นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 3 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
หัวหน้า 659 3
เบื่อให้ได้ดี 451 2
ใครให้เกียรติใคร 510 5
พัฒนาจากทีมงาน 495 3
ค่าคนอยู่ที่การใช้ การให้ 517 4
ค่าวิชา ค่าสินค้า 722 4
แข่งให้ดีกว่า 459 4
เป้าหมายการเรียน 494 5
เก่าใหม่ต้องรู้ใช้ให้พอดี 529 6
ประเมินเพื่อความเจริญ 479 4
ทำให้ได้เต็มที่ 477 3
คำภาษาอังกฤษ 655 2
บริหารคนเก่งต้องจัดการความเก่ง 538 3
หล่อสวยดีของใครของมัน 790 4
เรียนรู้จักตัวเอง 555 3
มีโอกาสต้องตั้งใจทำและเรียนรู้ 515 3
สอนให้ทำดีต้องสั่งสอนตัวเอง 600 4
ของเสียออนไลน์ 460 3
เรียนรู้ เรียนความรู้ 431 2
ดี-เลว 409 2
ชีวิตคือการแข่งขัน(ให้เป็น) 435 2
วันหยุดคุณภาพ 645 2
ยิ่งเข้มยิ่งเข้มแข็ง 780 3
ทำงานยุค 4.0 ต้องมีระบบออนไลน์ 525 1
ทำให้ดีมีค่า 483 1
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 499 1
คนเก่งไม่ใช่แค่เรียนเก่ง 490 1
การบริหารไม่ใช่ทำวิสัยทัศน์ ต้องขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 494 1
การสร้างค่า 491 1
เจริญ 486 3
ความสำเร็จของใครต้องทำเอง 463 2
ความสำเร็จขึ้นกับคนรับ 770 7
ความทนทานของเทคโนโลยี 476 2
อิสระทางการเงิน 787 3
ไม่มี ทำให้มี 504 2
คิดกลับด้านด้วยการทำ 564 3
คนมีค่า 788 6
ค่าการสื่อสารคือความเข้าใจ 573 3
คนได้ดีที่คิด 574 1
ได้ดีที่เสี่ยงเป็น 1197 2
เจริญดี 526 2
ทำงานคือการจ้างตัวเอง 470 2
เพราะมีงาน จึงมีงานทำ 511 3
เทคนิคการเพิ่มค่าการทำงาน 455 1
ได้ดีมีค่าต้องดึงวิทยายุทธออกใช้ 483 1
การเรียนกับการศึกษา 460 1
การสอน การบริหารให้ได้ค่าต้องสร้างคน 452 1
University is a world of learning 430 1
ชีวิตดีที่ติดกระดุมเม็ดแรก 441 1
Goal and milestone 520 3
ทำไมสินค้าเทคโนโลยีราคาถูกเร็ว 676 9
ทำดีให้มีค่า 469 1
แข็งแรงเข้าไว้ 510 3
อยากได้ดีต้อง Stay hungry 634 1
ประกันคุณภาพการนัดหมาย 760 0
ขยะ 584 0
คนได้ดีมีค่าที่ความเจริญ 523 0
เรียนให้เป็นดอกเบี้ยทบต้น 833 1
เพิ่มค่าการทำงาน 530 0
เคลียร์แรมสมอง 583 1
บริหารคนให้ได้ผลต้องรู้จักคนที่จะบริหาร 798 1
ขี้เกียจ 514 1
๔๔ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 892 2
Team leading 467 1
การศึกษาให้เกิดค่า 589 1
อย่าสอนเรียนแค่ความรู้ ต้องให้ถึงปรัชญาของความรู้ 824 2
การศึกษาคือการลงทุนต้องสร้างค่าได้ 595 1
การทำงาน 500 1
ฟองสบู่ 683 17
ของดีของไทย 435 0
ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี 475 1
วิกฤตการศึกษาและโอกาส 542 1
ใช้ความสามารถให้ได้ดี 449 1
การยกย่องให้ได้ดี 443 1
เถ้าแก่ 474 1
ประเมินค่าตนเอง 485 1
Adaptability 601 1
ความพยายามสะสม 421 1
ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน 483 1
ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น 590 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา 465 1
Design thinking ชีวิตที่ดีต้องมีการออกแบบ 424 0
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง 453 1
เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา 841 1
ชีวิตคือการทดลอง 442 1
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 407 1
ทำงานให้เจริญ 438 1
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม 529 0
หลักการทำงานดีมีสุข 432 1
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ 685 1
ความรู้มีไว้ใช้ สร้างค่าต้องใช้ข้อมูล 431 1
การมีส่วนร่วมที่เกิดค่าจริง 427 0
มืออาชีพ 526 2
ค่าของคุณอยู่ที่คุณเป็นใคร 407 0
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย 446 0
แนวดิ่ง แนวราบ กับการเจริญเติบโต 444 3
ความรู้ความเข้าใจคือศาสตร์ ความสามารถการใช้คือศิลป์ 3460 58
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี 415 0
ช้อปให้ทันสมัย 453 0
เวลามีค่าที่การจัดใช้ 442 3