นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 29 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 2: การโดยสารเครื่องบิน 1007 0
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 1: บริการทางรถ 1147 0
ทดสอบการบันทึกผ่าน ซัมซุง เอส2 1334 4
การศึกษาในประเทศออสเตรีย 1270 1
การศึกษาวิจัยการเกษตรของออสเตรีย 1085 1
วันนี้ที่เวียนนา 20 ก.ย. 2555 1303 3
เจริญก้าวหน้า หมายความว่า ... 2718 3
สติกับการพัฒนาตน พัฒนางาน ให้เจริญ ๆ 1446 0
การจัดบรรยากาศบังคับการพัฒนา 1217 1
คนคณะทรัพยากรธรรมชาติ one care, one share 1111 0
ค่าเล่าเรียนแพงเพราะใคร 1386 1
เกียรติ และการเสื่อมเกียรติ 1270 2
ข้อคิดจากการทรงงานของในหลวง 1596 0
ค่านิยมศักดินาจำกัดการพัฒนา 2.ลบได้จะพัฒนาได้อย่างเต็มค่า 938 0
ค่านิยมศักดินาจำกัดการพัฒนา 1. ผลการศึกษาพัฒนาคนไทย 848 0
ข้อคิดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าและความหมาย : 2 ความหมาย 1324 0
ข้อคิดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าและความหมาย : 1 ค่า 1191 0
การบริการเชิงรุกและเบ็ดเสร็จ 2. ค่าและท้าทายให้ทำ 1208 0
การบริการเชิงรุกและเบ็ดเสร็จ 1. แนวคิด 1320 0
ค่าของวุฒิการศึกษา 2: การดูค่า 975 1
ค่าของวุฒิการศึกษา 1: ความต่างของผลการศึกษาแต่ละระดับ 1107 0
ค่าความเป็นครู 1082 1
จรรยาบรรณ สำคัญที่ใคร 1856 0
การแข่งขัน ต้องเข้าใจ จึงแข่งขันได้จริง 1231 0
คนรวย คนสวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด เห็นจะไม่จริง 1469 0
แนวคิดการพัฒนาคนของเกาหลีใต้ 2594 0
Smart QA 1263 0
การใช้ share.psu แนะนำตน 1334 2
การเปิดไฟหน้ารถผิดอาจถึงตายได้ 1610 2
ข้าว 1 คำ ตามความหมายของวิทยาศาสตร์เกษตร 1668 0
เกษตร วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 1244 0
ความคิดสร้างสรรค์ความเป็นไทย 1248 0
การแก้ปัญหาหนังสือตัวเล็กที่อ่านยาก 977 0
เก่ง แต่ไม่ดีย่อมไม่มีเกียรติ 1098 0
การทำงานลดคุณห้อย เพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1091 2
สิทธิผู้บริโภค 982 0
ค่าของการสื่อสาร 1119 0
การสร้างปริมาณ vs ประสิทธิภาพงาน 1076 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 2.กระบวนการ 1036 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 1. ที่มาและสาเหตุ 956 0
เพื่อนร่วมงาน เพิ่มค่างาน 1011 0
ให้ เพื่อเพิ่มค่างาน เพิ่มค่าคน ค่าตอบแทน 1120 0
ให้ เพื่อการทำงานที่เป็นสุข 1110 0
การเกษตรยุคต่อไป ต้องเพิ่มค่าความเป็นไท(ย) 902 2
โลจิสติกการเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1060 0
ความพร้อมภาคเกษตรในการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1322 0
การต่ออายุราชการ 1827 1
ความร่วมมือรวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 1203 0
ตัววัดการพัฒนา 936 0
ทำงานอย่างไรให้หายเบื่อ 1292 1
พัฒนาชุมชนต้องติดปัญญาให้ชุมชน 995 0
สะดวกซื้อ สะดวกบริการ 1484 0
ไกด์นำน้องเที่ยวงานเกษตรภาคใต้ 1733 0
ใครรวยขึ้น 1076 0
แก้ปัญหาผิดพลาดมาเป็นพัฒนา 1661 0
การทำวิจัย 3. การสร้างค่าจริงของการทำวิจัย 1418 0
คนขององค์กร เพื่อเพิ่มค่าคนทำงานและประสิทธิภาพขององค์กร 992 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 2. ปรับเปลี่ยนให้พร้อมกัน คุ้มค่าพัฒนาคุณภาพจริงหรือ? 1302 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 1. กำหนดภาคเรียนของประเทศสมาชิก 1679 1
การทำวิจัย 2. หลักการทำวิจัย 1796 3
การทำวิจัย 1. เริ่มต้นค้นหา re+search 1682 2
เพราะเคยแพ้จึงทำให้ชนะ 1148 1
มะลิคืนถิ่น ปี 2555 1306 2
แม่ผู้สอนด้วยการกระทำ คือ แม่ของฉัน 1046 0
วันแม่แห่งชาติและวันแม่ของแต่ละคน 892 0
การเร่งใช้จ่ายงบประมาณ เรื่องที่ต้องช่วยกัน 969 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 2.การใช้จ่ายให้ถูกต้อง 1178 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 1.แหล่งที่มา 1414 0
ทำไมทำงานจึงไม่มีความสุข 2006 2
อยู่สบาย เป็นเจ้านาย หรือ ขี้ข้า 1374 0
มองคนอย่างที่เป็น ไม่ใช่อย่างที่อยากให้เป็น 1369 2
บาป บุญ ไม่ต้องรอ 1290 0
KM แบบนำเข้า 1386 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 4. ผลได้และผลกระทบที่สำคัญ 1689 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 3. บทบาทที่ควรเป็นควรทำ 1738 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 2. พฤติกรรมเป็นจริงที่ต้องปรับเปลี่ยน 1609 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 1. บทบาทและหน้าที่ 1627 0
เปลี่ยนวิธี เติมความคิด พิชิตความสำเร็จ 1951 0
การสื่อสาร ที่ยังไม่เข้าใจและเอาจริง 1755 0
ความคาดหวัง กับ การตั้งความหวัง 2089 0
การจัดเอกสารเพื่อการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพ 1494 0
ความพร้อมพื้นฐานความเป็นเป็นนานาชาติ 1387 1
ทำงานดี 4. ความดีที่ไม่ชอบ 2403 0
คุณภาพของกองบริการการศึกษา จากปี 2552 ถึง 2554 และต่อไป 1624 0
ค่า royalty คือการขอบคุณและกำลังใจในการทำงาน 1649 0
ทำไมคนทำงานต้องรู้จักองค์กรของตน 1796 2
การเสนองานแบบมืออาชีพ 1520 0
เรื่องของสินค้าผักสดและผลไม้ 1777 0
แสงแดดกับการเกษตร 1453 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะทางการเกษตรที่น่ามาเรียน 1599 0
ทำงานดี 3. หลักการพิจารณาความดี ความชอบ 2939 0
ทำงานดี 2. ความชอบในการทำงาน 1568 0
ทำงานดี 1. ความดีในการทำงาน 1368 0
ค่าและความรับผิดชอบในการเข้าอบรม/เรียนรู้ 1132 0
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 2 1874 2
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 1 10141 3
การเกษตรไทย : 2.อนาคตที่ต้องปรับเปลี่ยน 1303 1
การเกษตรไทย 1. ความสำคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน 6924 2
ร่วมสร้างสุขในที่ทำงาน 1198 1
ความสุขในที่ทำงาน 2. ของการทำงาน 1184 0