นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 33 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การเข้า-ออกประเทศไทย-มาเลเซีย 5140 3
ข้อคิดการใช้เครือข่ายออนไลน์ 2169 1
ช่วยจัดมาตรฐานงานบริการลูกศิษย์ 1586 5
งานประจำกับการเขียนบันทึกบน share.psu 1939 2
ประสบการณ์ใช้ internet ในมาเลเซีย 5666 0
มาเลเซียปลูกผักเมืองหนาวได้ตลอดปี 2696 1
ข้อคิดน่านำไปปรับใช้ 2490 0
คุณภาพการบริการ 1417 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 4 ย้อนยุคบรรพชนจะหายโง่เขลา 1770 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 3 การพัฒนาสู่ความโง่เขลา 1917 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 2 การจัดการศึกษาตามคุณค่าจริง 1550 0
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 1 ตามธรรมชาติ พัฒนาการของคน และผู้เรียนเป็นสำคัญ 1589 3
การขยายดาวแชร์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1565 2
คุณค่าของสงขลานครินทร์เกมส์ต่อ ม.อ. 1727 0
บุคลากรสายสนับสนุนกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 2617 2
กีฬาคาราโอเกะ 1490 0
ค่าและคุณภาพการทำงานของคนไทย 1808 2
การทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ 2047 0
ความโง่เขลาของผู้คิดระบบการศึกษาไทย 1614 2
ระบบที่ ม.อ.ตามไม่ทัน 1598 0
การทำวิจัยทำให้ได้ทั้งความรู้และความทันสมัย 1652 0
การบริหารจัดการน้ำ: เหตุผล ที่มา แนวทาง และกระบวนการ 1751 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 2: การสร้างค่า สร้างเกียรติ สร้างมหาวิทยาลัย 1389 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 1: ความหมายและระบบของตำแหน่ง 1622 0
เพิ่มค่าคน สร้างค่างาน สานเป้าหมาย ด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษา 1990 1
คนสร้างงาน งานสร้างคน 2095 0
วิธีตรวจความเจริญ ก้าวหน้า 2131 0
การเตรียมคำกล่าวพิธีเปิด/ปิด 4112 0
SMART NR คุณค่าเราชาวทรัพยฯ 1870 0
เตรียมการให้ทันยุค ทันเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่าย 1250 0
อยากได้ต้องไฝ่หา คว้าโอกาส 2: การกระบวนการ 1518 0
การทำชีวิตให้สนุก ต้องเปลี่ยนภาระเป็นโอกาสเรียนรู้ 1629 0
สิ่งที่เรียนไม่ได้ด้วยการสอน คือ การเรียน 1853 3
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 1876 0
ของรักของ(ไม่)หวง 1586 0
ประเภทของสมาชิก แชร์ 1785 0
ไปภูเก็ต หรือ ? 1779 2
อยากได้ต้องไฝ่หา คว้าโอกาส 2013 0
คิดแบบลูกค้าและผู้รับบริการเพื่อพัฒนางานบริการ 1740 1
ประวัติน้ำท่วมหาดใหญ่ 2542 2
ช่วยกันจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม 1443 0
กาแฟโบราณ 2413 0
บุคลากรที่ดี 2328 0
อยากร่วมทุกข์ หรือ ร่วมสุข 1518 1
เชื่อไหมว่า ความฉลาดมาจากความโง่ 2302 0
สุขีประเพณีสงกรานต์ ปี 2555 1504 1
จิตวิญญาณในงานประกันคุณภาพ 2558 3
แก่เกินแกง 1621 4
เมื่อพม่าเปิดประเทศ 2226 0
เก่ง กับ ฉลาด ต่างกันนะครับ 4075 1
แก่เกินเรียน 2062 2
จิตวิญญาณในการทำงาน 2921 3
สนามบิน low cost ในมาเลเซีย 2816 0
Share สะดุด 1327 3
พหุวัฒนธรรมของการทำงาน 2023 0
เดินตาม เดินเอง เดินเป็น 1413 0
มอบหมายงานและระบบงาน 2029 1
เพิ่มค่างานพัฒนา 1322 0
ไปหางานทำ หรือรองานมาหา 2178 2
สวัสดิภาพสัตว์กับงานเกษตรภาคใต้ 2084 1
การนำเสนอการพัฒนางาน 8515 136
การพัฒนางาน อย่างไรจึงเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ 3664 0
คนมีศักยภาพกับสมรรถนะสูง 4121 0
แช(ร์มัน)เชือน 2107 5
จาก From Farm to Table เป็น From Table to Farm 5235 0
บุคลากร พัฒนาได้หรือเปล่า? 1720 4
การผลิตหนังสือ/ตำรา เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจในการศึกษาไทย 2540 1
บทเรียนสอนลูก 1806 0
ตัวบ่งชี้ ชี้ไปไหน 1539 0
มหาวิทยาลัยวิจัย หรือ แค่ทำวิจัย 1713 1
สิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น ; มุมมองการบริการไวไฟ 1411 0
แนวทางการพัฒนาค่าทางวิทยาศาสตร์ 1. ฐานความจริงที่ต้องเข้าใจก่อนใช้ให้เกิดค่า 2132 0
ไม่เคยได้สองขั้น ใครผิด? 1952 0
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 3. แผนและการเดินทางกลับเวียตนาม-ลาว-ไทย จนได้ 1801 0
บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย 7890 0
ระบบไม่ดีย่อมมีปัญหาในการทำงานและต้นแบบของสังคม 1503 1
ภาคบริการของเวียตนาม 1487 1
การเกษตรในเวียตนาม 3696 0
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 2. ลาวสู่เวียตนาม 4090 0
ให้เขารู้เรา แค่อยากเป็นมหาวิทยาลัยโลก 1849 1
ค่านิยมคนเวียดนามทุกต้องทำงาน 3746 1
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 1. เริ่มออกเดินทางไทย-ลาว 2792 1
จราจรในเวียดนามจับจริง 2319 3
สิ่งที่บัณฑิตควรมีในการทำงานในภูมิภาคอาเซียน 1712 1
มีได้ มีเสีย 1698 0
วิธีลดคำว่า ยาก 1724 0
เป็นระบบ มีระเบียบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 2153 0
ข้อระวังการทำ powerpoint 3329 5
การจัดการความรู้ของลูกจ้างประจำ 2158 0
คำที่คนมหาวิทยาลัยต้องใช้ให้ถูก 5509 3
พิมพ์เอกสาร ใส่ใจอีกนิด เพื่อประสิทธิภาพงานและทันสมัย 1738 0
เป้าหมายความสำเร็จ คือความหวังที่กระตุ้นการเรียนรู้ 3119 0
การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เกิดค่าอย่างแท้จริง 2069 2
ประเมินเพื่อพัฒนา ? 1938 1
การใช้ความเก่งทำงาน อย่าใช้ประจานตนเอง 2131 4
จากงาน bye nior ธรรมดา เป็นคุณค่าวันลาครูที่ประทับใจ 2510 0
ทำงานอย่างมีอารมณ์ อย่าใช้อารมณ์ทำงาน 3082 0
กลอนรักนิรันดร์ วันแห่งความรัก 2051 0
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 3.การใช้งาน พัฒนางาน 1404 0
กลอนแห่งรัก 1526 1