นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 29 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ภาคการศึกษาในอาเซียน 1. กำหนดภาคเรียนของประเทศสมาชิก 1669 1
การทำวิจัย 2. หลักการทำวิจัย 1780 3
การทำวิจัย 1. เริ่มต้นค้นหา re+search 1667 2
เพราะเคยแพ้จึงทำให้ชนะ 1139 1
มะลิคืนถิ่น ปี 2555 1299 2
แม่ผู้สอนด้วยการกระทำ คือ แม่ของฉัน 1038 0
วันแม่แห่งชาติและวันแม่ของแต่ละคน 884 0
การเร่งใช้จ่ายงบประมาณ เรื่องที่ต้องช่วยกัน 963 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 2.การใช้จ่ายให้ถูกต้อง 1172 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 1.แหล่งที่มา 1401 0
ทำไมทำงานจึงไม่มีความสุข 1987 2
อยู่สบาย เป็นเจ้านาย หรือ ขี้ข้า 1365 0
มองคนอย่างที่เป็น ไม่ใช่อย่างที่อยากให้เป็น 1342 2
บาป บุญ ไม่ต้องรอ 1282 0
KM แบบนำเข้า 1373 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 4. ผลได้และผลกระทบที่สำคัญ 1668 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 3. บทบาทที่ควรเป็นควรทำ 1731 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 2. พฤติกรรมเป็นจริงที่ต้องปรับเปลี่ยน 1592 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 1. บทบาทและหน้าที่ 1601 0
เปลี่ยนวิธี เติมความคิด พิชิตความสำเร็จ 1937 0
การสื่อสาร ที่ยังไม่เข้าใจและเอาจริง 1748 0
ความคาดหวัง กับ การตั้งความหวัง 2068 0
การจัดเอกสารเพื่อการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพ 1476 0
ความพร้อมพื้นฐานความเป็นเป็นนานาชาติ 1370 1
ทำงานดี 4. ความดีที่ไม่ชอบ 2362 0
คุณภาพของกองบริการการศึกษา จากปี 2552 ถึง 2554 และต่อไป 1602 0
ค่า royalty คือการขอบคุณและกำลังใจในการทำงาน 1639 0
ทำไมคนทำงานต้องรู้จักองค์กรของตน 1790 2
การเสนองานแบบมืออาชีพ 1512 0
เรื่องของสินค้าผักสดและผลไม้ 1764 0
แสงแดดกับการเกษตร 1448 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะทางการเกษตรที่น่ามาเรียน 1580 0
ทำงานดี 3. หลักการพิจารณาความดี ความชอบ 2923 0
ทำงานดี 2. ความชอบในการทำงาน 1552 0
ทำงานดี 1. ความดีในการทำงาน 1361 0
ค่าและความรับผิดชอบในการเข้าอบรม/เรียนรู้ 1127 0
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 2 1858 2
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 1 10063 3
การเกษตรไทย : 2.อนาคตที่ต้องปรับเปลี่ยน 1289 1
การเกษตรไทย 1. ความสำคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน 6905 2
ร่วมสร้างสุขในที่ทำงาน 1189 1
ความสุขในที่ทำงาน 2. ของการทำงาน 1166 0
ความสุขในที่ทำงาน 1. ของผู้ร่วมงาน 1439 1
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 2.สร้างมูลค่า 1760 0
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 1.วิธีการ 6983 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 2. ความอยากของคนไทย 1449 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 1.สัญชาตญาณและประสบการณ์ 1528 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 2.การสื่อสารเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1180 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 1.ต้องปรับความเข้าใจ เปลี่ยนวิธีการ 1434 0
กระบวนพัฒนางานจากคำบ่น 1193 2
ทำงานเพื่อศักดิ์ศรี 1608 0
ประเด็นแปลกใจในรายงาน ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปี 2553 1522 2
การปฏิเสธงาน 2471 4
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 2. คิดเป็น เห็นเหตุจะแก้ได้ 1643 1
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 1.ดูให้เห็นแค่เป็นภาพ 1333 0
บริการภาคเที่ยง 1076 0
สอนตัวเองให้อยู่เป็นสุข 1611 0
นัดหมายให้เป็นผล 1417 0
หลักและพลังการพัฒนางาน 1718 1
ค่าของการทำงานที่ควรต้องช่วยกันเพิ่ม 1441 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 3. การจัดการเวลากับงานประจำ 1224 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 2. การพัฒนาและสร้างผลงาน 1152 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 1. ต้องรู้งานและความหมายของการบริหาและการจัดการเวลา 1451 0
หน้าที่ 1228 0
ความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ 1205 0
ใช้ความพยายามและอดทนให้เกิดความภูมิใจและใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข 1500 0
ระบบและความสัมพันธ์ของงานกับการเพิ่มค่าการทำงาน 1328 1
Competition vs Benchmarking 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษา 1275 0
Competition vs Benchmarking 1. ความหมาย 1824 0
มาตรฐานสากลกับการเกษตร 1668 0
Competition vs competency 1331 1
บัณฑิต 1574 0
ฝึกงาน 1590 0
ความสำเร็จของการเรียน 1485 0
ยุคของการจัดการ 2. การจัดการเรียนการสอน 1384 0
ยุคของการจัดการ 1. ทักษะคน 1449 1
คุณภาพเชิงเนื้อหา 1341 1
อย่าประมาทกับการใช้ชีวิต 2399 5
การทำงานให้เกิดประโยชน์ คือความมั่นคงของการทำงาน 1933 0
โลกแปรปรวน สัญชาตญาณเปลี่ยนไป 1270 0
ผลและทางของโลกเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน 1375 0
หัวหน้าและค่าตอบแทน 2. ความสามารถและกระบวนการ 1578 2
หัวหน้าและค่าตอบแทน 1. ความรับผิดชอบ 1464 2
การพัฒนางานและคนทำงาน 1664 0
ข้อคิดจากบันทึกนักศึกษาต่างชาติ 1452 0
ทำงาน 1134 1
การจัดการความรู้ในงานเกษตรภาคใต้ จากของจริงสู่ใช้จริง 1558 2
สาธิตจากผู้ทำจริงในงานเกษตรภาคใต้ 1421 0
แด่ศิษย์มีครู ครูมีศิษย์ 1433 0
วันไหว้ครู 14 มิ.ย. 2555 1517 0
อยากเห็นการนำการตลาดมาใช้ทำงาน 1226 0
สอนให้เก่งกะใช้งานได้ อันไหนดี 1235 0
กติกาการปิดอุปกรณ์สื่อสารบนเครื่องบิน 1642 1
ยุคเทคโนโลยี เจริญไว ตายเร็ว 1455 0
การตรวจสอบวรรณกรรมงานวิจัย นอกจากกำไร ยังไม่ขาดทุน 1807 0
ความสำเร็จของการทำงาน 1484 0
ข้อสังเกตจากรถไฟฟ้าและคมนาคมไทย 1308 0
ข้อสังเกตฝากไว้ใช้ทำงาน 1188 0
การทำงานยุค IT 1228 0
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดใหม่ มิ.ย.2555 1644 0