นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 37 : 54 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2391 1
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 9709 54
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1657 5
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี 1697 0
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 2121 1
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาตนเอง 2133 0
สิ่งที่ควรถวายพระ 2026 0
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือผู้สอนเป็นสำคัญ 2182 0
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน 1703 1
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน 1466 1
ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน 1847 1
เก็บเอามาแบ่งปัน:เกณฑ์การประเมินหนังสือ/ตำรา 4129 0
การศึกษาไทย 1581 3
มอ. เรามีบริการที่ทันสมัย 1392 4
เรื่องของโบนัส 1729 0
ข้อคิดเกี่ยวกับคำถาม 2072 3
ทำงานดีให้ได้ดี มีประโยชน์สุข 2009 5
พร แผน ผล 1440 2
การตรวจสอบการพัฒนาตนเอง 2322 3
ความร่วมมือในการทำงาน 2943 3
การพัฒนางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2196 3
การจัดการเงิน 2738 3
บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง 1898 3
บริการทันด่วนจากกรมการขนส่งทางบก 3665 2
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 1648 1
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3232 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2453 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 1998 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 1764 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 1841 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 2722 13
อันตรายจากการใข้ email 2300 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1606 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 3:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่สองทางที่ออกแบบได้ 1814 6
บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร 5181 6
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 2:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่หนึ่ง 1893 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 1: บทเริ่มต้น 2467 7
ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน 3168 6
การเจริญของ share ในคณะทรัพยฯ 2916 20
กติกาการใช้อีเมลในการปฏิบัติงาน 3020 15
ข้อคิดสะกิดการทำงาน 2529 6
การตลาดกับการพัฒนาองค์กร 2686 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2 2160 7
ฟังเขาเล่ามา 3 1657 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2440 4
ฟังเขาเล่ามา 2 1868 4
ฟังเขาเล่ามา 1788 4
การพัฒนาคน 1852 2
สิงคโปร์ สวรรค์ของเทคโนโลยีชีวภาพ 2840 3
การพัฒนาคน 2356 3
share ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2317 8
การพัฒนาคน 2471 5
ภาษาอังกฤษกับบัณฑิต ม.อ. 2701 4
การพัฒนาคน 2414 4