นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 34 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนสอนแบบไหน ได้ผลอย่างไร 2000 0
คำถามการประเมินให้ตรงกับพฤติกรรมการเรียนรู้ 2230 2
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 2. ยุคปัจจุบัน 2020 2
ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ 3262 1
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 1. พัฒนาการ 2608 0
เน็ต ม.อ. ช่วงนี้ ทั้งแช ทั้งดื้อ 2562 2
ผลการทดสอบ โอเน็ต 2555 วัดอะไร 2729 2
ทำงานสร้างค่า ปฏิบัติตนให้เหมาะกับคนทำงาน 1886 1
ฝึกโกรธ ฝึกเครียด 1690 3
เมื่อยึดลัทธิต่างชาติ นำไปสู่ความไม่มีชาติ 1382 0
ฟังให้เป็น ให้มีค่า และคุ้มค่า 1686 2
คุณภาพการศึกษาไทย: ผลและกระบวนการประกันคุณภาพ 1759 0
Share.psu ช่วงนี้ร่วมสมัย 1714 5
คุณภาพการศึกษาไทย เพราะอะไรจึงตกต่ำ 1850 4
คุณภาพการศึกษาไทย: ลักษณะอาการ 1758 2
กำหนดงาน ม.อ. วิชาการ 2555 5126 7
ผลของโลกร้อนต่อการผลิตพืช 2297 2
การทำข้อตกลงในการดูแลนักศึกษา 1850 0
พรรคด้อยพัฒนา 2. ข้อคิด ตัวอย่าง 1493 0
พรรคด้อยพัฒนา 1. ลักษณะ อาการ 1326 0
อัตราการเพิ่มประชากรโลก 3213 2
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 5.การเขียนบันทึกให้ต่อเนื่อง 1559 1
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 4.มีเรื่องอะไรอีกที่น่ามาเขียนบันทึก 1780 0
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 3.เอาเวลาไหนเขียนบันทึก 1875 3
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 2. เขียนบันทึกแชร์มีประโยชน์อะไร 1992 1
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 1. เรื่อง แนวทางการเขียนบันทึก 1733 1
ถูกใช้ทำงานคือโอกาสพัฒนาคน 1672 2
ใช้คำว่า การแข่งขันพัฒนาหน่วยงาน และงาน 1330 0
ปัญหา อุปสรรค 2. อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่คือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสังคมไทย 1755 0
ปัญหา อุปสรรค 1.ประโยชน์ของปัญหา ต้องกล้าให้ถูกทาง 3568 2
โลกเปลี่ยนไว คนต้องปรับทัน ต้องเรียนสอนกันอย่างไร 2. ทำอย่างไร 1572 0
โลกเปลี่ยนไว คนต้องปรับทัน ต้องเรียนสอนกันอย่างไร 1. ทำไม และท้าทาย 1804 2
แด่คนหน้าบูดด้วยความรัก 3120 3
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 4. เพื่อการแข่งขัน 2221 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 3.เป็นภาพสะท้อนการทำงาน 2006 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 2.เพื่อรางวัล 2145 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 1. ประเมินตนเอง 2087 3
คนที่เจริญก้าวหน้า 2244 0
มองตัวเองบ้าง 2222 0
บทเรียนของเปเล่ 2169 0
Interactive learning วิธีสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 4674 1
กขค 3 บวก พัฒนาพาสุข 1742 0
ตามทันเวลา? และค่าของเวลา 1688 0
การรับพรให้ได้พร 2097 0
บรอคโคลี ชลอความแก่ 2332 1
เริ่มปี 2555 ฝนทำเสียว 1976 1
สวัสดี ปีใหม่ 2555 ทุกท่านครับ 1924 4
จัดเวลา เพิ่มค่าเพื่ออนาคต ในปี 2555 2106 2
ก่อนขึ้นปีใหม่ ตรวจเวลา ตรวจค่าชีวิต 1587 0
2554 ลาทีปีเถาะ ร่วมบ่มเพาะความพอเพียง 1784 0
บุหรี่นี้มีประโยชน์ ? 1855 2
ปี 2555 ขอให้สุข ดี สามัคคีกัน 1466 0
วิถีการอยู่ให้เป็นสุข 1757 1
ทางพัฒนา ก้าวหน้า พาเจริญ 1751 0
ส ค ส 2555 ฮาฮาฮา 3693 7
กลอนศึกษา ใช้ความรู้ 3280 0
แด่ share.psu 1710 4
ศักดิ์ศรี สักเสีย 1974 1
อัตราการแข่งขันงานราชการของจีน 1684 0
อดออม ออมอด 2126 1
การเรียนการสอนยุคสังคมฐานความรู้ 2101 0
แด่คนสู้สู่ความฝัน 1608 4
ของแถมที่ไม่อยากได้ 1752 0
Check through 2844 2
ถ่วงน้ำหนักบนเครื่องบิน 2018 2
ทางพัฒนาตนคนชำนาญการ 1593 1
ชวนพัฒนากับ share.psu 1986 8
อย่า 1537 5
คิดไม่ออก 1591 0
คำกลอนการร่วม share.psu 2321 4
ทำไม 1509 0
Admissions 5. ความคิด องค์ประกอบพิการ 1648 0
Admissions 4. คนเรียนเก่งเรียนเร็วและความเครียดผิดอะไร 2288 0
Admissions 3. สมมุติฐานที่สวนความจริง 2222 0
Admissions 2.ประวัติระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 1978 1
ดาวแชร์คณะทรัพย 1859 0
Admissions 1. องค์ประกอบและกลุ่มการคัดเลือก 2078 0
วันพ่อ 54 2046 0
ศักดิ์สิทธิ์ vs ศักดิ์ศรี 1537 0
ทำยังไง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจึงจะดีขึ้น” 2176 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 4. รักษามาตรฐานและภาพพจน์ 2255 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดข้อผิดพลาด 2460 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2. ทำทันที 1879 2
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 1. ทัศนคติ 2230 0
มุมกลับ 1516 1
การทำงาน : ทักษะการทำงาน 2939 0
การทำงาน : หัวหน้างาน 2428 4
การทำงาน : เริ่มทำงานเพื่อความก้าวหน้า 2314 2
Competitive cooperation หมายถึง การร่วมมือกันพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน 3906 0
การสื่อสาร 2. การนำสู่ความสำเร็จ 1768 0
การสื่อสาร 1. เป้าหมายและความสำคัญ 1889 0
ค่าควรคิด หรือคิดมากไปไม่มีค่า 1816 0
วิจัยสถาบัน 2. การพัฒนาความสามารถบุคคล 2019 0
วิจัยสถาบัน 1. ความหมาย 1825 0
ข้อชี้แนะการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 1900 0
การเรียนการสอน: ความหมายและผลกระทบ 1626 0
การเรียนการสอน:หน้าที่ผู้สอน 1949 0
การเรียนรู้ 1479 0
บทบาทครู อาจารย์ ที่คาดหวัง 2102 0
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 3. เสียงศิษย์เก่าผ่าน facebook 1649 2