นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 35 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
บทเรียนของเปเล่ 2422 0
Interactive learning วิธีสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 5192 1
กขค 3 บวก พัฒนาพาสุข 2107 0
ตามทันเวลา? และค่าของเวลา 1955 0
การรับพรให้ได้พร 2372 0
บรอคโคลี ชลอความแก่ 2727 1
เริ่มปี 2555 ฝนทำเสียว 2227 1
สวัสดี ปีใหม่ 2555 ทุกท่านครับ 2202 4
จัดเวลา เพิ่มค่าเพื่ออนาคต ในปี 2555 2381 2
ก่อนขึ้นปีใหม่ ตรวจเวลา ตรวจค่าชีวิต 1846 0
2554 ลาทีปีเถาะ ร่วมบ่มเพาะความพอเพียง 1980 0
บุหรี่นี้มีประโยชน์ ? 2083 2
ปี 2555 ขอให้สุข ดี สามัคคีกัน 1699 0
วิถีการอยู่ให้เป็นสุข 1994 1
ทางพัฒนา ก้าวหน้า พาเจริญ 1992 0
ส ค ส 2555 ฮาฮาฮา 3957 7
กลอนศึกษา ใช้ความรู้ 3574 0
แด่ share.psu 1994 4
ศักดิ์ศรี สักเสีย 2233 1
อัตราการแข่งขันงานราชการของจีน 1929 0
อดออม ออมอด 2404 1
การเรียนการสอนยุคสังคมฐานความรู้ 2353 0
แด่คนสู้สู่ความฝัน 1841 4
ของแถมที่ไม่อยากได้ 1961 0
Check through 3010 2
ถ่วงน้ำหนักบนเครื่องบิน 2151 2
ทางพัฒนาตนคนชำนาญการ 1806 1
ชวนพัฒนากับ share.psu 2196 8
อย่า 1767 5
คิดไม่ออก 1851 0
คำกลอนการร่วม share.psu 2609 4
ทำไม 1746 0
Admissions 5. ความคิด องค์ประกอบพิการ 1867 0
Admissions 4. คนเรียนเก่งเรียนเร็วและความเครียดผิดอะไร 2545 0
Admissions 3. สมมุติฐานที่สวนความจริง 2495 0
Admissions 2.ประวัติระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 2228 1
ดาวแชร์คณะทรัพย 2151 0
Admissions 1. องค์ประกอบและกลุ่มการคัดเลือก 2336 0
วันพ่อ 54 2290 0
ศักดิ์สิทธิ์ vs ศักดิ์ศรี 1735 0
ทำยังไง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจึงจะดีขึ้น” 2432 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 4. รักษามาตรฐานและภาพพจน์ 2486 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดข้อผิดพลาด 2727 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2. ทำทันที 2157 2
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 1. ทัศนคติ 2472 0
มุมกลับ 1717 1
การทำงาน : ทักษะการทำงาน 3185 0
การทำงาน : หัวหน้างาน 2693 4
การทำงาน : เริ่มทำงานเพื่อความก้าวหน้า 2547 2
Competitive cooperation หมายถึง การร่วมมือกันพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน 4191 0
การสื่อสาร 2. การนำสู่ความสำเร็จ 2010 0
การสื่อสาร 1. เป้าหมายและความสำคัญ 2113 0
ค่าควรคิด หรือคิดมากไปไม่มีค่า 2051 0
วิจัยสถาบัน 2. การพัฒนาความสามารถบุคคล 2256 0
วิจัยสถาบัน 1. ความหมาย 2055 0
ข้อชี้แนะการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2164 0
การเรียนการสอน: ความหมายและผลกระทบ 1884 0
การเรียนการสอน:หน้าที่ผู้สอน 2192 0
การเรียนรู้ 1722 0
บทบาทครู อาจารย์ ที่คาดหวัง 2306 0
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 3. เสียงศิษย์เก่าผ่าน facebook 1891 2
ความสำเร็จเกิดจากการทำ ไม่ใช่แค่ความคิดที่ดีดี 1725 0
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 2. ข้อคิดเห็นเชิงภารกิจ 1982 2
11 11 11 ตรวจสอบอายุ 2123 1
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 1. ความเห็นภาพรวม 1865 0
ระวังการใช้ ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ที่เป็นความหมายจริง 2394 2
บริการดีมีมาตรฐาน อยากได้จาก ม.อ. บ้างจัง 1876 1
ประเภทของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2796 1
เก่ง 3. ทำงานเก่งกับเก่งงาน คิดเก่งกับเก่งคิด คนเก่งกับเก่งคน 4755 1
ของจริง ของปลอม 1913 0
เก่ง 2. ผลและพฤติกรรมของการ เรียนเก่งและเก่งเรียน 2003 0
เก่ง 1. ความหมายเรียนเก่ง และเก่งเรียน 5097 0
เรียน 2. เรียนตามระบบการศึกษา 1648 0
เรียน 1. เรียนตามสัญชาตญาณ 2039 0
แผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี2554-2559 3033 1
ใครว่ามืออาชีพรวดเร็วฉับไว 1756 2
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 2. ข้อตกลงและความรับผิดชอบร่วม 2406 3
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 1. ความหมายและประโยชน์ 2699 1
7,000 ล้านคน ประชากรโลก 2469 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 2. ที่ไปของ copy & paste 2411 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 1. ที่มาของ copy & paste 1739 0
งานคือศักดิ์ศรีความเป็นคน ตำแหน่งงาน 2534 2
เก็บความมาทำ อมยิ้ม 1927 0
จากหัวข้อประเมินการสอน สู่แนวทางการปฏิบัติการสอน 2078 0
ข่าวสารการเดินทางจากนกแอร์ ช่วงน้ำท่วม กทม. 54 2677 4
ย. ยักษ์ ใครว่าเขี้ยวใหญ่ อาจเป็น ย.ยักษ์ใจดี 2125 5
โทษการส่งคะแนนล่าช้าของ ม.อ. 2354 1
รางวัล share.psu กับการพัฒนาความรู้ พัฒนาคน 2018 0
บุคลิกคนทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ 1907 0
หน่วยวัดละเอียดและใหญ่มาก 8289 4
ข้อคิดจากผลไม้เพื่อความเป็นไทย 2576 3
มิตรภาพและเวทีแสดงตัวตน ความสามารถจาก share.psu 1920 3
ม.อ. รับบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคกลาง 1853 0
ภาษาใกล้ ความหมายต่าง 2144 3
ทำไมลูกค้าถึงเป็นพระเจ้า 2626 2
การจัดกระบวนการสอนที่เน้นเป้าหมายกระบวนการเรียนรู้ 1991 1
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 2. กระบวนการเรียนรู้ 2214 3
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 1. แหล่งความรู้ 2537 0
เรื่องของรางวัลคนเขียน share.psu รอบที่ 1 2202 8
การทำตัว ปฏิบัติตนวันนี้ ให้คิดถึงอนาคต 1964 1