นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 6 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นตลอดเวลา 505 0
สอนตัวเอง 522 0
ทางสู่ความเจริญในการทำงาน 497 0
คิดพัฒนาตนต้องมีกลยุทธ์ 562 0
การเคารพนับถือตัวเอง 596 0
น้ำพักน้ำแรง 425 0
เรียนกับเรียนรู้ 613 0
ได้กับมีปริญญา 415 0
ค่าการบริการคือความประทับใจ 507 0
อย่าคิดมาก ต้องคิดให้เป็น 480 0
จัดข้อมูลชีวิตพิชิตอนาคต 592 0
บันทึกความสำเร็จเพื่อความสำเร็จ 582 0
ความซื่อสัตย์คือหลักประกันความสำเร็จ 912 6
New active learning 665 1
Old active learning 835 2
ครอบครัวโชคดีบอลโลก 539 2
ทำอะไรไม่ง่ายอย่างที่คิด ต้องคิดทำให้พอดี 529 1
สร้างอนาคตที่ดีต้องรู้จักตัวเอง 496 0
ดีได้ต้องมีปรารถนาดี 562 0
เขียนฝ้นให้ชัดเจน และเป็นจริง 584 2
ตัวบวก ตัวลบ 552 0
เอาใจกับเกรงใจ 530 0
จัดการศึกษาให้ดีกว่าออนไลน์ 503 0
ช่วยกันหาใช้ค่าของดี 600 1
ยุคค้าขายต้องทำแต่ดี 745 0
ลด เพิ่ม ไหนดีกว่า 625 0
ชีวิตจริงยิ่งกว่าเข้าห้องสอบ 523 0
คิดบวกทำบวกได้บวก คิดลบทำลบได้ลบ 441 0
พ่อแม่ไม่สั่งสอน 610 0
ธุรกิจทุเรียนกับคนไทย 463 0
ทุเรียนทอง 518 0
ทำงาน ทำอาชีพ 648 0
ให้คำปรึกษาตัวเอง 418 0
การสร้างค่าจากผลงานวิจัย 644 0
คน(อ)ยากจน 543 0
การทำเพื่อสร้างอนาคต 528 0
เอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้ดีมีความสำเร็จ 554 0
ทำงานให้ดีต้องมีดนตรีในหัวใจ 649 0
การเรียนรู้ให้ได้ดีอยู่ที่การคิด 556 0
ใครทำให้ได้ดี 500 0
ทำอย่างท้าทาย 692 1
ตรวจความมั่นคง 579 0
การสร้างคนอนาคต 673 0
คนไทยคนเทศยุคสอง 673 0
นักเรียน นักศึกษา 812 1
ได้ดีอยู่ที่ควบคุมตนเอง 619 2
การทำงานให้เจริญ 628 0
ทำไมมีความรู้ยังไม่ได้ดี 567 0
งาน 742 0
50 ปี ค่าครองชีพเพิ่ม 100 เท่า 736 0
ชีวิตคือการแข่งขัน 943 0
ความหมายของคำว่า ทำดี 654 0
คาดหวังกับความหวัง 626 0
ทำไมดีที่อื่นมาตายที่ไทย 489 0
อยากได้ดีต้องมีความรับผิดชอบ 507 0
เก่งเรียน เก่งงาน 631 0
ตรวจค่าก่อนซื้อของใช้ 485 0
การศึกษาคือโอกาส 730 0
กลัวแพ้จึงแพ้จริง 534 0
มองใกล้ มองไกล 536 0
กิจการให้เป็นกิจกรรม 587 0
กลุ่มคน ตนเป็นคนกลุ่มไหน? 688 1
fintech กับความปลอดภัย 496 0
สร้างชีวิตที่ดีต้องมีเป้าหมาย 565 3
การไม่มี ถ้า จะหมด ท่า 529 0
ไม่มีไม่ใช่ขาดแคลน แต่คือ 412 0
สร้างโอกาส 634 0
อดีตต้องใช้สร้างอนาคต 474 0
จริง ปลอม ในชีวิต 530 1
บริหารบุคคลตามค่านิยมและวิสัยทัศน์ 888 0
แบ่งสุขจึงได้สุข 827 0
คุณภาพการศึกษา : ภาพจริงกับภาพประเมิน 603 0
ความผิดพลาดมีไว้พัฒนา 621 0
สื่อออนไลน์ฆ่าเวลา แต่ต้องใช้เพิ่มค่าเวลา 587 0
อยากสำเร็จต้องทำให้เร็วและไปให้ถึง 494 0
สิ่งที่ควรช่วยกันแชร์ 682 3
Fintech กับระบบราชการ 564 1
ทำอาชีพไม่ใช่มีแค่ความรู้ต้องดูมืออาชีพ 507 0
เมาไม่ขับ 563 0
สุขสันติ์สงกรานต์ 2561 1003 0
การแข่งขันคือการพัฒนา 650 0
อดีตเคยพังถึงอนาคต 456 0
ค่าการทำให้ได้ 547 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องกลัวการทำผิด 694 1
Active learning is learning by doing 701 0
ค่าเล่าเรียนต้องทำให้เกิดค่า 951 0
สติที่ไม่ตั้ง จะรู้ไม่ทันสติ 672 1
การทำงานให้ได้ดีต้องสร้างค่า 738 0
ยกเลิกค่าธรรมเนียมของธนาคารได้มากกว่าที่คิด 535 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเจียรนัยความสามารถ 791 0
สิ่งทำให้ผลต่างกันอยู่ที่การสร้างค่า 716 1
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 667 1
ทำงานยุคใหม่ 605 0
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 560 0
ทุกคนมีดีต่างกัน 665 1
ภาพลักษณ์ 678 0
คนพัฒนาแล้ว 581 0
พลังที่ไม่ใช้ยิ่งหายหด 663 1
ทำงานดีมีค่าต้องมีผลงาน 618 0
ทำให้ได้ดีในชีวิตอย่าคิดนาน 508 0