นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 7 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนกับเรียนรู้ 655 0
ได้กับมีปริญญา 449 0
ค่าการบริการคือความประทับใจ 560 0
อย่าคิดมาก ต้องคิดให้เป็น 525 0
จัดข้อมูลชีวิตพิชิตอนาคต 645 0
บันทึกความสำเร็จเพื่อความสำเร็จ 636 0
ความซื่อสัตย์คือหลักประกันความสำเร็จ 991 6
New active learning 765 1
Old active learning 937 2
ครอบครัวโชคดีบอลโลก 593 2
ทำอะไรไม่ง่ายอย่างที่คิด ต้องคิดทำให้พอดี 580 1
สร้างอนาคตที่ดีต้องรู้จักตัวเอง 537 0
ดีได้ต้องมีปรารถนาดี 609 0
เขียนฝ้นให้ชัดเจน และเป็นจริง 663 2
ตัวบวก ตัวลบ 615 0
เอาใจกับเกรงใจ 599 0
จัดการศึกษาให้ดีกว่าออนไลน์ 549 0
ช่วยกันหาใช้ค่าของดี 654 1
ยุคค้าขายต้องทำแต่ดี 793 0
ลด เพิ่ม ไหนดีกว่า 673 0
ชีวิตจริงยิ่งกว่าเข้าห้องสอบ 565 0
คิดบวกทำบวกได้บวก คิดลบทำลบได้ลบ 487 0
พ่อแม่ไม่สั่งสอน 663 0
ธุรกิจทุเรียนกับคนไทย 506 0
ทุเรียนทอง 566 0
ทำงาน ทำอาชีพ 704 0
ให้คำปรึกษาตัวเอง 471 0
การสร้างค่าจากผลงานวิจัย 762 1
คน(อ)ยากจน 580 0
การทำเพื่อสร้างอนาคต 590 0
เอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้ดีมีความสำเร็จ 602 0
ทำงานให้ดีต้องมีดนตรีในหัวใจ 706 0
การเรียนรู้ให้ได้ดีอยู่ที่การคิด 627 0
ใครทำให้ได้ดี 565 0
ทำอย่างท้าทาย 756 1
ตรวจความมั่นคง 636 0
การสร้างคนอนาคต 774 2
คนไทยคนเทศยุคสอง 726 0
นักเรียน นักศึกษา 897 1
ได้ดีอยู่ที่ควบคุมตนเอง 684 2
การทำงานให้เจริญ 687 0
ทำไมมีความรู้ยังไม่ได้ดี 633 0
งาน 829 0
50 ปี ค่าครองชีพเพิ่ม 100 เท่า 834 0
ชีวิตคือการแข่งขัน 1021 0
ความหมายของคำว่า ทำดี 725 0
คาดหวังกับความหวัง 692 0
ทำไมดีที่อื่นมาตายที่ไทย 553 0
อยากได้ดีต้องมีความรับผิดชอบ 555 0
เก่งเรียน เก่งงาน 697 0
ตรวจค่าก่อนซื้อของใช้ 551 0
การศึกษาคือโอกาส 809 0
กลัวแพ้จึงแพ้จริง 607 0
มองใกล้ มองไกล 607 0
กิจการให้เป็นกิจกรรม 656 0
กลุ่มคน ตนเป็นคนกลุ่มไหน? 772 1
fintech กับความปลอดภัย 566 0
สร้างชีวิตที่ดีต้องมีเป้าหมาย 655 3
การไม่มี ถ้า จะหมด ท่า 624 0
ไม่มีไม่ใช่ขาดแคลน แต่คือ 478 0
สร้างโอกาส 709 0
อดีตต้องใช้สร้างอนาคต 548 0
จริง ปลอม ในชีวิต 613 1
บริหารบุคคลตามค่านิยมและวิสัยทัศน์ 949 0
แบ่งสุขจึงได้สุข 922 0
คุณภาพการศึกษา : ภาพจริงกับภาพประเมิน 671 0
ความผิดพลาดมีไว้พัฒนา 689 0
สื่อออนไลน์ฆ่าเวลา แต่ต้องใช้เพิ่มค่าเวลา 638 0
อยากสำเร็จต้องทำให้เร็วและไปให้ถึง 560 0
สิ่งที่ควรช่วยกันแชร์ 753 3
Fintech กับระบบราชการ 629 1
ทำอาชีพไม่ใช่มีแค่ความรู้ต้องดูมืออาชีพ 555 0
เมาไม่ขับ 616 0
สุขสันติ์สงกรานต์ 2561 1098 0
การแข่งขันคือการพัฒนา 701 0
อดีตเคยพังถึงอนาคต 514 0
ค่าการทำให้ได้ 629 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องกลัวการทำผิด 787 1
Active learning is learning by doing 762 0
ค่าเล่าเรียนต้องทำให้เกิดค่า 1048 0
สติที่ไม่ตั้ง จะรู้ไม่ทันสติ 763 1
การทำงานให้ได้ดีต้องสร้างค่า 824 0
ยกเลิกค่าธรรมเนียมของธนาคารได้มากกว่าที่คิด 611 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเจียรนัยความสามารถ 861 0
สิ่งทำให้ผลต่างกันอยู่ที่การสร้างค่า 795 1
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 743 1
ทำงานยุคใหม่ 665 0
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 629 0
ทุกคนมีดีต่างกัน 732 1
ภาพลักษณ์ 755 0
คนพัฒนาแล้ว 657 0
พลังที่ไม่ใช้ยิ่งหายหด 723 1
ทำงานดีมีค่าต้องมีผลงาน 696 0
ทำให้ได้ดีในชีวิตอย่าคิดนาน 567 0
ข้อไม่ดีคือทางพัฒนา 686 0
วิธีพัฒนาชีวิตให้ดี 715 0
หางานทำต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มเรียน 837 0
เพื่อนร่วมทาง ตั้งสติก่อนเดินทาง 1056 1
พลังความใหม่ พลังความเก่า 581 0
เหมาะ 613 1