นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 37 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ 3331 5
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง 8286 10
แจ้งข่าวชาว ม.อ. 1414 3
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา 1567 2
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4290 3
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง 6858 4
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1841 0
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล 1614 3
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร 1736 0
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์ 2501 10
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง 2601 5
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ 1946 3
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 2685 29
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ 3863 11
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ. 1503 2
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์ 22859 5
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1591 0
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1779 3
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1379 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 1702 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 1834 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 1969 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1542 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21255 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1777 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2611 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1431 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 3017 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5481 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 2060 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 1631 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 1651 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 1824 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2311 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 2706 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 14079 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 5881 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 1747 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2568 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 2796 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3277 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 2168 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 1972 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 2055 0
ข้อคิดสะกิดไทย 2049 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 1991 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 2078 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2431 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 2972 0
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา 1764 0
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง 7911 5
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1659 1
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ 1560 0
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ 1737 0
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี 1790 1
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1 1866 3
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 1735 0
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ 30500 5
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 2119 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1475 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1709 3
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 2077 0
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) 2143 0
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 6355 9
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 1719 2
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2424 1
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 9790 54
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1694 5
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี 1727 0
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 2148 1
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาตนเอง 2161 0
สิ่งที่ควรถวายพระ 2050 0
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือผู้สอนเป็นสำคัญ 2216 0
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน 1731 1
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน 1487 1
ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน 1876 1
เก็บเอามาแบ่งปัน:เกณฑ์การประเมินหนังสือ/ตำรา 4171 0
การศึกษาไทย 1627 3
มอ. เรามีบริการที่ทันสมัย 1423 4
เรื่องของโบนัส 1784 0
ข้อคิดเกี่ยวกับคำถาม 2110 3
ทำงานดีให้ได้ดี มีประโยชน์สุข 2061 5
พร แผน ผล 1476 2
การตรวจสอบการพัฒนาตนเอง 2369 3
ความร่วมมือในการทำงาน 2988 3
การพัฒนางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2271 3
การจัดการเงิน 2803 3
บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง 1968 3
บริการทันด่วนจากกรมการขนส่งทางบก 3725 2
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 1677 1
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3278 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2504 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 2031 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 1812 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 1883 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 2772 13
อันตรายจากการใข้ email 2343 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1656 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 3:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่สองทางที่ออกแบบได้ 1861 6
บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร 5244 6