นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 4 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ผลเสียการโพสต์ที่ไม่ดี 461 0
ไม่ต้องถูกต้องแต่ต้องถูกใจ 322 0
ใช้คนให้ถูกงาน บริหารคนให้ได้ใจ 521 0
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 1186 17
ฝึกฝืนเพื่อฝึกฝน 364 0
ย้ายค่ายเบอร์เดิม 465 2
ฝึกตนให้มีสติ 335 0
ยุคการเล่นแชร์ความสามารถ 346 0
ความต้องการเทียม 374 1
อาลัยพี่เสริฐ 847 0
ค่าความยาก 387 0
How to do to success 341 0
วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน 479 0
เรียนให้ได้ดี 521 0
ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ 334 0
อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ 1030 1
ต้องสู้จึงชนะ 473 2
บริหารค่าบวกกับค่าลบ 308 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่า 366 1
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 1694 8
ทำงานกับมือชีพ 282 0
ชื่นชอบกับชื่นชม 515 3
ออมค่าความสามารถ 384 0
ใช้ความขี้เกียจให้เป็นประโยชน์ 364 0
ค่าของคำตอบ 602 0
ความรู้ ความคิด และความเป็นจริง 356 0
แค่เรียนเก่งไม่พอ 260 0
คุณภาพการศึกษาไทย ทำอะไรกันอยู่ 466 0
คนประสบความสำเร็จ 332 0
เรียนแบบใด ก็ได้แบบนั้น 376 0
ประกันคุณภาพ:ประกันแผน/ประกันผล 426 0
สร้างอนาคต 346 0
ทำงานสร้างค่าด้วยโซเซียลออนไลน์ 374 0
เรียนให้เป็นไม่ใช่เรียนดี ต้องเรียนให้มีอนาคต 450 0
ชีวิตออกแบบได้ 351 0
สากลกับนานาชาติ 368 0
พัฒนาตนแบบ Top-down และ Bottom-up 370 0
กันลืมและทำให้ได้ดี 397 0
อย่าหลงความสามารถ ให้ดูที่การสร้างค่า 464 0
ค่าคนใช่อยู่ที่ปริญญา ต้องสร้างค่าทำงานเป็น 382 0
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง 474 1
บริหารงาน 360° 464 0
ตั้งป้ายชื่อในที่ประชุม 592 0
ค่าขององค์กร 417 0
ใช้สื่อออนไลน์คือเครื่องมือสร้างค่าความต้องการ 574 0
การรับผิดชอบ 384 0
คนเก่งขององค์กร 420 0
ทำงานกับพนักงานใหม่ 3401 38
การบริหารแบบรักษาการ 406 1
บริหารบุคคลเป็นรูปตัว T 406 0
ไม่มีงานทำ หรือ ไม่ทำงาน 505 0
ลงทุนเรียน ยิ่งใช้เร็วยิ่งกำไร 326 0
ชีวิตใหม่วัยสุขหลังเกษียณ 513 0
ใช้ชีวิตให้ดีต้องมี learning and integration 492 0
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 417 3
ค่าการทำวิจัย 667 0
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 473 0
ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย 390 0
คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี 512 0
อยากได้ดีต้องมีแผนที่ชีวิต 397 0
วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ 476 0
ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ 341 0
5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต 518 0
ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ 474 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 469 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 455 0
การทำให้ได้ดีที่ต้องการ 380 0
Millionaire & Billionaire 462 0
ชีวิตที่ดีต้องมีจัดการ 403 0
คิดดี ผลดี ต้องมี rebalancing 308 0
ผู้ชนะการคัดเลือก 427 0
วาทะ ตบะในการพูด 368 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 311 0
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน 491 0
ค่าการใช้ความรู้ 405 0
การสร้างค่าในชีวิต 407 0
คิด ทำ จึงสำเร็จ 271 0
สร้างค่าพันธกิจกับการประกันคุณภาพ 490 0
คิดค่าการใช้เวลา 306 0
ดี/ไม่ดีที่ใครวัดใครทำ 395 0
การสร้างมือโปรในการเรียน 527 0
คำบ่นว่าใช้พัฒนาหรือฆ่าตัวเอง 542 0
การทำให้หายกลัว 460 0
ค่าการเรียนด้วยตนเอง 436 0
ค่างานสนับสนุน 575 0
สร้างค่าจากการสอบ 498 0
ค่าความรู้ 436 0
ปรับตนจึงพ้นทุกข์ 721 0
ทำด้วยกาย ใจ ความสามารถ 614 0
ฉลาดกับการเปลี่ยนแปลงและแตกต่าง 444 2
มือที่สามทางการตลาด 633 1
ได้ทำกับทำได้ 416 1
อยากมีอนาคตต้องทำให้มีอนาคต 334 0
ทำงานต้องเผื่ออนาคต 512 0
ค่าของคำถาม 398 0
สอนลูกให้เรียนรู้ตลอดเวลา 570 0
การศึกษาคือการลงทุน อย่าสร้างความเสี่ยง 478 0
คน 4.0 584 0
หวงแหน กับ หวงของ 529 0
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น 373 0