นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 30 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ดูงานผลิตชาไทยบนดอยสูง 1. ไร่ชา 1439 0
การให้ประชาชนช่วยเก็บภาษีของไต้หวัน 1208 2
ฝึกงานต้องศึกษา 1314 2
บริการไวไฟฟรีกับ 3G ของไทย 1439 0
เรียนรู้และรู้เรียน 1157 0
ทำหน้าที่ผู้นำ พัฒนาคน สร้างเครือข่าย 1114 0
อยากรู้ อยากเห็น คือความท้าทายในชีวิต 1694 0
กีฬาสามัคคี : ทีมกีฬา ทีมงาน 1392 4
สภาพฝนภาคใต้ย้อนกลับมา 2. น้ำที่ต้องจัดการ 823 0
สภาพฝนภาคใต้ย้อนกลับมา 1.สภาพอดีตที่ย้อนกลับ 1005 0
มหาวิทยาลัยปรับสัดส่วนและกรอบเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2414 1
หยวน หยวน ค่าความเป็นไทย 1834 0
อยากเก่งต้องเข้าหา 1318 0
กองทุนบิลล์ เกตส์ กับการวิจัยการเกษตร 1077 0
12-12-12 วันดีดี 817 0
กีฬา กีฬา คือ ยาวิเศษ 1547 0
กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มกลุ่มบุคลากรดีเด่น 969 0
ทำงานแบบจัดการเวลา หรือ ถูกเวลาจัดการ 938 0
เอาชนะให้เป็น 3. ทำให้องค์กรชนะ 959 0
เอาชนะให้เป็น 2. ชนะคน 932 0
เอาชนะให้เป็น 1. ชนะงาน 965 0
แพ้ ชนะ ให้เป็น 1095 0
จิตบริการตามความเป็นไทย 889 0
หงุดหงิดเพราะจิตว่าง ทางสว่างต้องพอดี 1176 0
งานก้าวหน้าต้องพัฒนาตนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 1010 0
คิดทางธุรกิจจึงลดค่าของชีวิต 895 0
ประเด็นการวิเคราะห์ค่าการพัฒนางาน 911 0
เรื่องเปลี่ยน ๆ กับทริปไต้หวัน 1027 1
ไต้หวันวันนี้ 1056 0
การศึกษาดูงานการศึกษาและการเกษตรประเทศไต้หวัน ของสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1329 0
มหาวิทยาลัยวิจัยกับคุณภาพการศึกษาไทย 952 1
ข้อมูลไต้หวันจากไกด์ 1217 1
ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอย 824 0
ประกันคุณภาพเชิงปริมาณทำให้ขาดคุณภาพ 905 1
สนามบินดอนเมืองยังมั่ว ๆ ต้องตื่นตัวติดตาม 1172 2
ทำงานแบบผู้เจริญ 2. การใช้เพิ่มค่า 797 0
ทำงานแบบผู้เจริญ 1. บุคลิก ลักษณะ 1774 0
ทำงานแบบหารเฉลี่ย 993 0
แบบไหน คือ คุณภาพ 1091 0
ผิดเป็นครู ใช้ความกล้าและความรู้ให้เป็น 1437 0
ถูกระบบ ม.อ. เล่นเข้าอีกแล้ว 1169 0
ผมเป็นใคร 1179 0
รู้ตัว :คนทำงาน 1108 0
ปัญหาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2257 2
รู้ตัว : นักเรียน นักศึกษา 895 0
การทำงานให้เจริญ 838 0
สนุกกับงานด้วยกระบวนการเรียนรู้ 2. ปัญหาและการปรับแก้ 846 0
สนุกกับงานด้วยกระบวนการเรียนรู้ 1.สร้างจิตวิญญาณ 936 0
คนทำงานยุคใหม่ ต้องคิดได้ ใช้เป็น 884 1
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในอเมริกา 1411 3
ถ้าไม่จัดการ จะถูกจัดการ 919 1
วุฒิภาวะทางสังคม 3951 2
งานรับปริญญา ค่าความร่วมมือของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1269 5
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 12 พ.ย. 2555 1281 0
แด่บัณฑิต ศิษย์มีครู 1054 0
กับคำว่า”อาจารย์”มหาวิทยาลัย 1172 0
ตรวจสอบดูไหมว่าจริงหรือเปล่า? 1109 1
กินเพื่ออยู่ 1361 0
การทำหน้าที่ไม่มีสิทธิเหนื่อย 975 0
จำนวนบัณฑิตทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2554 1392 1
ซุ้มถ่ายรูปรับปริญญา 16314 0
ปัญหาการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญาไม่มีวันหมด ด้วยความภาคภูมิใจของคนทำงาน 2152 2
ที่มาของการอบรม share.psu คณะทรัพยฯ 6 พ.ย.: เขียนบันทึกแล้วได้อะไร 1226 0
หยุดคำว่า “ยาก” ด้วยการทำ 960 0
เตรียมการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2555 1909 2
เพราะไม่มี จึงทำให้มี 949 0
เมื่อมีปัญหาต้องจัดการ 1055 0
เติมความคิด เติมมิตร เติมพลัง 969 0
คนอวดเก่งคือคนเก่งที่น่าเวทนา 2535 1
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน รวมพลังสร้างโอกาส ? 999 0
วิธีหาประเด็นการพัฒนาจากลูกค้า 866 0
เตรียมการดี ไม่มีว่าง ไม่มีเบื่อ 784 0
ธรรมาภิบาลในการศึกษาและมหาวิทยาลัย 938 0
พฤติกรรมน่าห่วงของเด็กไทย 1373 0
ใช้บริการส่งต่อผู้โดยสาร 1126 1
การเรียนให้ถูกวิธี 2. วิธีการเรียน การศึกษา ให้มีความรู้จริง 1427 2
การเรียนให้ถูกวิธี 1. เป้าหมายวัตถุประสงค์การศึกษาอุดมศึกษา 1225 0
ไวไฟ ฟรี 1204 1
พ่อแม่ไม่สั่งสอน หมายถึง 1494 0
HRPP คือ....... 2. การดำเนินงาน 1499 0
องค์กรไม่ใช่ตัวเรา แต่ตัวเราคือองค์กร 937 1
HRPP คือ....... 1. จุดเร่ิมต้นและสมาชิก 1335 0
รับพร ทำพรให้เป็นจริง 1210 1
การเดินทางมาประชุมHRPPที่อุดร :อุปสรรคที่ไม่เป็นปัญหา 1366 1
พัฒนาการทำงาน ความมั่นคงในตำแหน่งงาน 1029 0
ทำงานให้ท้าทาย ให้สนุก ให้ได้มากกว่างาน 1293 2
สิ่งที่เปลี่ยนไปของการเกษียณอายุ 1049 1
กินเจ ให้เป็นวิชาการ 1137 1
คิดบวกกับประสบการณ์ เพื่อการพัฒนา 1456 0
แผนที่ ม.อ. 1036 1
บัตรประชาชนไทย สมาร์ทตรงไหน? 1031 1
ปรับพฤติกรรมระหว่างการเดินทาง 1086 2
ค่าสัมปทาน คือภาระของผู้ใช้งาน 1830 2
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 2. วิธีการพัฒนาการทำงาน การเรียน 1283 0
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 1. พฤติกรรม 1434 0
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรกับคุณภาพของมหาวิทยาลัย 1326 1
การนำเสนอมหาวิทยาลัย ตามกระบวนการประกันคุณภาพที่ University of Wagenigen 949 0
กฎ20/80 กับการพัฒนาหน่วยงาน 1162 0
Benchmarking การทำงาน 1406 0
QA เพื่อประสิทธิภาพงานประจำ 1554 0