นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 9 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Value of self commitment 682 0
การสอนยุคใหม่ต้องสอนแก่นความรู้ 653 0
แรงดูด แรงผลัก 747 0
คนทำงาน คนสร้างค่างาน 796 0
แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร 731 0
ใครเป็นทรัพย์สิน-หนี้สิน 608 0
ได้ดีต้องรู้หน้าที่ 684 0
คน ๕ ส 1226 1
กรองสาระกรองชีวิต 684 0
กลัวเรียนรู้คือแก่ 556 0
ค่าของวันจันทร์ 525 0
ชีวิตสนุกตอนละครกำลังเล่น 711 0
อำนาจ 690 0
เกิน 660 0
ความชำนาญอยู่ในกรอบ เพิ่มค่าต้องดีกว่ากรอบ 545 0
Continuous improvement 1180 1
การใช้จุดเด่นจุดด้อย 467 0
Active knowledge, Active people 458 0
คิดให้เป็นจริง 630 0
เคล็ดลับ ทักษะประจำคน 530 0
ไม่ share ไม่รู้ 733 0
ประกันคุณภาพความเจริญ 1055 0
อยากได้ดีมีค่าเพิ่ม 498 0
เรียนให้ถึงความรู้ 679 0
ค่าของเงินตรา กับ ความรู้ความสามารถ 608 0
มีงานทำต้องทำงาน 918 1
การประกันคุณภาพการทำ 697 0
Active learning ผู้เรียนต้อง active 598 0
เป้าหมายการเรียนคือเป้าหมายชีวิต 756 0
อย่าลดเกียรติ 806 1
คิดด้านข้างคือทางพัฒนา 554 0
ต้องเรียนให้รู้ ไม่ใช่มีความรู้ 710 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเรียนง่ายได้สาระ ไม่ใช่เรียนง่ายจ่ายครบ 608 0
สองสิ่งที่เป็นคนเจริญ 865 0
อยากได้ดีต้องมีนิสัยการแข่งขัน 648 0
อย่าให้กำหนดงานจำกัดความสำเร็จ 501 0
ค่าการรู้จักใคร ไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน 714 0
คนยุคใหม่ต้องให้อิสระและท้าทาย 745 0
คิดอายก่อนทำจะได้ไม่อาย 706 0
ภูมิคุ้มกัน(อย่าให้)บกพร่อง 458 0
คิดให้ออก 673 0
การศึกษาเพื่อพัฒนาคน 584 0
จงอยู่อย่างเข้าใจให้สุขร่วมกัน 601 0
อยากเป็น อยากไป อยากได้ อยากมี 651 0
การอ่านให้จำได้ดี 2 704 0
 การอ่านให้จำได้ดี 1 625 0
เพิ่มค่าซื้อ พรบ.รถยนต์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. 566 0
ระดับการเรียนรู้ 594 0
ถูกแพงไม่ใช่ที่ราคา ขึ้นกับค่าการใช้ 630 0
รับผิดชอบคือความสำเร็จ 579 0
ค่าใช้จ่าย 456 0
การพัฒนาค่าตน 777 0
ดูดี มีดี มีค่า 687 0
การหลอกใคร ผู้เสียหายคือตนเอง 817 0
ผู้ทรงคุณวุฒิ 401 0
ชื่อเสียง ชื่อเสีย 466 0
คิดเล็กแต่ไปให้ใหญ่ 552 0
ประเมินค่าเรียนด้วยตนเอง 775 0
Observer vs Participant in education 560 0
หลักวิวัฒนาการกับการใช้ชีวิต 692 0
ผู้นำยุคใหม่ต้องสร้างผู้นำ 592 0
สร้างค่าทำงานต้องแข่งงาน อย่าแข่งคน 644 0
ต้องบุกจึงมีสิทธิ์ชนะ 577 0
เชิงรุก 664 0
ไม่มีคุณภาพ 711 0
ความมุ่งมั่นคือความสำเร็จ 725 0
เป้าหมายใช้สร้างค่า 557 0
ชีวิตต้องคิดให้ยาว 601 0
อยากเป็นคนมีค่าและมั่นคงต้องรู้ค่าตน 638 0
ดูดี กับ ได้ดี 645 0
การศึกษาคือพลังชีวิต 766 0
ส่องกระจกชีวิต:3 ส่องความมั่นคง 727 0
ส่องกระจกชีวิต:2 ความรู้ความสามารถ 590 1
ส่องกระจกชีวิต:1 ส่องกายใจ 537 0
การตลาดกับการเกษตร 684 1
เก่งตน เก่งงาน เก่งคน 665 0
Administrative mind 736 0
เงินเพิ่มค่าที่หมุนเวียนใช้ 540 0
ค่าความยาก 803 0
ฟัง คิด ถาม เขียน การเรียนให้พัฒนาตน 654 0
ประกันคุณภาพตน 610 0
บัตรเครดิตคือบัตรสะดวก ไม่ใช่สร้างหนี้สิน 611 1
ร่วมเป็นมืออาชีพ 689 0
เต็มที่ต้องมีไม้เอก 615 0
แก้แค้นคือสร้างกรรม 731 0
ผู้นำต้องประกันคุณภาพ 658 0
ธุรกรรมการเงินต้องตรวจตรา 779 1
สมาร์ทโฟน คนต้องสมาร์ทกว่า 621 0
เพิ่มค่างาน เพิ่มค่าคน 498 0
รกอารมณ์ 493 0
พัฒนาจากหน้าที่คือการเพิ่มค่าตน 466 0
ดูดี(จริงหรือ?) 701 0
อยากมีชีวิตที่ดีต้องคิดและทำให้ยาว 763 0
ขยัน + + 623 0
ทำอย่างมีคุณค่า 852 1
ทำงานให้มีชีวิต 757 0
ปัญหาคนไม่ประสบความสำเร็จ 661 0
คนสำคัญที่การทำหน้าที่ 989 0
รักอนาคต 562 0
Lifelong learning 547 0