นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 32 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทำงานดี 4. ความดีที่ไม่ชอบ 2730 0
คุณภาพของกองบริการการศึกษา จากปี 2552 ถึง 2554 และต่อไป 1857 0
ค่า royalty คือการขอบคุณและกำลังใจในการทำงาน 1828 0
ทำไมคนทำงานต้องรู้จักองค์กรของตน 1914 2
การเสนองานแบบมืออาชีพ 1657 0
เรื่องของสินค้าผักสดและผลไม้ 1871 0
แสงแดดกับการเกษตร 1558 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะทางการเกษตรที่น่ามาเรียน 1729 0
ทำงานดี 3. หลักการพิจารณาความดี ความชอบ 3092 0
ทำงานดี 2. ความชอบในการทำงาน 1725 0
ทำงานดี 1. ความดีในการทำงาน 1476 0
ค่าและความรับผิดชอบในการเข้าอบรม/เรียนรู้ 1244 0
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 2 2020 2
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 1 10695 3
การเกษตรไทย : 2.อนาคตที่ต้องปรับเปลี่ยน 1440 1
การเกษตรไทย 1. ความสำคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน 7102 2
ร่วมสร้างสุขในที่ทำงาน 1351 1
ความสุขในที่ทำงาน 2. ของการทำงาน 1323 0
ความสุขในที่ทำงาน 1. ของผู้ร่วมงาน 1570 1
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 2.สร้างมูลค่า 1886 0
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 1.วิธีการ 7176 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 2. ความอยากของคนไทย 1553 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 1.สัญชาตญาณและประสบการณ์ 1618 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 2.การสื่อสารเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1266 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 1.ต้องปรับความเข้าใจ เปลี่ยนวิธีการ 1554 0
กระบวนพัฒนางานจากคำบ่น 1270 2
ทำงานเพื่อศักดิ์ศรี 1707 0
ประเด็นแปลกใจในรายงาน ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปี 2553 1678 2
การปฏิเสธงาน 2705 4
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 2. คิดเป็น เห็นเหตุจะแก้ได้ 1805 1
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 1.ดูให้เห็นแค่เป็นภาพ 1443 0
บริการภาคเที่ยง 1193 0
สอนตัวเองให้อยู่เป็นสุข 1712 0
นัดหมายให้เป็นผล 1533 0
หลักและพลังการพัฒนางาน 1837 1
ค่าของการทำงานที่ควรต้องช่วยกันเพิ่ม 1536 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 3. การจัดการเวลากับงานประจำ 1303 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 2. การพัฒนาและสร้างผลงาน 1231 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 1. ต้องรู้งานและความหมายของการบริหาและการจัดการเวลา 1534 0
หน้าที่ 1299 0
ความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ 1343 0
ใช้ความพยายามและอดทนให้เกิดความภูมิใจและใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข 1615 0
ระบบและความสัมพันธ์ของงานกับการเพิ่มค่าการทำงาน 1453 1
Competition vs Benchmarking 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษา 1390 0
Competition vs Benchmarking 1. ความหมาย 1974 0
มาตรฐานสากลกับการเกษตร 1796 0
Competition vs competency 1447 1
บัณฑิต 1678 0
ฝึกงาน 1720 0
ความสำเร็จของการเรียน 1594 0
ยุคของการจัดการ 2. การจัดการเรียนการสอน 1534 0
ยุคของการจัดการ 1. ทักษะคน 1562 1
คุณภาพเชิงเนื้อหา 1466 1
อย่าประมาทกับการใช้ชีวิต 2572 5
การทำงานให้เกิดประโยชน์ คือความมั่นคงของการทำงาน 2063 0
โลกแปรปรวน สัญชาตญาณเปลี่ยนไป 1400 0
ผลและทางของโลกเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน 1499 0
หัวหน้าและค่าตอบแทน 2. ความสามารถและกระบวนการ 1710 2
หัวหน้าและค่าตอบแทน 1. ความรับผิดชอบ 1587 2
การพัฒนางานและคนทำงาน 1794 0
ข้อคิดจากบันทึกนักศึกษาต่างชาติ 1565 0
ทำงาน 1246 1
การจัดการความรู้ในงานเกษตรภาคใต้ จากของจริงสู่ใช้จริง 1702 2
สาธิตจากผู้ทำจริงในงานเกษตรภาคใต้ 1569 0
แด่ศิษย์มีครู ครูมีศิษย์ 1597 0
วันไหว้ครู 14 มิ.ย. 2555 1608 0
อยากเห็นการนำการตลาดมาใช้ทำงาน 1309 0
สอนให้เก่งกะใช้งานได้ อันไหนดี 1318 0
กติกาการปิดอุปกรณ์สื่อสารบนเครื่องบิน 1768 1
ยุคเทคโนโลยี เจริญไว ตายเร็ว 1593 0
การตรวจสอบวรรณกรรมงานวิจัย นอกจากกำไร ยังไม่ขาดทุน 1934 0
ความสำเร็จของการทำงาน 1593 0
ข้อสังเกตจากรถไฟฟ้าและคมนาคมไทย 1422 0
ข้อสังเกตฝากไว้ใช้ทำงาน 1301 0
การทำงานยุค IT 1354 0
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดใหม่ มิ.ย.2555 1845 0
ทำงานเป็น 2185 0
วุฒิภาวะ 3102 0
การเรียนในยุค IT 1581 0
กว่าจะได้เป็นนักศึกษาเต็มตัว 1655 0
คณะทรัพยฯ บริการวิชาการร่วมกับ ธ.ก.ส. 1473 3
รู้ได้ไงว่ามีประสบการณ์ทำงาน 1756 0
ตรวจสอบการทำหน้าที่อาจารย์ในการสร้างคนของสังคม 1547 0
รายละเอียดวิชา สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้เกิดประโยชน์ 1502 0
นักศึกษา: 3 ความหมายและกระบวนการศึกษา 1598 0
นักศึกษา: 2 ตรวจสอบตัวเองเพื่อทำสู่ความสำเร็จ 1467 0
คน กทม. ใช้ Facebook มากที่สุดในโลก 1578 0
รางวัลบันทึก ของรักของหวง 1368 3
นักศึกษา: 1 ตรวจสอบหน้าที่และบทบาท 1681 0
การดูแลการรับน้องประชุมเชียร์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1736 0
มุกใหม่แบงค์พันปลอม 1795 0
ความเป็นคนมหาวิทยาลัย 1316 0
ให้-รับ ปรับพอดี คือพัฒนาที่ยั่งยืนและแท้จริง 1724 0
การทำงานกับ IT 2 เวอร์ชั่น คนต่างรุ่น 1303 0
กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะ 1355 0
แชร์คณะทรัพยฯ ขยับสู่การจัดความรู้ 1476 1
การเข้า-ออกประเทศไทย-มาเลเซีย 5116 3
ข้อคิดการใช้เครือข่ายออนไลน์ 2149 1
ช่วยจัดมาตรฐานงานบริการลูกศิษย์ 1567 5
งานประจำกับการเขียนบันทึกบน share.psu 1920 2