นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 8 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กษัตริย์นักนวัตกรรม 706 0
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ 450 0
งานยุค AI:สมองกล=สมองคน+กลไก 664 1
หลักการแปลความหมายจากข้อมูล 635 0
บัณฑิตคือผู้รู้คือค่าการศึกษา 617 0
ค่าการนำของ senior leaders 944 0
แมวสีไหนต้องจับหนูได้กับเทคโนโลยี 682 1
ความเชื่อมั่นสร้างความสำเร็จ 566 0
คนยุคนวัตกรรม 615 0
ความสามารถกับการสร้าง 682 0
Proactive behavior 637 0
AI require HI 871 1
ค่าคนอยู่ที่ 574 0
ค่าของ PR อยู่ที่ทำได้จริง 735 0
Senior leaders ต้องร่วมสร้างสรรค์ค่า 1035 4
คุณภาพ กับ คุณค่า มีค่าที่ต้องเป็นจริง 844 1
แชร์ความรู้ธุรการเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 731 0
การศึกษาคือการหล่อหลอมไม่ใช่แค่เรียนความรู้ 944 0
ค่าคะแนน ค่างาน 589 0
คนสังคมออนไลน์ต้องใช้อย่างมีสติ 750 0
สร้างค่าตามวิสัยทัศน์ 599 0
Be active 792 0
องค์กรดีเพราะคนมีดี 504 0
การทำอนาคตให้เป็นจริง 838 0
คิดหน้า คิดหลังให้ได้ดี 584 0
ผู้สอนยุคใหม่ต้องเป็นผู้สร้างคนรุ่นใหม่ 791 0
เรียนให้สำเร็จการศึกษา ต้องสร้างค่าให้ชีวิต 933 0
ความดี(ต้อง)ชอบ(ธรรม) 688 0
บุญ บาป อยู่ที่ใด 596 0
สังคมไทย สังคมลูก 827 0
ขยันให้สำเร็จ 724 1
ค่าการทำงานร่วมกัน 504 0
ค่าวิจัยต้องพัฒนา 1049 1
Preordered agriculture เกษตรสั่งตัด 688 0
คิดคือชีวิตคน 632 0
อำนาจต้องตามหน้าที่ 687 0
Value of self commitment 647 0
การสอนยุคใหม่ต้องสอนแก่นความรู้ 621 0
แรงดูด แรงผลัก 710 0
คนทำงาน คนสร้างค่างาน 764 0
แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร 693 0
ใครเป็นทรัพย์สิน-หนี้สิน 579 0
ได้ดีต้องรู้หน้าที่ 652 0
คน ๕ ส 1182 1
กรองสาระกรองชีวิต 652 0
กลัวเรียนรู้คือแก่ 523 0
ค่าของวันจันทร์ 488 0
ชีวิตสนุกตอนละครกำลังเล่น 686 0
อำนาจ 666 0
เกิน 635 0
ความชำนาญอยู่ในกรอบ เพิ่มค่าต้องดีกว่ากรอบ 528 0
Continuous improvement 1134 1
การใช้จุดเด่นจุดด้อย 450 0
Active knowledge, Active people 434 0
คิดให้เป็นจริง 600 0
เคล็ดลับ ทักษะประจำคน 498 0
ไม่ share ไม่รู้ 698 0
ประกันคุณภาพความเจริญ 1021 0
อยากได้ดีมีค่าเพิ่ม 479 0
เรียนให้ถึงความรู้ 653 0
ค่าของเงินตรา กับ ความรู้ความสามารถ 566 0
มีงานทำต้องทำงาน 876 1
การประกันคุณภาพการทำ 659 0
Active learning ผู้เรียนต้อง active 569 0
เป้าหมายการเรียนคือเป้าหมายชีวิต 715 0
อย่าลดเกียรติ 768 1
คิดด้านข้างคือทางพัฒนา 533 0
ต้องเรียนให้รู้ ไม่ใช่มีความรู้ 679 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเรียนง่ายได้สาระ ไม่ใช่เรียนง่ายจ่ายครบ 575 0
สองสิ่งที่เป็นคนเจริญ 834 0
อยากได้ดีต้องมีนิสัยการแข่งขัน 611 0
อย่าให้กำหนดงานจำกัดความสำเร็จ 476 0
ค่าการรู้จักใคร ไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน 682 0
คนยุคใหม่ต้องให้อิสระและท้าทาย 708 0
คิดอายก่อนทำจะได้ไม่อาย 661 0
ภูมิคุ้มกัน(อย่าให้)บกพร่อง 439 0
คิดให้ออก 624 0
การศึกษาเพื่อพัฒนาคน 556 0
จงอยู่อย่างเข้าใจให้สุขร่วมกัน 573 0
อยากเป็น อยากไป อยากได้ อยากมี 624 0
การอ่านให้จำได้ดี 2 676 0
 การอ่านให้จำได้ดี 1 598 0
เพิ่มค่าซื้อ พรบ.รถยนต์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. 543 0
ระดับการเรียนรู้ 565 0
ถูกแพงไม่ใช่ที่ราคา ขึ้นกับค่าการใช้ 607 0
รับผิดชอบคือความสำเร็จ 561 0
ค่าใช้จ่าย 441 0
การพัฒนาค่าตน 749 0
ดูดี มีดี มีค่า 665 0
การหลอกใคร ผู้เสียหายคือตนเอง 787 0
ผู้ทรงคุณวุฒิ 389 0
ชื่อเสียง ชื่อเสีย 441 0
คิดเล็กแต่ไปให้ใหญ่ 516 0
ประเมินค่าเรียนด้วยตนเอง 732 0
Observer vs Participant in education 531 0
หลักวิวัฒนาการกับการใช้ชีวิต 667 0
ผู้นำยุคใหม่ต้องสร้างผู้นำ 570 0
สร้างค่าทำงานต้องแข่งงาน อย่าแข่งคน 624 0
ต้องบุกจึงมีสิทธิ์ชนะ 554 0
เชิงรุก 643 0