นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 33 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
วิถีการอยู่ให้เป็นสุข 1652 1
ทางพัฒนา ก้าวหน้า พาเจริญ 1605 0
ส ค ส 2555 ฮาฮาฮา 3538 7
กลอนศึกษา ใช้ความรู้ 3146 0
แด่ share.psu 1548 4
ศักดิ์ศรี สักเสีย 1852 1
อัตราการแข่งขันงานราชการของจีน 1572 0
อดออม ออมอด 1997 1
การเรียนการสอนยุคสังคมฐานความรู้ 1995 0
แด่คนสู้สู่ความฝัน 1531 4
ของแถมที่ไม่อยากได้ 1648 0
Check through 2757 2
ถ่วงน้ำหนักบนเครื่องบิน 1932 2
ทางพัฒนาตนคนชำนาญการ 1497 1
ชวนพัฒนากับ share.psu 1879 8
อย่า 1422 5
คิดไม่ออก 1471 0
คำกลอนการร่วม share.psu 2213 4
ทำไม 1391 0
Admissions 5. ความคิด องค์ประกอบพิการ 1529 0
Admissions 4. คนเรียนเก่งเรียนเร็วและความเครียดผิดอะไร 2144 0
Admissions 3. สมมุติฐานที่สวนความจริง 2057 0
Admissions 2.ประวัติระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 1838 1
ดาวแชร์คณะทรัพย 1704 0
Admissions 1. องค์ประกอบและกลุ่มการคัดเลือก 1932 0
วันพ่อ 54 1937 0
ศักดิ์สิทธิ์ vs ศักดิ์ศรี 1408 0
ทำยังไง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจึงจะดีขึ้น” 2053 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 4. รักษามาตรฐานและภาพพจน์ 2165 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดข้อผิดพลาด 2329 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2. ทำทันที 1754 2
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 1. ทัศนคติ 2101 0
มุมกลับ 1428 1
การทำงาน : ทักษะการทำงาน 2792 0
การทำงาน : หัวหน้างาน 2253 4
การทำงาน : เริ่มทำงานเพื่อความก้าวหน้า 2178 2
Competitive cooperation หมายถึง การร่วมมือกันพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน 3666 0
การสื่อสาร 2. การนำสู่ความสำเร็จ 1655 0
การสื่อสาร 1. เป้าหมายและความสำคัญ 1776 0
ค่าควรคิด หรือคิดมากไปไม่มีค่า 1677 0
วิจัยสถาบัน 2. การพัฒนาความสามารถบุคคล 1889 0
วิจัยสถาบัน 1. ความหมาย 1689 0
ข้อชี้แนะการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 1789 0
การเรียนการสอน: ความหมายและผลกระทบ 1514 0
การเรียนการสอน:หน้าที่ผู้สอน 1810 0
การเรียนรู้ 1380 0
บทบาทครู อาจารย์ ที่คาดหวัง 2003 0
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 3. เสียงศิษย์เก่าผ่าน facebook 1543 2
ความสำเร็จเกิดจากการทำ ไม่ใช่แค่ความคิดที่ดีดี 1380 0
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 2. ข้อคิดเห็นเชิงภารกิจ 1659 2
11 11 11 ตรวจสอบอายุ 1742 1
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 1. ความเห็นภาพรวม 1513 0
ระวังการใช้ ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ที่เป็นความหมายจริง 1998 2
บริการดีมีมาตรฐาน อยากได้จาก ม.อ. บ้างจัง 1461 1
ประเภทของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2190 1
เก่ง 3. ทำงานเก่งกับเก่งงาน คิดเก่งกับเก่งคิด คนเก่งกับเก่งคน 4231 1
ของจริง ของปลอม 1517 0
เก่ง 2. ผลและพฤติกรรมของการ เรียนเก่งและเก่งเรียน 1628 0
เก่ง 1. ความหมายเรียนเก่ง และเก่งเรียน 4120 0
เรียน 2. เรียนตามระบบการศึกษา 1298 0
เรียน 1. เรียนตามสัญชาตญาณ 1640 0
แผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี2554-2559 2512 1
ใครว่ามืออาชีพรวดเร็วฉับไว 1352 2
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 2. ข้อตกลงและความรับผิดชอบร่วม 1940 3
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 1. ความหมายและประโยชน์ 2208 1
7,000 ล้านคน ประชากรโลก 2126 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 2. ที่ไปของ copy & paste 1988 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 1. ที่มาของ copy & paste 1444 0
งานคือศักดิ์ศรีความเป็นคน ตำแหน่งงาน 2173 2
เก็บความมาทำ อมยิ้ม 1553 0
จากหัวข้อประเมินการสอน สู่แนวทางการปฏิบัติการสอน 1666 0
ข่าวสารการเดินทางจากนกแอร์ ช่วงน้ำท่วม กทม. 54 2247 4
ย. ยักษ์ ใครว่าเขี้ยวใหญ่ อาจเป็น ย.ยักษ์ใจดี 1738 5
โทษการส่งคะแนนล่าช้าของ ม.อ. 1983 1
รางวัล share.psu กับการพัฒนาความรู้ พัฒนาคน 1643 0
บุคลิกคนทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ 1525 0
หน่วยวัดละเอียดและใหญ่มาก 6883 4
ข้อคิดจากผลไม้เพื่อความเป็นไทย 2096 3
มิตรภาพและเวทีแสดงตัวตน ความสามารถจาก share.psu 1517 3
ม.อ. รับบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคกลาง 1511 0
ภาษาใกล้ ความหมายต่าง 1734 3
ทำไมลูกค้าถึงเป็นพระเจ้า 2134 2
การจัดกระบวนการสอนที่เน้นเป้าหมายกระบวนการเรียนรู้ 1573 1
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 2. กระบวนการเรียนรู้ 1835 3
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 1. แหล่งความรู้ 2145 0
เรื่องของรางวัลคนเขียน share.psu รอบที่ 1 1811 8
การทำตัว ปฏิบัติตนวันนี้ ให้คิดถึงอนาคต 1565 1
น้ำใจจากคณะทรัพยากรธรรมชาติสู่ภัยน้ำท่วม ต.ค. 54 1892 0
เพื่อนร่วมงาน คือการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข 6085 5
ใช้คำคมให้เกิดค่า ต้องนำไปทำจริง “พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน” 4510 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 4. วิเคราะห์ผลพัฒนากระบวนการและพัฒนางาน 2111 1
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 3. ติดตามประเมินผล 1840 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 2. ทำงานอย่างตั้งใจและเต็มที่ 1973 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 1. เตรียมตัวให้พร้อม 1550 0
เผื่อเวลาเดินไปสนามบินหาดใหญ่ 2048 0
การพัฒนาบุคลากรและการวัดประเมิน 1437 0
ค่าและการใช้เวลา 1751 1
ประกันคุณภาพด้วยจิตสำนึกความเป็นไทย 1876 1
การสอนที่ต้องย้อนยุค 1547 1
ฝากให้คิดกับตำแหน่ง ชำนาญงาน และชำนาญการ ระบบแท่ง 3609 5