นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ความรู้ความเข้าใจคือศาสตร์ ความสามารถการใช้คือศิลป์ 23 0
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี 37 0
ช้อปให้ทันสมัย 44 0
เวลามีค่าที่การจัดใช้ 50 0
ชีวิตที่ดีไม่ต้องแข่งกัน ให้แข่งขันร่วมกัน 54 0
คนเก่ากับคนใหม่ 53 0
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง 64 0
พลังบวก พลังลบ 62 0
การประชาสัมพันธ์ 63 0
ทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ 71 0
อยากให้ดีต้องทำดีให้ดู ไม่ใช่ทำให้ดูดี 72 0
เข้าถึงลูกค้ากับให้ลูกค้าเข้าถึง 74 0
ปลูกฝังภาษาให้ลูก 72 0
ความสำเร็จลอกกันไม่ได้ 74 0
อยากได้ดีต้องบังคับตัวเอง 76 1
ทบทวนบทบาทก่อนทำหน้าที่ 81 0
เรียนสอนยุคใหม่ ต้องสอนให้เรียนรู้เป็น 90 2
ปิดไฟได้มากกว่าที่คิด 100 0
การเข้าสังคมออนไลน์ 109 0
เรียนอย่างไร ได้อะไร 91 0
Smarter than smart  91 0
ความดี ความชอบ 108 1
ความสำคัญของการกำหนดเวลา 118 0
วิสัยทัศน์ต้องตรงกับวิสัยทำ 127 0
อนาคตที่ดีต้องสร้าง 105 0
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้ 126 0
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา 119 0
เรียนรู้กับเรียนความรู้ ทำให้คนต่างกัน 152 2
คิดแพ้ก็แพ้ตั้งแต่คิด คิดชนะลงมือทำจึงชนะ 135 0
Smart people vs Smart worker 126 0
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 118 0
สติมี ปัญญาได้ดี 111 0
Value chain working 126 0
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 123 0
ปัญญากับปัญหา 147 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 121 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 125 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 136 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 128 1
แก้ความเบื่อหน่าย 108 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 128 0
หน้าที่ชีวิตคน 109 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 132 1
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 161 2
ค่าเงินแข็ง-อ่อน 117 1
ทำได้ ทำเป็น 97 1
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน 106 0
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 104 1
ละครจบ 90 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 88 0
เส้นตาย เส้นเป็น 127 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 135 0
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 115 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 110 0
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 147 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 113 1
ผู้กองยอดรัก 138 0
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 128 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 177 3
ความซนของผู้ใหญ่ 149 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 133 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 128 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 144 6
ผลักดัน สนับสนุน 204 1
ของดี ของขยะ 131 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 114 0
ชีวิตเลือกได้ 157 0
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 92 0
รางวัลคน รางวัลของ 115 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 164 0
Learning is tool for self developing 206 0
Learning by working 224 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 191 0
ได้ดีต้องมีอนาคตนำทาง 233 0
หมั่นสอนตัวเอง 129 0
เสริมกับต้าน 200 0
ผลได้ ผลกระทบ 150 1
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขา 162 1
จัดอนาคต 130 0
ยืดหยุ่น อย่าหย่อนยาน 117 0
พัฒนาค่าไม่ทัน 250 1
ส่วนสำคัญของการทำแผน 164 1
อุดหนุน สนับสนุน 139 0
บริหารจัดการความเสี่ยง 138 0
ใช้ชีวิตแข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะ 154 2
Learning as doing business 171 1
ต้องให้จึงได้ค่าแก่ตน 165 1
ยากลำบากกับท้าทาย 184 0
ส่องเป้าหมายและการทำสู่ความสำเร็จ 182 4
การใช้อนาคต 160 1
ดื้อพัฒนา 148 0
ยากมักกำไร ง่ายนักมักขาด 169 0
อยู่ได้ดีต้องมีซื่อสัตย์พัฒนา 182 0
อยากเจริญก้าวไกลต้องหมั่นใช้โอกาส 198 1
กินดี อยู่ดี 137 1
ทำงานให้ได้ดีต้องใช้จุดเก่ง 160 0
ยังเด็กหรือโตแล้ว 265 0
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 173 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 162 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 206 0