นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 3 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 342 2
ค่าเงินแข็ง-อ่อน 225 1
ทำได้ ทำเป็น 183 1
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน 202 0
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 201 1
ละครจบ 211 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 195 0
เส้นตาย เส้นเป็น 209 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 248 0
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 215 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 234 1
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 310 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 249 2
ผู้กองยอดรัก 246 0
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 246 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 314 3
ความซนของผู้ใหญ่ 266 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 254 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 209 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 251 6
ผลักดัน สนับสนุน 395 1
ของดี ของขยะ 230 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 219 0
ชีวิตเลือกได้ 273 2
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 189 0
รางวัลคน รางวัลของ 186 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 330 0
Learning is tool for self developing 319 0
Learning by working 324 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 432 0
ได้ดีต้องมีอนาคตนำทาง 480 0
หมั่นสอนตัวเอง 202 0
เสริมกับต้าน 279 0
ผลได้ ผลกระทบ 232 3
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขา 265 1
จัดอนาคต 215 0
ยืดหยุ่น อย่าหย่อนยาน 193 0
พัฒนาค่าไม่ทัน 353 1
ส่วนสำคัญของการทำแผน 283 1
อุดหนุน สนับสนุน 220 0
บริหารจัดการความเสี่ยง 231 0
ใช้ชีวิตแข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะ 288 3
Learning as doing business 293 1
ต้องให้จึงได้ค่าแก่ตน 279 1
ยากลำบากกับท้าทาย 304 0
ส่องเป้าหมายและการทำสู่ความสำเร็จ 284 4
การใช้อนาคต 269 1
ดื้อพัฒนา 242 0
ยากมักกำไร ง่ายนักมักขาด 269 0
อยู่ได้ดีต้องมีซื่อสัตย์พัฒนา 287 0
อยากเจริญก้าวไกลต้องหมั่นใช้โอกาส 301 1
กินดี อยู่ดี 239 1
ทำงานให้ได้ดีต้องใช้จุดเก่ง 252 0
ยังเด็กหรือโตแล้ว 575 1
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 253 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 234 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 302 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 279 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 281 0
ความจำกับความเข้าใจ 270 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 297 1
ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้ 276 3
มองการณ์ไกล 347 0
คุณภาพแท้จริงคือความเป็นจริง 379 1
ค่าการศึกษาหาความรู้ 293 0
Deployment การถ่ายทอด 385 14
การลงทุนสร้างชีวิต 222 0
อยู่เป็น รอเป็น จึงเห็นค่า 311 0
Spare parts เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 293 0
ตื่นตัวเพื่อความสำเร็จ 296 0
ทุกความสำเร็จได้ด้วยคนที่พร้อม 234 0
การศึกษายุคเปลี่ยนไว 250 0
จินตนาการที่สร้างปัญหา 300 0
การสร้างค่าตน 300 0
รถติดต้องเข้าใจและทำใจ 299 0
ชีวิตได้ดีที่ลองทำ 286 0
ดีได้ที่ใจ 585 0
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา 252 0
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 286 0
วัดค่าความสำเร็จ 263 0
ศัตรูภายใน 344 0
การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ 212 0
TV Digital เมื่อมีปัญหาต้องปรับแก้ 294 0
ทำงานเพื่อค่าจ้าง กับ เพื่อความมั่งคั่งมั่นคง 318 0
ความซื่อสัตย์สร้างค่าคน 222 0
เรียนรับ เรียนรู้ รู้เรียน 289 0
สำเร็จไม่ใช่เสร็จแต่ต้องงอกงาม 274 1
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 292 0
โอกาสอยู่ที่การทำ ใช่ที่การรอ 288 0
อดเพื่อออม 419 3
คิดเผื่อ อย่าคิดแทน 330 0
ค่าเกิดได้ต้องคิดจากคน 782 1
อยู่ดีต้องมีธรรม 362 4
ประสบการณ์ได้จากการเตรียม 500 3
มองไกลให้ออก มองใกล้ให้เป็น 348 3
หลงทาง ได้ทาง 318 2
ความรู้ หนังสือตำรา ความสามารถ 354 1
คนไม่ยอมเกมส์ คนไม่ยอมกัน 335 1
พึ่งพา 383 0
ค่าของความรู้ 301 0