นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 8 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อยาก(ให้)ได้ดี 682 0
อยากรู้ไหมว่าได้ทำอะไรดีขึ้น 620 0
อะไรทำให้คนมีค่าต่างกัน 589 0
บัณฑิตไม่ใช่แค่มีปริญญา 698 0
บัณฑิตคือสินค้าของสถาบัน 866 3
การศึกษาแบบศักดินา 813 0
วัดค่าความซื่อสัตย์ 790 0
อดให้ได้ดี 613 0
ผลได้คือผลการเลือก 729 1
คนไม่สำเร็จ 823 0
เรียนรู้ หรือ แค่รับรู้ 573 0
ใช้ชีวิตแบบกระจายความเสี่ยง 789 0
ใช้มือถือเป็น learning machine 795 0
สถิติการเดินทางของคนไทย 1102 1
ทำตามสูตร ปรับตามผล 684 0
ทำงานทำหน้าที่อีกบทบาทของชีวิต 613 0
ได้ดี ไม่ได้ดี อยู่ที่บริหารจัดการตน 863 1
มุ่งมั่นเอางานคือทางสร้างความสำเร็จ 686 0
เรียนใช้ความรู้คือการสร้างค่า 683 0
ข้อระวังการใช้สื่อออนไลน์ 734 0
สะดวกซื้อ สะดวกธนาคาร 687 0
สติปัญญากับความสำเร็จ 727 1
คุณภาพอาหารกับคุณภาพคนไทย 796 0
ใครถูกลงโทษจริง 660 0
เดินตามฝันหรือละเมอ 655 0
จะเปลี่ยนหรือปรับตัวเอง 637 0
จงเป็นนักเก็บเกี่ยว 760 0
สุข/ทุกข์ได้ด้วยเจตนา 647 0
ชีวิตต้องจริงจังกว่าละคร 740 0
พอเพียง คือพอดี 575 0
พัฒนา 555 0
หูบอด 747 0
ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้ได้ดี 550 0
ได้ดีต้องมีปัญญาไม่ใช่มีความรู้ 665 0
อำนาจคือรับผิดชอบ 611 0
อยากได้ดีไม่มีปัญหาต้องพัฒนา 723 0
ชีวิตที่ดีต้องรู้ใช้ความรู้ 529 0
คนกับหมา 740 0
การศึกษาต้องพัฒนาคน 762 1
ส่องกระจกธรรม 525 0
บริหารคนแบบการทำอาหาร 577 0
Share.psu เพื่อเรียนรู้พัฒนาตน 1693 2
ทำอย่างไรจึงได้ดี 610 0
ศักดิ์ศรีต้องสมหน้าที่ 663 0
ค่าตัวเลขผลการวิจัย 1305 0
ช่วยกันพัฒนาพากันเจริญ 644 0
ดีต้องทั้งหน้าตาและกติกามารยาท 1203 0
Work for or just for waste 669 0
คนที่ทำงานกับคนที่บ้าน 872 0
บริหารกับทำงาน 728 0
เก่าใหม่ต้องใช้ให้พอดีจึงมีค่า 766 0
ค่าและการแก้ความยาก 632 0
นิสัยของคนอยู่ดีมีความสำเร็จ 677 0
คนร่วมสร้างความเจริญ 679 0
ความดีที่ไม่ชอบ 888 1
ความดีที่มีความชอบ 860 0
วันครู 2561 683 0
ความยากใช้สร้างตน 681 0
ค่าความตั้งใจ 808 0
เครื่องมือการพัฒนาตน 782 0
ได้ดี/ไม่ได้ดี ใครทำ 719 0
หนึ่งเป้าหมาย หลายทางเลือก 599 0
ช้อปช่วยชาติ ท่องเที่ยวเมืองรอง วันหยุดยาว ใครได้ใครเสีย 696 0
ฝึกสติให้มีสติ 623 0
การเรียนการสัมภาษณ์งานคือชีวิต 610 0
ลูกค้าภายใน 860 0
ขัดเกลาและพัฒนา 877 0
อย่ารังเกียจที่ไม่รู้ 612 0
ทักษะการทำงาน 561 0
ฮวงจุ้ยการเรียน 779 0
การใช้ประโยชน์จากด้านลบ 568 0
ความหมายของเวลา 664 0
ปุ๊บปั๊บทำให้สำเร็จ 1302 3
สร้างความสำเร็จต้องจัดการเวลา 706 0
คิดดี ทำพอดี ให้ได้ดี 600 0
ประกันความเสี่ยง 731 0
ประกันความสำเร็จ 743 0
การใช้ความสามารถตน 635 0
คนเจริญ คนคุณภาพ สังคมคุณภาพ 757 0
การสู่ความสำเร็จ 628 0
การบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ 649 0
ด้อยค่าการศึกษา 588 0
ทำงานให้เหมือนให้คนมาดูงาน 606 0
ทำให้เป็น หรือ ด้วยความจำเป็น 629 0
งานสร้างค่าคน คนสร้างค่างาน 712 0
ความหวัง กับคาดหวัง 507 0
ปรับเรดาร์ตน 707 1
ความสำเร็จของการศึกษาอยู่ที่ 686 0
แข่งขันแบบมืออาชีพ 1016 5
ยุคเอไอที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติคนจะทำงานอะไร 784 0
ความสำคัญของการมีส่วนร่วม 740 0
ในหลวง ร๙ กับแผนที่ 680 2
ก้าวคนละก้าวกับก้าวเดินชีวิต 821 0
จิตวิญญาณผู้ประกอบการ 447 0
การลดความเสี่ยง 494 0
เริ่มต้นให้ดีเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป 725 0
ทำอะไรอย่ามัวลงโทษตัวเอง 584 0
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า 883 0
ฝึกอบรมตนเอง 587 0
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมคน 741 0