นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ชีวิตคือละคร:บทบาทสำคัญนะ 53 0
ชีวิตที่ดีต้องมีเส้นทาง 81 0
ศึกษาแบบแสวงหาอนาคต 81 0
ความสำเร็จต้องรักให้มากพอและรักให้เป็น 99 0
หวัง คาดหวัง ผิดหวัง สมหวัง 99 0
ประกอบอาชีพคือดำรงชีพทั้งชีวิต 98 0
ทุกคนมีความสามารถ มีดี 94 0
ความตั้งใจสำคัญนะ 114 0
ซื่อสัตย์สำคัญนะ 136 0
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ 141 2
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 120 1
เรียนให้เก่งจากคนเก่งและการทำเอง 165 1
ใช้ความรู้ สำคัญนะ 231 1
ยากคือทางทำให้ได้ดี 167 1
งานยุคเอไอ 239 2
คิดดี ทำดี ได้ดี 210 1
การสร้างฝันให้ได้จริง 244 1
ความสมบูรณ์ไม่มีจริง 288 2
เก่าใหม่เรียนรู้ไปด้วยกัน 215 1
ทำให้เป็นงานที่ใช่กับคนที่ชอบ 309 1
ทุกการแข่งขันมีรางวัลให้ 275 1
มรรค ผล 214 1
การเรียนรู้ให้ดีอยู่ที่ตั้งคำถาม 255 4
ทำให้ดีเหมือนอาหารอร่อย 189 0
มีดีต้องใช้เป็น 251 1
ผิดพลาดกับผิดจริง 193 0
ทำงานยุคเอไอ 212 0
สมองกล สมองคน 218 1
Shared vision, shared Missions have to Shared action 324 3
อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือชีวิต 275 1
การทำให้อยู่ดีมีสุข 262 1
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 334 2
ทำแผนกลยุทธ์ 305 1
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 298 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 316 2
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 291 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 320 2
คนได้ดีต้องขยันเป็น 297 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 245 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 324 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 314 2
ดี 315 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 296 1
แพ้ 282 1
ฝึกทำความสำเร็จ 236 1
การทำให้ดี 286 3
อย่าหยุดฝัน 234 2
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง 244 4
ใช้ชีวิตเหมือนกวาดขยะ 220 1
สร้างความสำเร็จเหมือนสร้างตึก 215 1
คนเจริญ 202 1
ความเป็นมืออาชีพ 252 2
อดได้จึงได้ดี 229 2
ค่าการทำงาน 248 2
นิสัย สันดาน แก้ได้ 398 3
ปัญหาการทำงาน 328 1
เจริญ คือ 323 1
ติชมตนเอง 306 1
2563 สงกรานต์ประวัติศาสตร์ 332 3
มุมมองทำให้คนต่างกัน 307 1
พิชิต covid-19 ด้วยความเจริญของคน 295 1
เติมปัญญาต้องมีปัญญา 293 1
ได้ดีที่มีระเบียบเป็นระบบ 302 2
ต้นทุนชีวิต 294 1
การทำให้ใด้ดี 297 2
คนประสบความสำเร็จ 281 2
คนมีดี คนดี 275 3
มนุษย์น่าคิดกับ covid-19 230 2
ยาก ง่าย ได้ เสีย 217 3
ชีวิตไม่ใช่ของตนคนเดียว 266 4
ชีวิตที่ดีมีทั้งถูกและผิด 220 1
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 230 1
ฟังให้ได้ดี 213 1
อดทนให้ได้ดี 258 3
คนมีความรู้ กับ ผู้รู้ 214 0
ยิ่งยากยิ่งแข็งแรง ยิ่งง่ายยิ่งอ่อนแอ 228 0
อยากเจริญต้องตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ 240 1
การศึกษาช่วง COVID-19 412 2
กักตัว ป้องกัน COVID-19 เพื่อใคร 316 8
ความซื่อสัตย์สำคัญนะ 272 3
แอพเช็คลิสต์ covid-19 278 2
เสี่ยงได้ เสี่ยงเสีย 237 3
Covid-19 คิดกักก่อนเป็น 266 3
เสร็จกับความสำเร็จ 243 1
COVID ติดปีก 249 1
การสร้างค่าเพิ่ม 452 9
ชนะ-แพ้มีทุกวัน 246 1
เข็ดก่อนทำ 237 0
อะไรทำให้ได้ดี/ไม่ดี 305 1
รับพรให้เป็นจริง 240 0
การทำให้สมหวัง 246 1
หน้าที่การประเมิน 393 0
ค่าของทุกอย่างอยู่ที่การใช้ 400 1
ทำงานให้เหมือนเรียนหลายวิชา 297 1
อยู่ร่วมกันตามความจริง 312 1
เรียนให้ได้ดี 430 6
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 262 0
COVID-19 โรคยุคโลกาภิวัตน์ 490 4
Reasons to exist 282 1
อย่าใช้เวลาจำกัดค่าตน 304 0