นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 9 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ดีได้ต้องมีปรารถนาดี 1125 0
เขียนฝ้นให้ชัดเจน และเป็นจริง 1177 2
ตัวบวก ตัวลบ 1056 0
เอาใจกับเกรงใจ 1040 0
จัดการศึกษาให้ดีกว่าออนไลน์ 905 0
ช่วยกันหาใช้ค่าของดี 997 1
ยุคค้าขายต้องทำแต่ดี 1202 0
ลด เพิ่ม ไหนดีกว่า 1081 0
ชีวิตจริงยิ่งกว่าเข้าห้องสอบ 894 0
คิดบวกทำบวกได้บวก คิดลบทำลบได้ลบ 861 0
พ่อแม่ไม่สั่งสอน 1059 0
ธุรกิจทุเรียนกับคนไทย 916 0
ทุเรียนทอง 983 0
ทำงาน ทำอาชีพ 1090 0
ให้คำปรึกษาตัวเอง 807 0
การสร้างค่าจากผลงานวิจัย 1282 1
คน(อ)ยากจน 991 0
การทำเพื่อสร้างอนาคต 926 0
เอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้ดีมีความสำเร็จ 988 0
ทำงานให้ดีต้องมีดนตรีในหัวใจ 1063 0
การเรียนรู้ให้ได้ดีอยู่ที่การคิด 957 0
ใครทำให้ได้ดี 931 0
ทำอย่างท้าทาย 1175 1
ตรวจความมั่นคง 1031 0
การสร้างคนอนาคต 1273 2
คนไทยคนเทศยุคสอง 1143 0
นักเรียน นักศึกษา 1391 1
ได้ดีอยู่ที่ควบคุมตนเอง 1125 2
การทำงานให้เจริญ 1148 0
ทำไมมีความรู้ยังไม่ได้ดี 1103 0
งาน 1465 0
50 ปี ค่าครองชีพเพิ่ม 100 เท่า 1447 0
ชีวิตคือการแข่งขัน 1525 0
ความหมายของคำว่า ทำดี 1297 0
คาดหวังกับความหวัง 1180 0
ทำไมดีที่อื่นมาตายที่ไทย 918 0
อยากได้ดีต้องมีความรับผิดชอบ 938 0
เก่งเรียน เก่งงาน 1151 0
ตรวจค่าก่อนซื้อของใช้ 990 0
การศึกษาคือโอกาส 1378 0
กลัวแพ้จึงแพ้จริง 1008 0
มองใกล้ มองไกล 1122 0
กิจการให้เป็นกิจกรรม 1117 0
กลุ่มคน ตนเป็นคนกลุ่มไหน? 1242 1
fintech กับความปลอดภัย 970 0
สร้างชีวิตที่ดีต้องมีเป้าหมาย 1091 3
การไม่มี ถ้า จะหมด ท่า 1029 0
ไม่มีไม่ใช่ขาดแคลน แต่คือ 852 0
สร้างโอกาส 1119 0
อดีตต้องใช้สร้างอนาคต 967 0
จริง ปลอม ในชีวิต 1091 1
บริหารบุคคลตามค่านิยมและวิสัยทัศน์ 1461 0
แบ่งสุขจึงได้สุข 1509 0
คุณภาพการศึกษา : ภาพจริงกับภาพประเมิน 1154 0
ความผิดพลาดมีไว้พัฒนา 1153 0
สื่อออนไลน์ฆ่าเวลา แต่ต้องใช้เพิ่มค่าเวลา 1084 0
อยากสำเร็จต้องทำให้เร็วและไปให้ถึง 958 0
สิ่งที่ควรช่วยกันแชร์ 1218 3
Fintech กับระบบราชการ 1101 1
ทำอาชีพไม่ใช่มีแค่ความรู้ต้องดูมืออาชีพ 1048 0
เมาไม่ขับ 1104 0
สุขสันติ์สงกรานต์ 2561 1643 0
การแข่งขันคือการพัฒนา 1158 0
อดีตเคยพังถึงอนาคต 1003 0
ค่าการทำให้ได้ 1098 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องกลัวการทำผิด 1365 1
Active learning is learning by doing 1235 0
ค่าเล่าเรียนต้องทำให้เกิดค่า 1622 0
สติที่ไม่ตั้ง จะรู้ไม่ทันสติ 1292 1
การทำงานให้ได้ดีต้องสร้างค่า 1342 0
ยกเลิกค่าธรรมเนียมของธนาคารได้มากกว่าที่คิด 1088 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเจียรนัยความสามารถ 1371 0
สิ่งทำให้ผลต่างกันอยู่ที่การสร้างค่า 1299 1
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 1344 1
ทำงานยุคใหม่ 1213 0
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 1081 0
ทุกคนมีดีต่างกัน 1199 1
ภาพลักษณ์ 1352 0
คนพัฒนาแล้ว 1113 0
พลังที่ไม่ใช้ยิ่งหายหด 1136 1
ทำงานดีมีค่าต้องมีผลงาน 1069 0
ทำให้ได้ดีในชีวิตอย่าคิดนาน 1012 0
ข้อไม่ดีคือทางพัฒนา 1166 0
วิธีพัฒนาชีวิตให้ดี 1168 0
หางานทำต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มเรียน 1366 0
เพื่อนร่วมทาง ตั้งสติก่อนเดินทาง 1692 2
พลังความใหม่ พลังความเก่า 1069 0
เหมาะ 978 1
แก้ปัญหาการไม่ได้ดี 1181 1
ความยากลำบากคือทางสำเร็จ 1097 0
เบบี้บูมเมอร์คือผู้สร้าง 989 0
ดี/เสียต้องใช้ให้พอดี 1091 0
อยาก(ให้)ได้ดี 1040 0
อยากรู้ไหมว่าได้ทำอะไรดีขึ้น 999 0
อะไรทำให้คนมีค่าต่างกัน 910 0
บัณฑิตไม่ใช่แค่มีปริญญา 1087 0
บัณฑิตคือสินค้าของสถาบัน 1426 8
การศึกษาแบบศักดินา 1268 0
วัดค่าความซื่อสัตย์ 1216 0
อดให้ได้ดี 963 0