นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 36 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สำนักงานใหม่ของกองทะเบียนและประมวลผล 2068 5
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 2. รายละเอียดการปฏิบัติ 2173 1
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 1 หลักเกณฑ์ตามประกาศ 3855 0
โบนัสผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552 ของ ม.อ. 1526 0
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๓ 1968 14
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๒ 1659 4
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๑ 2657 2
สว้สดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ได้เวลาตรวจประเมิน PDCA 1938 8
ผลการประเมินตามตามตัวบ่งชี้ กับ สภาพจริง 1962 6
ข้าราชการดีเด่น 3756 2
เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด 3524 0
ระบบแท่งของ ส.ก.อ. คลอดแล้ว 2015 4
การเกษตรไทย ทำไมจึงตกต่ำ ควรทำอย่างไร 2454 2
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 2: ธรรมชาติของมนุษย์กับจัดการการศึกษา 1878 2
เก่งตน เก่งคน เก่งงาน 24575 7
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 1: ความแตกต่างตามธรรมชาติ 1386 0
ลูกค้าคือพระเจ้า การทำงานมุ่งเน้นเป้าหมาย 7574 3
การผลิตการเกษตรในอนาคต : ปัจจัยการผลิตและสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ปัญหาโลกร้อน และการผลิตการเกษตรที่ต้องปรับเปลี่ยนไป 2382 0
การพัฒนาระบบบริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.อ.: อยากได้สิ่งดี ๆ กลับมาด้วย 1478 0
ความสำคัญของการเกษตร ด้านปริมาณ ประเภท คุณภาพ และผลกระทบ 2887 0
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2: การบริหารจัดการ 2126 5
ความสำคัญของการเกษตรต่อมนุษยชาติ จาก 2f เป็น 6-7f 6362 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2296 7
สร้างความฝันหลังน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 เล่าประสบการณ์เก่าสู่ฝันใหม่ 2150 4
ศิลปในการทำดี เก็บภาพมาสอนใจ 1461 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 กับจิตอาสา ชาวทรัพยฯ ม.อ. 1953 2
ความช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 ของ ม.อ. 1925 0
ทัศนคติของคนไทย ?? 2062 0
หามุมดี ๆ ของอาการอกหักมาใช้ 1861 5
ประโยชน์ของการบันทึก 5685 2
การสอนให้ลูกศิษย์เรียนรู้เป็นและทำงานเป็น 1792 1
งานวิจัยทางเกษตร การวิจัยเพื่อคนไทยและประเทศชาติ 2091 0
การจัดการเรียนการสอน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1629 4
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 3013 3
สถานการณ์ไทยในอนาคตเพื่อการเตรียมการจัดการศึกษาและวิจัย 1855 0
ไป Aceh อินโดนีเซีย จาก 1000 เป็น 100 จาก 100 เป็น 1,000,000 3093 2
ความคืบหน้า ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 17 ก.ย. 53 4798 4
เตรียมตัวทำงาน 1890 0
ยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 13 ก.ย. 53 1265 1
พระราชดำรัสเรื่องการผลิตบัณฑิต 2459 2
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 3 ปรับแนวทางเป็น white ocean แบบพอดี พอเพียง 1838 6
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 2 การจัดการและคุณภาพการศึกษา 1762 0
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? :1 สภาพการณ์ 1642 2
กับดัก การรวมศูนย์ กระจายศูนย์ one stop service 1936 1
Red ocean, Blue ocean, White ocean ทะเลเลือด ทะเลขยะ ทะเลพอเพียง 5397 0
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ play hard vs. manage to success 1668 2
ประวัติระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.อ. บันทึกไว้ให้รู้ 2539 9
การปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1562 0
เก็บจากการบรรยาย Tzu chi ที่คณะทรัพยฯ 1888 0
แกะคำมาทำงาน : การศึกษาไทย สอนหนังสือ สอนคน พัฒนาคน 1967 0
การทำวิจัยสถาบัน พัฒนางาน และพัฒนาคนทำงาน 2224 0
สิ่งดีดี จากการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช. 1604 3
การวิจัยไม้ผล คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1857 0
ป้องกันความเสียหายกับการใช้คอมพิวเตอร์ 1486 5
ฤดูประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552 1354 2
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์2: การสร้างชาติและพฤติกรรมตามยุคสมัย 1501 0
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.2 การพัฒนางานของหน่วย 1604 3
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.1 การพัฒนางานของหน่วย 1813 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 2. ผลการศึกษาของบุคคลสู่การเรียนร่วมรู้ 1579 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร1. การทำงานเป็นทีม 1836 0
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์1: มหาวิทยาลัยต้องสอนอย่างไร 1439 1
ความหมาย vision ใน NBMQA ความสำคัญและการจัดทำ 2123 2
ระวังการผ่านการก่อสร้างอาคารสูง 1558 2
pmqa กับการพัฒนางาน 2570 9
เตือนภัยใน ม.อ. 1446 5
การกรีดยาง 4790 31
ผลการประเมินการเผยแพร่งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย สกว. 1595 0
คู่แข่ง/การแข่งขัน เพื่อ ชนะ ชนะ ใน pmqa 1649 2
รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ 2544 9
เมื่อต้องสวมมงคลให้คู่บ่าว 12605 3
อันเนื่องจาก PMQA 2207 13
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๓ 1843 4
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๒ 2275 5
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๑ 3549 4
ความสำคัญของเป้าหมาย/ค่านิยม 2903 2
ไปดูงานการเกษตรตอนใต้ ประเทศลาว 4262 0
คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1924 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๓ การชี้วัดที่มากและเหมามั่ว 1626 2
การสังเกตศึกษาคือค่าที่แท้จริงของคนทำวิจัยและการทำงาน 1859 2
ก้าวอีกขั้นของบัณฑิตเกษตรนักจัดการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1341 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๒ ระบบที่ซ้ำซ้อนและไม่สะท้อนความจริง 2000 0
Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน 2560 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๑ คุณภาพการศึกษา 1759 1
PMQA จาก MBNQA 4417 7
ปีใหม่ ได้เวลาประเมินตนเอง 1740 1
Active learning ๔: หน้าที่ของผู้สอนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 1643 1
ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (เท่านั้น) 4212 30
Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน 2851 6
Active learning ๒: บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน 1652 3
ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ 2215 7
Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1875 4
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1967 0
กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล 2039 2
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์ 2841 2
การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA 2320 5
OFI ใน PMQA 3875 9
๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2081 3
I AM READY 4916 0
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒ 1395 0
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า) 1811 5