นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ยิ่งยาก ยิ่งได้ค่า 39 0
ทำดีแบบทำตามและทำเอง 67 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 72 0
เสร็จ เจริญ สำเร็จ 93 1
เวลาที่ใช้ สิ่งที่ทำและได้ 107 1
Happy ending 124 1
ความขี้เกียจของคนประสบความสำเร็จ 99 1
ประกันคุณภาพคำขวัญ 128 1
สิ่งอยากทำ สิ่งไม่อยากทำ 130 1
ของดีต้องจดไว้จำนำไปใช้ 132 2
ผู้ใหญ่ต้องระวังต้องสร้างค่า 154 2
ค่าของ ค่าคน 148 1
ความเป็นไทย ใส่ใจลูกค้า 145 1
คิด ทำ แบบจำกัด หรือ ขยายค่า 155 1
ติชมตนเอง 147 1
การทำงานยุคเอไอ 152 1
System thinking and Learning objective 146 1
ละครกับชีวิตจริง 164 1
เรียนแบบผู้นำ 153 1
การทำให้ได้ผล 132 1
ค่าการศึกษาระดับ ป.ตรี โท เอก 138 1
คณิตศาสตร์ความก้าวหน้าและล้าหลัง 217 1
ค่าคนมหาวิทยาลัย 214 1
ทำงานให้ได้ดี 160 1
อยากใช้ได้ต้องหมั่นฝึก 183 1
ความเก่งให้ดีต้องมีความชำนาญ 179 1
ทีมเดียวกัน 154 1
การปรับตัว 155 1
ค่าของชีวิต 168 1
ทำงานให้ได้ดี มีดี 167 2
ฮึด ให้ได้ตามที่ตั้งใจ 180 3
หมั่นตรวจตัวเองว่าดีหรือยัง 195 1
ไม่มีอะไรดีเท่าเราฉลาดเอง 206 1
จงหวังดีกับตัวเอง 170 1
บทบาทหัวหน้าที่ดี 167 1
ปัญหาของความรู้ 2 แก้ปัญหา 144 1
ปัญหาของความรู้ 1 195 1
จัดการนัดหมายเพื่อการใช้ชีวิตที่ดี 181 1
ตรวจผลปีเก่า ปรับตัวปีใหม่ 171 1
ฝึกนิสัยเหมือนติดกระคุมเม็ดแรก 220 2
เรียนรู้ต้องเรียนให้รู้ 204 4
คุณค่าการประเมิน 2.ค่าต้องเป็นจริง 212 1
คุณค่าการประเมิน 1.ค่าไม่เป็นจริง 219 5
ทำสงครามหรือป้องกัน 250 1
ค่าคนเก่ง 251 1
สอนตัวเอง 247 1
หน้าที่พลเมือง 235 1
สติคือความรู้ ความจำ ความจริง และความดี 229 1
มุ่งมั่นคือการสร้างความสำเร็จ 257 6
ปรับเปลี่ยน 232 1
บริหารงานแบบสร้างทีมกีฬา 262 4
ดีได้จริงต้องเตรียมตัวเอง 257 3
ชีวิตดีต้องมีพัก(และ)ผ่อน 284 1
สังคมยุคใหม่ต้องเชื่อมโยงถึงกัน 276 1
ปัญญา ปัญหา 323 2
ดีที่ชัดต้องวัดได้ 301 0
ปีใหม่ต้องให้เจริญ 348 1
เรียนรู้คนอื่น เรียนรู้ตัวเองเพื่อพัฒนา 324 2
ลงทุน ลงแรงทำให้ดูดี 285 3
ทำให้พอดีแบบจิ้กซอ 310 2
หัวหน้า 356 1
เบื่อให้ได้ดี 269 1
ใครให้เกียรติใคร 298 3
พัฒนาจากทีมงาน 293 2
ค่าคนอยู่ที่การใช้ การให้ 276 1
ค่าวิชา ค่าสินค้า 382 2
แข่งให้ดีกว่า 257 2
เป้าหมายการเรียน 268 3
เก่าใหม่ต้องรู้ใช้ให้พอดี 294 4
ประเมินเพื่อความเจริญ 248 2
ทำให้ได้เต็มที่ 253 2
คำภาษาอังกฤษ 446 1
บริหารคนเก่งต้องจัดการความเก่ง 291 1
หล่อสวยดีของใครของมัน 421 2
เรียนรู้จักตัวเอง 319 1
มีโอกาสต้องตั้งใจทำและเรียนรู้ 252 1
สอนให้ทำดีต้องสั่งสอนตัวเอง 340 3
ของเสียออนไลน์ 225 2
เรียนรู้ เรียนความรู้ 220 1
ดี-เลว 203 1
ชีวิตคือการแข่งขัน(ให้เป็น) 244 1
วันหยุดคุณภาพ 334 1
ยิ่งเข้มยิ่งเข้มแข็ง 396 1
ทำงานยุค 4.0 ต้องมีระบบออนไลน์ 301 0
ทำให้ดีมีค่า 242 1
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 258 1
คนเก่งไม่ใช่แค่เรียนเก่ง 247 0
การบริหารไม่ใช่ทำวิสัยทัศน์ ต้องขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 250 1
การสร้างค่า 239 1
เจริญ 209 1
ความสำเร็จของใครต้องทำเอง 213 1
ความสำเร็จขึ้นกับคนรับ 382 2
ความทนทานของเทคโนโลยี 250 0
อิสระทางการเงิน 411 1
ไม่มี ทำให้มี 254 0
คิดกลับด้านด้วยการทำ 255 1
คนมีค่า 390 1
ค่าการสื่อสารคือความเข้าใจ 282 1
คนได้ดีที่คิด 308 0
ได้ดีที่เสี่ยงเป็น 323 1