นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 8 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เริ่มต้นให้ดีเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป 690 0
ทำอะไรอย่ามัวลงโทษตัวเอง 549 0
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า 843 0
ฝึกอบรมตนเอง 532 0
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมคน 679 0
ให้ความร่วมมือทำหน้าที่ 670 0
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 760 0
จิตวิญญาณการศึกษา 664 0
สังคมออนไลน์กับผู้สูงอายุ 649 0
Smart technology, Smart people 562 0
มองใกล้ มองไกล ใส่ใจความสำเร็จ 552 0
บทบาทผู้บริหารที่ต้องการความสำเร็จ 760 1
วงจรงาน วงจรชีวิต 644 0
Put the right man on the right job 1282 0
ค่ากับคุณค่า 643 0
จิบ ดื่ม กินกาแฟ 890 4
อดให้ได้ดี 802 0
รีสอร์ททุ่งนา ราคาโรงแรม 1181 0
คนเก่ง เก่งคน เก่งงาน 717 0
ข้อเสียของคนเก่ง 636 0
จน 628 0
การจัดการตนสู่ความสำเร็จ 638 0
ขี้เกียจให้เป็น 812 0
อย่าหลอกตัวเอง 610 0
ความเสี่ยงในการศึกษา 896 1
การนับถือตนเอง 685 0
กระหายความสำเร็จ 865 1
ก้าวคนละก้าว เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง 542 0
วิจารณาญาณ 525 0
ชีวิตเชิงพาณิชย์ 759 1
ดีได้ต้องทำหน้าที่ให้บริสุทธิ์ 705 0
กระบวนการทำงาน กระบวนการเรียน 779 0
อยากก้าวหน้าต้องควบคุมเวลา 734 0
การศึกษากับคุณธรรมจริยธรรม 902 0
คำถามสู่ความสำเร็จ 636 0
ภูมิรู้กับความรู้ 596 0
Capability vs Capacity 512 0
Worker vs workforce 781 0
ทำงานยุคใหม่ต้องสร้างค่าให้คนอื่น 731 1
สืบสานต่อในหลวง ร๙ 1297 1
คนยุคไอทีต้องพัฒนาไม่หยุดยั้ง 957 1
วิจัยพัฒนาตามรอยในหลวง ร๙ 982 0
การเกษตรกับเศรษฐศาสตร์ 978 0
น้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 1310 1
การศึกษาไทย: จากผลิตคนทำราชการสู่ผู้ประกอบการ 1299 0
ใครเข้าประชุมสาย 1034 1
ข้าราชการ พนักงานราชการ 730 0
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลในหลวง ร๙ 857 0
หมั่นส่องกระจกประเมินตน 547 0
คนไทยอย่าทิ้งในหลวง ร๙ 984 0
เมื่อไทยเป็นศูนย์กลางและทางเชื่อมของ BRI 1020 1
ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 820 0
ก่อนสบายต้องผ่านความยากลำบาก 579 0
เลียนแบบให้ได้ดี 750 0
ความคิดสร้างสรรค์ 569 0
สามัคคีคือพลังอาจพังได้ 704 0
การเพิ่มค่าทำงาน 776 0
การสร้างความสำเร็จ 577 0
TOR ในหลวง ร๙ 883 2
การประเมินคือส่องหาทำค่าเพิ่ม 736 0
ค่าคนค่าการทำงาน 687 0
กษัตริย์นักนวัตกรรม 747 0
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ 473 0
งานยุค AI:สมองกล=สมองคน+กลไก 724 3
หลักการแปลความหมายจากข้อมูล 678 0
บัณฑิตคือผู้รู้คือค่าการศึกษา 654 0
ค่าการนำของ senior leaders 979 0
แมวสีไหนต้องจับหนูได้กับเทคโนโลยี 715 1
ความเชื่อมั่นสร้างความสำเร็จ 585 0
คนยุคนวัตกรรม 654 0
ความสามารถกับการสร้าง 719 0
Proactive behavior 684 0
AI require HI 913 1
ค่าคนอยู่ที่ 602 0
ค่าของ PR อยู่ที่ทำได้จริง 770 0
Senior leaders ต้องร่วมสร้างสรรค์ค่า 1083 4
คุณภาพ กับ คุณค่า มีค่าที่ต้องเป็นจริง 886 1
แชร์ความรู้ธุรการเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 765 0
การศึกษาคือการหล่อหลอมไม่ใช่แค่เรียนความรู้ 984 0
ค่าคะแนน ค่างาน 628 0
คนสังคมออนไลน์ต้องใช้อย่างมีสติ 788 0
สร้างค่าตามวิสัยทัศน์ 632 0
Be active 814 0
องค์กรดีเพราะคนมีดี 535 0
การทำอนาคตให้เป็นจริง 863 0
คิดหน้า คิดหลังให้ได้ดี 616 0
ผู้สอนยุคใหม่ต้องเป็นผู้สร้างคนรุ่นใหม่ 831 0
เรียนให้สำเร็จการศึกษา ต้องสร้างค่าให้ชีวิต 970 0
ความดี(ต้อง)ชอบ(ธรรม) 719 0
บุญ บาป อยู่ที่ใด 624 0
สังคมไทย สังคมลูก 851 0
ขยันให้สำเร็จ 750 1
ค่าการทำงานร่วมกัน 533 0
ค่าวิจัยต้องพัฒนา 1085 1
Preordered agriculture เกษตรสั่งตัด 720 0
คิดคือชีวิตคน 671 0
อำนาจต้องตามหน้าที่ 718 0
Value of self commitment 679 0
การสอนยุคใหม่ต้องสอนแก่นความรู้ 650 0
แรงดูด แรงผลัก 746 0