นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 3 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คนเก่งไม่ใช่แค่เรียนเก่ง 417 1
การบริหารไม่ใช่ทำวิสัยทัศน์ ต้องขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 420 1
การสร้างค่า 416 1
เจริญ 384 3
ความสำเร็จของใครต้องทำเอง 384 2
ความสำเร็จขึ้นกับคนรับ 673 7
ความทนทานของเทคโนโลยี 408 2
อิสระทางการเงิน 697 3
ไม่มี ทำให้มี 415 2
คิดกลับด้านด้วยการทำ 461 3
คนมีค่า 665 4
ค่าการสื่อสารคือความเข้าใจ 466 3
คนได้ดีที่คิด 479 1
ได้ดีที่เสี่ยงเป็น 497 2
เจริญดี 450 2
ทำงานคือการจ้างตัวเอง 393 2
เพราะมีงาน จึงมีงานทำ 425 3
เทคนิคการเพิ่มค่าการทำงาน 377 1
ได้ดีมีค่าต้องดึงวิทยายุทธออกใช้ 399 1
การเรียนกับการศึกษา 392 1
การสอน การบริหารให้ได้ค่าต้องสร้างคน 396 1
University is a world of learning 357 1
ชีวิตดีที่ติดกระดุมเม็ดแรก 372 1
Goal and milestone 448 3
ทำไมสินค้าเทคโนโลยีราคาถูกเร็ว 577 9
ทำดีให้มีค่า 411 1
แข็งแรงเข้าไว้ 425 3
อยากได้ดีต้อง Stay hungry 551 1
ประกันคุณภาพการนัดหมาย 671 0
ขยะ 513 0
คนได้ดีมีค่าที่ความเจริญ 447 0
เรียนให้เป็นดอกเบี้ยทบต้น 752 1
เพิ่มค่าการทำงาน 465 0
เคลียร์แรมสมอง 493 1
บริหารคนให้ได้ผลต้องรู้จักคนที่จะบริหาร 681 1
ขี้เกียจ 447 1
๔๔ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 784 2
Team leading 394 1
การศึกษาให้เกิดค่า 506 1
อย่าสอนเรียนแค่ความรู้ ต้องให้ถึงปรัชญาของความรู้ 736 2
การศึกษาคือการลงทุนต้องสร้างค่าได้ 537 1
การทำงาน 422 1
ฟองสบู่ 595 17
ของดีของไทย 377 0
ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี 398 1
วิกฤตการศึกษาและโอกาส 460 1
ใช้ความสามารถให้ได้ดี 386 1
การยกย่องให้ได้ดี 377 1
เถ้าแก่ 397 1
ประเมินค่าตนเอง 411 1
Adaptability 515 1
ความพยายามสะสม 362 1
ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน 409 1
ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น 510 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา 394 1
Design thinking ชีวิตที่ดีต้องมีการออกแบบ 360 0
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง 374 1
เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา 764 1
ชีวิตคือการทดลอง 375 1
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 343 1
ทำงานให้เจริญ 374 1
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม 471 0
หลักการทำงานดีมีสุข 376 1
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ 620 1
ความรู้มีไว้ใช้ สร้างค่าต้องใช้ข้อมูล 352 1
การมีส่วนร่วมที่เกิดค่าจริง 372 0
มืออาชีพ 443 2
ค่าของคุณอยู่ที่คุณเป็นใคร 341 0
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย 387 0
แนวดิ่ง แนวราบ กับการเจริญเติบโต 376 3
ความรู้ความเข้าใจคือศาสตร์ ความสามารถการใช้คือศิลป์ 2682 44
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี 356 0
ช้อปให้ทันสมัย 395 0
เวลามีค่าที่การจัดใช้ 380 3
ชีวิตที่ดีไม่ต้องแข่งกัน ให้แข่งขันร่วมกัน 355 1
คนเก่ากับคนใหม่ 355 0
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง 440 0
พลังบวก พลังลบ 385 0
การประชาสัมพันธ์ 370 0
ทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ 393 0
อยากให้ดีต้องทำดีให้ดู ไม่ใช่ทำให้ดูดี 540 0
เข้าถึงลูกค้ากับให้ลูกค้าเข้าถึง 346 0
ปลูกฝังภาษาให้ลูก 415 0
ความสำเร็จลอกกันไม่ได้ 474 1
อยากได้ดีต้องบังคับตัวเอง 360 2
ทบทวนบทบาทก่อนทำหน้าที่ 329 0
เรียนสอนยุคใหม่ ต้องสอนให้เรียนรู้เป็น 444 3
ปิดไฟได้มากกว่าที่คิด 400 1
การเข้าสังคมออนไลน์ 411 0
เรียนอย่างไร ได้อะไร 426 0
Smarter than smart  329 0
ความดี ความชอบ 367 4
ความสำคัญของการกำหนดเวลา 366 0
วิสัยทัศน์ต้องตรงกับวิสัยทำ 408 0
อนาคตที่ดีต้องสร้าง 350 0
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้ 457 0
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา 440 1
เรียนรู้กับเรียนความรู้ ทำให้คนต่างกัน 655 3
คิดแพ้ก็แพ้ตั้งแต่คิด คิดชนะลงมือทำจึงชนะ 465 1
Smart people vs Smart worker 418 0