นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 4 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ชีวิตที่ดีไม่ต้องแข่งกัน ให้แข่งขันร่วมกัน 416 1
คนเก่ากับคนใหม่ 412 0
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง 529 0
พลังบวก พลังลบ 442 0
การประชาสัมพันธ์ 437 0
ทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ 470 0
อยากให้ดีต้องทำดีให้ดู ไม่ใช่ทำให้ดูดี 617 0
เข้าถึงลูกค้ากับให้ลูกค้าเข้าถึง 410 0
ปลูกฝังภาษาให้ลูก 493 0
ความสำเร็จลอกกันไม่ได้ 561 1
อยากได้ดีต้องบังคับตัวเอง 420 2
ทบทวนบทบาทก่อนทำหน้าที่ 389 0
เรียนสอนยุคใหม่ ต้องสอนให้เรียนรู้เป็น 509 3
ปิดไฟได้มากกว่าที่คิด 473 1
การเข้าสังคมออนไลน์ 472 0
เรียนอย่างไร ได้อะไร 487 0
Smarter than smart  402 0
ความดี ความชอบ 427 4
ความสำคัญของการกำหนดเวลา 427 0
วิสัยทัศน์ต้องตรงกับวิสัยทำ 465 0
อนาคตที่ดีต้องสร้าง 407 0
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้ 515 0
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา 500 1
เรียนรู้กับเรียนความรู้ ทำให้คนต่างกัน 782 3
คิดแพ้ก็แพ้ตั้งแต่คิด คิดชนะลงมือทำจึงชนะ 540 1
Smart people vs Smart worker 476 0
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 728 1
สติมี ปัญญาได้ดี 431 0
Value chain working 590 0
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 470 0
ปัญญากับปัญหา 471 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 419 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 429 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 480 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 495 2
แก้ความเบื่อหน่าย 384 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 467 0
หน้าที่ชีวิตคน 406 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 413 1
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 585 2
ค่าเงินแข็ง-อ่อน 394 1
ทำได้ ทำเป็น 339 1
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน 369 0
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 353 1
ละครจบ 382 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 343 0
เส้นตาย เส้นเป็น 359 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 462 0
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 365 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 449 1
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 481 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 427 2
ผู้กองยอดรัก 400 0
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 402 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 515 3
ความซนของผู้ใหญ่ 467 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 414 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 366 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 435 6
ผลักดัน สนับสนุน 582 1
ของดี ของขยะ 407 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 405 0
ชีวิตเลือกได้ 446 2
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 328 0
รางวัลคน รางวัลของ 341 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 495 0
Learning is tool for self developing 520 0
Learning by working 506 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 792 0
ได้ดีต้องมีอนาคตนำทาง 828 0
หมั่นสอนตัวเอง 351 0
เสริมกับต้าน 395 0
ผลได้ ผลกระทบ 386 3
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขา 442 1
จัดอนาคต 395 0
ยืดหยุ่น อย่าหย่อนยาน 345 0
พัฒนาค่าไม่ทัน 540 1
ส่วนสำคัญของการทำแผน 491 1
อุดหนุน สนับสนุน 423 0
บริหารจัดการความเสี่ยง 391 0
ใช้ชีวิตแข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะ 454 3
Learning as doing business 494 1
ต้องให้จึงได้ค่าแก่ตน 448 1
ยากลำบากกับท้าทาย 504 0
ส่องเป้าหมายและการทำสู่ความสำเร็จ 456 4
การใช้อนาคต 458 1
ดื้อพัฒนา 404 0
ยากมักกำไร ง่ายนักมักขาด 436 0
อยู่ได้ดีต้องมีซื่อสัตย์พัฒนา 482 0
อยากเจริญก้าวไกลต้องหมั่นใช้โอกาส 464 1
กินดี อยู่ดี 418 1
ทำงานให้ได้ดีต้องใช้จุดเก่ง 437 0
ยังเด็กหรือโตแล้ว 835 1
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 422 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 409 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 493 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 450 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 481 0
ความจำกับความเข้าใจ 464 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 480 1