นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 32 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แด่ศิษย์มีครู ครูมีศิษย์ 1513 0
วันไหว้ครู 14 มิ.ย. 2555 1561 0
อยากเห็นการนำการตลาดมาใช้ทำงาน 1270 0
สอนให้เก่งกะใช้งานได้ อันไหนดี 1280 0
กติกาการปิดอุปกรณ์สื่อสารบนเครื่องบิน 1720 1
ยุคเทคโนโลยี เจริญไว ตายเร็ว 1535 0
การตรวจสอบวรรณกรรมงานวิจัย นอกจากกำไร ยังไม่ขาดทุน 1878 0
ความสำเร็จของการทำงาน 1545 0
ข้อสังเกตจากรถไฟฟ้าและคมนาคมไทย 1370 0
ข้อสังเกตฝากไว้ใช้ทำงาน 1253 0
การทำงานยุค IT 1285 0
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดใหม่ มิ.ย.2555 1744 0
ทำงานเป็น 2102 0
วุฒิภาวะ 2985 0
การเรียนในยุค IT 1498 0
กว่าจะได้เป็นนักศึกษาเต็มตัว 1580 0
คณะทรัพยฯ บริการวิชาการร่วมกับ ธ.ก.ส. 1385 3
รู้ได้ไงว่ามีประสบการณ์ทำงาน 1631 0
ตรวจสอบการทำหน้าที่อาจารย์ในการสร้างคนของสังคม 1455 0
รายละเอียดวิชา สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้เกิดประโยชน์ 1451 0
นักศึกษา: 3 ความหมายและกระบวนการศึกษา 1562 0
นักศึกษา: 2 ตรวจสอบตัวเองเพื่อทำสู่ความสำเร็จ 1426 0
คน กทม. ใช้ Facebook มากที่สุดในโลก 1528 0
รางวัลบันทึก ของรักของหวง 1329 3
นักศึกษา: 1 ตรวจสอบหน้าที่และบทบาท 1649 0
การดูแลการรับน้องประชุมเชียร์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1666 0
มุกใหม่แบงค์พันปลอม 1735 0
ความเป็นคนมหาวิทยาลัย 1274 0
ให้-รับ ปรับพอดี คือพัฒนาที่ยั่งยืนและแท้จริง 1672 0
การทำงานกับ IT 2 เวอร์ชั่น คนต่างรุ่น 1252 0
กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะ 1303 0
แชร์คณะทรัพยฯ ขยับสู่การจัดความรู้ 1410 1
การเข้า-ออกประเทศไทย-มาเลเซีย 5009 3
ข้อคิดการใช้เครือข่ายออนไลน์ 2061 1
ช่วยจัดมาตรฐานงานบริการลูกศิษย์ 1477 5
งานประจำกับการเขียนบันทึกบน share.psu 1833 2
ประสบการณ์ใช้ internet ในมาเลเซีย 5599 0
มาเลเซียปลูกผักเมืองหนาวได้ตลอดปี 2596 1
ข้อคิดน่านำไปปรับใช้ 2381 0
คุณภาพการบริการ 1313 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 4 ย้อนยุคบรรพชนจะหายโง่เขลา 1664 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 3 การพัฒนาสู่ความโง่เขลา 1828 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 2 การจัดการศึกษาตามคุณค่าจริง 1467 0
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 1 ตามธรรมชาติ พัฒนาการของคน และผู้เรียนเป็นสำคัญ 1492 3
การขยายดาวแชร์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1456 2
คุณค่าของสงขลานครินทร์เกมส์ต่อ ม.อ. 1621 0
บุคลากรสายสนับสนุนกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 2503 2
กีฬาคาราโอเกะ 1389 0
ค่าและคุณภาพการทำงานของคนไทย 1690 2
การทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ 1871 0
ความโง่เขลาของผู้คิดระบบการศึกษาไทย 1521 2
ระบบที่ ม.อ.ตามไม่ทัน 1506 0
การทำวิจัยทำให้ได้ทั้งความรู้และความทันสมัย 1574 0
การบริหารจัดการน้ำ: เหตุผล ที่มา แนวทาง และกระบวนการ 1661 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 2: การสร้างค่า สร้างเกียรติ สร้างมหาวิทยาลัย 1324 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 1: ความหมายและระบบของตำแหน่ง 1566 0
เพิ่มค่าคน สร้างค่างาน สานเป้าหมาย ด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษา 1896 1
คนสร้างงาน งานสร้างคน 2005 0
วิธีตรวจความเจริญ ก้าวหน้า 2066 0
การเตรียมคำกล่าวพิธีเปิด/ปิด 4015 0
SMART NR คุณค่าเราชาวทรัพยฯ 1748 0
เตรียมการให้ทันยุค ทันเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่าย 1129 0
อยากได้ต้องไฝ่หา คว้าโอกาส 2: การกระบวนการ 1392 0
การทำชีวิตให้สนุก ต้องเปลี่ยนภาระเป็นโอกาสเรียนรู้ 1516 0
สิ่งที่เรียนไม่ได้ด้วยการสอน คือ การเรียน 1731 3
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 1770 0
ของรักของ(ไม่)หวง 1484 0
ประเภทของสมาชิก แชร์ 1670 0
ไปภูเก็ต หรือ ? 1650 2
อยากได้ต้องไฝ่หา คว้าโอกาส 1842 0
คิดแบบลูกค้าและผู้รับบริการเพื่อพัฒนางานบริการ 1595 1
ประวัติน้ำท่วมหาดใหญ่ 2407 2
ช่วยกันจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม 1356 0
กาแฟโบราณ 2356 0
บุคลากรที่ดี 2274 0
อยากร่วมทุกข์ หรือ ร่วมสุข 1475 1
เชื่อไหมว่า ความฉลาดมาจากความโง่ 2244 0
สุขีประเพณีสงกรานต์ ปี 2555 1424 1
จิตวิญญาณในงานประกันคุณภาพ 2460 3
แก่เกินแกง 1548 4
เมื่อพม่าเปิดประเทศ 2101 0
เก่ง กับ ฉลาด ต่างกันนะครับ 3867 1
แก่เกินเรียน 1943 2
จิตวิญญาณในการทำงาน 2802 3
สนามบิน low cost ในมาเลเซีย 2695 0
Share สะดุด 1233 3
พหุวัฒนธรรมของการทำงาน 1932 0
เดินตาม เดินเอง เดินเป็น 1321 0
มอบหมายงานและระบบงาน 1918 1
เพิ่มค่างานพัฒนา 1232 0
ไปหางานทำ หรือรองานมาหา 2048 2
สวัสดิภาพสัตว์กับงานเกษตรภาคใต้ 1941 1
การนำเสนอการพัฒนางาน 7173 111
การพัฒนางาน อย่างไรจึงเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ 3471 0
คนมีศักยภาพกับสมรรถนะสูง 3992 0
แช(ร์มัน)เชือน 1986 5
จาก From Farm to Table เป็น From Table to Farm 5110 0
บุคลากร พัฒนาได้หรือเปล่า? 1603 4
การผลิตหนังสือ/ตำรา เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจในการศึกษาไทย 2458 1
บทเรียนสอนลูก 1688 0