นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 31 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กินเจ ให้เป็นวิชาการ 1184 1
คิดบวกกับประสบการณ์ เพื่อการพัฒนา 1488 0
แผนที่ ม.อ. 1065 1
บัตรประชาชนไทย สมาร์ทตรงไหน? 1061 1
ปรับพฤติกรรมระหว่างการเดินทาง 1119 2
ค่าสัมปทาน คือภาระของผู้ใช้งาน 1865 2
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 2. วิธีการพัฒนาการทำงาน การเรียน 1309 0
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 1. พฤติกรรม 1476 0
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรกับคุณภาพของมหาวิทยาลัย 1361 1
การนำเสนอมหาวิทยาลัย ตามกระบวนการประกันคุณภาพที่ University of Wagenigen 990 0
กฎ20/80 กับการพัฒนาหน่วยงาน 1187 0
Benchmarking การทำงาน 1442 0
QA เพื่อประสิทธิภาพงานประจำ 1594 0
แอปเปิลอินทรีย์ 1446 0
ยังเกษียณไม่ได้ 1232 3
จัดระบบ ยึดหลักการ เพื่อประสิทธิภาพ 1201 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 2. ยุคใหม่ 1107 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 1. ยุคเดิม 1334 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.3 ผลเสีย 1201 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.2 วิธีการเรียน 1682 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.1 หลักสูตรการเรียน 1662 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 1. ปริญญาตรี 2400 0
เลขาการประชุมกับประสิทธิภาพการประชุมและขับเคลื่อนการพัฒนางาน 1503 0
คณะทรัพยฯ หารือการผลิตบัณฑิตร่วมกับภาคเอกชน 1596 1
คนทำงานมหาวิทยาลัยวิจัย 1615 0
เกือบอดข้าวที่ Wagenigen University 1180 0
โรงแรมรถไฟ ที่Amsterdam ใช้แอร์ธรรมชาติ 3610 0
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 1330 0
บริการอินเทอร์เน็ต 1286 1
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร:3 ผู้บริหารต้องจัดการ 1195 2
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 1 ภาระและบทบาท 1215 1
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 2: การโดยสารเครื่องบิน 1144 0
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 1: บริการทางรถ 1291 0
ทดสอบการบันทึกผ่าน ซัมซุง เอส2 1505 4
การศึกษาในประเทศออสเตรีย 1415 1
การศึกษาวิจัยการเกษตรของออสเตรีย 1253 1
วันนี้ที่เวียนนา 20 ก.ย. 2555 1441 3
เจริญก้าวหน้า หมายความว่า ... 2982 3
สติกับการพัฒนาตน พัฒนางาน ให้เจริญ ๆ 1665 0
การจัดบรรยากาศบังคับการพัฒนา 1432 1
คนคณะทรัพยากรธรรมชาติ one care, one share 1298 0
ค่าเล่าเรียนแพงเพราะใคร 1588 1
เกียรติ และการเสื่อมเกียรติ 1497 2
ข้อคิดจากการทรงงานของในหลวง 1875 0
ค่านิยมศักดินาจำกัดการพัฒนา 2.ลบได้จะพัฒนาได้อย่างเต็มค่า 1091 0
ค่านิยมศักดินาจำกัดการพัฒนา 1. ผลการศึกษาพัฒนาคนไทย 991 0
ข้อคิดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าและความหมาย : 2 ความหมาย 1470 0
ข้อคิดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าและความหมาย : 1 ค่า 1302 0
การบริการเชิงรุกและเบ็ดเสร็จ 2. ค่าและท้าทายให้ทำ 1328 0
การบริการเชิงรุกและเบ็ดเสร็จ 1. แนวคิด 1458 0
ค่าของวุฒิการศึกษา 2: การดูค่า 1103 1
ค่าของวุฒิการศึกษา 1: ความต่างของผลการศึกษาแต่ละระดับ 1219 0
ค่าความเป็นครู 1256 1
จรรยาบรรณ สำคัญที่ใคร 2086 0
การแข่งขัน ต้องเข้าใจ จึงแข่งขันได้จริง 1464 0
คนรวย คนสวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด เห็นจะไม่จริง 1661 0
แนวคิดการพัฒนาคนของเกาหลีใต้ 2817 0
Smart QA 1446 0
การใช้ share.psu แนะนำตน 1464 2
การเปิดไฟหน้ารถผิดอาจถึงตายได้ 1724 2
ข้าว 1 คำ ตามความหมายของวิทยาศาสตร์เกษตร 1776 0
เกษตร วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 1393 0
ความคิดสร้างสรรค์ความเป็นไทย 1399 0
การแก้ปัญหาหนังสือตัวเล็กที่อ่านยาก 1098 0
เก่ง แต่ไม่ดีย่อมไม่มีเกียรติ 1200 0
การทำงานลดคุณห้อย เพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1192 2
สิทธิผู้บริโภค 1091 0
ค่าของการสื่อสาร 1237 0
การสร้างปริมาณ vs ประสิทธิภาพงาน 1195 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 2.กระบวนการ 1149 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 1. ที่มาและสาเหตุ 1046 0
เพื่อนร่วมงาน เพิ่มค่างาน 1148 0
ให้ เพื่อเพิ่มค่างาน เพิ่มค่าคน ค่าตอบแทน 1210 0
ให้ เพื่อการทำงานที่เป็นสุข 1208 0
การเกษตรยุคต่อไป ต้องเพิ่มค่าความเป็นไท(ย) 998 2
โลจิสติกการเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1166 0
ความพร้อมภาคเกษตรในการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1426 0
การต่ออายุราชการ 1937 1
ความร่วมมือรวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 1330 0
ตัววัดการพัฒนา 1053 0
ทำงานอย่างไรให้หายเบื่อ 1402 1
พัฒนาชุมชนต้องติดปัญญาให้ชุมชน 1152 0
สะดวกซื้อ สะดวกบริการ 1674 0
ไกด์นำน้องเที่ยวงานเกษตรภาคใต้ 1942 0
ใครรวยขึ้น 1249 0
แก้ปัญหาผิดพลาดมาเป็นพัฒนา 1813 0
การทำวิจัย 3. การสร้างค่าจริงของการทำวิจัย 1651 0
คนขององค์กร เพื่อเพิ่มค่าคนทำงานและประสิทธิภาพขององค์กร 1203 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 2. ปรับเปลี่ยนให้พร้อมกัน คุ้มค่าพัฒนาคุณภาพจริงหรือ? 1522 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 1. กำหนดภาคเรียนของประเทศสมาชิก 1917 1
การทำวิจัย 2. หลักการทำวิจัย 2075 3
การทำวิจัย 1. เริ่มต้นค้นหา re+search 1955 2
เพราะเคยแพ้จึงทำให้ชนะ 1354 1
มะลิคืนถิ่น ปี 2555 1531 2
แม่ผู้สอนด้วยการกระทำ คือ แม่ของฉัน 1240 0
วันแม่แห่งชาติและวันแม่ของแต่ละคน 1060 0
การเร่งใช้จ่ายงบประมาณ เรื่องที่ต้องช่วยกัน 1143 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 2.การใช้จ่ายให้ถูกต้อง 1380 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 1.แหล่งที่มา 1655 0
ทำไมทำงานจึงไม่มีความสุข 2334 2