นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ภูมิรู้กับความรู้ 55 0
วัตถุประสงค์การเรียน 78 0
ค่าการสอบ 130 0
เงื่อนไขความสำเร็จ 113 0
การศึกษายุคพัฒนา 94 0
พยามยามให้ได้ ให้ดี 101 1
หมดปัญหา เพียงคิดว่า 89 0
ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี 94 0
อยากให้ดีต้องใช้ความเก่งและทำเป็นทีม 134 0
ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต 139 0
คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี 140 0
ให้โอกาสตัวเอง จึงมีโอกาส 151 0
รางวัลแข่งขัน รางวัลชีวิต 184 0
ฝันให้ใหญ่หมายถึง 245 0
การสร้างค่าให้ตนเอง 213 0
ได้ยินกับการฟัง 245 0
ใช้ชีวิตต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้ 215 0
ชีวิตคือละคร:บทบาทสำคัญนะ 277 0
ชีวิตที่ดีต้องมีเส้นทาง 238 0
ศึกษาแบบแสวงหาอนาคต 218 0
ความสำเร็จต้องรักให้มากพอและรักให้เป็น 220 0
หวัง คาดหวัง ผิดหวัง สมหวัง 231 0
ประกอบอาชีพคือดำรงชีพทั้งชีวิต 214 0
ทุกคนมีความสามารถ มีดี 194 0
ความตั้งใจสำคัญนะ 222 0
ซื่อสัตย์สำคัญนะ 241 0
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ 239 2
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 228 1
เรียนให้เก่งจากคนเก่งและการทำเอง 277 1
ใช้ความรู้ สำคัญนะ 305 1
ยากคือทางทำให้ได้ดี 259 1
งานยุคเอไอ 340 2
คิดดี ทำดี ได้ดี 271 1
การสร้างฝันให้ได้จริง 309 1
ความสมบูรณ์ไม่มีจริง 358 2
เก่าใหม่เรียนรู้ไปด้วยกัน 296 1
ทำให้เป็นงานที่ใช่กับคนที่ชอบ 393 1
ทุกการแข่งขันมีรางวัลให้ 354 1
มรรค ผล 299 1
การเรียนรู้ให้ดีอยู่ที่ตั้งคำถาม 332 4
ทำให้ดีเหมือนอาหารอร่อย 238 0
มีดีต้องใช้เป็น 328 1
ผิดพลาดกับผิดจริง 240 0
ทำงานยุคเอไอ 253 0
สมองกล สมองคน 285 1
Shared vision, shared Missions have to Shared action 421 3
อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือชีวิต 372 1
การทำให้อยู่ดีมีสุข 364 1
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 415 2
ทำแผนกลยุทธ์ 377 1
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 375 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 398 2
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 373 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 396 2
คนได้ดีต้องขยันเป็น 371 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 285 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 367 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 353 2
ดี 376 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 349 1
แพ้ 320 1
ฝึกทำความสำเร็จ 285 1
การทำให้ดี 363 9
อย่าหยุดฝัน 302 2
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง 305 4
ใช้ชีวิตเหมือนกวาดขยะ 285 1
สร้างความสำเร็จเหมือนสร้างตึก 269 1
คนเจริญ 253 1
ความเป็นมืออาชีพ 314 2
อดได้จึงได้ดี 283 2
ค่าการทำงาน 301 2
นิสัย สันดาน แก้ได้ 463 3
ปัญหาการทำงาน 375 1
เจริญ คือ 372 1
ติชมตนเอง 351 1
2563 สงกรานต์ประวัติศาสตร์ 374 3
มุมมองทำให้คนต่างกัน 358 1
พิชิต covid-19 ด้วยความเจริญของคน 338 1
เติมปัญญาต้องมีปัญญา 344 1
ได้ดีที่มีระเบียบเป็นระบบ 349 2
ต้นทุนชีวิต 336 1
การทำให้ใด้ดี 410 3
คนประสบความสำเร็จ 330 2
คนมีดี คนดี 310 3
มนุษย์น่าคิดกับ covid-19 278 2
ยาก ง่าย ได้ เสีย 261 3
ชีวิตไม่ใช่ของตนคนเดียว 327 6
ชีวิตที่ดีมีทั้งถูกและผิด 269 1
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 276 1
ฟังให้ได้ดี 261 1
อดทนให้ได้ดี 317 3
คนมีความรู้ กับ ผู้รู้ 249 0
ยิ่งยากยิ่งแข็งแรง ยิ่งง่ายยิ่งอ่อนแอ 269 0
อยากเจริญต้องตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ 298 1
การศึกษาช่วง COVID-19 477 2
กักตัว ป้องกัน COVID-19 เพื่อใคร 392 8
ความซื่อสัตย์สำคัญนะ 353 3
แอพเช็คลิสต์ covid-19 337 2
เสี่ยงได้ เสี่ยงเสีย 301 3
Covid-19 คิดกักก่อนเป็น 326 3