นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 28 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สินค้าเกษตรใน ASEAN 1.ข้อมูล 7873 0
ทำงานแบบไหน 901 0
ภัยในการโดยสารรถไฟ 1006 0
ค่าน้ำหนักผู้โดยสารเกิน 1150 0
หลายหลาก ต้องหลากหลาย แต่เป้าหมายเดียวกัน 991 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 4. ผลของความเพี้ยนจนไร้จิตวิญญาณ 912 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 3.ระบบการทำงาน 727 1
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 2. ระบบการศึกษา 950 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 1.ระบบสังคมการเลี้ยงดู 921 1
มาตรการการปกป้องตนเองของประเทศใน AEC 900 0
เสรีการลงทุน AEC และข้อสงวนของไทย 956 0
AEC กับการเกษตรไทย 1212 0
การเรียนเพื่อให้ได้ความรู้ในการทำงาน 1118 1
ปัจจัยในการทำภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาการเกษตร 1046 1
รับปากแล้วไม่ทำ กับ ปฏิเสธงาน 1764 1
สติในการประเมินความดีความชอบ 1132 0
เงิน Rupiah อินโดนีเซีย 4325 0
พัฒนาอย่าให้สั้นลง 802 3
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 3 986 0
คิดใหญ่ ไปให้ถึง 715 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 2 749 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 810 0
จากกรุงเทพฯถึงมหาวิทยาลัย Bravijaya อินโดนีเซีย 2 870 2
จากกรุงเทพฯถึงมหาวิทยาลัย Bravijaya อินโดนีเซีย 1005 0
ชาล้นถ้วย ความหมายการเรียนรู้ อบรม 1075 1
ศักดิ์(ไม่มี)ศรี 813 2
คุณค่าและการให้ค่าการเกษตรนานาชาติ 2. ต่อประเทศและสังคมไทย 971 0
คุณค่าและการให้ค่าการเกษตรไทยและนานาชาติ 1. ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมไทย 730 0
การพัฒนาให้สำเร็จจริง 792 0
วิธีหาความรู้เพิ่มในการเขียนบันทึกและจัดการความรู้ 936 2
แข่งกับตัวเอง 2158 3
ผลงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษาไทย 1174 1
กติกา มารยาท ความปลอดภัย 782 0
AEC กับการเกษตรไทย 2. ยุทธศาสตร์ไทย 842 0
AEC กับการเกษตรไทย 1.จุดยุทธศาสตร์ทางพื้นที่ 795 0
ตัวย่อเกี่ยวกับ AEC 1434 0
ห้องน้ำตัววัดคนมหาวิทยาลัย 1177 3
แปลกใจระบบโรงแรมไทยจึงไม่พัฒนา 835 4
การสร้างค่า ความหมาย 4. บทสรุป 746 0
การสร้างค่า ความหมาย 3. ทำสู่เป้าหมาย 773 0
การสร้างค่า ความหมาย 2. การดำเนินการ 705 0
การสร้างค่า ความหมาย 1. การตั้งค่าและความหมาย 744 0
กลยุทธ์จากใจคือเป้าหมายความสำเร็จ 938 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดประชุม ภาพอนาคอุดมศึกษาสาขาการเกษตรไทย 994 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 860 0
ผู้นำ นำอะไร 880 0
ได้ฤกษ์ไปรับเหรียญผู้เกษียณอายุราชการ 1096 0
เขียนบันทึกอย่างไรให้ต่อเนื่อง 1191 2
การสอนยุคใหม่ ต้องใช้ความเชื่อถือ ศรัทธา 1379 1
เอาเรื่องที่ไหนมาเขียนบันทึกในงานประจำให้เกิดค่าได้จริง 816 0
Logistic กับคุณค่าสินค้าเกษตร 811 1
การรักษาส่วนรวมของนักศึกษา ม.อ. 1019 1
บุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ ที่อยากได้ 1102 0
มาจัดการน้ำกันเถอะ 783 1
การศึกษาไทย ผู้ใหญ่รังแกเด็ก 902 0
“ลาน”ในตำนานคณะทรัพยฯ 1511 2
งานของฉัน งานของเรา เป้าหมายทำงานให้สำเร็จและมีความสุข 988 0
9 ข้อ แนวทางสร้างอนาคต 882 0
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญา 3. ผู้สอนต้องมี 10 รู้ 953 0
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม คือบุคลิกคนไทย 1060 2
อย่าทำงานลดเกียรติ ทำให้เสียคุณค่า เสียเวลา อารมณ์ 1032 1
คนว่างงาน งานว่างคน 824 0
ใครควรสอนปีหนึ่ง อาจารย์อาวุโส หรือ อาจารย์ใหม่ ? 1119 2
เขียนบันทึกแล้วได้ประโยชน์อะไร 1288 4
จัดการเรียนการสอนให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่เสร็จ 2. ความสำเร็จของผู้เรียน 825 0
จัดการเรียนการสอนให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่เสร็จ 1. ความสำเร็จของผู้สอน 988 0
สติทำให้เกิดปัญญา 831 0
วันแห่งความรัก ต้องรักให้ดีดี 869 1
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญา 2.การทำให้เกิด 798 0
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญาใช่ความรู้ 1.ต้องมี 7 รู้ 877 1
อย่าลืมเอาถ้วยไปใส่ความรู้ 848 1
ตรวจสอบความภูมิใจของชาว share.psu 1594 10
การพัฒนางาน แบบ Application update 861 0
ทำงานไปวัน ๆ หรือ ทำงานแบบพัฒนา 1328 2
ทำงานดี ทำงานเจริญ 715 0
สร้างคน สร้างชาติ บทเรียนนานาชาติ 783 0
Blogger of the Month จากรางวัลที่มาพร้อมหน้าที่ 908 2
Blogger of the Month รางวัลของคนบันทึก 1049 4
แค่เรียน หรือ เรียนรู้ ผลต่างกันไกล 1013 0
IQ การทำงาน ฤดูการพิจารณาความดี ความชอบ 1036 0
นักศึกษาคณะทรัพยฯผ่านการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 95% 1135 1
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 3. ความแตกต่าง และขาดแคลน 818 3
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 2. ตั้งเอง หางบประมาณเอง 801 0
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 1. ยุคก่อน ต้องเข้าแผน หยุดการจัดตั้ง 1013 0
การพบอาจารย์ที่ปรึกษามีค่าแค่ปลดล๊อก 1534 0
บุคลากรธุรการเพิ่มค่างานได้อย่างไร 1229 0
ของดีที่สหกรณ์หายไป 851 1
ถึงเป็นคนแก่ก็ต้องฝึกอบรม 836 1
โลก(ใจ)แคบ 1033 0
คิดมาก เลยต้องทนลำบาก 1292 2
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 3.กองทุนวิจัยคณะ 1207 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 2.2 ที่ไปของรายได้จากการบริการวิชาการและอื่น ๆ 897 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 2.1 ที่ไปของรายได้จากค่าหน่วยกิต 906 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 1.ที่มา 820 0
4 ดีที่ควรทำ 4. การทำตัวเองให้อยู่ดี 862 1
4 ดีที่ควรทำ 3. การทำให้ตัวเองได้ดี 836 0
4 ดีที่ควรทำ 2. การทำดีให้ตัวเอง 939 0
4 ดีที่ควรทำ 1. ทำตัวเองให้ดูดี 949 0
การเรียนรู้ที่ดี ต้องมี before after before 844 0
คิดติดสบาย จึงกลายเป็นคนโง่ 1095 0