นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 3 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การประชุมแบบเก็บเกี่ยวผล 331 0
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 266 0
กฎหมายเมล็ดพันธุ์ตามทฤษฎี 372 0
ความผิดพลาดต้องเรียนเอง 254 0
ฟิสิกส์กับการบริหาร 303 0
พัฒนาบุคคลต้องเป็นกิจการไม่ใช่กิจกรรม 275 0
มีคนเลือกทางไม่ดี จริงหรือ? 344 0
สังคมนิยม 243 0
นรก สวรรค์ ทางวิทยาศาสตร์และการกระทำ 450 0
ผลดีดูที่การพัฒนา 266 0
บุญ บาป กับการทำงาน 258 1
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน 1408 23
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง 287 0
ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ 287 0
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 357 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 310 0
ความรู้กับความสำคัญ 458 0
งานน้อยใครว่าดี? 269 0
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 369 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 416 0
เริ่มต้นไวมีชัยตลอดไป 302 0
การทำงานมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 405 0
มนุษย์กับหุ่นยนต์ 272 0
การทำให้ไม่ให้แก่ 246 0
บริหารอย่างมีกลยุทธ์ 289 0
ใช้โอกาสจึงมีจึงได้โอกาส 266 0
ดื้อตาขุ่น 301 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 294 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 366 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 269 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 321 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 278 0
กิจกรรม กิจการ 304 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 288 0
ชีวิตเหมือนการขับรถ 317 0
คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน 290 0
ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ restart เสียบ้าง 310 0
พลังคิดบวก คิดลบ 307 0
งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ 320 0
ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง 359 0
ยุค big data 333 0
สังคมคุณภาพ 496 0
นักเรียนกับนักศึกษา 431 0
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม 499 4
มองให้เป็นจึงเห็นค่า 399 0
อาหารตามสั่งยุค 4.0 345 0
วันเด็ก 2562 295 0
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน 415 0
แบบการสอนตามเป้าประสงค์ 594 0
สติในตัวตน 337 0
ค่าความประทับใจ บวก ลบ 379 0
 จงเป็นคนมีการศึกษา 717 16
ทำดีให้ตัวเอง 297 0
เรียนเพื่อหางานทำ เรียนเพื่อทำงาน 413 0
คณิตศาสตร์การทำงานร่วมกัน 263 0
การประกันอนาคต 379 0
บริหารงานให้ได้ดีต้องมีคำชมและข่มความเงียบ 346 0
สวัสดีปีใหม่ 2562 587 2
ประเมินชีวิตสิ้นปี 445 0
ชีวิตดีได้แค่มาก่อน กลับหลัง 300 0
ฝึกความเก่ง 439 0
ทำได้กับทำเป็น 316 0
ทำงานให้ได้ดี 261 0
คิดถูกผิดให้ดูที่ผล 300 0
ทำไมวิชาการจึงใช้งานไม่ได้ 256 0
อะไรคือ 4.0 397 0
ทำผิดเป็นจึงเห็นค่า 248 0
ใช้เสน่ห์สร้างค่า 332 0
มือใหม่ต้องแสดงฝีมือ 288 0
Smart อัจฉริยะ 346 0
ปัญญา ปัญหา 332 0
เจริญใครว่าสะดวก 331 0
ทรัพย์สินที่บริหารเพิ่มค่าได้คือคน 258 0
ทีมงานเข้มแข็ง 375 0
ผู้ประกอบการต้องรู้การเงินทำธุรกิจ 324 0
ดีต้องสั่งสม ไม่ดีมีแต่เสีย 509 0
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต 489 1
การบิดเบือน ผลได้จึงไม่จริง 522 0
อยากสำเร็จต้องจัดการตัวเอง 320 0
ความเท่าเทียมเทียม 409 0
เจริญเติบโต 313 0
ลดความกลัวด้วยการพัฒนาตัวเอง 296 0
อดทน พยายาม 533 0
วิสัยทัศน์ภายใน 677 0
ค่าคนทำงาน 471 1
อยากได้ดีต้องไม่ลืมสัญญา 350 0
ตัวชี้วัดตาม ตัวชี้วัดนำ 614 1
ตัวควบคุมสู่ความสำเร็จ 382 1
โค้ชกับอาจารย์ 659 0
พฤติกรรมคนต่างยุค 674 0
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 325 0
เมื่อเจอปัญหา 301 0
5 ส เพิ่มประสิทธิภาพ 287 0
การเรียนรู้และนวัตกรรมในการประกันคุณภาพ 411 0
การศึกษายุคใหม่ต้องสร้างคน 548 0
ยุคเอไอ ใช้เครื่องทุ่นแรงต้องแกร่งปัญญา 283 0
วิชา หน้าที่ เป้าหมาย 387 2
ผลเสียการโพสต์ที่ไม่ดี 461 0
ไม่ต้องถูกต้องแต่ต้องถูกใจ 321 0
ใช้คนให้ถูกงาน บริหารคนให้ได้ใจ 520 0