นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 4 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
พลังบวก พลังลบ 283 0
อยู่ดีต้องมีทั้งดีทั้งร้าย 311 0
เกียรตินั้นใครให้ 556 0
คนสำคัญอยู่ที่บทบาทและทำหน้าที่ 440 0
พลัง หรือ ภาระ 345 0
ทำตามความต้องการกับทำตามใจ 323 0
เติบโต อย่าให้โตเติบ 390 0
ผู้นำที่ดีคือผู้ตามที่ดี 341 0
นำด้วยการแก้ปัญหา อย่าสร้างปัญหา 368 0
ปลายเปิด ปลายปิด 364 0
ข้อมูลคนไทยทำไมไม่เชื่อมโยง 319 0
ตั้งใจต้องทำจึงสำเร็จ 355 1
รับพรได้ดีกว่าขอและได้พร 408 1
คุณภาพการศึกษาวัดกันที่อะไร 427 2
คนทำงานต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ 580 7
พัฒนาคนทำงานได้ดีต้องมอบหมายหน้าที่ให้ทำ 350 0
ทำงานให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 330 0
จบกับสำเร็จการศึกษา 395 0
ค่าความสำคัญของข้อมูล 328 0
คนสำคัญ 433 2
การทำความสำเร็จให้ชีวิต 529 5
โลกเปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตปรับตัวตาม 376 0
ค่าความเห็นต่าง 574 17
หน้าที่ของ สส 295 0
เวลาจริง เวลาใจ 366 0
การให้มากกว่าการได้ 375 0
(คำ)แก้ตัว 328 0
เรียนสูงจะได้ทำงานสบาย 359 0
การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า 408 0
เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ 352 0
ความตั้งใจกับความเป็นจริง 347 0
รักให้ได้ดีควรต้องดูอะไร 459 0
เลือกตั้ง สส 2562 352 0
ฉวยโอกาสคือทำลายโอกาส 429 0
เวลามีจำกัดจึงต้องจัดเวลา 414 0
แนวทางการพัฒนา 444 0
ผู้คิด ผู้ทำ ผู้สนับสนุน ใครคือผู้สร้างค่า 567 3
เปรียบเทียบให้เป็นก็เป็นค่า 497 3
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้ 825 9
อยากเจริญต้องทำให้ได้และดีขึ้น 520 0
ทุกความพร้อมมาจากความไม่พร้อม 489 4
ทำอะไรให้หาสาระ อย่ามัวไร้สาระ 441 0
อยู่กับความจริง ไม่ใช่ความคาดหวัง 448 0
คนฉลาดต้องมีสติ 543 0
ทุกคนมีโชค 455 0
คิด หา ทำ เรียนรู้ คือค่าคน 541 0
การทำงานสร้างค่าเพิ่มต้องทำให้มากกว่าที่มี ทำดีกว่าที่เป็น 465 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 2. LeTCI 564 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 1. ADLI 551 0
การประชุมแบบเก็บเกี่ยวผล 448 0
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 364 0
กฎหมายเมล็ดพันธุ์ตามทฤษฎี 491 0
ความผิดพลาดต้องเรียนเอง 345 0
ฟิสิกส์กับการบริหาร 430 0
พัฒนาบุคคลต้องเป็นกิจการไม่ใช่กิจกรรม 377 0
มีคนเลือกทางไม่ดี จริงหรือ? 469 0
สังคมนิยม 348 0
นรก สวรรค์ ทางวิทยาศาสตร์และการกระทำ 587 0
ผลดีดูที่การพัฒนา 369 0
บุญ บาป กับการทำงาน 389 2
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน 2546 29
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง 396 0
ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ 365 0
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 470 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 383 0
ความรู้กับความสำคัญ 563 0
งานน้อยใครว่าดี? 336 0
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 474 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 527 0
เริ่มต้นไวมีชัยตลอดไป 383 0
การทำงานมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 546 0
มนุษย์กับหุ่นยนต์ 389 0
การทำให้ไม่ให้แก่ 356 0
บริหารอย่างมีกลยุทธ์ 405 0
ใช้โอกาสจึงมีจึงได้โอกาส 378 0
ดื้อตาขุ่น 390 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 441 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 512 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 383 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 422 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 392 0
กิจกรรม กิจการ 411 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 397 0
ชีวิตเหมือนการขับรถ 431 0
คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน 380 0
ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ restart เสียบ้าง 426 0
พลังคิดบวก คิดลบ 416 0
งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ 442 0
ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง 487 0
ยุค big data 420 0
สังคมคุณภาพ 617 0
นักเรียนกับนักศึกษา 567 0
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม 939 10
มองให้เป็นจึงเห็นค่า 540 2
อาหารตามสั่งยุค 4.0 435 0
วันเด็ก 2562 400 0
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน 513 0
แบบการสอนตามเป้าประสงค์ 728 0
สติในตัวตน 410 0
ค่าความประทับใจ บวก ลบ 481 0