นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 38 : 96 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21543 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2089 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2958 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1772 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 3315 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5782 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 2386 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 2001 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 1955 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 2166 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2654 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 3017 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 14417 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 6376 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 2052 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2950 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 3084 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3539 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 2395 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 2227 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 2319 0
ข้อคิดสะกิดไทย 2326 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 2262 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 2317 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2716 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 3262 0
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา 2121 0
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง 8423 5
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2063 1
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ 1997 0
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ 2092 0
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี 2085 1
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1 2147 3
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 2023 0
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ 30949 5
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 2397 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1786 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1939 3
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 2335 0
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) 2397 0
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 6640 9
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 1987 2
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2657 1
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 10311 54
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1935 5
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี 1950 0
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 2396 1
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาตนเอง 2395 0
สิ่งที่ควรถวายพระ 2329 0
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือผู้สอนเป็นสำคัญ 2508 0
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน 2014 1
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน 1718 1
ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน 2147 1
เก็บเอามาแบ่งปัน:เกณฑ์การประเมินหนังสือ/ตำรา 4459 0
การศึกษาไทย 1888 3
มอ. เรามีบริการที่ทันสมัย 1680 4
เรื่องของโบนัส 2154 0
ข้อคิดเกี่ยวกับคำถาม 2407 3
ทำงานดีให้ได้ดี มีประโยชน์สุข 2321 5
พร แผน ผล 1788 2
การตรวจสอบการพัฒนาตนเอง 2667 3
ความร่วมมือในการทำงาน 3325 3
การพัฒนางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2546 3
การจัดการเงิน 3145 3
บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง 2403 3
บริการทันด่วนจากกรมการขนส่งทางบก 4056 2
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 1981 1
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3652 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2858 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 2332 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 2108 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 2192 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 3107 13
อันตรายจากการใข้ email 2778 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1902 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 3:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่สองทางที่ออกแบบได้ 2151 6
บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร 5637 6
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 2:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่หนึ่ง 2197 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 1: บทเริ่มต้น 2854 7
ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน 3674 10
การเจริญของ share ในคณะทรัพยฯ 3386 20
กติกาการใช้อีเมลในการปฏิบัติงาน 3368 15
ข้อคิดสะกิดการทำงาน 2911 6
การตลาดกับการพัฒนาองค์กร 3063 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2 2526 7
ฟังเขาเล่ามา 3 2044 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2845 4
ฟังเขาเล่ามา 2 2185 4
ฟังเขาเล่ามา 2109 4
การพัฒนาคน 2189 2
สิงคโปร์ สวรรค์ของเทคโนโลยีชีวภาพ 3171 3
การพัฒนาคน 2699 3
share ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2640 8
การพัฒนาคน 2815 5
ภาษาอังกฤษกับบัณฑิต ม.อ. 3095 4
การพัฒนาคน 2727 4