นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 7 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ความดีที่ไม่ชอบ 807 1
ความดีที่มีความชอบ 773 0
วันครู 2561 613 0
ความยากใช้สร้างตน 599 0
ค่าความตั้งใจ 712 0
เครื่องมือการพัฒนาตน 685 0
ได้ดี/ไม่ได้ดี ใครทำ 643 0
หนึ่งเป้าหมาย หลายทางเลือก 532 0
ช้อปช่วยชาติ ท่องเที่ยวเมืองรอง วันหยุดยาว ใครได้ใครเสีย 613 0
ฝึกสติให้มีสติ 510 0
การเรียนการสัมภาษณ์งานคือชีวิต 547 0
ลูกค้าภายใน 759 0
ขัดเกลาและพัฒนา 779 0
อย่ารังเกียจที่ไม่รู้ 528 0
ทักษะการทำงาน 492 0
ฮวงจุ้ยการเรียน 702 0
การใช้ประโยชน์จากด้านลบ 501 0
ความหมายของเวลา 578 0
ปุ๊บปั๊บทำให้สำเร็จ 1166 3
สร้างความสำเร็จต้องจัดการเวลา 615 0
คิดดี ทำพอดี ให้ได้ดี 532 0
ประกันความเสี่ยง 650 0
ประกันความสำเร็จ 678 0
การใช้ความสามารถตน 579 0
คนเจริญ คนคุณภาพ สังคมคุณภาพ 662 0
การสู่ความสำเร็จ 539 0
การบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ 598 0
ด้อยค่าการศึกษา 521 0
ทำงานให้เหมือนให้คนมาดูงาน 538 0
ทำให้เป็น หรือ ด้วยความจำเป็น 543 0
งานสร้างค่าคน คนสร้างค่างาน 623 0
ความหวัง กับคาดหวัง 446 0
ปรับเรดาร์ตน 625 1
ความสำเร็จของการศึกษาอยู่ที่ 593 0
แข่งขันแบบมืออาชีพ 913 5
ยุคเอไอที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติคนจะทำงานอะไร 709 0
ความสำคัญของการมีส่วนร่วม 635 0
ในหลวง ร๙ กับแผนที่ 605 2
ก้าวคนละก้าวกับก้าวเดินชีวิต 726 0
จิตวิญญาณผู้ประกอบการ 388 0
การลดความเสี่ยง 438 0
เริ่มต้นให้ดีเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป 666 0
ทำอะไรอย่ามัวลงโทษตัวเอง 522 0
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า 815 0
ฝึกอบรมตนเอง 503 0
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมคน 650 0
ให้ความร่วมมือทำหน้าที่ 627 0
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 727 0
จิตวิญญาณการศึกษา 638 0
สังคมออนไลน์กับผู้สูงอายุ 614 0
Smart technology, Smart people 531 0
มองใกล้ มองไกล ใส่ใจความสำเร็จ 521 0
บทบาทผู้บริหารที่ต้องการความสำเร็จ 716 1
วงจรงาน วงจรชีวิต 610 0
Put the right man on the right job 1207 0
ค่ากับคุณค่า 616 0
จิบ ดื่ม กินกาแฟ 851 4
อดให้ได้ดี 760 0
รีสอร์ททุ่งนา ราคาโรงแรม 1130 0
คนเก่ง เก่งคน เก่งงาน 681 0
ข้อเสียของคนเก่ง 606 0
จน 594 0
การจัดการตนสู่ความสำเร็จ 604 0
ขี้เกียจให้เป็น 773 0
อย่าหลอกตัวเอง 575 0
ความเสี่ยงในการศึกษา 854 1
การนับถือตนเอง 655 0
กระหายความสำเร็จ 833 1
ก้าวคนละก้าว เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง 527 0
วิจารณาญาณ 494 0
ชีวิตเชิงพาณิชย์ 722 1
ดีได้ต้องทำหน้าที่ให้บริสุทธิ์ 666 0
กระบวนการทำงาน กระบวนการเรียน 746 0
อยากก้าวหน้าต้องควบคุมเวลา 704 0
การศึกษากับคุณธรรมจริยธรรม 863 0
คำถามสู่ความสำเร็จ 604 0
ภูมิรู้กับความรู้ 564 0
Capability vs Capacity 467 0
Worker vs workforce 736 0
ทำงานยุคใหม่ต้องสร้างค่าให้คนอื่น 690 1
สืบสานต่อในหลวง ร๙ 1224 1
คนยุคไอทีต้องพัฒนาไม่หยุดยั้ง 911 1
วิจัยพัฒนาตามรอยในหลวง ร๙ 947 0
การเกษตรกับเศรษฐศาสตร์ 915 0
น้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 1242 1
การศึกษาไทย: จากผลิตคนทำราชการสู่ผู้ประกอบการ 1235 0
ใครเข้าประชุมสาย 986 1
ข้าราชการ พนักงานราชการ 697 0
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลในหลวง ร๙ 825 0
หมั่นส่องกระจกประเมินตน 519 0
คนไทยอย่าทิ้งในหลวง ร๙ 943 0
เมื่อไทยเป็นศูนย์กลางและทางเชื่อมของ BRI 968 1
ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 775 0
ก่อนสบายต้องผ่านความยากลำบาก 549 0
เลียนแบบให้ได้ดี 715 0
ความคิดสร้างสรรค์ 540 0
สามัคคีคือพลังอาจพังได้ 679 0
การเพิ่มค่าทำงาน 720 0
การสร้างความสำเร็จ 550 0
TOR ในหลวง ร๙ 817 2