นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 36 : 37 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
พร แผน ผล 1397 2
การตรวจสอบการพัฒนาตนเอง 2261 3
ความร่วมมือในการทำงาน 2877 3
การพัฒนางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2139 3
การจัดการเงิน 2679 3
บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง 1826 3
บริการทันด่วนจากกรมการขนส่งทางบก 3588 2
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 1608 1
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3174 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2387 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 1944 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 1715 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 1768 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 2649 13
อันตรายจากการใข้ email 2236 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1561 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 3:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่สองทางที่ออกแบบได้ 1778 6
บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร 5104 6
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 2:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่หนึ่ง 1854 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 1: บทเริ่มต้น 2418 7
ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน 3108 6
การเจริญของ share ในคณะทรัพยฯ 2845 20
กติกาการใช้อีเมลในการปฏิบัติงาน 2981 15
ข้อคิดสะกิดการทำงาน 2485 6
การตลาดกับการพัฒนาองค์กร 2650 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2 2121 7
ฟังเขาเล่ามา 3 1614 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2389 4
ฟังเขาเล่ามา 2 1817 4
ฟังเขาเล่ามา 1734 4
การพัฒนาคน 1811 2
สิงคโปร์ สวรรค์ของเทคโนโลยีชีวภาพ 2785 3
การพัฒนาคน 2300 3
share ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2210 8
การพัฒนาคน 2388 5
ภาษาอังกฤษกับบัณฑิต ม.อ. 2617 4
การพัฒนาคน 2353 4