นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 32 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทำไม 1360 0
Admissions 5. ความคิด องค์ประกอบพิการ 1496 0
Admissions 4. คนเรียนเก่งเรียนเร็วและความเครียดผิดอะไร 2098 0
Admissions 3. สมมุติฐานที่สวนความจริง 2020 0
Admissions 2.ประวัติระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 1801 1
ดาวแชร์คณะทรัพย 1650 0
Admissions 1. องค์ประกอบและกลุ่มการคัดเลือก 1886 0
วันพ่อ 54 1906 0
ศักดิ์สิทธิ์ vs ศักดิ์ศรี 1370 0
ทำยังไง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจึงจะดีขึ้น” 2021 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 4. รักษามาตรฐานและภาพพจน์ 2136 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดข้อผิดพลาด 2296 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2. ทำทันที 1732 2
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 1. ทัศนคติ 2073 0
มุมกลับ 1400 1
การทำงาน : ทักษะการทำงาน 2743 0
การทำงาน : หัวหน้างาน 2194 4
การทำงาน : เริ่มทำงานเพื่อความก้าวหน้า 2134 2
Competitive cooperation หมายถึง การร่วมมือกันพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน 3589 0
การสื่อสาร 2. การนำสู่ความสำเร็จ 1627 0
การสื่อสาร 1. เป้าหมายและความสำคัญ 1743 0
ค่าควรคิด หรือคิดมากไปไม่มีค่า 1645 0
วิจัยสถาบัน 2. การพัฒนาความสามารถบุคคล 1864 0
วิจัยสถาบัน 1. ความหมาย 1657 0
ข้อชี้แนะการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 1758 0
การเรียนการสอน: ความหมายและผลกระทบ 1480 0
การเรียนการสอน:หน้าที่ผู้สอน 1772 0
การเรียนรู้ 1329 0
บทบาทครู อาจารย์ ที่คาดหวัง 1974 0
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 3. เสียงศิษย์เก่าผ่าน facebook 1509 2
ความสำเร็จเกิดจากการทำ ไม่ใช่แค่ความคิดที่ดีดี 1354 0
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 2. ข้อคิดเห็นเชิงภารกิจ 1622 2
11 11 11 ตรวจสอบอายุ 1693 1
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 1. ความเห็นภาพรวม 1476 0
ระวังการใช้ ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ที่เป็นความหมายจริง 1948 2
บริการดีมีมาตรฐาน อยากได้จาก ม.อ. บ้างจัง 1423 1
ประเภทของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2134 1
เก่ง 3. ทำงานเก่งกับเก่งงาน คิดเก่งกับเก่งคิด คนเก่งกับเก่งคน 4170 1
ของจริง ของปลอม 1493 0
เก่ง 2. ผลและพฤติกรรมของการ เรียนเก่งและเก่งเรียน 1589 0
เก่ง 1. ความหมายเรียนเก่ง และเก่งเรียน 4079 0
เรียน 2. เรียนตามระบบการศึกษา 1264 0
เรียน 1. เรียนตามสัญชาตญาณ 1602 0
แผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี2554-2559 2465 1
ใครว่ามืออาชีพรวดเร็วฉับไว 1318 2
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 2. ข้อตกลงและความรับผิดชอบร่วม 1894 3
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 1. ความหมายและประโยชน์ 2155 1
7,000 ล้านคน ประชากรโลก 2099 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 2. ที่ไปของ copy & paste 1938 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 1. ที่มาของ copy & paste 1414 0
งานคือศักดิ์ศรีความเป็นคน ตำแหน่งงาน 2147 2
เก็บความมาทำ อมยิ้ม 1514 0
จากหัวข้อประเมินการสอน สู่แนวทางการปฏิบัติการสอน 1622 0
ข่าวสารการเดินทางจากนกแอร์ ช่วงน้ำท่วม กทม. 54 2207 4
ย. ยักษ์ ใครว่าเขี้ยวใหญ่ อาจเป็น ย.ยักษ์ใจดี 1697 5
โทษการส่งคะแนนล่าช้าของ ม.อ. 1947 1
รางวัล share.psu กับการพัฒนาความรู้ พัฒนาคน 1608 0
บุคลิกคนทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ 1497 0
หน่วยวัดละเอียดและใหญ่มาก 6713 4
ข้อคิดจากผลไม้เพื่อความเป็นไทย 2049 3
มิตรภาพและเวทีแสดงตัวตน ความสามารถจาก share.psu 1476 3
ม.อ. รับบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคกลาง 1463 0
ภาษาใกล้ ความหมายต่าง 1707 3
ทำไมลูกค้าถึงเป็นพระเจ้า 2088 2
การจัดกระบวนการสอนที่เน้นเป้าหมายกระบวนการเรียนรู้ 1535 1
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 2. กระบวนการเรียนรู้ 1792 3
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 1. แหล่งความรู้ 2111 0
เรื่องของรางวัลคนเขียน share.psu รอบที่ 1 1762 8
การทำตัว ปฏิบัติตนวันนี้ ให้คิดถึงอนาคต 1517 1
น้ำใจจากคณะทรัพยากรธรรมชาติสู่ภัยน้ำท่วม ต.ค. 54 1843 0
เพื่อนร่วมงาน คือการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข 6027 5
ใช้คำคมให้เกิดค่า ต้องนำไปทำจริง “พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน” 4456 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 4. วิเคราะห์ผลพัฒนากระบวนการและพัฒนางาน 2067 1
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 3. ติดตามประเมินผล 1795 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 2. ทำงานอย่างตั้งใจและเต็มที่ 1941 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 1. เตรียมตัวให้พร้อม 1516 0
เผื่อเวลาเดินไปสนามบินหาดใหญ่ 2011 0
การพัฒนาบุคลากรและการวัดประเมิน 1395 0
ค่าและการใช้เวลา 1693 1
ประกันคุณภาพด้วยจิตสำนึกความเป็นไทย 1826 1
การสอนที่ต้องย้อนยุค 1505 1
ฝากให้คิดกับตำแหน่ง ชำนาญงาน และชำนาญการ ระบบแท่ง 3539 5
ความสำเร็จของชีวิต วัดกันที่งานสำเร็จ คนสำราญ สั่งสมประสบการณ์ สานเป็นความรู้ สู่งานพัฒนา (2) 1792 0
ความสำเร็จของชีวิต วัดกันที่งานสำเร็จ คนสำราญ สั่งสมประสบการณ์ สานเป็นความรู้ สู่งานพัฒนา (1) 2078 2
สถิติผลผลิตข้าวโลก 2554 3082 3
พิธีแสดงความยินดี บัณฑิต คณะทรัพย ปี 2554 NR31 2915 5
ความเร็วอินเทอร์เน็ตของโลก 1564 2
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 3 : ทำงานอย่างเล่นละคร 2037 2
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 2 : เป็นอยู่ตามธรรมชาติและความจริง 2308 0
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 1 : มีชีวิตอย่างธรรมดา 1819 0
ค่าของงานรับปริญญา 6: ค่าและความยินดีของผู้ร่วมงาน 1987 0
ค่าของงานรับปริญญา 5: ค่าการดำเนินการของสถาบัน 1511 0
ค่าของงานรับปริญญา 4: ค่าแห่งความทรงจำและสายสัมพันธ์ 1761 0
ค่าของงานรับปริญญา 3: ค่าการลงแรง 1510 0
ค่าของงานรับปริญญา 2: ค่าใช้จ่าย 1915 3
ค่าของงานรับปริญญา 1: ค่าแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี 1743 1
Thai pop มีโอกาสอะไรในความนิยมไทย 1579 3
เมื่อถูกชวนไปทำความดี: 3 การทำความดีอย่างง่ายตามหน้าที่พื้นฐานของชีวิต 1806 0
เมื่อถูกชวนไปทำความดี: 2 ความดี 1537 2
เมื่อถูกชวนไปทำความดี 1.ทูตความดี D Ambassador 1670 1