นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 4 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 427 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 347 0
ความรู้กับความสำคัญ 522 0
งานน้อยใครว่าดี? 312 0
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 434 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 481 0
เริ่มต้นไวมีชัยตลอดไป 359 0
การทำงานมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 485 0
มนุษย์กับหุ่นยนต์ 334 0
การทำให้ไม่ให้แก่ 307 0
บริหารอย่างมีกลยุทธ์ 353 0
ใช้โอกาสจึงมีจึงได้โอกาส 329 0
ดื้อตาขุ่น 353 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 376 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 442 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 332 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 375 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 328 0
กิจกรรม กิจการ 360 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 353 0
ชีวิตเหมือนการขับรถ 375 0
คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน 338 0
ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ restart เสียบ้าง 371 0
พลังคิดบวก คิดลบ 353 0
งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ 395 0
ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง 429 0
ยุค big data 377 0
สังคมคุณภาพ 558 0
นักเรียนกับนักศึกษา 506 0
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม 704 7
มองให้เป็นจึงเห็นค่า 475 2
อาหารตามสั่งยุค 4.0 398 0
วันเด็ก 2562 355 0
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน 467 0
แบบการสอนตามเป้าประสงค์ 664 0
สติในตัวตน 382 0
ค่าความประทับใจ บวก ลบ 426 0
 จงเป็นคนมีการศึกษา 888 20
ทำดีให้ตัวเอง 353 0
เรียนเพื่อหางานทำ เรียนเพื่อทำงาน 460 0
คณิตศาสตร์การทำงานร่วมกัน 309 0
การประกันอนาคต 428 0
บริหารงานให้ได้ดีต้องมีคำชมและข่มความเงียบ 405 0
สวัสดีปีใหม่ 2562 664 2
ประเมินชีวิตสิ้นปี 511 0
ชีวิตดีได้แค่มาก่อน กลับหลัง 352 0
ฝึกความเก่ง 496 0
ทำได้กับทำเป็น 374 0
ทำงานให้ได้ดี 292 0
คิดถูกผิดให้ดูที่ผล 359 0
ทำไมวิชาการจึงใช้งานไม่ได้ 290 0
อะไรคือ 4.0 460 0
ทำผิดเป็นจึงเห็นค่า 281 0
ใช้เสน่ห์สร้างค่า 383 0
มือใหม่ต้องแสดงฝีมือ 325 0
Smart อัจฉริยะ 400 0
ปัญญา ปัญหา 369 0
เจริญใครว่าสะดวก 386 0
ทรัพย์สินที่บริหารเพิ่มค่าได้คือคน 289 0
ทีมงานเข้มแข็ง 442 0
ผู้ประกอบการต้องรู้การเงินทำธุรกิจ 380 0
ดีต้องสั่งสม ไม่ดีมีแต่เสีย 583 0
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต 530 1
การบิดเบือน ผลได้จึงไม่จริง 562 0
อยากสำเร็จต้องจัดการตัวเอง 361 0
ความเท่าเทียมเทียม 447 0
เจริญเติบโต 365 0
ลดความกลัวด้วยการพัฒนาตัวเอง 340 0
อดทน พยายาม 599 0
วิสัยทัศน์ภายใน 748 0
ค่าคนทำงาน 528 1
อยากได้ดีต้องไม่ลืมสัญญา 412 0
ตัวชี้วัดตาม ตัวชี้วัดนำ 686 1
ตัวควบคุมสู่ความสำเร็จ 450 1
โค้ชกับอาจารย์ 724 0
พฤติกรรมคนต่างยุค 784 0
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 390 0
เมื่อเจอปัญหา 356 0
5 ส เพิ่มประสิทธิภาพ 335 0
การเรียนรู้และนวัตกรรมในการประกันคุณภาพ 474 0
การศึกษายุคใหม่ต้องสร้างคน 608 0
ยุคเอไอ ใช้เครื่องทุ่นแรงต้องแกร่งปัญญา 332 0
วิชา หน้าที่ เป้าหมาย 459 2
ผลเสียการโพสต์ที่ไม่ดี 517 0
ไม่ต้องถูกต้องแต่ต้องถูกใจ 360 0
ใช้คนให้ถูกงาน บริหารคนให้ได้ใจ 570 0
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 1769 27
ฝึกฝืนเพื่อฝึกฝน 424 0
ย้ายค่ายเบอร์เดิม 538 2
ฝึกตนให้มีสติ 402 0
ยุคการเล่นแชร์ความสามารถ 415 0
ความต้องการเทียม 425 1
อาลัยพี่เสริฐ 1030 0
ค่าความยาก 427 0
How to do to success 394 0
วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน 536 0
เรียนให้ได้ดี 575 0
ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ 375 0
อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ 1199 1
ต้องสู้จึงชนะ 525 2