นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ค่าการสอบ 24 0
เงื่อนไขความสำเร็จ 42 0
การศึกษายุคพัฒนา 52 0
พยามยามให้ได้ ให้ดี 70 1
หมดปัญหา เพียงคิดว่า 66 0
ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี 69 0
อยากให้ดีต้องใช้ความเก่งและทำเป็นทีม 112 0
ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต 106 0
คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี 115 0
ให้โอกาสตัวเอง จึงมีโอกาส 127 0
รางวัลแข่งขัน รางวัลชีวิต 144 0
ฝันให้ใหญ่หมายถึง 217 0
การสร้างค่าให้ตนเอง 176 0
ได้ยินกับการฟัง 217 0
ใช้ชีวิตต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้ 192 0
ชีวิตคือละคร:บทบาทสำคัญนะ 254 0
ชีวิตที่ดีต้องมีเส้นทาง 216 0
ศึกษาแบบแสวงหาอนาคต 204 0
ความสำเร็จต้องรักให้มากพอและรักให้เป็น 206 0
หวัง คาดหวัง ผิดหวัง สมหวัง 213 0
ประกอบอาชีพคือดำรงชีพทั้งชีวิต 195 0
ทุกคนมีความสามารถ มีดี 182 0
ความตั้งใจสำคัญนะ 205 0
ซื่อสัตย์สำคัญนะ 224 0
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ 224 2
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 209 1
เรียนให้เก่งจากคนเก่งและการทำเอง 259 1
ใช้ความรู้ สำคัญนะ 290 1
ยากคือทางทำให้ได้ดี 246 1
งานยุคเอไอ 319 2
คิดดี ทำดี ได้ดี 260 1
การสร้างฝันให้ได้จริง 299 1
ความสมบูรณ์ไม่มีจริง 343 2
เก่าใหม่เรียนรู้ไปด้วยกัน 281 1
ทำให้เป็นงานที่ใช่กับคนที่ชอบ 379 1
ทุกการแข่งขันมีรางวัลให้ 338 1
มรรค ผล 280 1
การเรียนรู้ให้ดีอยู่ที่ตั้งคำถาม 313 4
ทำให้ดีเหมือนอาหารอร่อย 224 0
มีดีต้องใช้เป็น 316 1
ผิดพลาดกับผิดจริง 232 0
ทำงานยุคเอไอ 245 0
สมองกล สมองคน 276 1
Shared vision, shared Missions have to Shared action 410 3
อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือชีวิต 355 1
การทำให้อยู่ดีมีสุข 350 1
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 402 2
ทำแผนกลยุทธ์ 368 1
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 368 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 384 2
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 357 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 385 2
คนได้ดีต้องขยันเป็น 360 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 278 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 360 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 347 2
ดี 362 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 335 1
แพ้ 307 1
ฝึกทำความสำเร็จ 271 1
การทำให้ดี 352 9
อย่าหยุดฝัน 290 2
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง 295 4
ใช้ชีวิตเหมือนกวาดขยะ 273 1
สร้างความสำเร็จเหมือนสร้างตึก 256 1
คนเจริญ 244 1
ความเป็นมืออาชีพ 303 2
อดได้จึงได้ดี 275 2
ค่าการทำงาน 292 2
นิสัย สันดาน แก้ได้ 453 3
ปัญหาการทำงาน 368 1
เจริญ คือ 366 1
ติชมตนเอง 343 1
2563 สงกรานต์ประวัติศาสตร์ 368 3
มุมมองทำให้คนต่างกัน 350 1
พิชิต covid-19 ด้วยความเจริญของคน 331 1
เติมปัญญาต้องมีปัญญา 337 1
ได้ดีที่มีระเบียบเป็นระบบ 343 2
ต้นทุนชีวิต 331 1
การทำให้ใด้ดี 401 3
คนประสบความสำเร็จ 325 2
คนมีดี คนดี 305 3
มนุษย์น่าคิดกับ covid-19 266 2
ยาก ง่าย ได้ เสีย 253 3
ชีวิตไม่ใช่ของตนคนเดียว 321 6
ชีวิตที่ดีมีทั้งถูกและผิด 260 1
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 271 1
ฟังให้ได้ดี 252 1
อดทนให้ได้ดี 308 3
คนมีความรู้ กับ ผู้รู้ 241 0
ยิ่งยากยิ่งแข็งแรง ยิ่งง่ายยิ่งอ่อนแอ 261 0
อยากเจริญต้องตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ 288 1
การศึกษาช่วง COVID-19 467 2
กักตัว ป้องกัน COVID-19 เพื่อใคร 382 8
ความซื่อสัตย์สำคัญนะ 338 3
แอพเช็คลิสต์ covid-19 327 2
เสี่ยงได้ เสี่ยงเสีย 291 3
Covid-19 คิดกักก่อนเป็น 314 3
เสร็จกับความสำเร็จ 276 1
COVID ติดปีก 288 1