นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 4 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 631 1
สติมี ปัญญาได้ดี 362 0
Value chain working 500 0
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 400 0
ปัญญากับปัญหา 400 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 354 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 369 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 415 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 423 2
แก้ความเบื่อหน่าย 310 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 403 0
หน้าที่ชีวิตคน 342 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 361 1
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 496 2
ค่าเงินแข็ง-อ่อน 334 1
ทำได้ ทำเป็น 274 1
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน 298 0
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 299 1
ละครจบ 326 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 286 0
เส้นตาย เส้นเป็น 292 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 391 0
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 298 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 373 1
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 404 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 363 2
ผู้กองยอดรัก 336 0
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 334 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 446 3
ความซนของผู้ใหญ่ 403 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 351 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 300 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 365 6
ผลักดัน สนับสนุน 503 1
ของดี ของขยะ 347 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 333 0
ชีวิตเลือกได้ 380 2
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 277 0
รางวัลคน รางวัลของ 275 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 446 0
Learning is tool for self developing 438 0
Learning by working 437 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 666 0
ได้ดีต้องมีอนาคตนำทาง 696 0
หมั่นสอนตัวเอง 291 0
เสริมกับต้าน 354 0
ผลได้ ผลกระทบ 330 3
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขา 391 1
จัดอนาคต 334 0
ยืดหยุ่น อย่าหย่อนยาน 288 0
พัฒนาค่าไม่ทัน 475 1
ส่วนสำคัญของการทำแผน 406 1
อุดหนุน สนับสนุน 345 0
บริหารจัดการความเสี่ยง 341 0
ใช้ชีวิตแข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะ 401 3
Learning as doing business 443 1
ต้องให้จึงได้ค่าแก่ตน 401 1
ยากลำบากกับท้าทาย 430 0
ส่องเป้าหมายและการทำสู่ความสำเร็จ 406 4
การใช้อนาคต 395 1
ดื้อพัฒนา 352 0
ยากมักกำไร ง่ายนักมักขาด 375 0
อยู่ได้ดีต้องมีซื่อสัตย์พัฒนา 413 0
อยากเจริญก้าวไกลต้องหมั่นใช้โอกาส 403 1
กินดี อยู่ดี 352 1
ทำงานให้ได้ดีต้องใช้จุดเก่ง 369 0
ยังเด็กหรือโตแล้ว 742 1
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 357 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 352 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 434 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 388 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 406 0
ความจำกับความเข้าใจ 402 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 422 1
ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้ 376 3
มองการณ์ไกล 480 0
คุณภาพแท้จริงคือความเป็นจริง 530 1
ค่าการศึกษาหาความรู้ 403 0
Deployment การถ่ายทอด 549 15
การลงทุนสร้างชีวิต 299 0
อยู่เป็น รอเป็น จึงเห็นค่า 402 0
Spare parts เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 388 0
ตื่นตัวเพื่อความสำเร็จ 395 0
ทุกความสำเร็จได้ด้วยคนที่พร้อม 326 0
การศึกษายุคเปลี่ยนไว 333 0
จินตนาการที่สร้างปัญหา 392 0
การสร้างค่าตน 376 0
รถติดต้องเข้าใจและทำใจ 379 0
ชีวิตได้ดีที่ลองทำ 380 0
ดีได้ที่ใจ 754 0
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา 350 0
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 381 0
วัดค่าความสำเร็จ 345 0
ศัตรูภายใน 429 0
การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ 310 0
TV Digital เมื่อมีปัญหาต้องปรับแก้ 377 0
ทำงานเพื่อค่าจ้าง กับ เพื่อความมั่งคั่งมั่นคง 444 0
ความซื่อสัตย์สร้างค่าคน 291 0
เรียนรับ เรียนรู้ รู้เรียน 367 0
สำเร็จไม่ใช่เสร็จแต่ต้องงอกงาม 357 1