นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 38 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา 1770 2
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4581 3
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง 7165 4
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 2198 0
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล 2019 3
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร 2124 1
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์ 2866 10
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง 2974 5
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ 2322 3
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 3257 29
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ 4304 11
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ. 1922 2
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์ 24090 5
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1944 0
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร 2115 3
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1718 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 2056 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 2245 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 2302 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1844 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21606 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2155 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 3063 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1852 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 3385 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5847 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 2456 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 2070 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 2079 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 2227 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2723 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 3100 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 14519 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 6614 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 2118 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 3021 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 3144 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3593 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 2444 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 2288 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 2376 0
ข้อคิดสะกิดไทย 2388 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 2333 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 2366 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2776 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 3330 0
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา 2265 0
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง 8548 5
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2125 1
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ 2065 0
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ 2168 0
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี 2133 1
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1 2210 3
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 2078 0
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ 31057 5
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 2456 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1854 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1989 3
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 2391 0
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) 2448 0
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 6711 9
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 2037 2
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2707 1
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 10462 54
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1994 5
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี 1988 0
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 2434 1
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาตนเอง 2456 0
สิ่งที่ควรถวายพระ 2382 0
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือผู้สอนเป็นสำคัญ 2565 0
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน 2074 1
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน 1768 1
ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน 2193 1
เก็บเอามาแบ่งปัน:เกณฑ์การประเมินหนังสือ/ตำรา 4527 0
การศึกษาไทย 1944 3
มอ. เรามีบริการที่ทันสมัย 1726 4
เรื่องของโบนัส 2250 0
ข้อคิดเกี่ยวกับคำถาม 2456 3
ทำงานดีให้ได้ดี มีประโยชน์สุข 2379 5
พร แผน ผล 1839 2
การตรวจสอบการพัฒนาตนเอง 2730 3
ความร่วมมือในการทำงาน 3396 3
การพัฒนางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2605 3
การจัดการเงิน 3249 3
บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง 2540 3
บริการทันด่วนจากกรมการขนส่งทางบก 4139 2
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 2037 1
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3748 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2932 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 2392 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 2166 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 2305 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 3171 13
อันตรายจากการใข้ email 2881 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1960 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 3:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่สองทางที่ออกแบบได้ 2237 6
บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร 5766 6
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 2:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่หนึ่ง 2267 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 1: บทเริ่มต้น 2937 7
ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน 3776 10