นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 38 : 61 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 2210 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1570 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1790 3
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 2161 0
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) 2225 0
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 6445 9
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 1788 2
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2503 1
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 9949 54
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1772 5
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี 1799 0
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 2239 1
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาตนเอง 2251 0
สิ่งที่ควรถวายพระ 2150 0
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือผู้สอนเป็นสำคัญ 2311 0
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน 1831 1
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน 1569 1
ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน 1973 1
เก็บเอามาแบ่งปัน:เกณฑ์การประเมินหนังสือ/ตำรา 4274 0
การศึกษาไทย 1714 3
มอ. เรามีบริการที่ทันสมัย 1520 4
เรื่องของโบนัส 1920 0
ข้อคิดเกี่ยวกับคำถาม 2223 3
ทำงานดีให้ได้ดี มีประโยชน์สุข 2156 5
พร แผน ผล 1584 2
การตรวจสอบการพัฒนาตนเอง 2470 3
ความร่วมมือในการทำงาน 3099 3
การพัฒนางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2375 3
การจัดการเงิน 2911 3
บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง 2086 3
บริการทันด่วนจากกรมการขนส่งทางบก 3848 2
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 1780 1
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3405 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2643 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 2138 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 1919 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 1987 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 2885 13
อันตรายจากการใข้ email 2475 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1759 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 3:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่สองทางที่ออกแบบได้ 1952 6
บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร 5368 6
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 2:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่หนึ่ง 2025 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 1: บทเริ่มต้น 2646 7
ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน 3423 8
การเจริญของ share ในคณะทรัพยฯ 3156 20
กติกาการใช้อีเมลในการปฏิบัติงาน 3189 15
ข้อคิดสะกิดการทำงาน 2708 6
การตลาดกับการพัฒนาองค์กร 2834 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2 2329 7
ฟังเขาเล่ามา 3 1842 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2625 4
ฟังเขาเล่ามา 2 2009 4
ฟังเขาเล่ามา 1923 4
การพัฒนาคน 2014 2
สิงคโปร์ สวรรค์ของเทคโนโลยีชีวภาพ 2998 3
การพัฒนาคน 2515 3
share ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2474 8
การพัฒนาคน 2634 5
ภาษาอังกฤษกับบัณฑิต ม.อ. 2870 4
การพัฒนาคน 2549 4