นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 35 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การเรียนรู้ 1492 0
บทบาทครู อาจารย์ ที่คาดหวัง 2118 0
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 3. เสียงศิษย์เก่าผ่าน facebook 1666 2
ความสำเร็จเกิดจากการทำ ไม่ใช่แค่ความคิดที่ดีดี 1520 0
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 2. ข้อคิดเห็นเชิงภารกิจ 1772 2
11 11 11 ตรวจสอบอายุ 1902 1
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 1. ความเห็นภาพรวม 1648 0
ระวังการใช้ ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ที่เป็นความหมายจริง 2167 2
บริการดีมีมาตรฐาน อยากได้จาก ม.อ. บ้างจัง 1625 1
ประเภทของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2437 1
เก่ง 3. ทำงานเก่งกับเก่งงาน คิดเก่งกับเก่งคิด คนเก่งกับเก่งคน 4452 1
ของจริง ของปลอม 1671 0
เก่ง 2. ผลและพฤติกรรมของการ เรียนเก่งและเก่งเรียน 1762 0
เก่ง 1. ความหมายเรียนเก่ง และเก่งเรียน 4316 0
เรียน 2. เรียนตามระบบการศึกษา 1417 0
เรียน 1. เรียนตามสัญชาตญาณ 1790 0
แผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี2554-2559 2737 1
ใครว่ามืออาชีพรวดเร็วฉับไว 1493 2
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 2. ข้อตกลงและความรับผิดชอบร่วม 2141 3
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 1. ความหมายและประโยชน์ 2401 1
7,000 ล้านคน ประชากรโลก 2273 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 2. ที่ไปของ copy & paste 2165 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 1. ที่มาของ copy & paste 1561 0
งานคือศักดิ์ศรีความเป็นคน ตำแหน่งงาน 2306 2
เก็บความมาทำ อมยิ้ม 1693 0
จากหัวข้อประเมินการสอน สู่แนวทางการปฏิบัติการสอน 1825 0
ข่าวสารการเดินทางจากนกแอร์ ช่วงน้ำท่วม กทม. 54 2394 4
ย. ยักษ์ ใครว่าเขี้ยวใหญ่ อาจเป็น ย.ยักษ์ใจดี 1880 5
โทษการส่งคะแนนล่าช้าของ ม.อ. 2131 1
รางวัล share.psu กับการพัฒนาความรู้ พัฒนาคน 1791 0
บุคลิกคนทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ 1663 0
หน่วยวัดละเอียดและใหญ่มาก 7213 4
ข้อคิดจากผลไม้เพื่อความเป็นไทย 2252 3
มิตรภาพและเวทีแสดงตัวตน ความสามารถจาก share.psu 1656 3
ม.อ. รับบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคกลาง 1649 0
ภาษาใกล้ ความหมายต่าง 1889 3
ทำไมลูกค้าถึงเป็นพระเจ้า 2347 2
การจัดกระบวนการสอนที่เน้นเป้าหมายกระบวนการเรียนรู้ 1752 1
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 2. กระบวนการเรียนรู้ 1990 3
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 1. แหล่งความรู้ 2305 0
เรื่องของรางวัลคนเขียน share.psu รอบที่ 1 1970 8
การทำตัว ปฏิบัติตนวันนี้ ให้คิดถึงอนาคต 1729 1
น้ำใจจากคณะทรัพยากรธรรมชาติสู่ภัยน้ำท่วม ต.ค. 54 2077 0
เพื่อนร่วมงาน คือการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข 6290 5
ใช้คำคมให้เกิดค่า ต้องนำไปทำจริง “พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน” 4687 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 4. วิเคราะห์ผลพัฒนากระบวนการและพัฒนางาน 2279 1
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 3. ติดตามประเมินผล 2004 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 2. ทำงานอย่างตั้งใจและเต็มที่ 2106 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 1. เตรียมตัวให้พร้อม 1707 0
เผื่อเวลาเดินไปสนามบินหาดใหญ่ 2196 0
การพัฒนาบุคลากรและการวัดประเมิน 1597 0
ค่าและการใช้เวลา 1905 1
ประกันคุณภาพด้วยจิตสำนึกความเป็นไทย 2036 1
การสอนที่ต้องย้อนยุค 1686 1
ฝากให้คิดกับตำแหน่ง ชำนาญงาน และชำนาญการ ระบบแท่ง 3809 5
ความสำเร็จของชีวิต วัดกันที่งานสำเร็จ คนสำราญ สั่งสมประสบการณ์ สานเป็นความรู้ สู่งานพัฒนา (2) 1987 0
ความสำเร็จของชีวิต วัดกันที่งานสำเร็จ คนสำราญ สั่งสมประสบการณ์ สานเป็นความรู้ สู่งานพัฒนา (1) 2307 2
สถิติผลผลิตข้าวโลก 2554 3366 3
พิธีแสดงความยินดี บัณฑิต คณะทรัพย ปี 2554 NR31 3170 5
ความเร็วอินเทอร์เน็ตของโลก 1750 2
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 3 : ทำงานอย่างเล่นละคร 2237 2
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 2 : เป็นอยู่ตามธรรมชาติและความจริง 2472 0
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 1 : มีชีวิตอย่างธรรมดา 2006 0
ค่าของงานรับปริญญา 6: ค่าและความยินดีของผู้ร่วมงาน 2150 0
ค่าของงานรับปริญญา 5: ค่าการดำเนินการของสถาบัน 1684 0
ค่าของงานรับปริญญา 4: ค่าแห่งความทรงจำและสายสัมพันธ์ 1974 0
ค่าของงานรับปริญญา 3: ค่าการลงแรง 1721 0
ค่าของงานรับปริญญา 2: ค่าใช้จ่าย 2143 3
ค่าของงานรับปริญญา 1: ค่าแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี 1964 1
Thai pop มีโอกาสอะไรในความนิยมไทย 1764 3
เมื่อถูกชวนไปทำความดี: 3 การทำความดีอย่างง่ายตามหน้าที่พื้นฐานของชีวิต 2017 0
เมื่อถูกชวนไปทำความดี: 2 ความดี 1728 2
เมื่อถูกชวนไปทำความดี 1.ทูตความดี D Ambassador 1891 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 3. ไทยนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชชนิดใดจากประเทศใดในอาเซียน 2629 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไทย 2. ไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์ชนิดใดไปประเทศไหนในอาเซียน 2626 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไทย 1. สภาวะโลกร้อนเป็นโอกาสอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทย 2408 0
Share.psu ตัวบ่งชี้ด้านการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพ 53 ของ ม.อ. 2039 4
Future Career ปีที่ 2 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 ก.ย.54 1941 1
Thai pop ความนิยมไทยในจีน 2776 0
บทเรียนการนำศึกษาไปเรียนรู้ความเป็นสากลที่มาเลเซียของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1936 0
งานเกษตรภาคใต้ เวทีพัฒนาทักษะการทำงานของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2069 1
ข้อคิดของการเป็นผู้นำ ก้าวหน้า พัฒนา 2389 0
ระบบการศึกษาไทย ยิ่งนับวัน ยิ่งไม่เป็นระบบ เพิ่มแต่งานธุรการ มั่วไปทุกระบบ 1967 0
การประเมิน 360 องศา ยังไม่พอ ต้องประเมินทั้งแนวนอนและแนวตั้ง 2536 2
บทเรียนงานเกษตรภาคใต้ 54 ระบบงานที่ต้องปรับปรุง 1874 1
การทำงานยุคใหม่ต้องเน้นที่ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่เวลาปฏิบัติงาน 2016 2
เดือนกันยายน มีความหมาย ใน ม.อ. 2111 3
มีสติในการเรียน นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต 4068 0
ประเทศจีนผลิตแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์มากที่สุดกับระบบธรรมาภิบาล 1703 0
ตลาดนัดเกษตร ค่ำ 2 ก.ย. 54 2269 7
พันธุ์ข้าวโพดหวานตัดแต่งพันธุกรรม 3020 0
การเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน ของสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร เริ่มเดือน มี.ค. พ.ศ. 2555 2188 4
Thai Journal Impact Factors (TCI) 2553 ของวารสารทางการเกษตรไทย 3152 0
Impact Factor ใช้วัดคุณภาพการศึกษาไทยได้จริงหรือ 2454 1
การใช้ facebook สื่อสารสอบถามของกองทะเบียนและประเมินผล :อีกแนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองทะเบียนและประเมินผล 2177 2
ฟังคนต่างชาติ สร้างมูลค่าอาหารไทย 2372 1
อีกหนึ่งพระบรมราโชวาท ที่ใช้เพื่อการทำงาน 2854 1
พระบรมราโชวาท คนทำงานดี 2607 0
ผู้นำ ผู้ตาม ต่างกันอย่างไร ใครก็เป็นผู้นำได้จริงหรือ 4235 0
การเบิกที่พักแบบเหมาจ่าย : แนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.อุบลราชธานี ที่ทำให้เกิดการคิดสร้างค่าการทำงาน 3271 0