นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 35 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ของแถมที่ไม่อยากได้ 1895 0
Check through 2939 2
ถ่วงน้ำหนักบนเครื่องบิน 2114 2
ทางพัฒนาตนคนชำนาญการ 1752 1
ชวนพัฒนากับ share.psu 2146 8
อย่า 1704 5
คิดไม่ออก 1775 0
คำกลอนการร่วม share.psu 2484 4
ทำไม 1681 0
Admissions 5. ความคิด องค์ประกอบพิการ 1818 0
Admissions 4. คนเรียนเก่งเรียนเร็วและความเครียดผิดอะไร 2458 0
Admissions 3. สมมุติฐานที่สวนความจริง 2415 0
Admissions 2.ประวัติระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 2157 1
ดาวแชร์คณะทรัพย 2055 0
Admissions 1. องค์ประกอบและกลุ่มการคัดเลือก 2269 0
วันพ่อ 54 2200 0
ศักดิ์สิทธิ์ vs ศักดิ์ศรี 1682 0
ทำยังไง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจึงจะดีขึ้น” 2354 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 4. รักษามาตรฐานและภาพพจน์ 2414 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดข้อผิดพลาด 2651 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2. ทำทันที 2053 2
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 1. ทัศนคติ 2403 0
มุมกลับ 1656 1
การทำงาน : ทักษะการทำงาน 3096 0
การทำงาน : หัวหน้างาน 2609 4
การทำงาน : เริ่มทำงานเพื่อความก้าวหน้า 2473 2
Competitive cooperation หมายถึง การร่วมมือกันพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน 4069 0
การสื่อสาร 2. การนำสู่ความสำเร็จ 1935 0
การสื่อสาร 1. เป้าหมายและความสำคัญ 2053 0
ค่าควรคิด หรือคิดมากไปไม่มีค่า 1988 0
วิจัยสถาบัน 2. การพัฒนาความสามารถบุคคล 2194 0
วิจัยสถาบัน 1. ความหมาย 1994 0
ข้อชี้แนะการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2051 0
การเรียนการสอน: ความหมายและผลกระทบ 1813 0
การเรียนการสอน:หน้าที่ผู้สอน 2139 0
การเรียนรู้ 1643 0
บทบาทครู อาจารย์ ที่คาดหวัง 2242 0
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 3. เสียงศิษย์เก่าผ่าน facebook 1824 2
ความสำเร็จเกิดจากการทำ ไม่ใช่แค่ความคิดที่ดีดี 1663 0
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 2. ข้อคิดเห็นเชิงภารกิจ 1919 2
11 11 11 ตรวจสอบอายุ 2062 1
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 1. ความเห็นภาพรวม 1798 0
ระวังการใช้ ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ที่เป็นความหมายจริง 2324 2
บริการดีมีมาตรฐาน อยากได้จาก ม.อ. บ้างจัง 1802 1
ประเภทของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2673 1
เก่ง 3. ทำงานเก่งกับเก่งงาน คิดเก่งกับเก่งคิด คนเก่งกับเก่งคน 4660 1
ของจริง ของปลอม 1844 0
เก่ง 2. ผลและพฤติกรรมของการ เรียนเก่งและเก่งเรียน 1935 0
เก่ง 1. ความหมายเรียนเก่ง และเก่งเรียน 4788 0
เรียน 2. เรียนตามระบบการศึกษา 1580 0
เรียน 1. เรียนตามสัญชาตญาณ 1967 0
แผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี2554-2559 2939 1
ใครว่ามืออาชีพรวดเร็วฉับไว 1664 2
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 2. ข้อตกลงและความรับผิดชอบร่วม 2323 3
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 1. ความหมายและประโยชน์ 2590 1
7,000 ล้านคน ประชากรโลก 2409 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 2. ที่ไปของ copy & paste 2334 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 1. ที่มาของ copy & paste 1693 0
งานคือศักดิ์ศรีความเป็นคน ตำแหน่งงาน 2462 2
เก็บความมาทำ อมยิ้ม 1856 0
จากหัวข้อประเมินการสอน สู่แนวทางการปฏิบัติการสอน 1997 0
ข่าวสารการเดินทางจากนกแอร์ ช่วงน้ำท่วม กทม. 54 2584 4
ย. ยักษ์ ใครว่าเขี้ยวใหญ่ อาจเป็น ย.ยักษ์ใจดี 2043 5
โทษการส่งคะแนนล่าช้าของ ม.อ. 2281 1
รางวัล share.psu กับการพัฒนาความรู้ พัฒนาคน 1948 0
บุคลิกคนทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ 1834 0
หน่วยวัดละเอียดและใหญ่มาก 7645 4
ข้อคิดจากผลไม้เพื่อความเป็นไทย 2453 3
มิตรภาพและเวทีแสดงตัวตน ความสามารถจาก share.psu 1841 3
ม.อ. รับบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคกลาง 1797 0
ภาษาใกล้ ความหมายต่าง 2080 3
ทำไมลูกค้าถึงเป็นพระเจ้า 2544 2
การจัดกระบวนการสอนที่เน้นเป้าหมายกระบวนการเรียนรู้ 1923 1
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 2. กระบวนการเรียนรู้ 2140 3
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 1. แหล่งความรู้ 2462 0
เรื่องของรางวัลคนเขียน share.psu รอบที่ 1 2125 8
การทำตัว ปฏิบัติตนวันนี้ ให้คิดถึงอนาคต 1895 1
น้ำใจจากคณะทรัพยากรธรรมชาติสู่ภัยน้ำท่วม ต.ค. 54 2265 0
เพื่อนร่วมงาน คือการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข 6462 5
ใช้คำคมให้เกิดค่า ต้องนำไปทำจริง “พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน” 4879 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 4. วิเคราะห์ผลพัฒนากระบวนการและพัฒนางาน 2478 1
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 3. ติดตามประเมินผล 2171 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 2. ทำงานอย่างตั้งใจและเต็มที่ 2256 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 1. เตรียมตัวให้พร้อม 1879 0
เผื่อเวลาเดินไปสนามบินหาดใหญ่ 2424 0
การพัฒนาบุคลากรและการวัดประเมิน 1748 0
ค่าและการใช้เวลา 2096 1
ประกันคุณภาพด้วยจิตสำนึกความเป็นไทย 2193 1
การสอนที่ต้องย้อนยุค 1900 1
ฝากให้คิดกับตำแหน่ง ชำนาญงาน และชำนาญการ ระบบแท่ง 3979 5
ความสำเร็จของชีวิต วัดกันที่งานสำเร็จ คนสำราญ สั่งสมประสบการณ์ สานเป็นความรู้ สู่งานพัฒนา (2) 2153 0
ความสำเร็จของชีวิต วัดกันที่งานสำเร็จ คนสำราญ สั่งสมประสบการณ์ สานเป็นความรู้ สู่งานพัฒนา (1) 2438 2
สถิติผลผลิตข้าวโลก 2554 3579 3
พิธีแสดงความยินดี บัณฑิต คณะทรัพย ปี 2554 NR31 3340 5
ความเร็วอินเทอร์เน็ตของโลก 1917 2
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 3 : ทำงานอย่างเล่นละคร 2408 2
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 2 : เป็นอยู่ตามธรรมชาติและความจริง 2608 0
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 1 : มีชีวิตอย่างธรรมดา 2171 0
ค่าของงานรับปริญญา 6: ค่าและความยินดีของผู้ร่วมงาน 2324 0
ค่าของงานรับปริญญา 5: ค่าการดำเนินการของสถาบัน 1854 0