นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 5 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ประสบการณ์ได้จากการเตรียม 1175 3
มองไกลให้ออก มองใกล้ให้เป็น 441 3
หลงทาง ได้ทาง 405 2
ความรู้ หนังสือตำรา ความสามารถ 469 1
คนไม่ยอมเกมส์ คนไม่ยอมกัน 420 1
พึ่งพา 493 0
ค่าของความรู้ 395 0
ตามตัวเอง ตามคนอื่น 346 0
อดีตใช้สร้าง อย่าใช้ทำลายอนาคต 438 1
ทำงานร่วมให้ได้มากกว่าค่างาน 420 0
เรียนให้รู้ต้องทำเอง 416 0
จากธรรมชาติ สู่ cultured food 453 0
เตรียมลูกไปโรงเรียน 411 0
พลังบวก พลังลบ 372 0
อยู่ดีต้องมีทั้งดีทั้งร้าย 406 0
เกียรตินั้นใครให้ 735 0
คนสำคัญอยู่ที่บทบาทและทำหน้าที่ 596 0
พลัง หรือ ภาระ 477 0
ทำตามความต้องการกับทำตามใจ 425 0
เติบโต อย่าให้โตเติบ 517 0
ผู้นำที่ดีคือผู้ตามที่ดี 455 0
นำด้วยการแก้ปัญหา อย่าสร้างปัญหา 483 0
ปลายเปิด ปลายปิด 455 0
ข้อมูลคนไทยทำไมไม่เชื่อมโยง 419 0
ตั้งใจต้องทำจึงสำเร็จ 453 1
รับพรได้ดีกว่าขอและได้พร 547 1
คุณภาพการศึกษาวัดกันที่อะไร 577 2
คนทำงานต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ 799 9
พัฒนาคนทำงานได้ดีต้องมอบหมายหน้าที่ให้ทำ 438 0
ทำงานให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 419 0
จบกับสำเร็จการศึกษา 479 0
ค่าความสำคัญของข้อมูล 427 0
คนสำคัญ 523 2
การทำความสำเร็จให้ชีวิต 649 5
โลกเปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตปรับตัวตาม 486 0
ค่าความเห็นต่าง 681 17
หน้าที่ของ สส 379 0
เวลาจริง เวลาใจ 487 0
การให้มากกว่าการได้ 488 0
(คำ)แก้ตัว 435 0
เรียนสูงจะได้ทำงานสบาย 485 0
การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า 517 0
เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ 464 0
ความตั้งใจกับความเป็นจริง 466 0
รักให้ได้ดีควรต้องดูอะไร 599 0
เลือกตั้ง สส 2562 445 0
ฉวยโอกาสคือทำลายโอกาส 542 0
เวลามีจำกัดจึงต้องจัดเวลา 512 0
แนวทางการพัฒนา 555 0
ผู้คิด ผู้ทำ ผู้สนับสนุน ใครคือผู้สร้างค่า 717 3
เปรียบเทียบให้เป็นก็เป็นค่า 639 3
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้ 981 9
อยากเจริญต้องทำให้ได้และดีขึ้น 652 0
ทุกความพร้อมมาจากความไม่พร้อม 617 4
ทำอะไรให้หาสาระ อย่ามัวไร้สาระ 577 0
อยู่กับความจริง ไม่ใช่ความคาดหวัง 566 0
คนฉลาดต้องมีสติ 647 0
ทุกคนมีโชค 596 0
คิด หา ทำ เรียนรู้ คือค่าคน 677 0
การทำงานสร้างค่าเพิ่มต้องทำให้มากกว่าที่มี ทำดีกว่าที่เป็น 615 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 2. LeTCI 727 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 1. ADLI 717 0
การประชุมแบบเก็บเกี่ยวผล 570 0
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 486 0
กฎหมายเมล็ดพันธุ์ตามทฤษฎี 648 0
ความผิดพลาดต้องเรียนเอง 449 0
ฟิสิกส์กับการบริหาร 571 0
พัฒนาบุคคลต้องเป็นกิจการไม่ใช่กิจกรรม 478 0
มีคนเลือกทางไม่ดี จริงหรือ? 602 0
สังคมนิยม 453 0
นรก สวรรค์ ทางวิทยาศาสตร์และการกระทำ 747 0
ผลดีดูที่การพัฒนา 476 0
บุญ บาป กับการทำงาน 502 2
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน 3590 34
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง 518 0
ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ 467 0
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 568 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 459 0
ความรู้กับความสำคัญ 674 0
งานน้อยใครว่าดี? 413 0
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 592 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 642 0
เริ่มต้นไวมีชัยตลอดไป 477 0
การทำงานมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 711 0
มนุษย์กับหุ่นยนต์ 531 0
การทำให้ไม่ให้แก่ 477 0
บริหารอย่างมีกลยุทธ์ 551 0
ใช้โอกาสจึงมีจึงได้โอกาส 503 0
ดื้อตาขุ่น 479 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 566 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 637 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 492 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 539 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 508 0
กิจกรรม กิจการ 538 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 511 0
ชีวิตเหมือนการขับรถ 557 0
คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน 466 0
ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ restart เสียบ้าง 555 0
พลังคิดบวก คิดลบ 526 0