นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 34 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๒ 1574 4
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๑ 2547 2
สว้สดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ได้เวลาตรวจประเมิน PDCA 1765 8
ผลการประเมินตามตามตัวบ่งชี้ กับ สภาพจริง 1879 6
ข้าราชการดีเด่น 3690 2
เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด 3424 0
ระบบแท่งของ ส.ก.อ. คลอดแล้ว 1948 4
การเกษตรไทย ทำไมจึงตกต่ำ ควรทำอย่างไร 2391 2
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 2: ธรรมชาติของมนุษย์กับจัดการการศึกษา 1797 2
เก่งตน เก่งคน เก่งงาน 23372 7
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 1: ความแตกต่างตามธรรมชาติ 1322 0
ลูกค้าคือพระเจ้า การทำงานมุ่งเน้นเป้าหมาย 7466 3
การผลิตการเกษตรในอนาคต : ปัจจัยการผลิตและสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ปัญหาโลกร้อน และการผลิตการเกษตรที่ต้องปรับเปลี่ยนไป 2313 0
การพัฒนาระบบบริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.อ.: อยากได้สิ่งดี ๆ กลับมาด้วย 1431 0
ความสำคัญของการเกษตร ด้านปริมาณ ประเภท คุณภาพ และผลกระทบ 2805 0
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2: การบริหารจัดการ 2057 5
ความสำคัญของการเกษตรต่อมนุษยชาติ จาก 2f เป็น 6-7f 6253 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2188 7
สร้างความฝันหลังน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 เล่าประสบการณ์เก่าสู่ฝันใหม่ 2041 4
ศิลปในการทำดี เก็บภาพมาสอนใจ 1383 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 กับจิตอาสา ชาวทรัพยฯ ม.อ. 1848 2
ความช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 ของ ม.อ. 1824 0
ทัศนคติของคนไทย ?? 1991 0
หามุมดี ๆ ของอาการอกหักมาใช้ 1802 5
ประโยชน์ของการบันทึก 5584 2
การสอนให้ลูกศิษย์เรียนรู้เป็นและทำงานเป็น 1740 1
งานวิจัยทางเกษตร การวิจัยเพื่อคนไทยและประเทศชาติ 2030 0
การจัดการเรียนการสอน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1565 4
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 2938 3
สถานการณ์ไทยในอนาคตเพื่อการเตรียมการจัดการศึกษาและวิจัย 1799 0
ไป Aceh อินโดนีเซีย จาก 1000 เป็น 100 จาก 100 เป็น 1,000,000 2984 2
ความคืบหน้า ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 17 ก.ย. 53 4711 4
เตรียมตัวทำงาน 1818 0
ยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 13 ก.ย. 53 1191 1
พระราชดำรัสเรื่องการผลิตบัณฑิต 2388 2
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 3 ปรับแนวทางเป็น white ocean แบบพอดี พอเพียง 1772 6
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 2 การจัดการและคุณภาพการศึกษา 1686 0
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? :1 สภาพการณ์ 1564 2
กับดัก การรวมศูนย์ กระจายศูนย์ one stop service 1866 1
Red ocean, Blue ocean, White ocean ทะเลเลือด ทะเลขยะ ทะเลพอเพียง 5264 0
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ play hard vs. manage to success 1611 2
ประวัติระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.อ. บันทึกไว้ให้รู้ 2390 9
การปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1453 0
เก็บจากการบรรยาย Tzu chi ที่คณะทรัพยฯ 1780 0
แกะคำมาทำงาน : การศึกษาไทย สอนหนังสือ สอนคน พัฒนาคน 1885 0
การทำวิจัยสถาบัน พัฒนางาน และพัฒนาคนทำงาน 2127 0
สิ่งดีดี จากการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช. 1500 3
การวิจัยไม้ผล คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1765 0
ป้องกันความเสียหายกับการใช้คอมพิวเตอร์ 1412 5
ฤดูประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552 1292 2
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์2: การสร้างชาติและพฤติกรรมตามยุคสมัย 1431 0
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.2 การพัฒนางานของหน่วย 1519 3
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.1 การพัฒนางานของหน่วย 1735 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 2. ผลการศึกษาของบุคคลสู่การเรียนร่วมรู้ 1505 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร1. การทำงานเป็นทีม 1762 0
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์1: มหาวิทยาลัยต้องสอนอย่างไร 1386 1
ความหมาย vision ใน NBMQA ความสำคัญและการจัดทำ 1983 2
ระวังการผ่านการก่อสร้างอาคารสูง 1494 2
pmqa กับการพัฒนางาน 2459 9
เตือนภัยใน ม.อ. 1341 5
การกรีดยาง 4651 31
ผลการประเมินการเผยแพร่งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย สกว. 1495 0
คู่แข่ง/การแข่งขัน เพื่อ ชนะ ชนะ ใน pmqa 1579 2
รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ 2448 9
เมื่อต้องสวมมงคลให้คู่บ่าว 12406 3
อันเนื่องจาก PMQA 2118 13
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๓ 1762 4
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๒ 2176 5
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๑ 3448 4
ความสำคัญของเป้าหมาย/ค่านิยม 2820 2
ไปดูงานการเกษตรตอนใต้ ประเทศลาว 4183 0
คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1834 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๓ การชี้วัดที่มากและเหมามั่ว 1554 2
การสังเกตศึกษาคือค่าที่แท้จริงของคนทำวิจัยและการทำงาน 1788 2
ก้าวอีกขั้นของบัณฑิตเกษตรนักจัดการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1276 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๒ ระบบที่ซ้ำซ้อนและไม่สะท้อนความจริง 1936 0
Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน 2492 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๑ คุณภาพการศึกษา 1699 1
PMQA จาก MBNQA 4310 7
ปีใหม่ ได้เวลาประเมินตนเอง 1677 1
Active learning ๔: หน้าที่ของผู้สอนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 1571 1
ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (เท่านั้น) 4073 30
Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน 2734 6
Active learning ๒: บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน 1583 3
ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ 2102 7
Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1804 4
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1888 0
กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล 1969 2
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์ 2724 2
การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA 2221 5
OFI ใน PMQA 3746 9
๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 1978 3
I AM READY 4811 0
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒ 1304 0
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า) 1693 5
การประเมินงานต้องการการพัฒนา 1304 0
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก 1869 4
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ 3231 5
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง 8130 10
แจ้งข่าวชาว ม.อ. 1344 3