นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 5 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สังคมคุณภาพ 629 0
นักเรียนกับนักศึกษา 578 0
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม 975 12
มองให้เป็นจึงเห็นค่า 556 2
อาหารตามสั่งยุค 4.0 448 0
วันเด็ก 2562 416 0
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน 525 0
แบบการสอนตามเป้าประสงค์ 742 0
สติในตัวตน 417 0
ค่าความประทับใจ บวก ลบ 495 0
 จงเป็นคนมีการศึกษา 1156 37
ทำดีให้ตัวเอง 417 0
เรียนเพื่อหางานทำ เรียนเพื่อทำงาน 502 0
คณิตศาสตร์การทำงานร่วมกัน 356 0
การประกันอนาคต 476 0
บริหารงานให้ได้ดีต้องมีคำชมและข่มความเงียบ 460 0
สวัสดีปีใหม่ 2562 746 2
ประเมินชีวิตสิ้นปี 572 0
ชีวิตดีได้แค่มาก่อน กลับหลัง 399 0
ฝึกความเก่ง 545 0
ทำได้กับทำเป็น 427 0
ทำงานให้ได้ดี 313 0
คิดถูกผิดให้ดูที่ผล 397 0
ทำไมวิชาการจึงใช้งานไม่ได้ 324 0
อะไรคือ 4.0 519 0
ทำผิดเป็นจึงเห็นค่า 309 0
ใช้เสน่ห์สร้างค่า 426 0
มือใหม่ต้องแสดงฝีมือ 357 0
Smart อัจฉริยะ 446 0
ปัญญา ปัญหา 402 0
เจริญใครว่าสะดวก 430 0
ทรัพย์สินที่บริหารเพิ่มค่าได้คือคน 323 0
ทีมงานเข้มแข็ง 491 0
ผู้ประกอบการต้องรู้การเงินทำธุรกิจ 431 0
ดีต้องสั่งสม ไม่ดีมีแต่เสีย 654 0
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต 569 1
การบิดเบือน ผลได้จึงไม่จริง 603 0
อยากสำเร็จต้องจัดการตัวเอง 393 0
ความเท่าเทียมเทียม 485 0
เจริญเติบโต 417 0
ลดความกลัวด้วยการพัฒนาตัวเอง 375 0
อดทน พยายาม 658 0
วิสัยทัศน์ภายใน 813 0
ค่าคนทำงาน 582 1
อยากได้ดีต้องไม่ลืมสัญญา 460 0
ตัวชี้วัดตาม ตัวชี้วัดนำ 758 1
ตัวควบคุมสู่ความสำเร็จ 518 1
โค้ชกับอาจารย์ 781 0
พฤติกรรมคนต่างยุค 895 1
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 439 0
เมื่อเจอปัญหา 400 0
5 ส เพิ่มประสิทธิภาพ 368 0
การเรียนรู้และนวัตกรรมในการประกันคุณภาพ 534 0
การศึกษายุคใหม่ต้องสร้างคน 658 0
ยุคเอไอ ใช้เครื่องทุ่นแรงต้องแกร่งปัญญา 361 0
วิชา หน้าที่ เป้าหมาย 519 2
ผลเสียการโพสต์ที่ไม่ดี 570 0
ไม่ต้องถูกต้องแต่ต้องถูกใจ 402 0
ใช้คนให้ถูกงาน บริหารคนให้ได้ใจ 614 0
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 1927 30
ฝึกฝืนเพื่อฝึกฝน 483 0
ย้ายค่ายเบอร์เดิม 593 2
ฝึกตนให้มีสติ 469 0
ยุคการเล่นแชร์ความสามารถ 491 0
ความต้องการเทียม 478 1
อาลัยพี่เสริฐ 1147 2
ค่าความยาก 464 0
How to do to success 437 0
วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน 567 0
เรียนให้ได้ดี 609 0
ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ 410 0
อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ 1293 1
ต้องสู้จึงชนะ 569 2
บริหารค่าบวกกับค่าลบ 423 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่า 500 1
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 4999 41
ทำงานกับมือชีพ 378 0
ชื่นชอบกับชื่นชม 665 3
ออมค่าความสามารถ 498 0
ใช้ความขี้เกียจให้เป็นประโยชน์ 455 0
ค่าของคำตอบ 709 0
ความรู้ ความคิด และความเป็นจริง 460 0
แค่เรียนเก่งไม่พอ 366 0
คุณภาพการศึกษาไทย ทำอะไรกันอยู่ 586 0
คนประสบความสำเร็จ 407 0
เรียนแบบใด ก็ได้แบบนั้น 477 0
ประกันคุณภาพ:ประกันแผน/ประกันผล 590 0
สร้างอนาคต 451 0
ทำงานสร้างค่าด้วยโซเซียลออนไลน์ 464 0
เรียนให้เป็นไม่ใช่เรียนดี ต้องเรียนให้มีอนาคต 530 0
ชีวิตออกแบบได้ 450 0
สากลกับนานาชาติ 465 0
พัฒนาตนแบบ Top-down และ Bottom-up 459 0
กันลืมและทำให้ได้ดี 548 0
อย่าหลงความสามารถ ให้ดูที่การสร้างค่า 613 0
ค่าคนใช่อยู่ที่ปริญญา ต้องสร้างค่าทำงานเป็น 493 0
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง 575 1
บริหารงาน 360° 571 0
ตั้งป้ายชื่อในที่ประชุม 732 1
ค่าขององค์กร 503 0