นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 37 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สิ่งดีดี จากการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช. 1709 3
การวิจัยไม้ผล คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1966 0
ป้องกันความเสียหายกับการใช้คอมพิวเตอร์ 1606 5
ฤดูประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552 1435 2
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์2: การสร้างชาติและพฤติกรรมตามยุคสมัย 1600 0
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.2 การพัฒนางานของหน่วย 1704 3
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.1 การพัฒนางานของหน่วย 1934 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 2. ผลการศึกษาของบุคคลสู่การเรียนร่วมรู้ 1693 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร1. การทำงานเป็นทีม 1936 0
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์1: มหาวิทยาลัยต้องสอนอย่างไร 1544 1
ความหมาย vision ใน NBMQA ความสำคัญและการจัดทำ 2251 2
ระวังการผ่านการก่อสร้างอาคารสูง 1637 2
pmqa กับการพัฒนางาน 2646 9
เตือนภัยใน ม.อ. 1560 5
การกรีดยาง 4933 31
ผลการประเมินการเผยแพร่งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย สกว. 1705 0
คู่แข่ง/การแข่งขัน เพื่อ ชนะ ชนะ ใน pmqa 1742 2
รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ 2642 9
เมื่อต้องสวมมงคลให้คู่บ่าว 12766 3
อันเนื่องจาก PMQA 2315 13
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๓ 1929 4
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๒ 2350 5
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๑ 3641 4
ความสำคัญของเป้าหมาย/ค่านิยม 2985 2
ไปดูงานการเกษตรตอนใต้ ประเทศลาว 4345 0
คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2002 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๓ การชี้วัดที่มากและเหมามั่ว 1712 2
การสังเกตศึกษาคือค่าที่แท้จริงของคนทำวิจัยและการทำงาน 1956 2
ก้าวอีกขั้นของบัณฑิตเกษตรนักจัดการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1427 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๒ ระบบที่ซ้ำซ้อนและไม่สะท้อนความจริง 2122 0
Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน 2661 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๑ คุณภาพการศึกษา 1864 1
PMQA จาก MBNQA 4546 7
ปีใหม่ ได้เวลาประเมินตนเอง 1862 1
Active learning ๔: หน้าที่ของผู้สอนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 1770 1
ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (เท่านั้น) 4368 30
Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน 2963 6
Active learning ๒: บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน 1784 3
ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ 2328 7
Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1971 4
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 2063 0
กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล 2147 2
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์ 2972 2
การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA 2430 5
OFI ใน PMQA 4010 9
๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2171 3
I AM READY 5020 0
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒ 1482 0
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า) 1918 5
การประเมินงานต้องการการพัฒนา 1467 0
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก 2088 4
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ 3452 5
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง 8449 10
แจ้งข่าวชาว ม.อ. 1522 3
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา 1654 2
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4388 3
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง 6981 4
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1991 0
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล 1796 3
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร 1927 1
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์ 2673 10
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง 2773 5
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ 2104 3
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 2853 29
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ 4074 11
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ. 1686 2
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์ 23497 5
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1758 0
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1930 3
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1538 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 1852 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 2009 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 2129 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1690 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21426 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1960 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2802 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1617 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 3188 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5653 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 2245 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 1845 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 1827 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 2024 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2498 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 2883 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 14276 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 6131 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 1905 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2771 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 2955 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3429 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 2301 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 2113 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 2194 0
ข้อคิดสะกิดไทย 2195 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 2125 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 2206 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2584 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 3120 0