นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 9 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การลดความเสี่ยง 499 0
เริ่มต้นให้ดีเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป 732 0
ทำอะไรอย่ามัวลงโทษตัวเอง 590 0
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า 888 0
ฝึกอบรมตนเอง 594 0
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมคน 748 0
ให้ความร่วมมือทำหน้าที่ 717 0
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 830 0
จิตวิญญาณการศึกษา 711 0
สังคมออนไลน์กับผู้สูงอายุ 699 0
Smart technology, Smart people 616 0
มองใกล้ มองไกล ใส่ใจความสำเร็จ 594 0
บทบาทผู้บริหารที่ต้องการความสำเร็จ 820 1
วงจรงาน วงจรชีวิต 699 0
Put the right man on the right job 1398 0
ค่ากับคุณค่า 718 0
จิบ ดื่ม กินกาแฟ 987 4
อดให้ได้ดี 889 0
รีสอร์ททุ่งนา ราคาโรงแรม 1269 0
คนเก่ง เก่งคน เก่งงาน 790 0
ข้อเสียของคนเก่ง 687 0
จน 672 0
การจัดการตนสู่ความสำเร็จ 707 0
ขี้เกียจให้เป็น 894 0
อย่าหลอกตัวเอง 658 0
ความเสี่ยงในการศึกษา 977 1
การนับถือตนเอง 742 0
กระหายความสำเร็จ 944 1
ก้าวคนละก้าว เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง 598 0
วิจารณาญาณ 593 0
ชีวิตเชิงพาณิชย์ 848 1
ดีได้ต้องทำหน้าที่ให้บริสุทธิ์ 781 0
กระบวนการทำงาน กระบวนการเรียน 852 0
อยากก้าวหน้าต้องควบคุมเวลา 783 0
การศึกษากับคุณธรรมจริยธรรม 984 0
คำถามสู่ความสำเร็จ 699 0
ภูมิรู้กับความรู้ 665 0
Capability vs Capacity 564 0
Worker vs workforce 866 0
ทำงานยุคใหม่ต้องสร้างค่าให้คนอื่น 814 1
สืบสานต่อในหลวง ร๙ 1404 1
คนยุคไอทีต้องพัฒนาไม่หยุดยั้ง 1042 1
วิจัยพัฒนาตามรอยในหลวง ร๙ 1075 0
การเกษตรกับเศรษฐศาสตร์ 1071 0
น้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 1424 1
การศึกษาไทย: จากผลิตคนทำราชการสู่ผู้ประกอบการ 1416 0
ใครเข้าประชุมสาย 1143 1
ข้าราชการ พนักงานราชการ 786 0
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลในหลวง ร๙ 957 1
หมั่นส่องกระจกประเมินตน 613 0
คนไทยอย่าทิ้งในหลวง ร๙ 1078 0
เมื่อไทยเป็นศูนย์กลางและทางเชื่อมของ BRI 1114 1
ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 904 0
ก่อนสบายต้องผ่านความยากลำบาก 642 0
เลียนแบบให้ได้ดี 835 0
ความคิดสร้างสรรค์ 648 0
สามัคคีคือพลังอาจพังได้ 753 0
การเพิ่มค่าทำงาน 850 0
การสร้างความสำเร็จ 629 0
TOR ในหลวง ร๙ 967 2
การประเมินคือส่องหาทำค่าเพิ่ม 789 0
ค่าคนค่าการทำงาน 757 0
กษัตริย์นักนวัตกรรม 829 0
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ 517 0
งานยุค AI:สมองกล=สมองคน+กลไก 820 3
หลักการแปลความหมายจากข้อมูล 741 0
บัณฑิตคือผู้รู้คือค่าการศึกษา 721 0
ค่าการนำของ senior leaders 1050 0
แมวสีไหนต้องจับหนูได้กับเทคโนโลยี 794 1
ความเชื่อมั่นสร้างความสำเร็จ 624 0
คนยุคนวัตกรรม 714 0
ความสามารถกับการสร้าง 766 0
Proactive behavior 742 0
AI require HI 1002 1
ค่าคนอยู่ที่ 666 0
ค่าของ PR อยู่ที่ทำได้จริง 836 0
Senior leaders ต้องร่วมสร้างสรรค์ค่า 1160 4
คุณภาพ กับ คุณค่า มีค่าที่ต้องเป็นจริง 947 1
แชร์ความรู้ธุรการเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 828 0
การศึกษาคือการหล่อหลอมไม่ใช่แค่เรียนความรู้ 1058 0
ค่าคะแนน ค่างาน 674 0
คนสังคมออนไลน์ต้องใช้อย่างมีสติ 840 0
สร้างค่าตามวิสัยทัศน์ 701 0
Be active 849 0
องค์กรดีเพราะคนมีดี 596 0
การทำอนาคตให้เป็นจริง 931 0
คิดหน้า คิดหลังให้ได้ดี 670 0
ผู้สอนยุคใหม่ต้องเป็นผู้สร้างคนรุ่นใหม่ 908 0
เรียนให้สำเร็จการศึกษา ต้องสร้างค่าให้ชีวิต 1048 0
ความดี(ต้อง)ชอบ(ธรรม) 789 0
บุญ บาป อยู่ที่ใด 660 0
สังคมไทย สังคมลูก 900 0
ขยันให้สำเร็จ 804 1
ค่าการทำงานร่วมกัน 589 0
ค่าวิจัยต้องพัฒนา 1175 1
Preordered agriculture เกษตรสั่งตัด 777 0
คิดคือชีวิตคน 732 0
อำนาจต้องตามหน้าที่ 795 0
Value of self commitment 744 0
การสอนยุคใหม่ต้องสอนแก่นความรู้ 714 0