นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 34 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ประเมินเพื่อพัฒนา ? 1974 1
การใช้ความเก่งทำงาน อย่าใช้ประจานตนเอง 2172 4
จากงาน bye nior ธรรมดา เป็นคุณค่าวันลาครูที่ประทับใจ 2550 0
ทำงานอย่างมีอารมณ์ อย่าใช้อารมณ์ทำงาน 3120 0
กลอนรักนิรันดร์ วันแห่งความรัก 2090 0
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 3.การใช้งาน พัฒนางาน 1448 0
กลอนแห่งรัก 1556 1
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 2. การเข้าอบรม 1558 0
การพัฒนาความรู้การจัดการการผลิตแก่นักศึกษา คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 2814 1
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า พัฒนาจริง 1. เตรียมการเตรียมตัว 1509 0
เรียนสอนแบบไหน ได้ผลอย่างไร 2059 0
คำถามการประเมินให้ตรงกับพฤติกรรมการเรียนรู้ 2288 2
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 2. ยุคปัจจุบัน 2075 2
ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ 3318 1
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 1. พัฒนาการ 2664 0
เน็ต ม.อ. ช่วงนี้ ทั้งแช ทั้งดื้อ 2628 2
ผลการทดสอบ โอเน็ต 2555 วัดอะไร 2798 2
ทำงานสร้างค่า ปฏิบัติตนให้เหมาะกับคนทำงาน 1945 1
ฝึกโกรธ ฝึกเครียด 1735 3
เมื่อยึดลัทธิต่างชาติ นำไปสู่ความไม่มีชาติ 1432 0
ฟังให้เป็น ให้มีค่า และคุ้มค่า 1737 2
คุณภาพการศึกษาไทย: ผลและกระบวนการประกันคุณภาพ 1813 0
Share.psu ช่วงนี้ร่วมสมัย 1758 5
คุณภาพการศึกษาไทย เพราะอะไรจึงตกต่ำ 1911 4
คุณภาพการศึกษาไทย: ลักษณะอาการ 1799 2
กำหนดงาน ม.อ. วิชาการ 2555 5179 7
ผลของโลกร้อนต่อการผลิตพืช 2333 2
การทำข้อตกลงในการดูแลนักศึกษา 1876 0
พรรคด้อยพัฒนา 2. ข้อคิด ตัวอย่าง 1523 0
พรรคด้อยพัฒนา 1. ลักษณะ อาการ 1367 0
อัตราการเพิ่มประชากรโลก 3281 2
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 5.การเขียนบันทึกให้ต่อเนื่อง 1606 1
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 4.มีเรื่องอะไรอีกที่น่ามาเขียนบันทึก 1824 0
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 3.เอาเวลาไหนเขียนบันทึก 1917 3
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 2. เขียนบันทึกแชร์มีประโยชน์อะไร 2047 1
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 1. เรื่อง แนวทางการเขียนบันทึก 1777 1
ถูกใช้ทำงานคือโอกาสพัฒนาคน 1728 2
ใช้คำว่า การแข่งขันพัฒนาหน่วยงาน และงาน 1396 0
ปัญหา อุปสรรค 2. อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่คือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสังคมไทย 1803 0
ปัญหา อุปสรรค 1.ประโยชน์ของปัญหา ต้องกล้าให้ถูกทาง 3619 2
โลกเปลี่ยนไว คนต้องปรับทัน ต้องเรียนสอนกันอย่างไร 2. ทำอย่างไร 1627 0
โลกเปลี่ยนไว คนต้องปรับทัน ต้องเรียนสอนกันอย่างไร 1. ทำไม และท้าทาย 1854 2
แด่คนหน้าบูดด้วยความรัก 3193 3
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 4. เพื่อการแข่งขัน 2304 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 3.เป็นภาพสะท้อนการทำงาน 2070 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 2.เพื่อรางวัล 2212 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 1. ประเมินตนเอง 2138 3
คนที่เจริญก้าวหน้า 2285 0
มองตัวเองบ้าง 2272 0
บทเรียนของเปเล่ 2226 0
Interactive learning วิธีสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 4732 1
กขค 3 บวก พัฒนาพาสุข 1812 0
ตามทันเวลา? และค่าของเวลา 1748 0
การรับพรให้ได้พร 2164 0
บรอคโคลี ชลอความแก่ 2412 1
เริ่มปี 2555 ฝนทำเสียว 2042 1
สวัสดี ปีใหม่ 2555 ทุกท่านครับ 1993 4
จัดเวลา เพิ่มค่าเพื่ออนาคต ในปี 2555 2173 2
ก่อนขึ้นปีใหม่ ตรวจเวลา ตรวจค่าชีวิต 1645 0
2554 ลาทีปีเถาะ ร่วมบ่มเพาะความพอเพียง 1830 0
บุหรี่นี้มีประโยชน์ ? 1903 2
ปี 2555 ขอให้สุข ดี สามัคคีกัน 1526 0
วิถีการอยู่ให้เป็นสุข 1813 1
ทางพัฒนา ก้าวหน้า พาเจริญ 1814 0
ส ค ส 2555 ฮาฮาฮา 3747 7
กลอนศึกษา ใช้ความรู้ 3345 0
แด่ share.psu 1773 4
ศักดิ์ศรี สักเสีย 2027 1
อัตราการแข่งขันงานราชการของจีน 1733 0
อดออม ออมอด 2189 1
การเรียนการสอนยุคสังคมฐานความรู้ 2159 0
แด่คนสู้สู่ความฝัน 1654 4
ของแถมที่ไม่อยากได้ 1800 0
Check through 2874 2
ถ่วงน้ำหนักบนเครื่องบิน 2045 2
ทางพัฒนาตนคนชำนาญการ 1634 1
ชวนพัฒนากับ share.psu 2037 8
อย่า 1586 5
คิดไม่ออก 1642 0
คำกลอนการร่วม share.psu 2367 4
ทำไม 1562 0
Admissions 5. ความคิด องค์ประกอบพิการ 1704 0
Admissions 4. คนเรียนเก่งเรียนเร็วและความเครียดผิดอะไร 2339 0
Admissions 3. สมมุติฐานที่สวนความจริง 2286 0
Admissions 2.ประวัติระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 2042 1
ดาวแชร์คณะทรัพย 1918 0
Admissions 1. องค์ประกอบและกลุ่มการคัดเลือก 2132 0
วันพ่อ 54 2090 0
ศักดิ์สิทธิ์ vs ศักดิ์ศรี 1586 0
ทำยังไง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจึงจะดีขึ้น” 2230 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 4. รักษามาตรฐานและภาพพจน์ 2303 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดข้อผิดพลาด 2520 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2. ทำทันที 1935 2
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 1. ทัศนคติ 2284 0
มุมกลับ 1562 1
การทำงาน : ทักษะการทำงาน 2981 0
การทำงาน : หัวหน้างาน 2487 4
การทำงาน : เริ่มทำงานเพื่อความก้าวหน้า 2357 2
Competitive cooperation หมายถึง การร่วมมือกันพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน 3963 0
การสื่อสาร 2. การนำสู่ความสำเร็จ 1818 0