นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 7 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สากลกับนานาชาติ 537 0
พัฒนาตนแบบ Top-down และ Bottom-up 536 0
กันลืมและทำให้ได้ดี 656 0
อย่าหลงความสามารถ ให้ดูที่การสร้างค่า 728 0
ค่าคนใช่อยู่ที่ปริญญา ต้องสร้างค่าทำงานเป็น 576 0
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง 642 1
บริหารงาน 360° 675 0
ตั้งป้ายชื่อในที่ประชุม 805 1
ค่าขององค์กร 573 0
ใช้สื่อออนไลน์คือเครื่องมือสร้างค่าความต้องการ 769 0
การรับผิดชอบ 547 0
คนเก่งขององค์กร 634 0
ทำงานกับพนักงานใหม่ 7912 113
การบริหารแบบรักษาการ 635 1
บริหารบุคคลเป็นรูปตัว T 625 0
ไม่มีงานทำ หรือ ไม่ทำงาน 729 0
ลงทุนเรียน ยิ่งใช้เร็วยิ่งกำไร 502 0
ชีวิตใหม่วัยสุขหลังเกษียณ 716 0
ใช้ชีวิตให้ดีต้องมี learning and integration 720 0
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 615 3
ค่าการทำวิจัย 975 0
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 717 0
ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย 564 0
คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี 719 0
อยากได้ดีต้องมีแผนที่ชีวิต 562 0
วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ 634 0
ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ 457 0
5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต 697 0
ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ 655 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 683 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 610 0
การทำให้ได้ดีที่ต้องการ 571 0
Millionaire & Billionaire 727 0
ชีวิตที่ดีต้องมีจัดการ 613 0
คิดดี ผลดี ต้องมี rebalancing 491 0
ผู้ชนะการคัดเลือก 637 0
วาทะ ตบะในการพูด 553 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 468 0
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน 692 0
ค่าการใช้ความรู้ 620 0
การสร้างค่าในชีวิต 642 0
คิด ทำ จึงสำเร็จ 470 0
สร้างค่าพันธกิจกับการประกันคุณภาพ 741 0
คิดค่าการใช้เวลา 458 0
ดี/ไม่ดีที่ใครวัดใครทำ 577 0
การสร้างมือโปรในการเรียน 760 0
คำบ่นว่าใช้พัฒนาหรือฆ่าตัวเอง 770 0
การทำให้หายกลัว 644 0
ค่าการเรียนด้วยตนเอง 624 0
ค่างานสนับสนุน 808 0
สร้างค่าจากการสอบ 686 0
ค่าความรู้ 611 0
ปรับตนจึงพ้นทุกข์ 924 0
ทำด้วยกาย ใจ ความสามารถ 803 0
ฉลาดกับการเปลี่ยนแปลงและแตกต่าง 620 2
มือที่สามทางการตลาด 828 1
ได้ทำกับทำได้ 1988 14
อยากมีอนาคตต้องทำให้มีอนาคต 561 0
ทำงานต้องเผื่ออนาคต 749 0
ค่าของคำถาม 540 0
สอนลูกให้เรียนรู้ตลอดเวลา 807 0
การศึกษาคือการลงทุน อย่าสร้างความเสี่ยง 707 0
คน 4.0 845 0
หวงแหน กับ หวงของ 730 0
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น 596 0
ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน 1005 1
ค่าการมีวิสัยทัศน์ 754 0
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน 855 2
คนมีอนาคต 946 0
การทำให้ได้ดีมีค่า 579 0
ประสบการณ์ต้องสร้างค่าได้ 640 0
เกษตรธุรกิจ 865 0
พฤติกรรมการเรียนรู้ 805 0
เรียนเป็นผู้ตามหรือเรียนเป็นผู้นำ 848 0
ติดตามผลเพื่อความสำเร็จ 598 0
การถกเถียงให้สำเร็จ 934 1
คนทันโลก 546 0
การนำอย่างมีระบบ 543 0
วิสัยทัศน์กับสายสนับสนุน 596 0
ความเสี่ยงในชีวิตป้องกันได้ 596 0
ความเสี่ยงการเกษตร 616 0
การสร้างค่าต้องให้ ไม่เอาแต่รับ 564 0
ทัศนคติกำหนดค่าความสามารถคน 601 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่าได้ 537 0
ความรู้มีค่าที่การใช้จริง 532 0
คิดทำแบบผู้นำ 577 0
ค่าความรู้อยู่ที่การใช้ ไม่ใช่การมี 593 0
เก่งสร้างค่าหรือกาฝาก 801 0
ปฏิเสธการเรียนรู้ ความรู้ก็ปฏิเสธเรา 725 1
เปลี่ยนนิสัยต้องเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน 749 0
ความสำเร็จเกิดได้จากวิสัยทัศน์และค่านิยม 631 0
ฝันที่เป็นจริงต้องมีชีวิต 601 0
บอลโลก2018: อดีตไม่ประกันปัจจุบัน 540 0
ทุกคนถูกประเมินว่ามีค่า 559 0
การพัฒนาตน องค์กรต้องเจริญ 702 0
คนส่วนเกิน 729 0
ประเมินความดีความไม่ชอบ 565 0
ต้องมุ่งมั่นจริงจึงประกันความสำเร็จ 692 2
ขอบคุณทีมหมูป่าอะคาเดมี่ เชียงราย 1388 0
คนมีค่า/ภาระ 811 0