นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 27 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ของดีที่สหกรณ์หายไป 801 1
ถึงเป็นคนแก่ก็ต้องฝึกอบรม 787 1
โลก(ใจ)แคบ 975 0
คิดมาก เลยต้องทนลำบาก 1190 2
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 3.กองทุนวิจัยคณะ 1133 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 2.2 ที่ไปของรายได้จากการบริการวิชาการและอื่น ๆ 853 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 2.1 ที่ไปของรายได้จากค่าหน่วยกิต 863 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 1.ที่มา 770 0
4 ดีที่ควรทำ 4. การทำตัวเองให้อยู่ดี 796 1
4 ดีที่ควรทำ 3. การทำให้ตัวเองได้ดี 778 0
4 ดีที่ควรทำ 2. การทำดีให้ตัวเอง 854 0
4 ดีที่ควรทำ 1. ทำตัวเองให้ดูดี 890 0
การเรียนรู้ที่ดี ต้องมี before after before 796 0
คิดติดสบาย จึงกลายเป็นคนโง่ 1058 0
ชาว share.psu สุราษฎร์ฯหายไป 915 2
คิดสูง ทำสูง ได้สูง คิดต่ำ ทำต่ำ ได้ต่ำ : 2. ด้านต่ำ 949 0
คิดสูง ทำสูง ได้สูง คิดต่ำ ทำต่ำ ได้ต่ำ : 1. ด้านสูง 914 0
อาจารย์ต้องศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจ 1228 1
ปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบบงาน : อยากได้ดี ต้องร่วมมือกัน 925 0
ปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบบงาน : ส่วนขยาย 959 0
อย่ามัวหาคนผิด ให้คิดแต่เป้าหมาย 1068 2
ที่มาของอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) 1450 0
ปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบบงาน 871 1
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 1451 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร? 5. พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำ 1137 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร? 4. พฤติกรรมที่มีความดีความชอบ และความไม่ดี ไม่ชอบ 994 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร? 3. ต้องมีความดีความชอบตามระบบ 1033 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร? 2. ระบบแท่ง 2247 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร ? 1.ระบบขั้น 3714 0
ค่าของมหาวิทยาลัย 1059 0
คำบ่นของลูกค้าคือทางพัฒนางาน 1029 0
อย่าตัดตอนธรรมชาติการพัฒนา 809 0
ค่าโง่สร้างความฉลาด 948 1
เกียรติ = ค่าใช้จ่าย 662 2
บันทึกที่ 901 ในบล็อก พัฒนาคน 739 2
กระตุ้น ควบคุม สนับสนุน ยับยั้ง บทบาทและกระบวนการพัฒนาคน 798 0
แนวคิดการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา 3 .การดำเนินการของประเทศไทย (2) 750 0
แนวคิดการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา 2 .การดำเนินการของประเทศไทย (1) 809 0
แนวการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา 1. แนวคิดนานาชาติ 736 0
ดาวแชร์ต้องเป็นดาวฤกษ์ 780 2
วันเด็ก วันที่มีค่า สร้างค่า 951 2
จากบทเรียนสู่การพัฒนางาน 840 2
เมื่อลูกค้าเป็นคนสำคัญ เราก็เป็นคนสำคัญ 796 0
หนังสือเดินทางที่ฉลาด แต่คนต้องฉลาดกว่า 2. ระบบที่คนยังไม่ฉลาด 929 1
หนังสือเดินทางที่ฉลาด แต่คนต้องฉลาดกว่า 1. ฉลาดใช้ 870 0
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2. จากปาล์มน้ำมัน สู่ ยางพารา 1011 0
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1. ปาล์มน้ำมัน 1172 0
วิจัยไปไหนกัน 2. วิจัยไทย ผิดทิศ หลงทาง ลดค่า เป็นทาส 983 0
วิจัยไปไหนกัน 1.ประเภทการวิจัย 921 0
ลักษณะนาม 4516 2
มีเรื่องเขียนบันทึกจากการรับบัตรขึ้นเครื่อง 841 1
ความหมายการขอพรให้เป็นจริง 1070 2
อย่าปิดโอกาสการสร้างความฉลาด 916 0
ขอบคุณผู้บริหารคณะทรัพยฯ สนับสนุนการจัดงานปีใหม่ 1226 0
ปีใหม่ ทำอะไรที่ดีดี 824 0
PSU new generation 883 1
สวัสดีปี 2556 965 1
ค่าและสกุลเงินประเทศ ASEAN 9465 0
ประเทศใดมีพื้นที่มากน้อยใน ASEAN 10503 0
รถ คน สัตว์ กินข้าวโพดเหมือนกัน 902 0
ฉลองต้องมีสติ พอดี และปลอดภัย 782 0
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในอเมริกา กับคุณภาพการศึกษาไทย 1267 0
เวลาผ่าน สานค่าคน บนวงแชร์ 1161 1
กลอนวันส่งค่าปีเก่า 913 0
ไปรษณีย์ไทยทันสมัยแบบเชย ๆ 2. เชยที่มีค่าใช้จ่าย ภาระมากมาย 1347 6
ไปรษณีย์ไทยทันสมัยแบบเชย ๆ 1. ระบบบริการ 2194 0
ฝากคิดฉลองปีใหม่ 795 0
คิดดี คิดร้าย ใครได้รับ 1165 1
รับพรปีใหม่ 831 0
ภัย ที่ควรระวังไว้ก่อน 736 0
15 บุคลิกของผู้ประสบความสำเร็จ 925 0
ตักบาตรพระ 232 วัด 4 จ.ชายแดนใต้ 22 ธ.ค.2555 กับวันสิ้นโลก 1153 0
สุ-จิ-ปุ-ลิ กระบวนการเรียนรู้ที่ต้องใช้ให้เป็น 3066 1
ผู้นำ ผู้ตาม ต่างต้องมีบทบาทเพื่อทำให้เกิดค่า 2. การนำ การตาม 1641 0
ผู้นำ ผู้ตาม ต่างต้องมีบทบาทเพื่อทำให้เกิดค่า 1. การปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ในภาคเหนือ 4966 0
กลอนส่งท้ายปี 2555 1478 1
ดูงานผลิตชาไทยบนดอยสูง 3. การชงและดื่มชา 947 0
ดูงานผลิตชาไทยบนดอยสูง 2.ชาอู่หลง 954 0
ดูงานผลิตชาไทยบนดอยสูง 1. ไร่ชา 1314 0
การให้ประชาชนช่วยเก็บภาษีของไต้หวัน 1052 2
ฝึกงานต้องศึกษา 1083 1
บริการไวไฟฟรีกับ 3G ของไทย 1209 0
เรียนรู้และรู้เรียน 994 0
ทำหน้าที่ผู้นำ พัฒนาคน สร้างเครือข่าย 951 0
อยากรู้ อยากเห็น คือความท้าทายในชีวิต 1553 0
กีฬาสามัคคี : ทีมกีฬา ทีมงาน 1254 4
สภาพฝนภาคใต้ย้อนกลับมา 2. น้ำที่ต้องจัดการ 743 0
สภาพฝนภาคใต้ย้อนกลับมา 1.สภาพอดีตที่ย้อนกลับ 876 0
มหาวิทยาลัยปรับสัดส่วนและกรอบเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2322 1
หยวน หยวน ค่าความเป็นไทย 1693 0
อยากเก่งต้องเข้าหา 1148 0
กองทุนบิลล์ เกตส์ กับการวิจัยการเกษตร 949 0
12-12-12 วันดีดี 712 0
กีฬา กีฬา คือ ยาวิเศษ 1418 0
กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มกลุ่มบุคลากรดีเด่น 858 0
ทำงานแบบจัดการเวลา หรือ ถูกเวลาจัดการ 819 0
เอาชนะให้เป็น 3. ทำให้องค์กรชนะ 811 0
เอาชนะให้เป็น 2. ชนะคน 829 0
เอาชนะให้เป็น 1. ชนะงาน 878 0
แพ้ ชนะ ให้เป็น 1012 0