นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 7 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ข้อไม่ดีคือทางพัฒนา 597 0
วิธีพัฒนาชีวิตให้ดี 636 0
หางานทำต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มเรียน 774 0
เพื่อนร่วมทาง ตั้งสติก่อนเดินทาง 974 1
พลังความใหม่ พลังความเก่า 529 0
เหมาะ 570 1
แก้ปัญหาการไม่ได้ดี 714 1
ความยากลำบากคือทางสำเร็จ 602 0
เบบี้บูมเมอร์คือผู้สร้าง 559 0
ดี/เสียต้องใช้ให้พอดี 618 0
อยาก(ให้)ได้ดี 642 0
อยากรู้ไหมว่าได้ทำอะไรดีขึ้น 585 0
อะไรทำให้คนมีค่าต่างกัน 551 0
บัณฑิตไม่ใช่แค่มีปริญญา 646 0
บัณฑิตคือสินค้าของสถาบัน 770 1
การศึกษาแบบศักดินา 770 0
วัดค่าความซื่อสัตย์ 732 0
อดให้ได้ดี 576 0
ผลได้คือผลการเลือก 679 1
คนไม่สำเร็จ 758 0
เรียนรู้ หรือ แค่รับรู้ 529 0
ใช้ชีวิตแบบกระจายความเสี่ยง 728 0
ใช้มือถือเป็น learning machine 720 0
สถิติการเดินทางของคนไทย 1049 1
ทำตามสูตร ปรับตามผล 636 0
ทำงานทำหน้าที่อีกบทบาทของชีวิต 549 0
ได้ดี ไม่ได้ดี อยู่ที่บริหารจัดการตน 795 0
มุ่งมั่นเอางานคือทางสร้างความสำเร็จ 626 0
เรียนใช้ความรู้คือการสร้างค่า 639 0
ข้อระวังการใช้สื่อออนไลน์ 679 0
สะดวกซื้อ สะดวกธนาคาร 630 0
สติปัญญากับความสำเร็จ 675 1
คุณภาพอาหารกับคุณภาพคนไทย 731 0
ใครถูกลงโทษจริง 593 0
เดินตามฝันหรือละเมอ 600 0
จะเปลี่ยนหรือปรับตัวเอง 587 0
จงเป็นนักเก็บเกี่ยว 683 0
สุข/ทุกข์ได้ด้วยเจตนา 588 0
ชีวิตต้องจริงจังกว่าละคร 668 0
พอเพียง คือพอดี 512 0
พัฒนา 503 0
หูบอด 680 0
ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้ได้ดี 512 0
ได้ดีต้องมีปัญญาไม่ใช่มีความรู้ 602 0
อำนาจคือรับผิดชอบ 556 0
อยากได้ดีไม่มีปัญหาต้องพัฒนา 670 0
ชีวิตที่ดีต้องรู้ใช้ความรู้ 488 0
คนกับหมา 677 0
การศึกษาต้องพัฒนาคน 698 1
ส่องกระจกธรรม 481 0
บริหารคนแบบการทำอาหาร 524 0
Share.psu เพื่อเรียนรู้พัฒนาตน 1603 2
ทำอย่างไรจึงได้ดี 561 0
ศักดิ์ศรีต้องสมหน้าที่ 594 0
ค่าตัวเลขผลการวิจัย 1211 0
ช่วยกันพัฒนาพากันเจริญ 588 0
ดีต้องทั้งหน้าตาและกติกามารยาท 1123 0
Work for or just for waste 615 0
คนที่ทำงานกับคนที่บ้าน 810 0
บริหารกับทำงาน 678 0
เก่าใหม่ต้องใช้ให้พอดีจึงมีค่า 709 0
ค่าและการแก้ความยาก 577 0
นิสัยของคนอยู่ดีมีความสำเร็จ 624 0
คนร่วมสร้างความเจริญ 621 0
ความดีที่ไม่ชอบ 836 1
ความดีที่มีความชอบ 809 0
วันครู 2561 639 0
ความยากใช้สร้างตน 639 0
ค่าความตั้งใจ 750 0
เครื่องมือการพัฒนาตน 730 0
ได้ดี/ไม่ได้ดี ใครทำ 673 0
หนึ่งเป้าหมาย หลายทางเลือก 559 0
ช้อปช่วยชาติ ท่องเที่ยวเมืองรอง วันหยุดยาว ใครได้ใครเสีย 652 0
ฝึกสติให้มีสติ 552 0
การเรียนการสัมภาษณ์งานคือชีวิต 574 0
ลูกค้าภายใน 800 0
ขัดเกลาและพัฒนา 823 0
อย่ารังเกียจที่ไม่รู้ 562 0
ทักษะการทำงาน 523 0
ฮวงจุ้ยการเรียน 735 0
การใช้ประโยชน์จากด้านลบ 527 0
ความหมายของเวลา 612 0
ปุ๊บปั๊บทำให้สำเร็จ 1222 3
สร้างความสำเร็จต้องจัดการเวลา 646 0
คิดดี ทำพอดี ให้ได้ดี 557 0
ประกันความเสี่ยง 676 0
ประกันความสำเร็จ 701 0
การใช้ความสามารถตน 599 0
คนเจริญ คนคุณภาพ สังคมคุณภาพ 695 0
การสู่ความสำเร็จ 581 0
การบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ 619 0
ด้อยค่าการศึกษา 546 0
ทำงานให้เหมือนให้คนมาดูงาน 568 0
ทำให้เป็น หรือ ด้วยความจำเป็น 576 0
งานสร้างค่าคน คนสร้างค่างาน 655 0
ความหวัง กับคาดหวัง 476 0
ปรับเรดาร์ตน 661 1
ความสำเร็จของการศึกษาอยู่ที่ 631 0
แข่งขันแบบมืออาชีพ 952 5
ยุคเอไอที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติคนจะทำงานอะไร 735 0