นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 8 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คนมีค่าที่ 609 0
ค่าคน 630 0
ฟังใครไม่เป็นคือพัฒนาไม่ได้ 727 1
ค่านิยมกับวิสัยทัศน์ 919 3
การศึกษาต้องพัฒนาคนด้วยการทำงานจริง 760 0
การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถคน 696 0
Book to life ความท้าทายการศึกษา 4.0 583 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นตลอดเวลา 604 0
สอนตัวเอง 673 0
ทางสู่ความเจริญในการทำงาน 601 0
คิดพัฒนาตนต้องมีกลยุทธ์ 670 0
การเคารพนับถือตัวเอง 716 0
น้ำพักน้ำแรง 534 0
เรียนกับเรียนรู้ 728 0
ได้กับมีปริญญา 519 0
ค่าการบริการคือความประทับใจ 643 0
อย่าคิดมาก ต้องคิดให้เป็น 602 0
จัดข้อมูลชีวิตพิชิตอนาคต 732 0
บันทึกความสำเร็จเพื่อความสำเร็จ 727 0
ความซื่อสัตย์คือหลักประกันความสำเร็จ 1097 6
New active learning 918 1
Old active learning 1063 2
ครอบครัวโชคดีบอลโลก 694 2
ทำอะไรไม่ง่ายอย่างที่คิด ต้องคิดทำให้พอดี 653 1
สร้างอนาคตที่ดีต้องรู้จักตัวเอง 629 0
ดีได้ต้องมีปรารถนาดี 725 0
เขียนฝ้นให้ชัดเจน และเป็นจริง 799 2
ตัวบวก ตัวลบ 716 0
เอาใจกับเกรงใจ 708 0
จัดการศึกษาให้ดีกว่าออนไลน์ 628 0
ช่วยกันหาใช้ค่าของดี 743 1
ยุคค้าขายต้องทำแต่ดี 895 0
ลด เพิ่ม ไหนดีกว่า 762 0
ชีวิตจริงยิ่งกว่าเข้าห้องสอบ 652 0
คิดบวกทำบวกได้บวก คิดลบทำลบได้ลบ 585 0
พ่อแม่ไม่สั่งสอน 736 0
ธุรกิจทุเรียนกับคนไทย 599 0
ทุเรียนทอง 650 0
ทำงาน ทำอาชีพ 803 0
ให้คำปรึกษาตัวเอง 551 0
การสร้างค่าจากผลงานวิจัย 948 1
คน(อ)ยากจน 662 0
การทำเพื่อสร้างอนาคต 675 0
เอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้ดีมีความสำเร็จ 705 0
ทำงานให้ดีต้องมีดนตรีในหัวใจ 813 0
การเรียนรู้ให้ได้ดีอยู่ที่การคิด 717 0
ใครทำให้ได้ดี 660 0
ทำอย่างท้าทาย 866 1
ตรวจความมั่นคง 741 0
การสร้างคนอนาคต 890 2
คนไทยคนเทศยุคสอง 827 0
นักเรียน นักศึกษา 1025 1
ได้ดีอยู่ที่ควบคุมตนเอง 806 2
การทำงานให้เจริญ 819 0
ทำไมมีความรู้ยังไม่ได้ดี 740 0
งาน 1015 0
50 ปี ค่าครองชีพเพิ่ม 100 เท่า 1010 0
ชีวิตคือการแข่งขัน 1150 0
ความหมายของคำว่า ทำดี 873 0
คาดหวังกับความหวัง 812 0
ทำไมดีที่อื่นมาตายที่ไทย 647 0
อยากได้ดีต้องมีความรับผิดชอบ 641 0
เก่งเรียน เก่งงาน 812 0
ตรวจค่าก่อนซื้อของใช้ 678 0
การศึกษาคือโอกาส 981 0
กลัวแพ้จึงแพ้จริง 723 0
มองใกล้ มองไกล 716 0
กิจการให้เป็นกิจกรรม 779 0
กลุ่มคน ตนเป็นคนกลุ่มไหน? 893 1
fintech กับความปลอดภัย 643 0
สร้างชีวิตที่ดีต้องมีเป้าหมาย 773 3
การไม่มี ถ้า จะหมด ท่า 723 0
ไม่มีไม่ใช่ขาดแคลน แต่คือ 568 0
สร้างโอกาส 804 0
อดีตต้องใช้สร้างอนาคต 648 0
จริง ปลอม ในชีวิต 759 1
บริหารบุคคลตามค่านิยมและวิสัยทัศน์ 1073 0
แบ่งสุขจึงได้สุข 1078 0
คุณภาพการศึกษา : ภาพจริงกับภาพประเมิน 766 0
ความผิดพลาดมีไว้พัฒนา 809 0
สื่อออนไลน์ฆ่าเวลา แต่ต้องใช้เพิ่มค่าเวลา 747 0
อยากสำเร็จต้องทำให้เร็วและไปให้ถึง 654 0
สิ่งที่ควรช่วยกันแชร์ 896 3
Fintech กับระบบราชการ 758 1
ทำอาชีพไม่ใช่มีแค่ความรู้ต้องดูมืออาชีพ 693 0
เมาไม่ขับ 744 0
สุขสันติ์สงกรานต์ 2561 1239 0
การแข่งขันคือการพัฒนา 807 0
อดีตเคยพังถึงอนาคต 635 0
ค่าการทำให้ได้ 776 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องกลัวการทำผิด 963 1
Active learning is learning by doing 893 0
ค่าเล่าเรียนต้องทำให้เกิดค่า 1228 0
สติที่ไม่ตั้ง จะรู้ไม่ทันสติ 897 1
การทำงานให้ได้ดีต้องสร้างค่า 964 0
ยกเลิกค่าธรรมเนียมของธนาคารได้มากกว่าที่คิด 750 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเจียรนัยความสามารถ 1001 0
สิ่งทำให้ผลต่างกันอยู่ที่การสร้างค่า 952 1
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 890 1
ทำงานยุคใหม่ 814 0