นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 31 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เจริญก้าวหน้า หมายความว่า ... 2876 3
สติกับการพัฒนาตน พัฒนางาน ให้เจริญ ๆ 1563 0
การจัดบรรยากาศบังคับการพัฒนา 1325 1
คนคณะทรัพยากรธรรมชาติ one care, one share 1192 0
ค่าเล่าเรียนแพงเพราะใคร 1485 1
เกียรติ และการเสื่อมเกียรติ 1377 2
ข้อคิดจากการทรงงานของในหลวง 1736 0
ค่านิยมศักดินาจำกัดการพัฒนา 2.ลบได้จะพัฒนาได้อย่างเต็มค่า 1005 0
ค่านิยมศักดินาจำกัดการพัฒนา 1. ผลการศึกษาพัฒนาคนไทย 921 0
ข้อคิดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าและความหมาย : 2 ความหมาย 1400 0
ข้อคิดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าและความหมาย : 1 ค่า 1251 0
การบริการเชิงรุกและเบ็ดเสร็จ 2. ค่าและท้าทายให้ทำ 1286 0
การบริการเชิงรุกและเบ็ดเสร็จ 1. แนวคิด 1402 0
ค่าของวุฒิการศึกษา 2: การดูค่า 1041 1
ค่าของวุฒิการศึกษา 1: ความต่างของผลการศึกษาแต่ละระดับ 1174 0
ค่าความเป็นครู 1167 1
จรรยาบรรณ สำคัญที่ใคร 1985 0
การแข่งขัน ต้องเข้าใจ จึงแข่งขันได้จริง 1344 0
คนรวย คนสวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด เห็นจะไม่จริง 1583 0
แนวคิดการพัฒนาคนของเกาหลีใต้ 2706 0
Smart QA 1349 0
การใช้ share.psu แนะนำตน 1393 2
การเปิดไฟหน้ารถผิดอาจถึงตายได้ 1667 2
ข้าว 1 คำ ตามความหมายของวิทยาศาสตร์เกษตร 1728 0
เกษตร วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 1329 0
ความคิดสร้างสรรค์ความเป็นไทย 1321 0
การแก้ปัญหาหนังสือตัวเล็กที่อ่านยาก 1040 0
เก่ง แต่ไม่ดีย่อมไม่มีเกียรติ 1148 0
การทำงานลดคุณห้อย เพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1139 2
สิทธิผู้บริโภค 1033 0
ค่าของการสื่อสาร 1188 0
การสร้างปริมาณ vs ประสิทธิภาพงาน 1155 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 2.กระบวนการ 1097 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 1. ที่มาและสาเหตุ 1007 0
เพื่อนร่วมงาน เพิ่มค่างาน 1078 0
ให้ เพื่อเพิ่มค่างาน เพิ่มค่าคน ค่าตอบแทน 1170 0
ให้ เพื่อการทำงานที่เป็นสุข 1164 0
การเกษตรยุคต่อไป ต้องเพิ่มค่าความเป็นไท(ย) 936 2
โลจิสติกการเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1117 0
ความพร้อมภาคเกษตรในการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1378 0
การต่ออายุราชการ 1880 1
ความร่วมมือรวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 1272 0
ตัววัดการพัฒนา 1003 0
ทำงานอย่างไรให้หายเบื่อ 1347 1
พัฒนาชุมชนต้องติดปัญญาให้ชุมชน 1067 0
สะดวกซื้อ สะดวกบริการ 1570 0
ไกด์นำน้องเที่ยวงานเกษตรภาคใต้ 1842 0
ใครรวยขึ้น 1149 0
แก้ปัญหาผิดพลาดมาเป็นพัฒนา 1742 0
การทำวิจัย 3. การสร้างค่าจริงของการทำวิจัย 1524 0
คนขององค์กร เพื่อเพิ่มค่าคนทำงานและประสิทธิภาพขององค์กร 1079 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 2. ปรับเปลี่ยนให้พร้อมกัน คุ้มค่าพัฒนาคุณภาพจริงหรือ? 1416 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 1. กำหนดภาคเรียนของประเทศสมาชิก 1776 1
การทำวิจัย 2. หลักการทำวิจัย 1943 3
การทำวิจัย 1. เริ่มต้นค้นหา re+search 1811 2
เพราะเคยแพ้จึงทำให้ชนะ 1241 1
มะลิคืนถิ่น ปี 2555 1396 2
แม่ผู้สอนด้วยการกระทำ คือ แม่ของฉัน 1139 0
วันแม่แห่งชาติและวันแม่ของแต่ละคน 954 0
การเร่งใช้จ่ายงบประมาณ เรื่องที่ต้องช่วยกัน 1024 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 2.การใช้จ่ายให้ถูกต้อง 1249 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 1.แหล่งที่มา 1517 0
ทำไมทำงานจึงไม่มีความสุข 2177 2
อยู่สบาย เป็นเจ้านาย หรือ ขี้ข้า 1471 0
มองคนอย่างที่เป็น ไม่ใช่อย่างที่อยากให้เป็น 1453 2
บาป บุญ ไม่ต้องรอ 1357 0
KM แบบนำเข้า 1463 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 4. ผลได้และผลกระทบที่สำคัญ 1787 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 3. บทบาทที่ควรเป็นควรทำ 1804 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 2. พฤติกรรมเป็นจริงที่ต้องปรับเปลี่ยน 1690 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 1. บทบาทและหน้าที่ 1734 0
เปลี่ยนวิธี เติมความคิด พิชิตความสำเร็จ 2025 0
การสื่อสาร ที่ยังไม่เข้าใจและเอาจริง 1819 0
ความคาดหวัง กับ การตั้งความหวัง 2205 0
การจัดเอกสารเพื่อการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพ 1601 0
ความพร้อมพื้นฐานความเป็นเป็นนานาชาติ 1523 1
ทำงานดี 4. ความดีที่ไม่ชอบ 2634 0
คุณภาพของกองบริการการศึกษา จากปี 2552 ถึง 2554 และต่อไป 1777 0
ค่า royalty คือการขอบคุณและกำลังใจในการทำงาน 1756 0
ทำไมคนทำงานต้องรู้จักองค์กรของตน 1861 2
การเสนองานแบบมืออาชีพ 1605 0
เรื่องของสินค้าผักสดและผลไม้ 1840 0
แสงแดดกับการเกษตร 1525 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะทางการเกษตรที่น่ามาเรียน 1686 0
ทำงานดี 3. หลักการพิจารณาความดี ความชอบ 3042 0
ทำงานดี 2. ความชอบในการทำงาน 1665 0
ทำงานดี 1. ความดีในการทำงาน 1443 0
ค่าและความรับผิดชอบในการเข้าอบรม/เรียนรู้ 1200 0
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 2 1970 2
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 1 10562 3
การเกษตรไทย : 2.อนาคตที่ต้องปรับเปลี่ยน 1396 1
การเกษตรไทย 1. ความสำคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน 7050 2
ร่วมสร้างสุขในที่ทำงาน 1303 1
ความสุขในที่ทำงาน 2. ของการทำงาน 1269 0
ความสุขในที่ทำงาน 1. ของผู้ร่วมงาน 1525 1
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 2.สร้างมูลค่า 1849 0
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 1.วิธีการ 7136 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 2. ความอยากของคนไทย 1526 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 1.สัญชาตญาณและประสบการณ์ 1588 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 2.การสื่อสารเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1239 0