นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 26 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เสรีการลงทุน AEC และข้อสงวนของไทย 910 0
AEC กับการเกษตรไทย 1164 0
การเรียนเพื่อให้ได้ความรู้ในการทำงาน 1054 1
ปัจจัยในการทำภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาการเกษตร 988 1
รับปากแล้วไม่ทำ กับ ปฏิเสธงาน 1700 1
สติในการประเมินความดีความชอบ 1044 0
เงิน Rupiah อินโดนีเซีย 4257 0
พัฒนาอย่าให้สั้นลง 752 3
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 3 929 0
คิดใหญ่ ไปให้ถึง 668 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 2 705 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 753 0
จากกรุงเทพฯถึงมหาวิทยาลัย Bravijaya อินโดนีเซีย 2 826 2
จากกรุงเทพฯถึงมหาวิทยาลัย Bravijaya อินโดนีเซีย 954 0
ชาล้นถ้วย ความหมายการเรียนรู้ อบรม 1028 1
ศักดิ์(ไม่มี)ศรี 750 2
คุณค่าและการให้ค่าการเกษตรนานาชาติ 2. ต่อประเทศและสังคมไทย 933 0
คุณค่าและการให้ค่าการเกษตรไทยและนานาชาติ 1. ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมไทย 685 0
การพัฒนาให้สำเร็จจริง 733 0
วิธีหาความรู้เพิ่มในการเขียนบันทึกและจัดการความรู้ 855 2
แข่งกับตัวเอง 1959 3
ผลงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษาไทย 1120 1
กติกา มารยาท ความปลอดภัย 747 0
AEC กับการเกษตรไทย 2. ยุทธศาสตร์ไทย 803 0
AEC กับการเกษตรไทย 1.จุดยุทธศาสตร์ทางพื้นที่ 753 0
ตัวย่อเกี่ยวกับ AEC 1368 0
ห้องน้ำตัววัดคนมหาวิทยาลัย 1120 3
แปลกใจระบบโรงแรมไทยจึงไม่พัฒนา 787 4
การสร้างค่า ความหมาย 4. บทสรุป 705 0
การสร้างค่า ความหมาย 3. ทำสู่เป้าหมาย 729 0
การสร้างค่า ความหมาย 2. การดำเนินการ 665 0
การสร้างค่า ความหมาย 1. การตั้งค่าและความหมาย 706 0
กลยุทธ์จากใจคือเป้าหมายความสำเร็จ 900 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดประชุม ภาพอนาคอุดมศึกษาสาขาการเกษตรไทย 940 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 830 0
ผู้นำ นำอะไร 844 0
ได้ฤกษ์ไปรับเหรียญผู้เกษียณอายุราชการ 1036 0
เขียนบันทึกอย่างไรให้ต่อเนื่อง 1105 2
การสอนยุคใหม่ ต้องใช้ความเชื่อถือ ศรัทธา 1319 1
เอาเรื่องที่ไหนมาเขียนบันทึกในงานประจำให้เกิดค่าได้จริง 764 0
Logistic กับคุณค่าสินค้าเกษตร 752 1
การรักษาส่วนรวมของนักศึกษา ม.อ. 969 1
บุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ ที่อยากได้ 1045 0
มาจัดการน้ำกันเถอะ 738 1
การศึกษาไทย ผู้ใหญ่รังแกเด็ก 856 0
“ลาน”ในตำนานคณะทรัพยฯ 1430 2
งานของฉัน งานของเรา เป้าหมายทำงานให้สำเร็จและมีความสุข 938 0
9 ข้อ แนวทางสร้างอนาคต 847 0
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญา 3. ผู้สอนต้องมี 10 รู้ 913 0
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม คือบุคลิกคนไทย 1018 2
อย่าทำงานลดเกียรติ ทำให้เสียคุณค่า เสียเวลา อารมณ์ 984 1
คนว่างงาน งานว่างคน 792 0
ใครควรสอนปีหนึ่ง อาจารย์อาวุโส หรือ อาจารย์ใหม่ ? 1067 2
เขียนบันทึกแล้วได้ประโยชน์อะไร 1216 4
จัดการเรียนการสอนให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่เสร็จ 2. ความสำเร็จของผู้เรียน 789 0
จัดการเรียนการสอนให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่เสร็จ 1. ความสำเร็จของผู้สอน 950 0
สติทำให้เกิดปัญญา 795 0
วันแห่งความรัก ต้องรักให้ดีดี 797 1
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญา 2.การทำให้เกิด 741 0
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญาใช่ความรู้ 1.ต้องมี 7 รู้ 847 1
อย่าลืมเอาถ้วยไปใส่ความรู้ 800 1
ตรวจสอบความภูมิใจของชาว share.psu 1504 10
การพัฒนางาน แบบ Application update 809 0
ทำงานไปวัน ๆ หรือ ทำงานแบบพัฒนา 1286 2
ทำงานดี ทำงานเจริญ 680 0
สร้างคน สร้างชาติ บทเรียนนานาชาติ 747 0
Blogger of the Month จากรางวัลที่มาพร้อมหน้าที่ 865 2
Blogger of the Month รางวัลของคนบันทึก 997 4
แค่เรียน หรือ เรียนรู้ ผลต่างกันไกล 968 0
IQ การทำงาน ฤดูการพิจารณาความดี ความชอบ 988 0
นักศึกษาคณะทรัพยฯผ่านการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 95% 1066 1
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 3. ความแตกต่าง และขาดแคลน 770 3
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 2. ตั้งเอง หางบประมาณเอง 758 0
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 1. ยุคก่อน ต้องเข้าแผน หยุดการจัดตั้ง 965 0
การพบอาจารย์ที่ปรึกษามีค่าแค่ปลดล๊อก 1478 0
บุคลากรธุรการเพิ่มค่างานได้อย่างไร 1189 0
ของดีที่สหกรณ์หายไป 798 1
ถึงเป็นคนแก่ก็ต้องฝึกอบรม 784 1
โลก(ใจ)แคบ 971 0
คิดมาก เลยต้องทนลำบาก 1184 2
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 3.กองทุนวิจัยคณะ 1129 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 2.2 ที่ไปของรายได้จากการบริการวิชาการและอื่น ๆ 848 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 2.1 ที่ไปของรายได้จากค่าหน่วยกิต 860 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 1.ที่มา 767 0
4 ดีที่ควรทำ 4. การทำตัวเองให้อยู่ดี 794 1
4 ดีที่ควรทำ 3. การทำให้ตัวเองได้ดี 776 0
4 ดีที่ควรทำ 2. การทำดีให้ตัวเอง 853 0
4 ดีที่ควรทำ 1. ทำตัวเองให้ดูดี 889 0
การเรียนรู้ที่ดี ต้องมี before after before 791 0
คิดติดสบาย จึงกลายเป็นคนโง่ 1055 0
ชาว share.psu สุราษฎร์ฯหายไป 909 2
คิดสูง ทำสูง ได้สูง คิดต่ำ ทำต่ำ ได้ต่ำ : 2. ด้านต่ำ 947 0
คิดสูง ทำสูง ได้สูง คิดต่ำ ทำต่ำ ได้ต่ำ : 1. ด้านสูง 912 0
อาจารย์ต้องศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจ 1222 1
ปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบบงาน : อยากได้ดี ต้องร่วมมือกัน 924 0
ปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบบงาน : ส่วนขยาย 958 0
อย่ามัวหาคนผิด ให้คิดแต่เป้าหมาย 1066 2
ที่มาของอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) 1447 0
ปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบบงาน 869 1
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 1446 0