งใจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ 746 2
Come free, back full learning 860 0
เราคือใคร 677 0
อยากชนะต้องเป็นผู้กำหนดเกมส์ 677 0
สำรวจเกียรติตน 519 0
ใส่ใจให้เกิดค่าความสำเร็จ 664 0
แก้การคิดไม่ออก 746 0
หลักตนใช้สร้างสรรค์ หลักการใช้สร้างประโยชน์ 662 0
PMO หลักคิดการตัดสินใจ 954 0
ใช้เวลาให้มีค่าต่อชีวิต 627 0
ตรวจตนแบบฝ่ายตรงข้าม 752 0
คนเก่ง กับ คนมีศักยภาพ 765 0
รู้เรียนยุคสังคมออนไลน์ 843 0
รับฟัง 674 1
การบริหารค่าทรัพยากรบุคคล 474 0
ความรู้ ปัญญา ความสามารถ 841 0
การให้ที่สำคัญ 692 0
อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ 690 0
ค่าของเป้าหมายความสำเร็จ 713 0
ทำให้มี ทำเมื่อมี 567 0
เพิ่มค่าด้วยทางเลือกที่สาม 675 2
ทุกคนมีทางเลือก แต่ 767 0
ทบทวนเรื่องรักหลังวาเลนไทน์ 2560 1353 0
ระบบงานสร้างค่างาน 1211 0
ประสิทธิภาพการบริหารธุรการ 855 0
สื่อสารให้งานสำเร็จ 754 0
ผู้นำ นำอะไร 618 0
ก้าวเดินตามธรรมชาติ 565 0
ผู้ทรงคุณวุฒิ 714 0
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 522 0
ตั้งสติในการเรียน 2 676 0
ตั้งสติในการเรียน 1 897 0
เรียนนำ 730 0
การศึกษาปลายปิด การศึกษาปลายเปิด 806 0
ตั้งใจทำงานดีแต่ไม่ก้าวหน้าสักที 641 0
เรียนหนักทำไมไม่ได้ดี 644 0
ยุคของเจ้าหน้าที่บุคคลสู่ HRM 696 0
Effective and efficiency 529 0
ความสำคัญของการทำนายตนเอง 580 0
ค่าจริงของการศึกษา/อบรม 596 0
Internal CSV 459 0
ความรู้ ทรัพย์สิน ปัญญา 490 0
กลวิธีการสร้างความสำเร็จ 2 515 0
กลวิธีการสร้างความสำเร็จ 1 490 0
คุณสมบัติคนเป็นหัวหน้า 521 0
เก่ง 5 ระดับ 689 0
กิจกรรมวิจัย กิจการวิจัย 1351 0
Worker center 628 0
การทำทุกอย่าง จงทำเพื่อเพิ่มค่าประสบการณ์ 531 0
ฝึกสันดานที่ดี 652 0
มังกรเก่ง continuous improvement 638 0
คุณภาพ เกณฑ์ กับ โกรท 619 0
ทำเป้าหมายให้สำเร็จ 640 0
หลักฐานสำคัญสุด 568 0
คนอยู่ได้ดียุค 4.0 591 0
รักตัวต้องทำดีให้ตัวเอง 554 0
วันเด็ก วันครู สู่การสร้างคนสร้างชาติ 474 0
ฟังให้เป็นจึงเกิดค่า 625 1
ใฝ่ดีจึงได้ดีจริง 654 0
คนมีค่าตามหน้าที่ 650 0
อยากสมหวังต้องทำให้ดีและมีพอ 723 1
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 3. กระบวนการเรียนให้สร้างค่า 547 0
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 2. เตรียมการ 707 0
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 1. เป้าหมาย 768 0
วันวาน วันนี้ พรุ่งนี้ 662 0
ดี ไม่ดี ดูที่ผล 664 0
Start doing, Start success 665 0
คน 4.0 คนเพิ่มค่า 717 0
แก้ยาก แก้ยุ่ง 619 0
เอาเปรียบคือเสียเปรียบ เสียเปรียบคือได้เปรียบ 613 0
ค่าความปรารถนาดี 567 0
จงเรียนให้มีการศึกษา ไม่ใช่สำเร็จการศึกษา 563 0
ฝึกมีก๊อกสองก๊อกสาม 660 0
คิด ทำชีวิตให้มีค่าคิด 573 0
วัฒนธรรมของประเทศ 658 0
อดออมให้ได้ดี 745 0
หยอกล้อ สานต่อชีวิต 715 1
ทำงานแบบนักวิชาการ 559 0
คุณค่าของความยาก 633 0
บทเรียน บทสอน 579 0
สติในการทำให้ได้ดี 719 0
ไม่ได้ดีเพราะหลอกตัวเอง 748 1
คิดแบบโค๊ชในการทำงานร่วมกัน 493 0
ตั้งใจฟังคำติชม 623 3
การทำให้ได้ดีไม่ยากอย่างที่คิด 551 0
ลองผิด ลองถูก 599 1
เมื่อโจรคิดสั้น เราต้องหมั่นคิดยาว 821 1