นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เจริญดี 14 0
ทำงานคือการจ้างตัวเอง 39 1
เพราะมีงาน จึงมีงานทำ 44 0
เทคนิคการเพิ่มค่าการทำงาน 66 0
ได้ดีมีค่าต้องดึงวิทยายุทธออกใช้ 66 0
การเรียนกับการศึกษา 74 0
การสอน การบริหารให้ได้ค่าต้องสร้างคน 89 1
University is a world of learning 92 1
ชีวิตดีที่ติดกระดุมเม็ดแรก 105 0
Goal and milestone 96 1
ทำไมสินค้าเทคโนโลยีราคาถูกเร็ว 112 1
ทำดีให้มีค่า 99 0
แข็งแรงเข้าไว้ 100 0
อยากได้ดีต้อง Stay hungry 127 0
ประกันคุณภาพการนัดหมาย 131 0
ขยะ 147 0
คนได้ดีมีค่าที่ความเจริญ 141 0
เรียนให้เป็นดอกเบี้ยทบต้น 139 0
เพิ่มค่าการทำงาน 139 0
เคลียร์แรมสมอง 149 1
บริหารคนให้ได้ผลต้องรู้จักคนที่จะบริหาร 152 1
ขี้เกียจ 144 0
๔๔ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 118 0
Team leading 134 1
การศึกษาให้เกิดค่า 142 1
อย่าสอนเรียนแค่ความรู้ ต้องให้ถึงปรัชญาของความรู้ 142 1
การศึกษาคือการลงทุนต้องสร้างค่าได้ 152 0
การทำงาน 168 1
ฟองสบู่ 168 15
ของดีของไทย 149 0
ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี 183 1
วิกฤตการศึกษาและโอกาส 183 1
ใช้ความสามารถให้ได้ดี 165 0
การยกย่องให้ได้ดี 151 0
เถ้าแก่ 153 1
ประเมินค่าตนเอง 156 0
Adaptability 162 1
ความพยายามสะสม 141 0
ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน 159 0
ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น 171 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา 161 0
Design thinking ชีวิตที่ดีต้องมีการออกแบบ 150 0
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง 146 0
เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา 167 0
ชีวิตคือการทดลอง 139 0
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 141 0
ทำงานให้เจริญ 139 0
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม 161 0
หลักการทำงานดีมีสุข 148 0
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ 154 0
ความรู้มีไว้ใช้ สร้างค่าต้องใช้ข้อมูล 143 0
การมีส่วนร่วมที่เกิดค่าจริง 161 0
มืออาชีพ 175 2
ค่าของคุณอยู่ที่คุณเป็นใคร 135 0
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย 162 0
แนวดิ่ง แนวราบ กับการเจริญเติบโต 160 2
ความรู้ความเข้าใจคือศาสตร์ ความสามารถการใช้คือศิลป์ 447 11
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี 157 0
ช้อปให้ทันสมัย 153 0
เวลามีค่าที่การจัดใช้ 175 3
ชีวิตที่ดีไม่ต้องแข่งกัน ให้แข่งขันร่วมกัน 144 0
คนเก่ากับคนใหม่ 143 0
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง 193 0
พลังบวก พลังลบ 172 0
การประชาสัมพันธ์ 154 0
ทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ 164 0
อยากให้ดีต้องทำดีให้ดู ไม่ใช่ทำให้ดูดี 174 0
เข้าถึงลูกค้ากับให้ลูกค้าเข้าถึง 141 0
ปลูกฝังภาษาให้ลูก 165 0
ความสำเร็จลอกกันไม่ได้ 165 0
อยากได้ดีต้องบังคับตัวเอง 135 1
ทบทวนบทบาทก่อนทำหน้าที่ 131 0
เรียนสอนยุคใหม่ ต้องสอนให้เรียนรู้เป็น 175 3
ปิดไฟได้มากกว่าที่คิด 186 0
การเข้าสังคมออนไลน์ 204 0
เรียนอย่างไร ได้อะไร 189 0
Smarter than smart  155 0
ความดี ความชอบ 206 2
ความสำคัญของการกำหนดเวลา 214 0
วิสัยทัศน์ต้องตรงกับวิสัยทำ 220 0
อนาคตที่ดีต้องสร้าง 182 0
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้ 221 0
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา 198 0
เรียนรู้กับเรียนความรู้ ทำให้คนต่างกัน 266 2
คิดแพ้ก็แพ้ตั้งแต่คิด คิดชนะลงมือทำจึงชนะ 229 0
Smart people vs Smart worker 218 0
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 241 0
สติมี ปัญญาได้ดี 161 0
Value chain working 253 0
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 173 0
ปัญญากับปัญหา 219 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 159 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 190 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 226 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 202 1
แก้ความเบื่อหน่าย 141 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 220 0
หน้าที่ชีวิตคน 146 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 183 1
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 264 2