นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 30 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 2.สร้างมูลค่า 1765 0
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 1.วิธีการ 6998 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 2. ความอยากของคนไทย 1461 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 1.สัญชาตญาณและประสบการณ์ 1535 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 2.การสื่อสารเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1186 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 1.ต้องปรับความเข้าใจ เปลี่ยนวิธีการ 1441 0
กระบวนพัฒนางานจากคำบ่น 1199 2
ทำงานเพื่อศักดิ์ศรี 1616 0
ประเด็นแปลกใจในรายงาน ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปี 2553 1532 2
การปฏิเสธงาน 2498 4
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 2. คิดเป็น เห็นเหตุจะแก้ได้ 1659 1
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 1.ดูให้เห็นแค่เป็นภาพ 1340 0
บริการภาคเที่ยง 1083 0
สอนตัวเองให้อยู่เป็นสุข 1622 0
นัดหมายให้เป็นผล 1432 0
หลักและพลังการพัฒนางาน 1736 1
ค่าของการทำงานที่ควรต้องช่วยกันเพิ่ม 1455 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 3. การจัดการเวลากับงานประจำ 1235 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 2. การพัฒนาและสร้างผลงาน 1166 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 1. ต้องรู้งานและความหมายของการบริหาและการจัดการเวลา 1463 0
หน้าที่ 1235 0
ความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ 1220 0
ใช้ความพยายามและอดทนให้เกิดความภูมิใจและใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข 1512 0
ระบบและความสัมพันธ์ของงานกับการเพิ่มค่าการทำงาน 1337 1
Competition vs Benchmarking 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษา 1282 0
Competition vs Benchmarking 1. ความหมาย 1838 0
มาตรฐานสากลกับการเกษตร 1678 0
Competition vs competency 1342 1
บัณฑิต 1583 0
ฝึกงาน 1598 0
ความสำเร็จของการเรียน 1496 0
ยุคของการจัดการ 2. การจัดการเรียนการสอน 1396 0
ยุคของการจัดการ 1. ทักษะคน 1462 1
คุณภาพเชิงเนื้อหา 1352 1
อย่าประมาทกับการใช้ชีวิต 2426 5
การทำงานให้เกิดประโยชน์ คือความมั่นคงของการทำงาน 1944 0
โลกแปรปรวน สัญชาตญาณเปลี่ยนไป 1280 0
ผลและทางของโลกเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน 1387 0
หัวหน้าและค่าตอบแทน 2. ความสามารถและกระบวนการ 1589 2
หัวหน้าและค่าตอบแทน 1. ความรับผิดชอบ 1473 2
การพัฒนางานและคนทำงาน 1674 0
ข้อคิดจากบันทึกนักศึกษาต่างชาติ 1468 0
ทำงาน 1143 1
การจัดการความรู้ในงานเกษตรภาคใต้ จากของจริงสู่ใช้จริง 1571 2
สาธิตจากผู้ทำจริงในงานเกษตรภาคใต้ 1430 0
แด่ศิษย์มีครู ครูมีศิษย์ 1445 0
วันไหว้ครู 14 มิ.ย. 2555 1525 0
อยากเห็นการนำการตลาดมาใช้ทำงาน 1236 0
สอนให้เก่งกะใช้งานได้ อันไหนดี 1242 0
กติกาการปิดอุปกรณ์สื่อสารบนเครื่องบิน 1655 1
ยุคเทคโนโลยี เจริญไว ตายเร็ว 1468 0
การตรวจสอบวรรณกรรมงานวิจัย นอกจากกำไร ยังไม่ขาดทุน 1817 0
ความสำเร็จของการทำงาน 1496 0
ข้อสังเกตจากรถไฟฟ้าและคมนาคมไทย 1319 0
ข้อสังเกตฝากไว้ใช้ทำงาน 1200 0
การทำงานยุค IT 1238 0
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดใหม่ มิ.ย.2555 1654 0
ทำงานเป็น 2032 0
วุฒิภาวะ 2911 0
การเรียนในยุค IT 1448 0
กว่าจะได้เป็นนักศึกษาเต็มตัว 1527 0
คณะทรัพยฯ บริการวิชาการร่วมกับ ธ.ก.ส. 1337 3
รู้ได้ไงว่ามีประสบการณ์ทำงาน 1578 0
ตรวจสอบการทำหน้าที่อาจารย์ในการสร้างคนของสังคม 1398 0
รายละเอียดวิชา สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้เกิดประโยชน์ 1409 0
นักศึกษา: 3 ความหมายและกระบวนการศึกษา 1511 0
นักศึกษา: 2 ตรวจสอบตัวเองเพื่อทำสู่ความสำเร็จ 1371 0
คน กทม. ใช้ Facebook มากที่สุดในโลก 1489 0
รางวัลบันทึก ของรักของหวง 1283 3
นักศึกษา: 1 ตรวจสอบหน้าที่และบทบาท 1589 0
การดูแลการรับน้องประชุมเชียร์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1576 0
มุกใหม่แบงค์พันปลอม 1688 0
ความเป็นคนมหาวิทยาลัย 1225 0
ให้-รับ ปรับพอดี คือพัฒนาที่ยั่งยืนและแท้จริง 1626 0
การทำงานกับ IT 2 เวอร์ชั่น คนต่างรุ่น 1206 0
กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะ 1247 0
แชร์คณะทรัพยฯ ขยับสู่การจัดความรู้ 1355 1
การเข้า-ออกประเทศไทย-มาเลเซีย 4918 3
ข้อคิดการใช้เครือข่ายออนไลน์ 2001 1
ช่วยจัดมาตรฐานงานบริการลูกศิษย์ 1415 5
งานประจำกับการเขียนบันทึกบน share.psu 1780 2
ประสบการณ์ใช้ internet ในมาเลเซีย 5546 0
มาเลเซียปลูกผักเมืองหนาวได้ตลอดปี 2521 1
ข้อคิดน่านำไปปรับใช้ 2312 0
คุณภาพการบริการ 1264 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 4 ย้อนยุคบรรพชนจะหายโง่เขลา 1591 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 3 การพัฒนาสู่ความโง่เขลา 1759 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 2 การจัดการศึกษาตามคุณค่าจริง 1426 0
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 1 ตามธรรมชาติ พัฒนาการของคน และผู้เรียนเป็นสำคัญ 1428 3
การขยายดาวแชร์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1407 2
คุณค่าของสงขลานครินทร์เกมส์ต่อ ม.อ. 1561 0
บุคลากรสายสนับสนุนกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 2439 2
กีฬาคาราโอเกะ 1326 0
ค่าและคุณภาพการทำงานของคนไทย 1642 2
การทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ 1801 0
ความโง่เขลาของผู้คิดระบบการศึกษาไทย 1481 2
ระบบที่ ม.อ.ตามไม่ทัน 1454 0
การทำวิจัยทำให้ได้ทั้งความรู้และความทันสมัย 1523 0
การบริหารจัดการน้ำ: เหตุผล ที่มา แนวทาง และกระบวนการ 1611 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 2: การสร้างค่า สร้างเกียรติ สร้างมหาวิทยาลัย 1287 0