นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 31 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แอปเปิลอินทรีย์ 1390 0
ยังเกษียณไม่ได้ 1186 3
จัดระบบ ยึดหลักการ เพื่อประสิทธิภาพ 1158 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 2. ยุคใหม่ 1065 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 1. ยุคเดิม 1300 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.3 ผลเสีย 1172 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.2 วิธีการเรียน 1655 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.1 หลักสูตรการเรียน 1623 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 1. ปริญญาตรี 2336 0
เลขาการประชุมกับประสิทธิภาพการประชุมและขับเคลื่อนการพัฒนางาน 1448 0
คณะทรัพยฯ หารือการผลิตบัณฑิตร่วมกับภาคเอกชน 1538 1
คนทำงานมหาวิทยาลัยวิจัย 1537 0
เกือบอดข้าวที่ Wagenigen University 1127 0
โรงแรมรถไฟ ที่Amsterdam ใช้แอร์ธรรมชาติ 3550 0
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 1290 0
บริการอินเทอร์เน็ต 1241 1
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร:3 ผู้บริหารต้องจัดการ 1150 2
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 1 ภาระและบทบาท 1175 1
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 2: การโดยสารเครื่องบิน 1102 0
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 1: บริการทางรถ 1250 0
ทดสอบการบันทึกผ่าน ซัมซุง เอส2 1460 4
การศึกษาในประเทศออสเตรีย 1360 1
การศึกษาวิจัยการเกษตรของออสเตรีย 1211 1
วันนี้ที่เวียนนา 20 ก.ย. 2555 1407 3
เจริญก้าวหน้า หมายความว่า ... 2934 3
สติกับการพัฒนาตน พัฒนางาน ให้เจริญ ๆ 1612 0
การจัดบรรยากาศบังคับการพัฒนา 1385 1
คนคณะทรัพยากรธรรมชาติ one care, one share 1234 0
ค่าเล่าเรียนแพงเพราะใคร 1530 1
เกียรติ และการเสื่อมเกียรติ 1431 2
ข้อคิดจากการทรงงานของในหลวง 1798 0
ค่านิยมศักดินาจำกัดการพัฒนา 2.ลบได้จะพัฒนาได้อย่างเต็มค่า 1046 0
ค่านิยมศักดินาจำกัดการพัฒนา 1. ผลการศึกษาพัฒนาคนไทย 952 0
ข้อคิดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าและความหมาย : 2 ความหมาย 1433 0
ข้อคิดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าและความหมาย : 1 ค่า 1268 0
การบริการเชิงรุกและเบ็ดเสร็จ 2. ค่าและท้าทายให้ทำ 1303 0
การบริการเชิงรุกและเบ็ดเสร็จ 1. แนวคิด 1430 0
ค่าของวุฒิการศึกษา 2: การดูค่า 1063 1
ค่าของวุฒิการศึกษา 1: ความต่างของผลการศึกษาแต่ละระดับ 1196 0
ค่าความเป็นครู 1203 1
จรรยาบรรณ สำคัญที่ใคร 2030 0
การแข่งขัน ต้องเข้าใจ จึงแข่งขันได้จริง 1395 0
คนรวย คนสวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด เห็นจะไม่จริง 1619 0
แนวคิดการพัฒนาคนของเกาหลีใต้ 2748 0
Smart QA 1388 0
การใช้ share.psu แนะนำตน 1423 2
การเปิดไฟหน้ารถผิดอาจถึงตายได้ 1688 2
ข้าว 1 คำ ตามความหมายของวิทยาศาสตร์เกษตร 1748 0
เกษตร วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 1351 0
ความคิดสร้างสรรค์ความเป็นไทย 1356 0
การแก้ปัญหาหนังสือตัวเล็กที่อ่านยาก 1066 0
เก่ง แต่ไม่ดีย่อมไม่มีเกียรติ 1169 0
การทำงานลดคุณห้อย เพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1158 2
สิทธิผู้บริโภค 1059 0
ค่าของการสื่อสาร 1208 0
การสร้างปริมาณ vs ประสิทธิภาพงาน 1169 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 2.กระบวนการ 1122 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 1. ที่มาและสาเหตุ 1019 0
เพื่อนร่วมงาน เพิ่มค่างาน 1117 0
ให้ เพื่อเพิ่มค่างาน เพิ่มค่าคน ค่าตอบแทน 1195 0
ให้ เพื่อการทำงานที่เป็นสุข 1182 0
การเกษตรยุคต่อไป ต้องเพิ่มค่าความเป็นไท(ย) 953 2
โลจิสติกการเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1136 0
ความพร้อมภาคเกษตรในการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1395 0
การต่ออายุราชการ 1897 1
ความร่วมมือรวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 1294 0
ตัววัดการพัฒนา 1027 0
ทำงานอย่างไรให้หายเบื่อ 1368 1
พัฒนาชุมชนต้องติดปัญญาให้ชุมชน 1102 0
สะดวกซื้อ สะดวกบริการ 1618 0
ไกด์นำน้องเที่ยวงานเกษตรภาคใต้ 1886 0
ใครรวยขึ้น 1198 0
แก้ปัญหาผิดพลาดมาเป็นพัฒนา 1775 0
การทำวิจัย 3. การสร้างค่าจริงของการทำวิจัย 1567 0
คนขององค์กร เพื่อเพิ่มค่าคนทำงานและประสิทธิภาพขององค์กร 1131 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 2. ปรับเปลี่ยนให้พร้อมกัน คุ้มค่าพัฒนาคุณภาพจริงหรือ? 1460 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 1. กำหนดภาคเรียนของประเทศสมาชิก 1834 1
การทำวิจัย 2. หลักการทำวิจัย 2001 3
การทำวิจัย 1. เริ่มต้นค้นหา re+search 1878 2
เพราะเคยแพ้จึงทำให้ชนะ 1289 1
มะลิคืนถิ่น ปี 2555 1457 2
แม่ผู้สอนด้วยการกระทำ คือ แม่ของฉัน 1185 0
วันแม่แห่งชาติและวันแม่ของแต่ละคน 1009 0
การเร่งใช้จ่ายงบประมาณ เรื่องที่ต้องช่วยกัน 1083 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 2.การใช้จ่ายให้ถูกต้อง 1315 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 1.แหล่งที่มา 1576 0
ทำไมทำงานจึงไม่มีความสุข 2249 2
อยู่สบาย เป็นเจ้านาย หรือ ขี้ข้า 1535 0
มองคนอย่างที่เป็น ไม่ใช่อย่างที่อยากให้เป็น 1506 2
บาป บุญ ไม่ต้องรอ 1411 0
KM แบบนำเข้า 1501 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 4. ผลได้และผลกระทบที่สำคัญ 1829 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 3. บทบาทที่ควรเป็นควรทำ 1840 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 2. พฤติกรรมเป็นจริงที่ต้องปรับเปลี่ยน 1726 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 1. บทบาทและหน้าที่ 1772 0
เปลี่ยนวิธี เติมความคิด พิชิตความสำเร็จ 2064 0
การสื่อสาร ที่ยังไม่เข้าใจและเอาจริง 1872 0
ความคาดหวัง กับ การตั้งความหวัง 2249 0
การจัดเอกสารเพื่อการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพ 1643 0
ความพร้อมพื้นฐานความเป็นเป็นนานาชาติ 1576 1