นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 33 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ผลและทางของโลกเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน 1660 0
หัวหน้าและค่าตอบแทน 2. ความสามารถและกระบวนการ 1876 2
หัวหน้าและค่าตอบแทน 1. ความรับผิดชอบ 1729 2
การพัฒนางานและคนทำงาน 1955 0
ข้อคิดจากบันทึกนักศึกษาต่างชาติ 1701 0
ทำงาน 1427 1
การจัดการความรู้ในงานเกษตรภาคใต้ จากของจริงสู่ใช้จริง 1930 2
สาธิตจากผู้ทำจริงในงานเกษตรภาคใต้ 1797 0
แด่ศิษย์มีครู ครูมีศิษย์ 1835 0
วันไหว้ครู 14 มิ.ย. 2555 1785 0
อยากเห็นการนำการตลาดมาใช้ทำงาน 1432 0
สอนให้เก่งกะใช้งานได้ อันไหนดี 1430 0
กติกาการปิดอุปกรณ์สื่อสารบนเครื่องบิน 1941 1
ยุคเทคโนโลยี เจริญไว ตายเร็ว 1796 0
การตรวจสอบวรรณกรรมงานวิจัย นอกจากกำไร ยังไม่ขาดทุน 2153 0
ความสำเร็จของการทำงาน 1807 0
ข้อสังเกตจากรถไฟฟ้าและคมนาคมไทย 1629 0
ข้อสังเกตฝากไว้ใช้ทำงาน 1474 0
การทำงานยุค IT 1557 0
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดใหม่ มิ.ย.2555 2115 0
ทำงานเป็น 2380 0
วุฒิภาวะ 3276 0
การเรียนในยุค IT 1792 0
กว่าจะได้เป็นนักศึกษาเต็มตัว 1848 0
คณะทรัพยฯ บริการวิชาการร่วมกับ ธ.ก.ส. 1683 3
รู้ได้ไงว่ามีประสบการณ์ทำงาน 1976 0
ตรวจสอบการทำหน้าที่อาจารย์ในการสร้างคนของสังคม 1747 0
รายละเอียดวิชา สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้เกิดประโยชน์ 1641 0
นักศึกษา: 3 ความหมายและกระบวนการศึกษา 1725 0
นักศึกษา: 2 ตรวจสอบตัวเองเพื่อทำสู่ความสำเร็จ 1599 0
คน กทม. ใช้ Facebook มากที่สุดในโลก 1758 0
รางวัลบันทึก ของรักของหวง 1490 3
นักศึกษา: 1 ตรวจสอบหน้าที่และบทบาท 1789 0
การดูแลการรับน้องประชุมเชียร์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1913 0
มุกใหม่แบงค์พันปลอม 1998 0
ความเป็นคนมหาวิทยาลัย 1476 0
ให้-รับ ปรับพอดี คือพัฒนาที่ยั่งยืนและแท้จริง 1881 0
การทำงานกับ IT 2 เวอร์ชั่น คนต่างรุ่น 1462 0
กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะ 1548 0
แชร์คณะทรัพยฯ ขยับสู่การจัดความรู้ 1653 1
การเข้า-ออกประเทศไทย-มาเลเซีย 5428 3
ข้อคิดการใช้เครือข่ายออนไลน์ 2350 1
ช่วยจัดมาตรฐานงานบริการลูกศิษย์ 1754 5
งานประจำกับการเขียนบันทึกบน share.psu 2115 2
ประสบการณ์ใช้ internet ในมาเลเซีย 5820 0
มาเลเซียปลูกผักเมืองหนาวได้ตลอดปี 2828 1
ข้อคิดน่านำไปปรับใช้ 2667 0
คุณภาพการบริการ 1597 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 4 ย้อนยุคบรรพชนจะหายโง่เขลา 1931 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 3 การพัฒนาสู่ความโง่เขลา 2067 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 2 การจัดการศึกษาตามคุณค่าจริง 1700 0
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 1 ตามธรรมชาติ พัฒนาการของคน และผู้เรียนเป็นสำคัญ 1738 3
การขยายดาวแชร์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1749 2
คุณค่าของสงขลานครินทร์เกมส์ต่อ ม.อ. 1898 0
บุคลากรสายสนับสนุนกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 2831 2
กีฬาคาราโอเกะ 1670 0
ค่าและคุณภาพการทำงานของคนไทย 2034 2
การทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ 2272 0
ความโง่เขลาของผู้คิดระบบการศึกษาไทย 1800 2
ระบบที่ ม.อ.ตามไม่ทัน 1804 0
การทำวิจัยทำให้ได้ทั้งความรู้และความทันสมัย 1852 0
การบริหารจัดการน้ำ: เหตุผล ที่มา แนวทาง และกระบวนการ 1961 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 2: การสร้างค่า สร้างเกียรติ สร้างมหาวิทยาลัย 1573 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 1: ความหมายและระบบของตำแหน่ง 1801 0
เพิ่มค่าคน สร้างค่างาน สานเป้าหมาย ด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษา 2182 1
คนสร้างงาน งานสร้างคน 2285 0
วิธีตรวจความเจริญ ก้าวหน้า 2263 0
การเตรียมคำกล่าวพิธีเปิด/ปิด 4288 0
SMART NR คุณค่าเราชาวทรัพยฯ 2078 0
เตรียมการให้ทันยุค ทันเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่าย 1438 0
อยากได้ต้องไฝ่หา คว้าโอกาส 2: การกระบวนการ 1706 0
การทำชีวิตให้สนุก ต้องเปลี่ยนภาระเป็นโอกาสเรียนรู้ 1798 0
สิ่งที่เรียนไม่ได้ด้วยการสอน คือ การเรียน 2031 3
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 2036 0
ของรักของ(ไม่)หวง 1764 0
ประเภทของสมาชิก แชร์ 1948 0
ไปภูเก็ต หรือ ? 1971 2
อยากได้ต้องไฝ่หา คว้าโอกาส 2237 0
คิดแบบลูกค้าและผู้รับบริการเพื่อพัฒนางานบริการ 1970 1
ประวัติน้ำท่วมหาดใหญ่ 2761 2
ช่วยกันจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม 1578 0
กาแฟโบราณ 2538 0
บุคลากรที่ดี 2435 0
อยากร่วมทุกข์ หรือ ร่วมสุข 1603 1
เชื่อไหมว่า ความฉลาดมาจากความโง่ 2418 0
สุขีประเพณีสงกรานต์ ปี 2555 1634 1
จิตวิญญาณในงานประกันคุณภาพ 2751 3
แก่เกินแกง 1754 4
เมื่อพม่าเปิดประเทศ 2386 0
เก่ง กับ ฉลาด ต่างกันนะครับ 4445 1
แก่เกินเรียน 2303 2
จิตวิญญาณในการทำงาน 3168 3
สนามบิน low cost ในมาเลเซีย 3001 0
Share สะดุด 1496 3
พหุวัฒนธรรมของการทำงาน 2184 0
เดินตาม เดินเอง เดินเป็น 1593 0
มอบหมายงานและระบบงาน 2260 1
เพิ่มค่างานพัฒนา 1523 0
ไปหางานทำ หรือรองานมาหา 2425 2
สวัสดิภาพสัตว์กับงานเกษตรภาคใต้ 2329 1