นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 29 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คิดติดสบาย จึงกลายเป็นคนโง่ 1096 0
ชาว share.psu สุราษฎร์ฯหายไป 977 2
คิดสูง ทำสูง ได้สูง คิดต่ำ ทำต่ำ ได้ต่ำ : 2. ด้านต่ำ 978 0
คิดสูง ทำสูง ได้สูง คิดต่ำ ทำต่ำ ได้ต่ำ : 1. ด้านสูง 947 0
อาจารย์ต้องศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจ 1288 1
ปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบบงาน : อยากได้ดี ต้องร่วมมือกัน 956 0
ปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบบงาน : ส่วนขยาย 1000 0
อย่ามัวหาคนผิด ให้คิดแต่เป้าหมาย 1137 2
ที่มาของอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) 1500 0
ปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบบงาน 932 1
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 1521 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร? 5. พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำ 1182 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร? 4. พฤติกรรมที่มีความดีความชอบ และความไม่ดี ไม่ชอบ 1053 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร? 3. ต้องมีความดีความชอบตามระบบ 1089 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร? 2. ระบบแท่ง 2314 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร ? 1.ระบบขั้น 3758 0
ค่าของมหาวิทยาลัย 1119 0
คำบ่นของลูกค้าคือทางพัฒนางาน 1088 0
อย่าตัดตอนธรรมชาติการพัฒนา 869 0
ค่าโง่สร้างความฉลาด 1019 1
เกียรติ = ค่าใช้จ่าย 710 2
บันทึกที่ 901 ในบล็อก พัฒนาคน 782 2
กระตุ้น ควบคุม สนับสนุน ยับยั้ง บทบาทและกระบวนการพัฒนาคน 849 0
แนวคิดการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา 3 .การดำเนินการของประเทศไทย (2) 800 0
แนวคิดการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา 2 .การดำเนินการของประเทศไทย (1) 862 0
แนวการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา 1. แนวคิดนานาชาติ 773 0
ดาวแชร์ต้องเป็นดาวฤกษ์ 840 2
วันเด็ก วันที่มีค่า สร้างค่า 1014 2
จากบทเรียนสู่การพัฒนางาน 906 2
เมื่อลูกค้าเป็นคนสำคัญ เราก็เป็นคนสำคัญ 862 0
หนังสือเดินทางที่ฉลาด แต่คนต้องฉลาดกว่า 2. ระบบที่คนยังไม่ฉลาด 1034 1
หนังสือเดินทางที่ฉลาด แต่คนต้องฉลาดกว่า 1. ฉลาดใช้ 944 0
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2. จากปาล์มน้ำมัน สู่ ยางพารา 1115 0
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1. ปาล์มน้ำมัน 1279 0
วิจัยไปไหนกัน 2. วิจัยไทย ผิดทิศ หลงทาง ลดค่า เป็นทาส 1081 0
วิจัยไปไหนกัน 1.ประเภทการวิจัย 1051 0
ลักษณะนาม 4748 2
มีเรื่องเขียนบันทึกจากการรับบัตรขึ้นเครื่อง 907 1
ความหมายการขอพรให้เป็นจริง 1125 2
อย่าปิดโอกาสการสร้างความฉลาด 973 0
ขอบคุณผู้บริหารคณะทรัพยฯ สนับสนุนการจัดงานปีใหม่ 1312 0
ปีใหม่ ทำอะไรที่ดีดี 879 0
PSU new generation 949 1
สวัสดีปี 2556 1022 1
ค่าและสกุลเงินประเทศ ASEAN 9929 0
ประเทศใดมีพื้นที่มากน้อยใน ASEAN 10640 0
รถ คน สัตว์ กินข้าวโพดเหมือนกัน 957 0
ฉลองต้องมีสติ พอดี และปลอดภัย 836 0
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในอเมริกา กับคุณภาพการศึกษาไทย 1319 0
เวลาผ่าน สานค่าคน บนวงแชร์ 1241 1
กลอนวันส่งค่าปีเก่า 971 0
ไปรษณีย์ไทยทันสมัยแบบเชย ๆ 2. เชยที่มีค่าใช้จ่าย ภาระมากมาย 1450 6
ไปรษณีย์ไทยทันสมัยแบบเชย ๆ 1. ระบบบริการ 2358 0
ฝากคิดฉลองปีใหม่ 867 0
คิดดี คิดร้าย ใครได้รับ 1231 1
รับพรปีใหม่ 898 0
ภัย ที่ควรระวังไว้ก่อน 809 0
15 บุคลิกของผู้ประสบความสำเร็จ 991 0
ตักบาตรพระ 232 วัด 4 จ.ชายแดนใต้ 22 ธ.ค.2555 กับวันสิ้นโลก 1240 0
สุ-จิ-ปุ-ลิ กระบวนการเรียนรู้ที่ต้องใช้ให้เป็น 3179 1
ผู้นำ ผู้ตาม ต่างต้องมีบทบาทเพื่อทำให้เกิดค่า 2. การนำ การตาม 1800 0
ผู้นำ ผู้ตาม ต่างต้องมีบทบาทเพื่อทำให้เกิดค่า 1. การปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ในภาคเหนือ 5131 0
กลอนส่งท้ายปี 2555 1541 1
ดูงานผลิตชาไทยบนดอยสูง 3. การชงและดื่มชา 1068 0
ดูงานผลิตชาไทยบนดอยสูง 2.ชาอู่หลง 1024 0
ดูงานผลิตชาไทยบนดอยสูง 1. ไร่ชา 1385 0
การให้ประชาชนช่วยเก็บภาษีของไต้หวัน 1143 2
ฝึกงานต้องศึกษา 1222 2
บริการไวไฟฟรีกับ 3G ของไทย 1356 0
เรียนรู้และรู้เรียน 1083 0
ทำหน้าที่ผู้นำ พัฒนาคน สร้างเครือข่าย 1047 0
อยากรู้ อยากเห็น คือความท้าทายในชีวิต 1630 0
กีฬาสามัคคี : ทีมกีฬา ทีมงาน 1344 4
สภาพฝนภาคใต้ย้อนกลับมา 2. น้ำที่ต้องจัดการ 802 0
สภาพฝนภาคใต้ย้อนกลับมา 1.สภาพอดีตที่ย้อนกลับ 972 0
มหาวิทยาลัยปรับสัดส่วนและกรอบเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2379 1
หยวน หยวน ค่าความเป็นไทย 1776 0
อยากเก่งต้องเข้าหา 1267 0
กองทุนบิลล์ เกตส์ กับการวิจัยการเกษตร 1024 0
12-12-12 วันดีดี 781 0
กีฬา กีฬา คือ ยาวิเศษ 1501 0
กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มกลุ่มบุคลากรดีเด่น 928 0
ทำงานแบบจัดการเวลา หรือ ถูกเวลาจัดการ 908 0
เอาชนะให้เป็น 3. ทำให้องค์กรชนะ 897 0
เอาชนะให้เป็น 2. ชนะคน 891 0
เอาชนะให้เป็น 1. ชนะงาน 931 0
แพ้ ชนะ ให้เป็น 1066 0
จิตบริการตามความเป็นไทย 859 0
หงุดหงิดเพราะจิตว่าง ทางสว่างต้องพอดี 1136 0
งานก้าวหน้าต้องพัฒนาตนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 971 0
คิดทางธุรกิจจึงลดค่าของชีวิต 867 0
ประเด็นการวิเคราะห์ค่าการพัฒนางาน 869 0
เรื่องเปลี่ยน ๆ กับทริปไต้หวัน 1004 1
ไต้หวันวันนี้ 1021 0
การศึกษาดูงานการศึกษาและการเกษตรประเทศไต้หวัน ของสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1300 0
มหาวิทยาลัยวิจัยกับคุณภาพการศึกษาไทย 919 1
ข้อมูลไต้หวันจากไกด์ 1177 1
ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอย 774 0
ประกันคุณภาพเชิงปริมาณทำให้ขาดคุณภาพ 863 1
สนามบินดอนเมืองยังมั่ว ๆ ต้องตื่นตัวติดตาม 1126 2