นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 28 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานก้าวหน้าต้องพัฒนาตนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 874 0
คิดทางธุรกิจจึงลดค่าของชีวิต 813 0
ประเด็นการวิเคราะห์ค่าการพัฒนางาน 814 0
เรื่องเปลี่ยน ๆ กับทริปไต้หวัน 940 1
ไต้หวันวันนี้ 937 0
การศึกษาดูงานการศึกษาและการเกษตรประเทศไต้หวัน ของสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1235 0
มหาวิทยาลัยวิจัยกับคุณภาพการศึกษาไทย 860 1
ข้อมูลไต้หวันจากไกด์ 1110 1
ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอย 728 0
ประกันคุณภาพเชิงปริมาณทำให้ขาดคุณภาพ 810 1
สนามบินดอนเมืองยังมั่ว ๆ ต้องตื่นตัวติดตาม 1039 2
ทำงานแบบผู้เจริญ 2. การใช้เพิ่มค่า 722 0
ทำงานแบบผู้เจริญ 1. บุคลิก ลักษณะ 1700 0
ทำงานแบบหารเฉลี่ย 910 0
แบบไหน คือ คุณภาพ 1002 0
ผิดเป็นครู ใช้ความกล้าและความรู้ให้เป็น 1332 0
ถูกระบบ ม.อ. เล่นเข้าอีกแล้ว 1071 0
ผมเป็นใคร 1063 0
รู้ตัว :คนทำงาน 989 0
ปัญหาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2126 2
รู้ตัว : นักเรียน นักศึกษา 790 0
การทำงานให้เจริญ 736 0
สนุกกับงานด้วยกระบวนการเรียนรู้ 2. ปัญหาและการปรับแก้ 748 0
สนุกกับงานด้วยกระบวนการเรียนรู้ 1.สร้างจิตวิญญาณ 850 0
คนทำงานยุคใหม่ ต้องคิดได้ ใช้เป็น 804 1
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในอเมริกา 1308 3
ถ้าไม่จัดการ จะถูกจัดการ 828 1
วุฒิภาวะทางสังคม 3573 2
งานรับปริญญา ค่าความร่วมมือของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1164 5
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 12 พ.ย. 2555 1175 0
แด่บัณฑิต ศิษย์มีครู 960 0
กับคำว่า”อาจารย์”มหาวิทยาลัย 1081 0
ตรวจสอบดูไหมว่าจริงหรือเปล่า? 1019 1
กินเพื่ออยู่ 1251 0
การทำหน้าที่ไม่มีสิทธิเหนื่อย 881 0
จำนวนบัณฑิตทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2554 1233 1
ซุ้มถ่ายรูปรับปริญญา 15604 0
ปัญหาการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญาไม่มีวันหมด ด้วยความภาคภูมิใจของคนทำงาน 1915 2
ที่มาของการอบรม share.psu คณะทรัพยฯ 6 พ.ย.: เขียนบันทึกแล้วได้อะไร 1048 0
หยุดคำว่า “ยาก” ด้วยการทำ 876 0
เตรียมการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2555 1792 2
เพราะไม่มี จึงทำให้มี 862 0
เมื่อมีปัญหาต้องจัดการ 936 0
เติมความคิด เติมมิตร เติมพลัง 870 0
คนอวดเก่งคือคนเก่งที่น่าเวทนา 2414 1
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน รวมพลังสร้างโอกาส ? 913 0
วิธีหาประเด็นการพัฒนาจากลูกค้า 785 0
เตรียมการดี ไม่มีว่าง ไม่มีเบื่อ 705 0
ธรรมาภิบาลในการศึกษาและมหาวิทยาลัย 847 0
พฤติกรรมน่าห่วงของเด็กไทย 1249 0
ใช้บริการส่งต่อผู้โดยสาร 1026 1
การเรียนให้ถูกวิธี 2. วิธีการเรียน การศึกษา ให้มีความรู้จริง 1307 2
การเรียนให้ถูกวิธี 1. เป้าหมายวัตถุประสงค์การศึกษาอุดมศึกษา 1119 0
ไวไฟ ฟรี 1079 1
พ่อแม่ไม่สั่งสอน หมายถึง 1364 0
HRPP คือ....... 2. การดำเนินงาน 1376 0
องค์กรไม่ใช่ตัวเรา แต่ตัวเราคือองค์กร 843 1
HRPP คือ....... 1. จุดเร่ิมต้นและสมาชิก 1196 0
รับพร ทำพรให้เป็นจริง 1090 1
การเดินทางมาประชุมHRPPที่อุดร :อุปสรรคที่ไม่เป็นปัญหา 1249 1
พัฒนาการทำงาน ความมั่นคงในตำแหน่งงาน 935 0
ทำงานให้ท้าทาย ให้สนุก ให้ได้มากกว่างาน 1161 2
สิ่งที่เปลี่ยนไปของการเกษียณอายุ 964 1
กินเจ ให้เป็นวิชาการ 1026 1
คิดบวกกับประสบการณ์ เพื่อการพัฒนา 1341 0
แผนที่ ม.อ. 945 1
บัตรประชาชนไทย สมาร์ทตรงไหน? 927 1
ปรับพฤติกรรมระหว่างการเดินทาง 986 2
ค่าสัมปทาน คือภาระของผู้ใช้งาน 1741 2
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 2. วิธีการพัฒนาการทำงาน การเรียน 1171 0
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 1. พฤติกรรม 1327 0
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรกับคุณภาพของมหาวิทยาลัย 1241 1
การนำเสนอมหาวิทยาลัย ตามกระบวนการประกันคุณภาพที่ University of Wagenigen 867 0
กฎ20/80 กับการพัฒนาหน่วยงาน 1074 0
Benchmarking การทำงาน 1301 0
QA เพื่อประสิทธิภาพงานประจำ 1447 0
แอปเปิลอินทรีย์ 1282 0
ยังเกษียณไม่ได้ 1094 3
จัดระบบ ยึดหลักการ เพื่อประสิทธิภาพ 1058 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 2. ยุคใหม่ 960 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 1. ยุคเดิม 1205 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.3 ผลเสีย 1068 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.2 วิธีการเรียน 1522 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.1 หลักสูตรการเรียน 1537 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 1. ปริญญาตรี 2216 0
เลขาการประชุมกับประสิทธิภาพการประชุมและขับเคลื่อนการพัฒนางาน 1332 0
คณะทรัพยฯ หารือการผลิตบัณฑิตร่วมกับภาคเอกชน 1389 1
คนทำงานมหาวิทยาลัยวิจัย 1369 0
เกือบอดข้าวที่ Wagenigen University 1020 0
โรงแรมรถไฟ ที่Amsterdam ใช้แอร์ธรรมชาติ 3417 0
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 1170 0
บริการอินเทอร์เน็ต 1141 1
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร:3 ผู้บริหารต้องจัดการ 1033 2
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 1 ภาระและบทบาท 1029 1
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 2: การโดยสารเครื่องบิน 1006 0
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 1: บริการทางรถ 1147 0
ทดสอบการบันทึกผ่าน ซัมซุง เอส2 1334 4
การศึกษาในประเทศออสเตรีย 1269 1
การศึกษาวิจัยการเกษตรของออสเตรีย 1084 1
วันนี้ที่เวียนนา 20 ก.ย. 2555 1302 3