นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 6 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กิจกรรม กิจการ 550 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 525 0
ชีวิตเหมือนการขับรถ 571 0
คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน 478 0
ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ restart เสียบ้าง 572 0
พลังคิดบวก คิดลบ 542 0
งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ 548 0
ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง 619 0
ยุค big data 511 0
สังคมคุณภาพ 761 0
นักเรียนกับนักศึกษา 800 2
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม 1396 15
มองให้เป็นจึงเห็นค่า 692 2
อาหารตามสั่งยุค 4.0 539 0
วันเด็ก 2562 535 0
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน 602 0
แบบการสอนตามเป้าประสงค์ 918 0
สติในตัวตน 520 0
ค่าความประทับใจ บวก ลบ 600 0
 จงเป็นคนมีการศึกษา 1385 37
ทำดีให้ตัวเอง 505 0
เรียนเพื่อหางานทำ เรียนเพื่อทำงาน 605 0
คณิตศาสตร์การทำงานร่วมกัน 445 0
การประกันอนาคต 595 0
บริหารงานให้ได้ดีต้องมีคำชมและข่มความเงียบ 572 0
สวัสดีปีใหม่ 2562 907 2
ประเมินชีวิตสิ้นปี 702 0
ชีวิตดีได้แค่มาก่อน กลับหลัง 499 0
ฝึกความเก่ง 640 0
ทำได้กับทำเป็น 549 0
ทำงานให้ได้ดี 384 0
คิดถูกผิดให้ดูที่ผล 471 0
ทำไมวิชาการจึงใช้งานไม่ได้ 397 0
อะไรคือ 4.0 664 0
ทำผิดเป็นจึงเห็นค่า 391 0
ใช้เสน่ห์สร้างค่า 515 0
มือใหม่ต้องแสดงฝีมือ 433 0
Smart อัจฉริยะ 541 0
ปัญญา ปัญหา 495 0
เจริญใครว่าสะดวก 511 0
ทรัพย์สินที่บริหารเพิ่มค่าได้คือคน 404 0
ทีมงานเข้มแข็ง 611 0
ผู้ประกอบการต้องรู้การเงินทำธุรกิจ 532 0
ดีต้องสั่งสม ไม่ดีมีแต่เสีย 808 1
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต 672 1
การบิดเบือน ผลได้จึงไม่จริง 723 0
อยากสำเร็จต้องจัดการตัวเอง 486 0
ความเท่าเทียมเทียม 555 0
เจริญเติบโต 521 0
ลดความกลัวด้วยการพัฒนาตัวเอง 473 0
อดทน พยายาม 769 0
วิสัยทัศน์ภายใน 947 0
ค่าคนทำงาน 683 1
อยากได้ดีต้องไม่ลืมสัญญา 571 0
ตัวชี้วัดตาม ตัวชี้วัดนำ 890 1
ตัวควบคุมสู่ความสำเร็จ 643 1
โค้ชกับอาจารย์ 896 0
พฤติกรรมคนต่างยุค 1063 1
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 539 0
เมื่อเจอปัญหา 483 0
5 ส เพิ่มประสิทธิภาพ 443 0
การเรียนรู้และนวัตกรรมในการประกันคุณภาพ 650 0
การศึกษายุคใหม่ต้องสร้างคน 753 0
ยุคเอไอ ใช้เครื่องทุ่นแรงต้องแกร่งปัญญา 437 0
วิชา หน้าที่ เป้าหมาย 623 2
ผลเสียการโพสต์ที่ไม่ดี 644 0
ไม่ต้องถูกต้องแต่ต้องถูกใจ 480 0
ใช้คนให้ถูกงาน บริหารคนให้ได้ใจ 702 0
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 2292 37
ฝึกฝืนเพื่อฝึกฝน 591 0
ย้ายค่ายเบอร์เดิม 707 2
ฝึกตนให้มีสติ 603 0
ยุคการเล่นแชร์ความสามารถ 586 0
ความต้องการเทียม 577 1
อาลัยพี่เสริฐ 1338 2
ค่าความยาก 567 0
How to do to success 533 0
วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน 670 0
เรียนให้ได้ดี 711 0
ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ 508 0
อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ 1550 1
ต้องสู้จึงชนะ 662 2
บริหารค่าบวกกับค่าลบ 510 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่า 616 1
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 5976 65
ทำงานกับมือชีพ 498 0
ชื่นชอบกับชื่นชม 758 3
ออมค่าความสามารถ 601 0
ใช้ความขี้เกียจให้เป็นประโยชน์ 569 0
ค่าของคำตอบ 801 0
ความรู้ ความคิด และความเป็นจริง 544 0
แค่เรียนเก่งไม่พอ 456 0
คุณภาพการศึกษาไทย ทำอะไรกันอยู่ 683 0
คนประสบความสำเร็จ 479 0
เรียนแบบใด ก็ได้แบบนั้น 590 0
ประกันคุณภาพ:ประกันแผน/ประกันผล 710 0
สร้างอนาคต 533 0
ทำงานสร้างค่าด้วยโซเซียลออนไลน์ 539 0
เรียนให้เป็นไม่ใช่เรียนดี ต้องเรียนให้มีอนาคต 589 0
ชีวิตออกแบบได้ 537 0