นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 31 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ให้เขารู้เรา แค่อยากเป็นมหาวิทยาลัยโลก 1668 1
ค่านิยมคนเวียดนามทุกต้องทำงาน 3525 1
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 1. เริ่มออกเดินทางไทย-ลาว 2516 1
จราจรในเวียดนามจับจริง 2142 3
สิ่งที่บัณฑิตควรมีในการทำงานในภูมิภาคอาเซียน 1523 1
มีได้ มีเสีย 1484 0
วิธีลดคำว่า ยาก 1495 0
เป็นระบบ มีระเบียบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 1955 0
ข้อระวังการทำ powerpoint 3093 5
การจัดการความรู้ของลูกจ้างประจำ 1891 0
คำที่คนมหาวิทยาลัยต้องใช้ให้ถูก 5176 3
พิมพ์เอกสาร ใส่ใจอีกนิด เพื่อประสิทธิภาพงานและทันสมัย 1567 0
เป้าหมายความสำเร็จ คือความหวังที่กระตุ้นการเรียนรู้ 2959 0
การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เกิดค่าอย่างแท้จริง 1855 2
ประเมินเพื่อพัฒนา ? 1748 1
การใช้ความเก่งทำงาน อย่าใช้ประจานตนเอง 1926 4
จากงาน bye nior ธรรมดา เป็นคุณค่าวันลาครูที่ประทับใจ 2286 0
ทำงานอย่างมีอารมณ์ อย่าใช้อารมณ์ทำงาน 2837 0
กลอนรักนิรันดร์ วันแห่งความรัก 1882 0
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 3.การใช้งาน พัฒนางาน 1282 0
กลอนแห่งรัก 1401 1
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 2. การเข้าอบรม 1417 0
การพัฒนาความรู้การจัดการการผลิตแก่นักศึกษา คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 2639 1
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า พัฒนาจริง 1. เตรียมการเตรียมตัว 1340 0
เรียนสอนแบบไหน ได้ผลอย่างไร 1837 0
คำถามการประเมินให้ตรงกับพฤติกรรมการเรียนรู้ 2096 2
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 2. ยุคปัจจุบัน 1881 2
ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ 3050 1
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 1. พัฒนาการ 2390 0
เน็ต ม.อ. ช่วงนี้ ทั้งแช ทั้งดื้อ 2276 2
ผลการทดสอบ โอเน็ต 2555 วัดอะไร 2505 2
ทำงานสร้างค่า ปฏิบัติตนให้เหมาะกับคนทำงาน 1754 1
ฝึกโกรธ ฝึกเครียด 1571 3
เมื่อยึดลัทธิต่างชาติ นำไปสู่ความไม่มีชาติ 1258 0
ฟังให้เป็น ให้มีค่า และคุ้มค่า 1543 2
คุณภาพการศึกษาไทย: ผลและกระบวนการประกันคุณภาพ 1606 0
Share.psu ช่วงนี้ร่วมสมัย 1559 5
คุณภาพการศึกษาไทย เพราะอะไรจึงตกต่ำ 1702 4
คุณภาพการศึกษาไทย: ลักษณะอาการ 1608 2
กำหนดงาน ม.อ. วิชาการ 2555 5021 7
ผลของโลกร้อนต่อการผลิตพืช 2186 2
การทำข้อตกลงในการดูแลนักศึกษา 1757 0
พรรคด้อยพัฒนา 2. ข้อคิด ตัวอย่าง 1423 0
พรรคด้อยพัฒนา 1. ลักษณะ อาการ 1208 0
อัตราการเพิ่มประชากรโลก 2999 2
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 5.การเขียนบันทึกให้ต่อเนื่อง 1422 1
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 4.มีเรื่องอะไรอีกที่น่ามาเขียนบันทึก 1672 0
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 3.เอาเวลาไหนเขียนบันทึก 1749 3
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 2. เขียนบันทึกแชร์มีประโยชน์อะไร 1796 1
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 1. เรื่อง แนวทางการเขียนบันทึก 1597 1
ถูกใช้ทำงานคือโอกาสพัฒนาคน 1537 2
ใช้คำว่า การแข่งขันพัฒนาหน่วยงาน และงาน 1211 0
ปัญหา อุปสรรค 2. อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่คือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสังคมไทย 1649 0
ปัญหา อุปสรรค 1.ประโยชน์ของปัญหา ต้องกล้าให้ถูกทาง 3445 2
โลกเปลี่ยนไว คนต้องปรับทัน ต้องเรียนสอนกันอย่างไร 2. ทำอย่างไร 1452 0
โลกเปลี่ยนไว คนต้องปรับทัน ต้องเรียนสอนกันอย่างไร 1. ทำไม และท้าทาย 1686 2
แด่คนหน้าบูดด้วยความรัก 2845 3
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 4. เพื่อการแข่งขัน 1978 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 3.เป็นภาพสะท้อนการทำงาน 1817 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 2.เพื่อรางวัล 1916 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 1. ประเมินตนเอง 1897 3
คนที่เจริญก้าวหน้า 2095 0
มองตัวเองบ้าง 2095 0
บทเรียนของเปเล่ 1993 0
Interactive learning วิธีสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 4495 1
กขค 3 บวก พัฒนาพาสุข 1569 0
ตามทันเวลา? และค่าของเวลา 1574 0
การรับพรให้ได้พร 1917 0
บรอคโคลี ชลอความแก่ 2155 1
เริ่มปี 2555 ฝนทำเสียว 1810 1
สวัสดี ปีใหม่ 2555 ทุกท่านครับ 1753 4
จัดเวลา เพิ่มค่าเพื่ออนาคต ในปี 2555 1949 2
ก่อนขึ้นปีใหม่ ตรวจเวลา ตรวจค่าชีวิต 1425 0
2554 ลาทีปีเถาะ ร่วมบ่มเพาะความพอเพียง 1632 0
บุหรี่นี้มีประโยชน์ ? 1700 2
ปี 2555 ขอให้สุข ดี สามัคคีกัน 1315 0
วิถีการอยู่ให้เป็นสุข 1627 1
ทางพัฒนา ก้าวหน้า พาเจริญ 1578 0
ส ค ส 2555 ฮาฮาฮา 3493 7
กลอนศึกษา ใช้ความรู้ 3113 0
แด่ share.psu 1511 4
ศักดิ์ศรี สักเสีย 1825 1
อัตราการแข่งขันงานราชการของจีน 1548 0
อดออม ออมอด 1940 1
การเรียนการสอนยุคสังคมฐานความรู้ 1961 0
แด่คนสู้สู่ความฝัน 1499 4
ของแถมที่ไม่อยากได้ 1605 0
Check through 2702 2
ถ่วงน้ำหนักบนเครื่องบิน 1897 2
ทางพัฒนาตนคนชำนาญการ 1464 1
ชวนพัฒนากับ share.psu 1841 8
อย่า 1383 5
คิดไม่ออก 1434 0
คำกลอนการร่วม share.psu 2177 4
ทำไม 1360 0
Admissions 5. ความคิด องค์ประกอบพิการ 1496 0
Admissions 4. คนเรียนเก่งเรียนเร็วและความเครียดผิดอะไร 2097 0
Admissions 3. สมมุติฐานที่สวนความจริง 2019 0
Admissions 2.ประวัติระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 1799 1
ดาวแชร์คณะทรัพย 1647 0