นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 32 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สายสนับสนุนมืออาชีพ 2.การสื่อสารเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1239 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 1.ต้องปรับความเข้าใจ เปลี่ยนวิธีการ 1516 0
กระบวนพัฒนางานจากคำบ่น 1249 2
ทำงานเพื่อศักดิ์ศรี 1679 0
ประเด็นแปลกใจในรายงาน ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปี 2553 1626 2
การปฏิเสธงาน 2652 4
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 2. คิดเป็น เห็นเหตุจะแก้ได้ 1760 1
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 1.ดูให้เห็นแค่เป็นภาพ 1414 0
บริการภาคเที่ยง 1164 0
สอนตัวเองให้อยู่เป็นสุข 1686 0
นัดหมายให้เป็นผล 1497 0
หลักและพลังการพัฒนางาน 1814 1
ค่าของการทำงานที่ควรต้องช่วยกันเพิ่ม 1512 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 3. การจัดการเวลากับงานประจำ 1286 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 2. การพัฒนาและสร้างผลงาน 1214 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 1. ต้องรู้งานและความหมายของการบริหาและการจัดการเวลา 1517 0
หน้าที่ 1285 0
ความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ 1309 0
ใช้ความพยายามและอดทนให้เกิดความภูมิใจและใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข 1586 0
ระบบและความสัมพันธ์ของงานกับการเพิ่มค่าการทำงาน 1408 1
Competition vs Benchmarking 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษา 1352 0
Competition vs Benchmarking 1. ความหมาย 1926 0
มาตรฐานสากลกับการเกษตร 1746 0
Competition vs competency 1410 1
บัณฑิต 1642 0
ฝึกงาน 1674 0
ความสำเร็จของการเรียน 1556 0
ยุคของการจัดการ 2. การจัดการเรียนการสอน 1486 0
ยุคของการจัดการ 1. ทักษะคน 1521 1
คุณภาพเชิงเนื้อหา 1428 1
อย่าประมาทกับการใช้ชีวิต 2532 5
การทำงานให้เกิดประโยชน์ คือความมั่นคงของการทำงาน 2019 0
โลกแปรปรวน สัญชาตญาณเปลี่ยนไป 1365 0
ผลและทางของโลกเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน 1454 0
หัวหน้าและค่าตอบแทน 2. ความสามารถและกระบวนการ 1669 2
หัวหน้าและค่าตอบแทน 1. ความรับผิดชอบ 1550 2
การพัฒนางานและคนทำงาน 1754 0
ข้อคิดจากบันทึกนักศึกษาต่างชาติ 1540 0
ทำงาน 1205 1
การจัดการความรู้ในงานเกษตรภาคใต้ จากของจริงสู่ใช้จริง 1651 2
สาธิตจากผู้ทำจริงในงานเกษตรภาคใต้ 1511 0
แด่ศิษย์มีครู ครูมีศิษย์ 1551 0
วันไหว้ครู 14 มิ.ย. 2555 1585 0
อยากเห็นการนำการตลาดมาใช้ทำงาน 1289 0
สอนให้เก่งกะใช้งานได้ อันไหนดี 1297 0
กติกาการปิดอุปกรณ์สื่อสารบนเครื่องบิน 1742 1
ยุคเทคโนโลยี เจริญไว ตายเร็ว 1556 0
การตรวจสอบวรรณกรรมงานวิจัย นอกจากกำไร ยังไม่ขาดทุน 1906 0
ความสำเร็จของการทำงาน 1566 0
ข้อสังเกตจากรถไฟฟ้าและคมนาคมไทย 1386 0
ข้อสังเกตฝากไว้ใช้ทำงาน 1274 0
การทำงานยุค IT 1309 0
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดใหม่ มิ.ย.2555 1792 0
ทำงานเป็น 2143 0
วุฒิภาวะ 3023 0
การเรียนในยุค IT 1534 0
กว่าจะได้เป็นนักศึกษาเต็มตัว 1612 0
คณะทรัพยฯ บริการวิชาการร่วมกับ ธ.ก.ส. 1426 3
รู้ได้ไงว่ามีประสบการณ์ทำงาน 1690 0
ตรวจสอบการทำหน้าที่อาจารย์ในการสร้างคนของสังคม 1499 0
รายละเอียดวิชา สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้เกิดประโยชน์ 1475 0
นักศึกษา: 3 ความหมายและกระบวนการศึกษา 1581 0
นักศึกษา: 2 ตรวจสอบตัวเองเพื่อทำสู่ความสำเร็จ 1442 0
คน กทม. ใช้ Facebook มากที่สุดในโลก 1548 0
รางวัลบันทึก ของรักของหวง 1347 3
นักศึกษา: 1 ตรวจสอบหน้าที่และบทบาท 1665 0
การดูแลการรับน้องประชุมเชียร์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1691 0
มุกใหม่แบงค์พันปลอม 1755 0
ความเป็นคนมหาวิทยาลัย 1289 0
ให้-รับ ปรับพอดี คือพัฒนาที่ยั่งยืนและแท้จริง 1692 0
การทำงานกับ IT 2 เวอร์ชั่น คนต่างรุ่น 1279 0
กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะ 1324 0
แชร์คณะทรัพยฯ ขยับสู่การจัดความรู้ 1436 1
การเข้า-ออกประเทศไทย-มาเลเซีย 5052 3
ข้อคิดการใช้เครือข่ายออนไลน์ 2087 1
ช่วยจัดมาตรฐานงานบริการลูกศิษย์ 1504 5
งานประจำกับการเขียนบันทึกบน share.psu 1870 2
ประสบการณ์ใช้ internet ในมาเลเซีย 5619 0
มาเลเซียปลูกผักเมืองหนาวได้ตลอดปี 2644 1
ข้อคิดน่านำไปปรับใช้ 2411 0
คุณภาพการบริการ 1342 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 4 ย้อนยุคบรรพชนจะหายโง่เขลา 1692 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 3 การพัฒนาสู่ความโง่เขลา 1850 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 2 การจัดการศึกษาตามคุณค่าจริง 1489 0
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 1 ตามธรรมชาติ พัฒนาการของคน และผู้เรียนเป็นสำคัญ 1525 3
การขยายดาวแชร์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1489 2
คุณค่าของสงขลานครินทร์เกมส์ต่อ ม.อ. 1659 0
บุคลากรสายสนับสนุนกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 2543 2
กีฬาคาราโอเกะ 1421 0
ค่าและคุณภาพการทำงานของคนไทย 1726 2
การทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ 1944 0
ความโง่เขลาของผู้คิดระบบการศึกษาไทย 1551 2
ระบบที่ ม.อ.ตามไม่ทัน 1536 0
การทำวิจัยทำให้ได้ทั้งความรู้และความทันสมัย 1598 0
การบริหารจัดการน้ำ: เหตุผล ที่มา แนวทาง และกระบวนการ 1698 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 2: การสร้างค่า สร้างเกียรติ สร้างมหาวิทยาลัย 1340 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 1: ความหมายและระบบของตำแหน่ง 1586 0
เพิ่มค่าคน สร้างค่างาน สานเป้าหมาย ด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษา 1931 1
คนสร้างงาน งานสร้างคน 2038 0
วิธีตรวจความเจริญ ก้าวหน้า 2082 0