นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 33 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
วิธีตรวจความเจริญ ก้าวหน้า 2084 0
การเตรียมคำกล่าวพิธีเปิด/ปิด 4050 0
SMART NR คุณค่าเราชาวทรัพยฯ 1798 0
เตรียมการให้ทันยุค ทันเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่าย 1181 0
อยากได้ต้องไฝ่หา คว้าโอกาส 2: การกระบวนการ 1450 0
การทำชีวิตให้สนุก ต้องเปลี่ยนภาระเป็นโอกาสเรียนรู้ 1571 0
สิ่งที่เรียนไม่ได้ด้วยการสอน คือ การเรียน 1789 3
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 1820 0
ของรักของ(ไม่)หวง 1529 0
ประเภทของสมาชิก แชร์ 1719 0
ไปภูเก็ต หรือ ? 1704 2
อยากได้ต้องไฝ่หา คว้าโอกาส 1919 0
คิดแบบลูกค้าและผู้รับบริการเพื่อพัฒนางานบริการ 1655 1
ประวัติน้ำท่วมหาดใหญ่ 2456 2
ช่วยกันจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม 1390 0
กาแฟโบราณ 2375 0
บุคลากรที่ดี 2294 0
อยากร่วมทุกข์ หรือ ร่วมสุข 1492 1
เชื่อไหมว่า ความฉลาดมาจากความโง่ 2264 0
สุขีประเพณีสงกรานต์ ปี 2555 1452 1
จิตวิญญาณในงานประกันคุณภาพ 2496 3
แก่เกินแกง 1573 4
เมื่อพม่าเปิดประเทศ 2133 0
เก่ง กับ ฉลาด ต่างกันนะครับ 3945 1
แก่เกินเรียน 1997 2
จิตวิญญาณในการทำงาน 2859 3
สนามบิน low cost ในมาเลเซีย 2737 0
Share สะดุด 1269 3
พหุวัฒนธรรมของการทำงาน 1964 0
เดินตาม เดินเอง เดินเป็น 1355 0
มอบหมายงานและระบบงาน 1957 1
เพิ่มค่างานพัฒนา 1262 0
ไปหางานทำ หรือรองานมาหา 2096 2
สวัสดิภาพสัตว์กับงานเกษตรภาคใต้ 2001 1
การนำเสนอการพัฒนางาน 8054 132
การพัฒนางาน อย่างไรจึงเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ 3563 0
คนมีศักยภาพกับสมรรถนะสูง 4044 0
แช(ร์มัน)เชือน 2034 5
จาก From Farm to Table เป็น From Table to Farm 5159 0
บุคลากร พัฒนาได้หรือเปล่า? 1647 4
การผลิตหนังสือ/ตำรา เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจในการศึกษาไทย 2494 1
บทเรียนสอนลูก 1724 0
ตัวบ่งชี้ ชี้ไปไหน 1477 0
มหาวิทยาลัยวิจัย หรือ แค่ทำวิจัย 1658 1
สิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น ; มุมมองการบริการไวไฟ 1370 0
แนวทางการพัฒนาค่าทางวิทยาศาสตร์ 1. ฐานความจริงที่ต้องเข้าใจก่อนใช้ให้เกิดค่า 2097 0
ไม่เคยได้สองขั้น ใครผิด? 1906 0
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 3. แผนและการเดินทางกลับเวียตนาม-ลาว-ไทย จนได้ 1758 0
บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย 7775 0
ระบบไม่ดีย่อมมีปัญหาในการทำงานและต้นแบบของสังคม 1448 1
ภาคบริการของเวียตนาม 1421 1
การเกษตรในเวียตนาม 3626 0
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 2. ลาวสู่เวียตนาม 3977 0
ให้เขารู้เรา แค่อยากเป็นมหาวิทยาลัยโลก 1782 1
ค่านิยมคนเวียดนามทุกต้องทำงาน 3670 1
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 1. เริ่มออกเดินทางไทย-ลาว 2714 1
จราจรในเวียดนามจับจริง 2270 3
สิ่งที่บัณฑิตควรมีในการทำงานในภูมิภาคอาเซียน 1641 1
มีได้ มีเสีย 1619 0
วิธีลดคำว่า ยาก 1640 0
เป็นระบบ มีระเบียบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 2080 0
ข้อระวังการทำ powerpoint 3260 5
การจัดการความรู้ของลูกจ้างประจำ 2086 0
คำที่คนมหาวิทยาลัยต้องใช้ให้ถูก 5397 3
พิมพ์เอกสาร ใส่ใจอีกนิด เพื่อประสิทธิภาพงานและทันสมัย 1682 0
เป้าหมายความสำเร็จ คือความหวังที่กระตุ้นการเรียนรู้ 3072 0
การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เกิดค่าอย่างแท้จริง 1990 2
ประเมินเพื่อพัฒนา ? 1867 1
การใช้ความเก่งทำงาน อย่าใช้ประจานตนเอง 2060 4
จากงาน bye nior ธรรมดา เป็นคุณค่าวันลาครูที่ประทับใจ 2431 0
ทำงานอย่างมีอารมณ์ อย่าใช้อารมณ์ทำงาน 2992 0
กลอนรักนิรันดร์ วันแห่งความรัก 1981 0
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 3.การใช้งาน พัฒนางาน 1349 0
กลอนแห่งรัก 1474 1
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 2. การเข้าอบรม 1476 0
การพัฒนาความรู้การจัดการการผลิตแก่นักศึกษา คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 2742 1
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า พัฒนาจริง 1. เตรียมการเตรียมตัว 1419 0
เรียนสอนแบบไหน ได้ผลอย่างไร 1948 0
คำถามการประเมินให้ตรงกับพฤติกรรมการเรียนรู้ 2185 2
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 2. ยุคปัจจุบัน 1974 2
ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ 3201 1
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 1. พัฒนาการ 2552 0
เน็ต ม.อ. ช่วงนี้ ทั้งแช ทั้งดื้อ 2506 2
ผลการทดสอบ โอเน็ต 2555 วัดอะไร 2684 2
ทำงานสร้างค่า ปฏิบัติตนให้เหมาะกับคนทำงาน 1851 1
ฝึกโกรธ ฝึกเครียด 1658 3
เมื่อยึดลัทธิต่างชาติ นำไปสู่ความไม่มีชาติ 1339 0
ฟังให้เป็น ให้มีค่า และคุ้มค่า 1655 2
คุณภาพการศึกษาไทย: ผลและกระบวนการประกันคุณภาพ 1709 0
Share.psu ช่วงนี้ร่วมสมัย 1669 5
คุณภาพการศึกษาไทย เพราะอะไรจึงตกต่ำ 1801 4
คุณภาพการศึกษาไทย: ลักษณะอาการ 1721 2
กำหนดงาน ม.อ. วิชาการ 2555 5094 7
ผลของโลกร้อนต่อการผลิตพืช 2270 2
การทำข้อตกลงในการดูแลนักศึกษา 1827 0
พรรคด้อยพัฒนา 2. ข้อคิด ตัวอย่าง 1474 0
พรรคด้อยพัฒนา 1. ลักษณะ อาการ 1296 0
อัตราการเพิ่มประชากรโลก 3164 2
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 5.การเขียนบันทึกให้ต่อเนื่อง 1528 1
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 4.มีเรื่องอะไรอีกที่น่ามาเขียนบันทึก 1752 0