นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 3 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ประสบการณ์ได้จากการเตรียม 391 3
มองไกลให้ออก มองใกล้ให้เป็น 281 3
หลงทาง ได้ทาง 264 2
ความรู้ หนังสือตำรา ความสามารถ 287 1
คนไม่ยอมเกมส์ คนไม่ยอมกัน 279 1
พึ่งพา 309 0
ค่าของความรู้ 238 0
ตามตัวเอง ตามคนอื่น 219 0
อดีตใช้สร้าง อย่าใช้ทำลายอนาคต 275 1
ทำงานร่วมให้ได้มากกว่าค่างาน 264 0
เรียนให้รู้ต้องทำเอง 268 0
จากธรรมชาติ สู่ cultured food 261 0
เตรียมลูกไปโรงเรียน 253 0
พลังบวก พลังลบ 239 0
อยู่ดีต้องมีทั้งดีทั้งร้าย 262 0
เกียรตินั้นใครให้ 459 0
คนสำคัญอยู่ที่บทบาทและทำหน้าที่ 342 0
พลัง หรือ ภาระ 269 0
ทำตามความต้องการกับทำตามใจ 270 0
เติบโต อย่าให้โตเติบ 310 0
ผู้นำที่ดีคือผู้ตามที่ดี 288 0
นำด้วยการแก้ปัญหา อย่าสร้างปัญหา 297 0
ปลายเปิด ปลายปิด 307 0
ข้อมูลคนไทยทำไมไม่เชื่อมโยง 263 0
ตั้งใจต้องทำจึงสำเร็จ 295 1
รับพรได้ดีกว่าขอและได้พร 309 1
คุณภาพการศึกษาวัดกันที่อะไร 331 2
คนทำงานต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ 395 4
พัฒนาคนทำงานได้ดีต้องมอบหมายหน้าที่ให้ทำ 293 0
ทำงานให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 293 0
จบกับสำเร็จการศึกษา 346 0
ค่าความสำคัญของข้อมูล 275 0
คนสำคัญ 369 2
การทำความสำเร็จให้ชีวิต 462 5
โลกเปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตปรับตัวตาม 318 0
ค่าความเห็นต่าง 472 17
หน้าที่ของ สส 248 0
เวลาจริง เวลาใจ 294 0
การให้มากกว่าการได้ 303 0
(คำ)แก้ตัว 274 0
เรียนสูงจะได้ทำงานสบาย 295 0
การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า 326 0
เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ 284 0
ความตั้งใจกับความเป็นจริง 292 0
รักให้ได้ดีควรต้องดูอะไร 388 0
เลือกตั้ง สส 2562 310 0
ฉวยโอกาสคือทำลายโอกาส 354 0
เวลามีจำกัดจึงต้องจัดเวลา 353 0
แนวทางการพัฒนา 377 0
ผู้คิด ผู้ทำ ผู้สนับสนุน ใครคือผู้สร้างค่า 474 3
เปรียบเทียบให้เป็นก็เป็นค่า 409 3
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้ 730 9
อยากเจริญต้องทำให้ได้และดีขึ้น 441 0
ทุกความพร้อมมาจากความไม่พร้อม 404 3
ทำอะไรให้หาสาระ อย่ามัวไร้สาระ 357 0
อยู่กับความจริง ไม่ใช่ความคาดหวัง 376 0
คนฉลาดต้องมีสติ 460 0
ทุกคนมีโชค 352 0
คิด หา ทำ เรียนรู้ คือค่าคน 469 0
การทำงานสร้างค่าเพิ่มต้องทำให้มากกว่าที่มี ทำดีกว่าที่เป็น 393 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 2. LeTCI 474 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 1. ADLI 479 0
การประชุมแบบเก็บเกี่ยวผล 375 0
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 307 0
กฎหมายเมล็ดพันธุ์ตามทฤษฎี 424 0
ความผิดพลาดต้องเรียนเอง 289 0
ฟิสิกส์กับการบริหาร 359 0
พัฒนาบุคคลต้องเป็นกิจการไม่ใช่กิจกรรม 314 0
มีคนเลือกทางไม่ดี จริงหรือ? 394 0
สังคมนิยม 286 0
นรก สวรรค์ ทางวิทยาศาสตร์และการกระทำ 505 0
ผลดีดูที่การพัฒนา 311 0
บุญ บาป กับการทำงาน 318 2
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน 2012 25
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง 339 0
ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ 319 0
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 409 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 339 0
ความรู้กับความสำคัญ 507 0
งานน้อยใครว่าดี? 299 0
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 414 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 465 0
เริ่มต้นไวมีชัยตลอดไป 343 0
การทำงานมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 465 0
มนุษย์กับหุ่นยนต์ 317 0
การทำให้ไม่ให้แก่ 292 0
บริหารอย่างมีกลยุทธ์ 335 0
ใช้โอกาสจึงมีจึงได้โอกาส 312 0
ดื้อตาขุ่น 343 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 357 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 427 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 310 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 356 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 310 0
กิจกรรม กิจการ 342 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 331 0
ชีวิตเหมือนการขับรถ 365 0
คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน 325 0
ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ restart เสียบ้าง 351 0
พลังคิดบวก คิดลบ 340 0