นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 34 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คนที่เจริญก้าวหน้า 2183 0
มองตัวเองบ้าง 2163 0
บทเรียนของเปเล่ 2099 0
Interactive learning วิธีสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 4599 1
กขค 3 บวก พัฒนาพาสุข 1665 0
ตามทันเวลา? และค่าของเวลา 1630 0
การรับพรให้ได้พร 2006 0
บรอคโคลี ชลอความแก่ 2244 1
เริ่มปี 2555 ฝนทำเสียว 1905 1
สวัสดี ปีใหม่ 2555 ทุกท่านครับ 1848 4
จัดเวลา เพิ่มค่าเพื่ออนาคต ในปี 2555 2033 2
ก่อนขึ้นปีใหม่ ตรวจเวลา ตรวจค่าชีวิต 1519 0
2554 ลาทีปีเถาะ ร่วมบ่มเพาะความพอเพียง 1719 0
บุหรี่นี้มีประโยชน์ ? 1788 2
ปี 2555 ขอให้สุข ดี สามัคคีกัน 1401 0
วิถีการอยู่ให้เป็นสุข 1709 1
ทางพัฒนา ก้าวหน้า พาเจริญ 1674 0
ส ค ส 2555 ฮาฮาฮา 3618 7
กลอนศึกษา ใช้ความรู้ 3207 0
แด่ share.psu 1631 4
ศักดิ์ศรี สักเสีย 1911 1
อัตราการแข่งขันงานราชการของจีน 1623 0
อดออม ออมอด 2073 1
การเรียนการสอนยุคสังคมฐานความรู้ 2050 0
แด่คนสู้สู่ความฝัน 1577 4
ของแถมที่ไม่อยากได้ 1697 0
Check through 2812 2
ถ่วงน้ำหนักบนเครื่องบิน 1976 2
ทางพัฒนาตนคนชำนาญการ 1543 1
ชวนพัฒนากับ share.psu 1937 8
อย่า 1478 5
คิดไม่ออก 1525 0
คำกลอนการร่วม share.psu 2265 4
ทำไม 1450 0
Admissions 5. ความคิด องค์ประกอบพิการ 1584 0
Admissions 4. คนเรียนเก่งเรียนเร็วและความเครียดผิดอะไร 2218 0
Admissions 3. สมมุติฐานที่สวนความจริง 2139 0
Admissions 2.ประวัติระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 1905 1
ดาวแชร์คณะทรัพย 1786 0
Admissions 1. องค์ประกอบและกลุ่มการคัดเลือก 2005 0
วันพ่อ 54 1986 0
ศักดิ์สิทธิ์ vs ศักดิ์ศรี 1477 0
ทำยังไง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจึงจะดีขึ้น” 2118 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 4. รักษามาตรฐานและภาพพจน์ 2204 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดข้อผิดพลาด 2394 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2. ทำทันที 1817 2
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 1. ทัศนคติ 2172 0
มุมกลับ 1472 1
การทำงาน : ทักษะการทำงาน 2877 0
การทำงาน : หัวหน้างาน 2356 4
การทำงาน : เริ่มทำงานเพื่อความก้าวหน้า 2246 2
Competitive cooperation หมายถึง การร่วมมือกันพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน 3823 0
การสื่อสาร 2. การนำสู่ความสำเร็จ 1709 0
การสื่อสาร 1. เป้าหมายและความสำคัญ 1828 0
ค่าควรคิด หรือคิดมากไปไม่มีค่า 1752 0
วิจัยสถาบัน 2. การพัฒนาความสามารถบุคคล 1948 0
วิจัยสถาบัน 1. ความหมาย 1767 0
ข้อชี้แนะการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 1837 0
การเรียนการสอน: ความหมายและผลกระทบ 1562 0
การเรียนการสอน:หน้าที่ผู้สอน 1881 0
การเรียนรู้ 1431 0
บทบาทครู อาจารย์ ที่คาดหวัง 2051 0
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 3. เสียงศิษย์เก่าผ่าน facebook 1592 2
ความสำเร็จเกิดจากการทำ ไม่ใช่แค่ความคิดที่ดีดี 1446 0
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 2. ข้อคิดเห็นเชิงภารกิจ 1713 2
11 11 11 ตรวจสอบอายุ 1812 1
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 1. ความเห็นภาพรวม 1567 0
ระวังการใช้ ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ที่เป็นความหมายจริง 2068 2
บริการดีมีมาตรฐาน อยากได้จาก ม.อ. บ้างจัง 1530 1
ประเภทของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2308 1
เก่ง 3. ทำงานเก่งกับเก่งงาน คิดเก่งกับเก่งคิด คนเก่งกับเก่งคน 4332 1
ของจริง ของปลอม 1578 0
เก่ง 2. ผลและพฤติกรรมของการ เรียนเก่งและเก่งเรียน 1694 0
เก่ง 1. ความหมายเรียนเก่ง และเก่งเรียน 4191 0
เรียน 2. เรียนตามระบบการศึกษา 1348 0
เรียน 1. เรียนตามสัญชาตญาณ 1706 0
แผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี2554-2559 2604 1
ใครว่ามืออาชีพรวดเร็วฉับไว 1413 2
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 2. ข้อตกลงและความรับผิดชอบร่วม 2034 3
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 1. ความหมายและประโยชน์ 2292 1
7,000 ล้านคน ประชากรโลก 2197 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 2. ที่ไปของ copy & paste 2072 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 1. ที่มาของ copy & paste 1499 0
งานคือศักดิ์ศรีความเป็นคน ตำแหน่งงาน 2232 2
เก็บความมาทำ อมยิ้ม 1618 0
จากหัวข้อประเมินการสอน สู่แนวทางการปฏิบัติการสอน 1731 0
ข่าวสารการเดินทางจากนกแอร์ ช่วงน้ำท่วม กทม. 54 2304 4
ย. ยักษ์ ใครว่าเขี้ยวใหญ่ อาจเป็น ย.ยักษ์ใจดี 1808 5
โทษการส่งคะแนนล่าช้าของ ม.อ. 2038 1
รางวัล share.psu กับการพัฒนาความรู้ พัฒนาคน 1712 0
บุคลิกคนทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ 1573 0
หน่วยวัดละเอียดและใหญ่มาก 7022 4
ข้อคิดจากผลไม้เพื่อความเป็นไทย 2166 3
มิตรภาพและเวทีแสดงตัวตน ความสามารถจาก share.psu 1577 3
ม.อ. รับบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคกลาง 1574 0
ภาษาใกล้ ความหมายต่าง 1792 3
ทำไมลูกค้าถึงเป็นพระเจ้า 2226 2
การจัดกระบวนการสอนที่เน้นเป้าหมายกระบวนการเรียนรู้ 1663 1
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 2. กระบวนการเรียนรู้ 1909 3
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 1. แหล่งความรู้ 2221 0