นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 30 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานก้าวหน้าต้องพัฒนาตนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 976 0
คิดทางธุรกิจจึงลดค่าของชีวิต 869 0
ประเด็นการวิเคราะห์ค่าการพัฒนางาน 876 0
เรื่องเปลี่ยน ๆ กับทริปไต้หวัน 1006 1
ไต้หวันวันนี้ 1028 0
การศึกษาดูงานการศึกษาและการเกษตรประเทศไต้หวัน ของสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1305 0
มหาวิทยาลัยวิจัยกับคุณภาพการศึกษาไทย 923 1
ข้อมูลไต้หวันจากไกด์ 1186 1
ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอย 788 0
ประกันคุณภาพเชิงปริมาณทำให้ขาดคุณภาพ 870 1
สนามบินดอนเมืองยังมั่ว ๆ ต้องตื่นตัวติดตาม 1135 2
ทำงานแบบผู้เจริญ 2. การใช้เพิ่มค่า 770 0
ทำงานแบบผู้เจริญ 1. บุคลิก ลักษณะ 1753 0
ทำงานแบบหารเฉลี่ย 971 0
แบบไหน คือ คุณภาพ 1068 0
ผิดเป็นครู ใช้ความกล้าและความรู้ให้เป็น 1413 0
ถูกระบบ ม.อ. เล่นเข้าอีกแล้ว 1145 0
ผมเป็นใคร 1145 0
รู้ตัว :คนทำงาน 1072 0
ปัญหาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2218 2
รู้ตัว : นักเรียน นักศึกษา 865 0
การทำงานให้เจริญ 812 0
สนุกกับงานด้วยกระบวนการเรียนรู้ 2. ปัญหาและการปรับแก้ 832 0
สนุกกับงานด้วยกระบวนการเรียนรู้ 1.สร้างจิตวิญญาณ 918 0
คนทำงานยุคใหม่ ต้องคิดได้ ใช้เป็น 868 1
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในอเมริกา 1384 3
ถ้าไม่จัดการ จะถูกจัดการ 896 1
วุฒิภาวะทางสังคม 3863 2
งานรับปริญญา ค่าความร่วมมือของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1250 5
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 12 พ.ย. 2555 1267 0
แด่บัณฑิต ศิษย์มีครู 1036 0
กับคำว่า”อาจารย์”มหาวิทยาลัย 1151 0
ตรวจสอบดูไหมว่าจริงหรือเปล่า? 1084 1
กินเพื่ออยู่ 1331 0
การทำหน้าที่ไม่มีสิทธิเหนื่อย 944 0
จำนวนบัณฑิตทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2554 1333 1
ซุ้มถ่ายรูปรับปริญญา 16126 0
ปัญหาการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญาไม่มีวันหมด ด้วยความภาคภูมิใจของคนทำงาน 2073 2
ที่มาของการอบรม share.psu คณะทรัพยฯ 6 พ.ย.: เขียนบันทึกแล้วได้อะไร 1163 0
หยุดคำว่า “ยาก” ด้วยการทำ 935 0
เตรียมการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2555 1873 2
เพราะไม่มี จึงทำให้มี 927 0
เมื่อมีปัญหาต้องจัดการ 1020 0
เติมความคิด เติมมิตร เติมพลัง 947 0
คนอวดเก่งคือคนเก่งที่น่าเวทนา 2509 1
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน รวมพลังสร้างโอกาส ? 982 0
วิธีหาประเด็นการพัฒนาจากลูกค้า 848 0
เตรียมการดี ไม่มีว่าง ไม่มีเบื่อ 768 0
ธรรมาภิบาลในการศึกษาและมหาวิทยาลัย 920 0
พฤติกรรมน่าห่วงของเด็กไทย 1350 0
ใช้บริการส่งต่อผู้โดยสาร 1106 1
การเรียนให้ถูกวิธี 2. วิธีการเรียน การศึกษา ให้มีความรู้จริง 1397 2
การเรียนให้ถูกวิธี 1. เป้าหมายวัตถุประสงค์การศึกษาอุดมศึกษา 1202 0
ไวไฟ ฟรี 1179 1
พ่อแม่ไม่สั่งสอน หมายถึง 1465 0
HRPP คือ....... 2. การดำเนินงาน 1465 0
องค์กรไม่ใช่ตัวเรา แต่ตัวเราคือองค์กร 906 1
HRPP คือ....... 1. จุดเร่ิมต้นและสมาชิก 1300 0
รับพร ทำพรให้เป็นจริง 1174 1
การเดินทางมาประชุมHRPPที่อุดร :อุปสรรคที่ไม่เป็นปัญหา 1334 1
พัฒนาการทำงาน ความมั่นคงในตำแหน่งงาน 1002 0
ทำงานให้ท้าทาย ให้สนุก ให้ได้มากกว่างาน 1262 2
สิ่งที่เปลี่ยนไปของการเกษียณอายุ 1032 1
กินเจ ให้เป็นวิชาการ 1108 1
คิดบวกกับประสบการณ์ เพื่อการพัฒนา 1430 0
แผนที่ ม.อ. 1017 1
บัตรประชาชนไทย สมาร์ทตรงไหน? 1005 1
ปรับพฤติกรรมระหว่างการเดินทาง 1059 2
ค่าสัมปทาน คือภาระของผู้ใช้งาน 1812 2
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 2. วิธีการพัฒนาการทำงาน การเรียน 1255 0
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 1. พฤติกรรม 1410 0
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรกับคุณภาพของมหาวิทยาลัย 1305 1
การนำเสนอมหาวิทยาลัย ตามกระบวนการประกันคุณภาพที่ University of Wagenigen 931 0
กฎ20/80 กับการพัฒนาหน่วยงาน 1145 0
Benchmarking การทำงาน 1370 0
QA เพื่อประสิทธิภาพงานประจำ 1531 0
แอปเปิลอินทรีย์ 1359 0
ยังเกษียณไม่ได้ 1163 3
จัดระบบ ยึดหลักการ เพื่อประสิทธิภาพ 1134 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 2. ยุคใหม่ 1041 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 1. ยุคเดิม 1281 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.3 ผลเสีย 1153 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.2 วิธีการเรียน 1635 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.1 หลักสูตรการเรียน 1601 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 1. ปริญญาตรี 2303 0
เลขาการประชุมกับประสิทธิภาพการประชุมและขับเคลื่อนการพัฒนางาน 1410 0
คณะทรัพยฯ หารือการผลิตบัณฑิตร่วมกับภาคเอกชน 1496 1
คนทำงานมหาวิทยาลัยวิจัย 1493 0
เกือบอดข้าวที่ Wagenigen University 1096 0
โรงแรมรถไฟ ที่Amsterdam ใช้แอร์ธรรมชาติ 3514 0
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 1258 0
บริการอินเทอร์เน็ต 1217 1
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร:3 ผู้บริหารต้องจัดการ 1113 2
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 1 ภาระและบทบาท 1145 1
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 2: การโดยสารเครื่องบิน 1069 0
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 1: บริการทางรถ 1222 0
ทดสอบการบันทึกผ่าน ซัมซุง เอส2 1428 4
การศึกษาในประเทศออสเตรีย 1338 1
การศึกษาวิจัยการเกษตรของออสเตรีย 1187 1
วันนี้ที่เวียนนา 20 ก.ย. 2555 1387 3