นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ความสุข 53 0
ความคิดนั้นสำคัญกับชีวิต 65 0
ใช้ชีวิตให้ง่าย ดี เจริญ 115 1
ชีวิตคือการสร้างค่า 95 0
รองานให้ได้งาน 102 2
คิดแบบชนะ หรือ แพ้ 115 2
ระบบคัดคน คนต้องคัดตัวเอง 163 2
ใช้ชีวิตดั่งสายน้ำ 174 1
เป้าหมายสำคัญนะ 171 1
ความพยายามทำให้เจริญ 190 0
ชีวิตที่ดีต้องมีพัฒนา 171 0
ภูมิรู้กับความรู้ 196 0
วัตถุประสงค์การเรียน 243 0
ค่าการสอบ 249 0
เงื่อนไขความสำเร็จ 243 1
การศึกษายุคพัฒนา 208 0
พยามยามให้ได้ ให้ดี 194 1
หมดปัญหา เพียงคิดว่า 155 0
ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี 175 0
อยากให้ดีต้องใช้ความเก่งและทำเป็นทีม 231 0
ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต 240 0
คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี 246 0
ให้โอกาสตัวเอง จึงมีโอกาส 221 0
รางวัลแข่งขัน รางวัลชีวิต 266 0
ฝันให้ใหญ่หมายถึง 302 0
การสร้างค่าให้ตนเอง 295 0
ได้ยินกับการฟัง 328 0
ใช้ชีวิตต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้ 280 0
ชีวิตคือละคร:บทบาทสำคัญนะ 362 0
ชีวิตที่ดีต้องมีเส้นทาง 324 0
ศึกษาแบบแสวงหาอนาคต 306 0
ความสำเร็จต้องรักให้มากพอและรักให้เป็น 261 0
หวัง คาดหวัง ผิดหวัง สมหวัง 300 0
ประกอบอาชีพคือดำรงชีพทั้งชีวิต 270 0
ทุกคนมีความสามารถ มีดี 237 0
ความตั้งใจสำคัญนะ 258 0
ซื่อสัตย์สำคัญนะ 282 0
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ 286 2
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 287 1
เรียนให้เก่งจากคนเก่งและการทำเอง 350 1
ใช้ความรู้ สำคัญนะ 345 1
ยากคือทางทำให้ได้ดี 305 1
งานยุคเอไอ 446 2
คิดดี ทำดี ได้ดี 319 1
การสร้างฝันให้ได้จริง 361 1
ความสมบูรณ์ไม่มีจริง 420 3
เก่าใหม่เรียนรู้ไปด้วยกัน 349 1
ทำให้เป็นงานที่ใช่กับคนที่ชอบ 449 1
ทุกการแข่งขันมีรางวัลให้ 398 1
มรรค ผล 348 1
การเรียนรู้ให้ดีอยู่ที่ตั้งคำถาม 376 4
ทำให้ดีเหมือนอาหารอร่อย 281 0
มีดีต้องใช้เป็น 383 1
ผิดพลาดกับผิดจริง 286 0
ทำงานยุคเอไอ 298 0
สมองกล สมองคน 339 1
Shared vision, shared Missions have to Shared action 662 12
อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือชีวิต 418 1
การทำให้อยู่ดีมีสุข 408 1
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 460 2
ทำแผนกลยุทธ์ 412 1
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 426 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 446 2
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 410 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 440 2
คนได้ดีต้องขยันเป็น 413 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 318 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 407 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 400 2
ดี 417 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 385 1
แพ้ 357 1
ฝึกทำความสำเร็จ 323 1
การทำให้ดี 409 9
อย่าหยุดฝัน 346 2
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง 354 4
ใช้ชีวิตเหมือนกวาดขยะ 328 1
สร้างความสำเร็จเหมือนสร้างตึก 306 1
คนเจริญ 300 1
ความเป็นมืออาชีพ 359 2
อดได้จึงได้ดี 335 2
ค่าการทำงาน 357 2
นิสัย สันดาน แก้ได้ 511 3
ปัญหาการทำงาน 418 1
เจริญ คือ 410 1
ติชมตนเอง 390 1
2563 สงกรานต์ประวัติศาสตร์ 420 3
มุมมองทำให้คนต่างกัน 399 1
พิชิต covid-19 ด้วยความเจริญของคน 380 1
เติมปัญญาต้องมีปัญญา 381 1
ได้ดีที่มีระเบียบเป็นระบบ 395 2
ต้นทุนชีวิต 375 1
การทำให้ใด้ดี 448 3
คนประสบความสำเร็จ 366 2
คนมีดี คนดี 347 3
มนุษย์น่าคิดกับ covid-19 318 2
ยาก ง่าย ได้ เสีย 307 3
ชีวิตไม่ใช่ของตนคนเดียว 370 6
ชีวิตที่ดีมีทั้งถูกและผิด 314 1
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 314 1