นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 31 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
พัฒนาชุมชนต้องติดปัญญาให้ชุมชน 1035 0
สะดวกซื้อ สะดวกบริการ 1537 0
ไกด์นำน้องเที่ยวงานเกษตรภาคใต้ 1797 0
ใครรวยขึ้น 1119 0
แก้ปัญหาผิดพลาดมาเป็นพัฒนา 1709 0
การทำวิจัย 3. การสร้างค่าจริงของการทำวิจัย 1477 0
คนขององค์กร เพื่อเพิ่มค่าคนทำงานและประสิทธิภาพขององค์กร 1036 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 2. ปรับเปลี่ยนให้พร้อมกัน คุ้มค่าพัฒนาคุณภาพจริงหรือ? 1364 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 1. กำหนดภาคเรียนของประเทศสมาชิก 1729 1
การทำวิจัย 2. หลักการทำวิจัย 1880 3
การทำวิจัย 1. เริ่มต้นค้นหา re+search 1756 2
เพราะเคยแพ้จึงทำให้ชนะ 1186 1
มะลิคืนถิ่น ปี 2555 1347 2
แม่ผู้สอนด้วยการกระทำ คือ แม่ของฉัน 1092 0
วันแม่แห่งชาติและวันแม่ของแต่ละคน 925 0
การเร่งใช้จ่ายงบประมาณ เรื่องที่ต้องช่วยกัน 994 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 2.การใช้จ่ายให้ถูกต้อง 1209 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 1.แหล่งที่มา 1462 0
ทำไมทำงานจึงไม่มีความสุข 2109 2
อยู่สบาย เป็นเจ้านาย หรือ ขี้ข้า 1429 0
มองคนอย่างที่เป็น ไม่ใช่อย่างที่อยากให้เป็น 1419 2
บาป บุญ ไม่ต้องรอ 1326 0
KM แบบนำเข้า 1430 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 4. ผลได้และผลกระทบที่สำคัญ 1750 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 3. บทบาทที่ควรเป็นควรทำ 1781 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 2. พฤติกรรมเป็นจริงที่ต้องปรับเปลี่ยน 1658 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 1. บทบาทและหน้าที่ 1700 0
เปลี่ยนวิธี เติมความคิด พิชิตความสำเร็จ 1996 0
การสื่อสาร ที่ยังไม่เข้าใจและเอาจริง 1788 0
ความคาดหวัง กับ การตั้งความหวัง 2167 0
การจัดเอกสารเพื่อการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพ 1559 0
ความพร้อมพื้นฐานความเป็นเป็นนานาชาติ 1468 1
ทำงานดี 4. ความดีที่ไม่ชอบ 2554 0
คุณภาพของกองบริการการศึกษา จากปี 2552 ถึง 2554 และต่อไป 1705 0
ค่า royalty คือการขอบคุณและกำลังใจในการทำงาน 1698 0
ทำไมคนทำงานต้องรู้จักองค์กรของตน 1830 2
การเสนองานแบบมืออาชีพ 1570 0
เรื่องของสินค้าผักสดและผลไม้ 1820 0
แสงแดดกับการเกษตร 1497 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะทางการเกษตรที่น่ามาเรียน 1645 0
ทำงานดี 3. หลักการพิจารณาความดี ความชอบ 2997 0
ทำงานดี 2. ความชอบในการทำงาน 1624 0
ทำงานดี 1. ความดีในการทำงาน 1414 0
ค่าและความรับผิดชอบในการเข้าอบรม/เรียนรู้ 1168 0
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 2 1929 2
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 1 10457 3
การเกษตรไทย : 2.อนาคตที่ต้องปรับเปลี่ยน 1353 1
การเกษตรไทย 1. ความสำคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน 6996 2
ร่วมสร้างสุขในที่ทำงาน 1258 1
ความสุขในที่ทำงาน 2. ของการทำงาน 1228 0
ความสุขในที่ทำงาน 1. ของผู้ร่วมงาน 1488 1
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 2.สร้างมูลค่า 1813 0
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 1.วิธีการ 7091 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 2. ความอยากของคนไทย 1500 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 1.สัญชาตญาณและประสบการณ์ 1564 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 2.การสื่อสารเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1219 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 1.ต้องปรับความเข้าใจ เปลี่ยนวิธีการ 1484 0
กระบวนพัฒนางานจากคำบ่น 1232 2
ทำงานเพื่อศักดิ์ศรี 1662 0
ประเด็นแปลกใจในรายงาน ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปี 2553 1585 2
การปฏิเสธงาน 2600 4
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 2. คิดเป็น เห็นเหตุจะแก้ได้ 1719 1
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 1.ดูให้เห็นแค่เป็นภาพ 1389 0
บริการภาคเที่ยง 1141 0
สอนตัวเองให้อยู่เป็นสุข 1665 0
นัดหมายให้เป็นผล 1474 0
หลักและพลังการพัฒนางาน 1796 1
ค่าของการทำงานที่ควรต้องช่วยกันเพิ่ม 1495 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 3. การจัดการเวลากับงานประจำ 1271 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 2. การพัฒนาและสร้างผลงาน 1196 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 1. ต้องรู้งานและความหมายของการบริหาและการจัดการเวลา 1499 0
หน้าที่ 1270 0
ความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ 1290 0
ใช้ความพยายามและอดทนให้เกิดความภูมิใจและใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข 1560 0
ระบบและความสัมพันธ์ของงานกับการเพิ่มค่าการทำงาน 1374 1
Competition vs Benchmarking 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษา 1330 0
Competition vs Benchmarking 1. ความหมาย 1885 0
มาตรฐานสากลกับการเกษตร 1718 0
Competition vs competency 1375 1
บัณฑิต 1616 0
ฝึกงาน 1643 0
ความสำเร็จของการเรียน 1532 0
ยุคของการจัดการ 2. การจัดการเรียนการสอน 1451 0
ยุคของการจัดการ 1. ทักษะคน 1500 1
คุณภาพเชิงเนื้อหา 1405 1
อย่าประมาทกับการใช้ชีวิต 2479 5
การทำงานให้เกิดประโยชน์ คือความมั่นคงของการทำงาน 1986 0
โลกแปรปรวน สัญชาตญาณเปลี่ยนไป 1329 0
ผลและทางของโลกเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน 1431 0
หัวหน้าและค่าตอบแทน 2. ความสามารถและกระบวนการ 1635 2
หัวหน้าและค่าตอบแทน 1. ความรับผิดชอบ 1515 2
การพัฒนางานและคนทำงาน 1721 0
ข้อคิดจากบันทึกนักศึกษาต่างชาติ 1513 0
ทำงาน 1182 1
การจัดการความรู้ในงานเกษตรภาคใต้ จากของจริงสู่ใช้จริง 1611 2
สาธิตจากผู้ทำจริงในงานเกษตรภาคใต้ 1471 0
แด่ศิษย์มีครู ครูมีศิษย์ 1511 0
วันไหว้ครู 14 มิ.ย. 2555 1560 0
อยากเห็นการนำการตลาดมาใช้ทำงาน 1270 0
สอนให้เก่งกะใช้งานได้ อันไหนดี 1278 0