นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 7 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อาลัยพี่เสริฐ 1425 2
ค่าความยาก 620 0
How to do to success 579 0
วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน 720 0
เรียนให้ได้ดี 765 0
ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ 563 0
อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ 1645 1
ต้องสู้จึงชนะ 711 2
บริหารค่าบวกกับค่าลบ 555 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่า 673 1
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 6335 77
ทำงานกับมือชีพ 570 0
ชื่นชอบกับชื่นชม 829 3
ออมค่าความสามารถ 657 0
ใช้ความขี้เกียจให้เป็นประโยชน์ 636 0
ค่าของคำตอบ 860 0
ความรู้ ความคิด และความเป็นจริง 609 0
แค่เรียนเก่งไม่พอ 518 0
คุณภาพการศึกษาไทย ทำอะไรกันอยู่ 757 0
คนประสบความสำเร็จ 540 0
เรียนแบบใด ก็ได้แบบนั้น 652 0
ประกันคุณภาพ:ประกันแผน/ประกันผล 769 0
สร้างอนาคต 590 0
ทำงานสร้างค่าด้วยโซเซียลออนไลน์ 580 0
เรียนให้เป็นไม่ใช่เรียนดี ต้องเรียนให้มีอนาคต 635 0
ชีวิตออกแบบได้ 579 0
สากลกับนานาชาติ 586 0
พัฒนาตนแบบ Top-down และ Bottom-up 582 0
กันลืมและทำให้ได้ดี 701 0
อย่าหลงความสามารถ ให้ดูที่การสร้างค่า 783 0
ค่าคนใช่อยู่ที่ปริญญา ต้องสร้างค่าทำงานเป็น 617 0
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง 699 1
บริหารงาน 360° 715 0
ตั้งป้ายชื่อในที่ประชุม 867 1
ค่าขององค์กร 625 0
ใช้สื่อออนไลน์คือเครื่องมือสร้างค่าความต้องการ 820 0
การรับผิดชอบ 599 0
คนเก่งขององค์กร 688 0
ทำงานกับพนักงานใหม่ 8525 160
การบริหารแบบรักษาการ 694 1
บริหารบุคคลเป็นรูปตัว T 670 0
ไม่มีงานทำ หรือ ไม่ทำงาน 774 0
ลงทุนเรียน ยิ่งใช้เร็วยิ่งกำไร 547 0
ชีวิตใหม่วัยสุขหลังเกษียณ 770 0
ใช้ชีวิตให้ดีต้องมี learning and integration 763 0
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 662 3
ค่าการทำวิจัย 1039 0
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 762 0
ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย 608 0
คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี 759 0
อยากได้ดีต้องมีแผนที่ชีวิต 599 0
วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ 675 0
ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ 485 0
5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต 741 0
ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ 694 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 724 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 648 0
การทำให้ได้ดีที่ต้องการ 613 0
Millionaire & Billionaire 783 0
ชีวิตที่ดีต้องมีจัดการ 665 0
คิดดี ผลดี ต้องมี rebalancing 535 0
ผู้ชนะการคัดเลือก 678 0
วาทะ ตบะในการพูด 592 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 501 0
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน 741 0
ค่าการใช้ความรู้ 656 0
การสร้างค่าในชีวิต 687 0
คิด ทำ จึงสำเร็จ 508 0
สร้างค่าพันธกิจกับการประกันคุณภาพ 791 0
คิดค่าการใช้เวลา 494 0
ดี/ไม่ดีที่ใครวัดใครทำ 625 0
การสร้างมือโปรในการเรียน 814 0
คำบ่นว่าใช้พัฒนาหรือฆ่าตัวเอง 808 0
การทำให้หายกลัว 695 0
ค่าการเรียนด้วยตนเอง 669 0
ค่างานสนับสนุน 854 0
สร้างค่าจากการสอบ 729 0
ค่าความรู้ 651 0
ปรับตนจึงพ้นทุกข์ 966 0
ทำด้วยกาย ใจ ความสามารถ 851 0
ฉลาดกับการเปลี่ยนแปลงและแตกต่าง 663 2
มือที่สามทางการตลาด 875 1
ได้ทำกับทำได้ 2249 16
อยากมีอนาคตต้องทำให้มีอนาคต 605 0
ทำงานต้องเผื่ออนาคต 796 0
ค่าของคำถาม 581 0
สอนลูกให้เรียนรู้ตลอดเวลา 853 0
การศึกษาคือการลงทุน อย่าสร้างความเสี่ยง 755 0
คน 4.0 903 0
หวงแหน กับ หวงของ 774 0
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น 652 0
ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน 1072 1
ค่าการมีวิสัยทัศน์ 791 0
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน 902 2
คนมีอนาคต 988 0
การทำให้ได้ดีมีค่า 624 0
ประสบการณ์ต้องสร้างค่าได้ 678 0
เกษตรธุรกิจ 908 0
พฤติกรรมการเรียนรู้ 854 0
เรียนเป็นผู้ตามหรือเรียนเป็นผู้นำ 891 0