นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 32 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อยู่สบาย เป็นเจ้านาย หรือ ขี้ข้า 1599 0
มองคนอย่างที่เป็น ไม่ใช่อย่างที่อยากให้เป็น 1569 2
บาป บุญ ไม่ต้องรอ 1471 0
KM แบบนำเข้า 1553 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 4. ผลได้และผลกระทบที่สำคัญ 1883 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 3. บทบาทที่ควรเป็นควรทำ 1890 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 2. พฤติกรรมเป็นจริงที่ต้องปรับเปลี่ยน 1764 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 1. บทบาทและหน้าที่ 1824 0
เปลี่ยนวิธี เติมความคิด พิชิตความสำเร็จ 2115 0
การสื่อสาร ที่ยังไม่เข้าใจและเอาจริง 1916 0
ความคาดหวัง กับ การตั้งความหวัง 2303 0
การจัดเอกสารเพื่อการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพ 1707 0
ความพร้อมพื้นฐานความเป็นเป็นนานาชาติ 1635 1
ทำงานดี 4. ความดีที่ไม่ชอบ 2835 0
คุณภาพของกองบริการการศึกษา จากปี 2552 ถึง 2554 และต่อไป 1944 0
ค่า royalty คือการขอบคุณและกำลังใจในการทำงาน 1900 0
ทำไมคนทำงานต้องรู้จักองค์กรของตน 1977 2
การเสนองานแบบมืออาชีพ 1711 0
เรื่องของสินค้าผักสดและผลไม้ 1913 0
แสงแดดกับการเกษตร 1607 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะทางการเกษตรที่น่ามาเรียน 1779 0
ทำงานดี 3. หลักการพิจารณาความดี ความชอบ 3141 0
ทำงานดี 2. ความชอบในการทำงาน 1797 0
ทำงานดี 1. ความดีในการทำงาน 1530 0
ค่าและความรับผิดชอบในการเข้าอบรม/เรียนรู้ 1291 0
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 2 2073 2
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 1 10802 3
การเกษตรไทย : 2.อนาคตที่ต้องปรับเปลี่ยน 1484 1
การเกษตรไทย 1. ความสำคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน 7156 2
ร่วมสร้างสุขในที่ทำงาน 1403 1
ความสุขในที่ทำงาน 2. ของการทำงาน 1384 0
ความสุขในที่ทำงาน 1. ของผู้ร่วมงาน 1615 1
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 2.สร้างมูลค่า 1925 0
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 1.วิธีการ 7230 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 2. ความอยากของคนไทย 1587 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 1.สัญชาตญาณและประสบการณ์ 1658 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 2.การสื่อสารเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1305 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 1.ต้องปรับความเข้าใจ เปลี่ยนวิธีการ 1611 0
กระบวนพัฒนางานจากคำบ่น 1318 2
ทำงานเพื่อศักดิ์ศรี 1740 0
ประเด็นแปลกใจในรายงาน ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปี 2553 1742 2
การปฏิเสธงาน 2770 4
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 2. คิดเป็น เห็นเหตุจะแก้ได้ 1866 1
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 1.ดูให้เห็นแค่เป็นภาพ 1481 0
บริการภาคเที่ยง 1228 0
สอนตัวเองให้อยู่เป็นสุข 1741 0
นัดหมายให้เป็นผล 1584 0
หลักและพลังการพัฒนางาน 1869 1
ค่าของการทำงานที่ควรต้องช่วยกันเพิ่ม 1562 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 3. การจัดการเวลากับงานประจำ 1335 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 2. การพัฒนาและสร้างผลงาน 1261 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 1. ต้องรู้งานและความหมายของการบริหาและการจัดการเวลา 1555 0
หน้าที่ 1317 0
ความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ 1370 0
ใช้ความพยายามและอดทนให้เกิดความภูมิใจและใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข 1640 0
ระบบและความสัมพันธ์ของงานกับการเพิ่มค่าการทำงาน 1495 1
Competition vs Benchmarking 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษา 1435 0
Competition vs Benchmarking 1. ความหมาย 2018 0
มาตรฐานสากลกับการเกษตร 1841 0
Competition vs competency 1497 1
บัณฑิต 1718 0
ฝึกงาน 1772 0
ความสำเร็จของการเรียน 1645 0
ยุคของการจัดการ 2. การจัดการเรียนการสอน 1592 0
ยุคของการจัดการ 1. ทักษะคน 1603 1
คุณภาพเชิงเนื้อหา 1507 1
อย่าประมาทกับการใช้ชีวิต 2614 5
การทำงานให้เกิดประโยชน์ คือความมั่นคงของการทำงาน 2116 0
โลกแปรปรวน สัญชาตญาณเปลี่ยนไป 1440 0
ผลและทางของโลกเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน 1543 0
หัวหน้าและค่าตอบแทน 2. ความสามารถและกระบวนการ 1756 2
หัวหน้าและค่าตอบแทน 1. ความรับผิดชอบ 1625 2
การพัฒนางานและคนทำงาน 1834 0
ข้อคิดจากบันทึกนักศึกษาต่างชาติ 1602 0
ทำงาน 1300 1
การจัดการความรู้ในงานเกษตรภาคใต้ จากของจริงสู่ใช้จริง 1772 2
สาธิตจากผู้ทำจริงในงานเกษตรภาคใต้ 1646 0
แด่ศิษย์มีครู ครูมีศิษย์ 1652 0
วันไหว้ครู 14 มิ.ย. 2555 1646 0
อยากเห็นการนำการตลาดมาใช้ทำงาน 1337 0
สอนให้เก่งกะใช้งานได้ อันไหนดี 1343 0
กติกาการปิดอุปกรณ์สื่อสารบนเครื่องบิน 1811 1
ยุคเทคโนโลยี เจริญไว ตายเร็ว 1647 0
การตรวจสอบวรรณกรรมงานวิจัย นอกจากกำไร ยังไม่ขาดทุน 1992 0
ความสำเร็จของการทำงาน 1649 0
ข้อสังเกตจากรถไฟฟ้าและคมนาคมไทย 1475 0
ข้อสังเกตฝากไว้ใช้ทำงาน 1343 0
การทำงานยุค IT 1415 0
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดใหม่ มิ.ย.2555 1910 0
ทำงานเป็น 2245 0
วุฒิภาวะ 3146 0
การเรียนในยุค IT 1636 0
กว่าจะได้เป็นนักศึกษาเต็มตัว 1717 0
คณะทรัพยฯ บริการวิชาการร่วมกับ ธ.ก.ส. 1529 3
รู้ได้ไงว่ามีประสบการณ์ทำงาน 1812 0
ตรวจสอบการทำหน้าที่อาจารย์ในการสร้างคนของสังคม 1602 0
รายละเอียดวิชา สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้เกิดประโยชน์ 1542 0
นักศึกษา: 3 ความหมายและกระบวนการศึกษา 1630 0
นักศึกษา: 2 ตรวจสอบตัวเองเพื่อทำสู่ความสำเร็จ 1502 0
คน กทม. ใช้ Facebook มากที่สุดในโลก 1616 0