นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 35 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
จากหัวข้อประเมินการสอน สู่แนวทางการปฏิบัติการสอน 1752 0
ข่าวสารการเดินทางจากนกแอร์ ช่วงน้ำท่วม กทม. 54 2321 4
ย. ยักษ์ ใครว่าเขี้ยวใหญ่ อาจเป็น ย.ยักษ์ใจดี 1825 5
โทษการส่งคะแนนล่าช้าของ ม.อ. 2053 1
รางวัล share.psu กับการพัฒนาความรู้ พัฒนาคน 1728 0
บุคลิกคนทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ 1588 0
หน่วยวัดละเอียดและใหญ่มาก 7065 4
ข้อคิดจากผลไม้เพื่อความเป็นไทย 2185 3
มิตรภาพและเวทีแสดงตัวตน ความสามารถจาก share.psu 1590 3
ม.อ. รับบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคกลาง 1591 0
ภาษาใกล้ ความหมายต่าง 1817 3
ทำไมลูกค้าถึงเป็นพระเจ้า 2250 2
การจัดกระบวนการสอนที่เน้นเป้าหมายกระบวนการเรียนรู้ 1686 1
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 2. กระบวนการเรียนรู้ 1931 3
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 1. แหล่งความรู้ 2237 0
เรื่องของรางวัลคนเขียน share.psu รอบที่ 1 1910 8
การทำตัว ปฏิบัติตนวันนี้ ให้คิดถึงอนาคต 1661 1
น้ำใจจากคณะทรัพยากรธรรมชาติสู่ภัยน้ำท่วม ต.ค. 54 2006 0
เพื่อนร่วมงาน คือการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข 6206 5
ใช้คำคมให้เกิดค่า ต้องนำไปทำจริง “พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน” 4614 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 4. วิเคราะห์ผลพัฒนากระบวนการและพัฒนางาน 2211 1
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 3. ติดตามประเมินผล 1931 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 2. ทำงานอย่างตั้งใจและเต็มที่ 2049 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 1. เตรียมตัวให้พร้อม 1629 0
เผื่อเวลาเดินไปสนามบินหาดใหญ่ 2132 0
การพัฒนาบุคลากรและการวัดประเมิน 1539 0
ค่าและการใช้เวลา 1835 1
ประกันคุณภาพด้วยจิตสำนึกความเป็นไทย 1974 1
การสอนที่ต้องย้อนยุค 1616 1
ฝากให้คิดกับตำแหน่ง ชำนาญงาน และชำนาญการ ระบบแท่ง 3751 5
ความสำเร็จของชีวิต วัดกันที่งานสำเร็จ คนสำราญ สั่งสมประสบการณ์ สานเป็นความรู้ สู่งานพัฒนา (2) 1902 0
ความสำเร็จของชีวิต วัดกันที่งานสำเร็จ คนสำราญ สั่งสมประสบการณ์ สานเป็นความรู้ สู่งานพัฒนา (1) 2239 2
สถิติผลผลิตข้าวโลก 2554 3286 3
พิธีแสดงความยินดี บัณฑิต คณะทรัพย ปี 2554 NR31 3103 5
ความเร็วอินเทอร์เน็ตของโลก 1681 2
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 3 : ทำงานอย่างเล่นละคร 2160 2
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 2 : เป็นอยู่ตามธรรมชาติและความจริง 2419 0
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 1 : มีชีวิตอย่างธรรมดา 1955 0
ค่าของงานรับปริญญา 6: ค่าและความยินดีของผู้ร่วมงาน 2093 0
ค่าของงานรับปริญญา 5: ค่าการดำเนินการของสถาบัน 1615 0
ค่าของงานรับปริญญา 4: ค่าแห่งความทรงจำและสายสัมพันธ์ 1893 0
ค่าของงานรับปริญญา 3: ค่าการลงแรง 1649 0
ค่าของงานรับปริญญา 2: ค่าใช้จ่าย 2069 3
ค่าของงานรับปริญญา 1: ค่าแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี 1897 1
Thai pop มีโอกาสอะไรในความนิยมไทย 1699 3
เมื่อถูกชวนไปทำความดี: 3 การทำความดีอย่างง่ายตามหน้าที่พื้นฐานของชีวิต 1948 0
เมื่อถูกชวนไปทำความดี: 2 ความดี 1665 2
เมื่อถูกชวนไปทำความดี 1.ทูตความดี D Ambassador 1799 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 3. ไทยนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชชนิดใดจากประเทศใดในอาเซียน 2556 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไทย 2. ไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์ชนิดใดไปประเทศไหนในอาเซียน 2532 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไทย 1. สภาวะโลกร้อนเป็นโอกาสอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทย 2321 0
Share.psu ตัวบ่งชี้ด้านการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพ 53 ของ ม.อ. 1951 4
Future Career ปีที่ 2 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 ก.ย.54 1872 1
Thai pop ความนิยมไทยในจีน 2701 0
บทเรียนการนำศึกษาไปเรียนรู้ความเป็นสากลที่มาเลเซียของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1860 0
งานเกษตรภาคใต้ เวทีพัฒนาทักษะการทำงานของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1989 1
ข้อคิดของการเป็นผู้นำ ก้าวหน้า พัฒนา 2319 0
ระบบการศึกษาไทย ยิ่งนับวัน ยิ่งไม่เป็นระบบ เพิ่มแต่งานธุรการ มั่วไปทุกระบบ 1893 0
การประเมิน 360 องศา ยังไม่พอ ต้องประเมินทั้งแนวนอนและแนวตั้ง 2441 2
บทเรียนงานเกษตรภาคใต้ 54 ระบบงานที่ต้องปรับปรุง 1800 1
การทำงานยุคใหม่ต้องเน้นที่ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่เวลาปฏิบัติงาน 1943 2
เดือนกันยายน มีความหมาย ใน ม.อ. 2038 3
มีสติในการเรียน นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต 3982 0
ประเทศจีนผลิตแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์มากที่สุดกับระบบธรรมาภิบาล 1631 0
ตลาดนัดเกษตร ค่ำ 2 ก.ย. 54 2190 7
พันธุ์ข้าวโพดหวานตัดแต่งพันธุกรรม 2928 0
การเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน ของสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร เริ่มเดือน มี.ค. พ.ศ. 2555 2135 4
Thai Journal Impact Factors (TCI) 2553 ของวารสารทางการเกษตรไทย 3072 0
Impact Factor ใช้วัดคุณภาพการศึกษาไทยได้จริงหรือ 2369 1
การใช้ facebook สื่อสารสอบถามของกองทะเบียนและประเมินผล :อีกแนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองทะเบียนและประเมินผล 2105 2
ฟังคนต่างชาติ สร้างมูลค่าอาหารไทย 2291 1
อีกหนึ่งพระบรมราโชวาท ที่ใช้เพื่อการทำงาน 2765 1
พระบรมราโชวาท คนทำงานดี 2531 0
ผู้นำ ผู้ตาม ต่างกันอย่างไร ใครก็เป็นผู้นำได้จริงหรือ 4165 0
การเบิกที่พักแบบเหมาจ่าย : แนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.อุบลราชธานี ที่ทำให้เกิดการคิดสร้างค่าการทำงาน 3195 0
แนวปฏิบัติที่ดีในการปร ะเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ม.อ. 1991 0
เลขาฯประจำตัวกรรมการฯ:แนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2553 2119 0
คำนิยม หนังสือ การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 2657 0
คำกลอนสอนการทำงานให้พัฒนา 7572 1
ประเภทของการทำงานและการทำงานให้ทันยุคสมัย 3148 1
แนวปฏิบัติที่ดี :มาตรฐานการให้บริการ จากการประเมินคุณภาพ กบศ. ม.อ.53 2143 0
ความหมายแท้จริงของ Competitiveness ในระบบประกันคุณภาพ 3073 1
Share.psu กลับมา ไม่ชัวร์ 2905 10
share.psu กลับมาแล้ว 3092 6
สร้าง customer engagement อย่างไรในมหาวิทยาลัย 2273 1
Learning คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการประกันคุณภาพ 2244 0
กลัวในสิ่งที่ควรกล้า และกล้าในสิ่งควรกลัว 2149 2
ฝึก 1655 0
โชคดี-โชคร้ายกับอาการของผู้ที่มีปัญหาในการทำงาน ไม่ก้าวหน้าในตำแหน่งงาน 2031 2
อาจารย์ต้องติดปัญญาให้ศิษย์ มหาวิทยาลัยต้องติดปัญญาให้สังคมและชุมชน 2177 1
คนชาติไหน เก่งอย่างไร ด้วยค่านิยมอะไร 2320 2
ตรวจสอบบทบาทความสำคัญของบุคลากรต่อองค์กร 2267 0
เวลา คิดว่ามีมากจะเหลือน้อย คิดว่ามีน้อยจะเหลือมาก 1668 0
เก่ง หรือ อวดเก่ง 3097 4
ความคิดแนวปฏิบัติดี ๆ กับสิ่งแวดล้อม 1774 1
คิดมาก คิดให้มาก ต่างกันอย่างไร 1990 0
ผลสอบโอเน็ต"สุดหดหู่" เด็กไทยยิ่งเรียนยิ่งแย่ 2031 7
เรื่องเล่าดีๆ " จากญี่ปุ่น" ในวันแผ่นดินไหว 2034 7
บทเรียนที่น่ารักจากสินามิ ญี่ปุ่น 11 มี.ค.54 1746 2
ระวัง..รังสีจากนิวเคลียร์ญี่ปุ่นมาไทย 2330 5