นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 29 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 4. ผลของความเพี้ยนจนไร้จิตวิญญาณ 1176 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 3.ระบบการทำงาน 1020 1
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 2. ระบบการศึกษา 1235 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 1.ระบบสังคมการเลี้ยงดู 1150 1
มาตรการการปกป้องตนเองของประเทศใน AEC 1096 0
เสรีการลงทุน AEC และข้อสงวนของไทย 1176 0
AEC กับการเกษตรไทย 1399 0
การเรียนเพื่อให้ได้ความรู้ในการทำงาน 1333 1
ปัจจัยในการทำภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาการเกษตร 1255 1
รับปากแล้วไม่ทำ กับ ปฏิเสธงาน 1983 1
สติในการประเมินความดีความชอบ 1361 0
เงิน Rupiah อินโดนีเซีย 4612 0
พัฒนาอย่าให้สั้นลง 1003 3
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 3 1166 0
คิดใหญ่ ไปให้ถึง 913 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 2 992 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 1000 0
จากกรุงเทพฯถึงมหาวิทยาลัย Bravijaya อินโดนีเซีย 2 1087 2
จากกรุงเทพฯถึงมหาวิทยาลัย Bravijaya อินโดนีเซีย 1229 0
ชาล้นถ้วย ความหมายการเรียนรู้ อบรม 1279 1
ศักดิ์(ไม่มี)ศรี 1018 2
คุณค่าและการให้ค่าการเกษตรนานาชาติ 2. ต่อประเทศและสังคมไทย 1165 0
คุณค่าและการให้ค่าการเกษตรไทยและนานาชาติ 1. ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมไทย 937 0
การพัฒนาให้สำเร็จจริง 1020 0
วิธีหาความรู้เพิ่มในการเขียนบันทึกและจัดการความรู้ 1256 2
แข่งกับตัวเอง 2555 3
ผลงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษาไทย 1451 1
กติกา มารยาท ความปลอดภัย 980 0
AEC กับการเกษตรไทย 2. ยุทธศาสตร์ไทย 1038 0
AEC กับการเกษตรไทย 1.จุดยุทธศาสตร์ทางพื้นที่ 977 0
ตัวย่อเกี่ยวกับ AEC 1676 0
ห้องน้ำตัววัดคนมหาวิทยาลัย 1419 3
แปลกใจระบบโรงแรมไทยจึงไม่พัฒนา 1078 4
การสร้างค่า ความหมาย 4. บทสรุป 978 0
การสร้างค่า ความหมาย 3. ทำสู่เป้าหมาย 1048 0
การสร้างค่า ความหมาย 2. การดำเนินการ 938 0
การสร้างค่า ความหมาย 1. การตั้งค่าและความหมาย 993 0
กลยุทธ์จากใจคือเป้าหมายความสำเร็จ 1207 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดประชุม ภาพอนาคอุดมศึกษาสาขาการเกษตรไทย 1227 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 1091 0
ผู้นำ นำอะไร 1054 0
ได้ฤกษ์ไปรับเหรียญผู้เกษียณอายุราชการ 1345 0
เขียนบันทึกอย่างไรให้ต่อเนื่อง 1433 2
การสอนยุคใหม่ ต้องใช้ความเชื่อถือ ศรัทธา 1632 1
เอาเรื่องที่ไหนมาเขียนบันทึกในงานประจำให้เกิดค่าได้จริง 1022 0
Logistic กับคุณค่าสินค้าเกษตร 993 1
การรักษาส่วนรวมของนักศึกษา ม.อ. 1171 1
บุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ ที่อยากได้ 1220 0
มาจัดการน้ำกันเถอะ 900 1
การศึกษาไทย ผู้ใหญ่รังแกเด็ก 1002 0
“ลาน”ในตำนานคณะทรัพยฯ 1705 2
งานของฉัน งานของเรา เป้าหมายทำงานให้สำเร็จและมีความสุข 1141 0
9 ข้อ แนวทางสร้างอนาคต 979 0
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญา 3. ผู้สอนต้องมี 10 รู้ 1074 0
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม คือบุคลิกคนไทย 1202 2
อย่าทำงานลดเกียรติ ทำให้เสียคุณค่า เสียเวลา อารมณ์ 1156 1
คนว่างงาน งานว่างคน 968 0
ใครควรสอนปีหนึ่ง อาจารย์อาวุโส หรือ อาจารย์ใหม่ ? 1307 2
เขียนบันทึกแล้วได้ประโยชน์อะไร 1496 4
จัดการเรียนการสอนให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่เสร็จ 2. ความสำเร็จของผู้เรียน 1021 0
จัดการเรียนการสอนให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่เสร็จ 1. ความสำเร็จของผู้สอน 1133 0
สติทำให้เกิดปัญญา 992 0
วันแห่งความรัก ต้องรักให้ดีดี 1066 1
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญา 2.การทำให้เกิด 984 0
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญาใช่ความรู้ 1.ต้องมี 7 รู้ 1055 1
อย่าลืมเอาถ้วยไปใส่ความรู้ 1049 1
ตรวจสอบความภูมิใจของชาว share.psu 1780 10
การพัฒนางาน แบบ Application update 1022 0
ทำงานไปวัน ๆ หรือ ทำงานแบบพัฒนา 1463 2
ทำงานดี ทำงานเจริญ 845 0
สร้างคน สร้างชาติ บทเรียนนานาชาติ 888 0
Blogger of the Month จากรางวัลที่มาพร้อมหน้าที่ 1022 2
Blogger of the Month รางวัลของคนบันทึก 1174 4
แค่เรียน หรือ เรียนรู้ ผลต่างกันไกล 1145 0
IQ การทำงาน ฤดูการพิจารณาความดี ความชอบ 1167 0
นักศึกษาคณะทรัพยฯผ่านการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 95% 1313 1
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 3. ความแตกต่าง และขาดแคลน 1024 3
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 2. ตั้งเอง หางบประมาณเอง 1005 0
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 1. ยุคก่อน ต้องเข้าแผน หยุดการจัดตั้ง 1252 0
การพบอาจารย์ที่ปรึกษามีค่าแค่ปลดล๊อก 1764 0
บุคลากรธุรการเพิ่มค่างานได้อย่างไร 1475 0
ของดีที่สหกรณ์หายไป 1094 1
ถึงเป็นคนแก่ก็ต้องฝึกอบรม 1107 1
โลก(ใจ)แคบ 1248 0
คิดมาก เลยต้องทนลำบาก 1585 2
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 3.กองทุนวิจัยคณะ 1443 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 2.2 ที่ไปของรายได้จากการบริการวิชาการและอื่น ๆ 1066 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 2.1 ที่ไปของรายได้จากค่าหน่วยกิต 1073 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 1.ที่มา 1008 0
4 ดีที่ควรทำ 4. การทำตัวเองให้อยู่ดี 1135 1
4 ดีที่ควรทำ 3. การทำให้ตัวเองได้ดี 1136 0
4 ดีที่ควรทำ 2. การทำดีให้ตัวเอง 1258 0
4 ดีที่ควรทำ 1. ทำตัวเองให้ดูดี 1256 0
การเรียนรู้ที่ดี ต้องมี before after before 1131 0
คิดติดสบาย จึงกลายเป็นคนโง่ 1329 0
ชาว share.psu สุราษฎร์ฯหายไป 1260 2
คิดสูง ทำสูง ได้สูง คิดต่ำ ทำต่ำ ได้ต่ำ : 2. ด้านต่ำ 1119 0
คิดสูง ทำสูง ได้สูง คิดต่ำ ทำต่ำ ได้ต่ำ : 1. ด้านสูง 1137 0
อาจารย์ต้องศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจ 1500 1
ปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบบงาน : อยากได้ดี ต้องร่วมมือกัน 1150 0