นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 10 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Value of self commitment 745 0
การสอนยุคใหม่ต้องสอนแก่นความรู้ 715 0
แรงดูด แรงผลัก 810 0
คนทำงาน คนสร้างค่างาน 871 0
แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร 803 0
ใครเป็นทรัพย์สิน-หนี้สิน 672 0
ได้ดีต้องรู้หน้าที่ 744 0
คน ๕ ส 1313 1
กรองสาระกรองชีวิต 743 0
กลัวเรียนรู้คือแก่ 606 0
ค่าของวันจันทร์ 598 0
ชีวิตสนุกตอนละครกำลังเล่น 761 0
อำนาจ 728 0
เกิน 711 0
ความชำนาญอยู่ในกรอบ เพิ่มค่าต้องดีกว่ากรอบ 577 0
Continuous improvement 1261 1
การใช้จุดเด่นจุดด้อย 495 0
Active knowledge, Active people 488 0
คิดให้เป็นจริง 689 0
เคล็ดลับ ทักษะประจำคน 567 0
ไม่ share ไม่รู้ 801 0
ประกันคุณภาพความเจริญ 1093 0
อยากได้ดีมีค่าเพิ่ม 546 0
เรียนให้ถึงความรู้ 726 0
ค่าของเงินตรา กับ ความรู้ความสามารถ 665 0
มีงานทำต้องทำงาน 989 1
การประกันคุณภาพการทำ 743 0
Active learning ผู้เรียนต้อง active 660 0
เป้าหมายการเรียนคือเป้าหมายชีวิต 802 0
อย่าลดเกียรติ 862 1
คิดด้านข้างคือทางพัฒนา 590 0
ต้องเรียนให้รู้ ไม่ใช่มีความรู้ 766 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเรียนง่ายได้สาระ ไม่ใช่เรียนง่ายจ่ายครบ 667 0
สองสิ่งที่เป็นคนเจริญ 960 0
อยากได้ดีต้องมีนิสัยการแข่งขัน 709 0
อย่าให้กำหนดงานจำกัดความสำเร็จ 536 0
ค่าการรู้จักใคร ไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน 774 0
คนยุคใหม่ต้องให้อิสระและท้าทาย 799 0
คิดอายก่อนทำจะได้ไม่อาย 763 0
ภูมิคุ้มกัน(อย่าให้)บกพร่อง 519 0
คิดให้ออก 731 0
การศึกษาเพื่อพัฒนาคน 646 0
จงอยู่อย่างเข้าใจให้สุขร่วมกัน 652 0
อยากเป็น อยากไป อยากได้ อยากมี 690 0
การอ่านให้จำได้ดี 2 767 0
 การอ่านให้จำได้ดี 1 681 0
เพิ่มค่าซื้อ พรบ.รถยนต์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. 608 0
ระดับการเรียนรู้ 640 0
ถูกแพงไม่ใช่ที่ราคา ขึ้นกับค่าการใช้ 674 0
รับผิดชอบคือความสำเร็จ 615 0
ค่าใช้จ่าย 492 0
การพัฒนาค่าตน 817 0
ดูดี มีดี มีค่า 728 0
การหลอกใคร ผู้เสียหายคือตนเอง 870 0
ผู้ทรงคุณวุฒิ 431 0
ชื่อเสียง ชื่อเสีย 504 0
คิดเล็กแต่ไปให้ใหญ่ 580 0
ประเมินค่าเรียนด้วยตนเอง 823 0
Observer vs Participant in education 610 0
หลักวิวัฒนาการกับการใช้ชีวิต 728 0
ผู้นำยุคใหม่ต้องสร้างผู้นำ 647 0
สร้างค่าทำงานต้องแข่งงาน อย่าแข่งคน 681 0
ต้องบุกจึงมีสิทธิ์ชนะ 621 0
เชิงรุก 707 0
ไม่มีคุณภาพ 769 0
ความมุ่งมั่นคือความสำเร็จ 759 0
เป้าหมายใช้สร้างค่า 589 0
ชีวิตต้องคิดให้ยาว 662 0
อยากเป็นคนมีค่าและมั่นคงต้องรู้ค่าตน 682 0
ดูดี กับ ได้ดี 686 0
การศึกษาคือพลังชีวิต 812 0
ส่องกระจกชีวิต:3 ส่องความมั่นคง 789 0
ส่องกระจกชีวิต:2 ความรู้ความสามารถ 632 1
ส่องกระจกชีวิต:1 ส่องกายใจ 567 0
การตลาดกับการเกษตร 714 1
เก่งตน เก่งงาน เก่งคน 710 0
Administrative mind 764 0
เงินเพิ่มค่าที่หมุนเวียนใช้ 562 0
ค่าความยาก 841 0
ฟัง คิด ถาม เขียน การเรียนให้พัฒนาตน 703 0
ประกันคุณภาพตน 663 0
บัตรเครดิตคือบัตรสะดวก ไม่ใช่สร้างหนี้สิน 650 1
ร่วมเป็นมืออาชีพ 720 0
เต็มที่ต้องมีไม้เอก 644 0
แก้แค้นคือสร้างกรรม 763 0
ผู้นำต้องประกันคุณภาพ 702 0
ธุรกรรมการเงินต้องตรวจตรา 823 1
สมาร์ทโฟน คนต้องสมาร์ทกว่า 648 0
เพิ่มค่างาน เพิ่มค่าคน 523 0
รกอารมณ์ 520 0
พัฒนาจากหน้าที่คือการเพิ่มค่าตน 494 0
ดูดี(จริงหรือ?) 750 0
อยากมีชีวิตที่ดีต้องคิดและทำให้ยาว 823 0
ขยัน + + 654 0
ทำอย่างมีคุณค่า 903 1
ทำงานให้มีชีวิต 795 0
ปัญหาคนไม่ประสบความสำเร็จ 696 0
คนสำคัญที่การทำหน้าที่ 1025 0
รักอนาคต 587 0
Lifelong learning 580 0