นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 24 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อำนาจบริหารงานราชการเป็นของราชการ 746 0
ปรับตัวไม่ทันกับผู้รับบริการ 857 1
การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ไม่ถูกที่ทำให้เสียเวลา 760 1
แนวทางการพัฒนางานจากงานประจำฝ่ายสนับสนุน 891 0
คุณภาพกับการทำงานจริง(ใจ) ให้ความสุข 679 0
ถูกบริหารในงานเกษตรภาคใต้ 810 4
การเรียนรู้ คือ หน้าที่นักศึกษา 794 0
คณะทรัพยฯได้รับอนุญาตให้ใช้สวนยางหน้า ม.อ. 1338 2
สำนึกการทำงานให้สำเร็จ 1114 1
12 ส.ค. วันแม่ 56 811 1
ถึงภารกิจสำคัญแต่แยกร่างไม่ได้ 878 2
งานเกษตรภาคใต้ 56 เลือกชม ซื้อพันธุ์ไม้นานา 2294 2
งานเกษตรภาคใต้ 56 เปิดจองกล้าปาล์มน้ำมัน พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 2490 2
งานเกษตรภาคใต้ 56 เริ่มแล้ว 1937 0
เป็นคนให้เป็นสุขและมีค่า 2. คนให้เข้าใจจึงได้สุข 671 0
แอบถ่ายการเตรียมต้นไม้แปลงสาธิตงานเกษตรภาคใต้ 56 2.การดูแลจัดการ 1506 2
แอบถ่ายการเตรียมต้นไม้แปลงสาธิตงานเกษตรภาคใต้ 56 1. วางแผนเตรียมการ 1711 0
เป็นคนให้เป็นสุขและมีค่า 1.คนที่พร้อมจะถูกคน 894 1
การเขียนบันทึก Share.psu ที่ใกล้สู่เป้าหมาย 1024 2
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ใช้งบปีละไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท ให้นักศึกษาปริญญาตรีมีประสบการณ์นานาชาติ 821 1
เรียนอ่อน หรือ อ่อนเรียน 816 0
ผู้ต้องการความสุข ความสำเร็จ อย่าเรียนแค่รู้ ต้องนำสู่ปฏิบัติใช้งานจริง 625 0
ยังไม่ใช่วิทยากรมืออาชีพ 923 0
ดี ดีเด่น และดีเยี่ยม 1242 1
ประสบการณ์เดินทางหาดใหญ่ พิษณุโลก 30-31 ก.ค. 56 2415 0
คาดผิด 705 0
เอกลักษณ์บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและการสร้าง 951 0
เพราะไม่มาตรฐาน จึงต้องทำให้เป็นมาตรฐาน ไม่ใช่หลายมาตรฐาน 889 0
Best practices ในการประกันคุณภาพการศึกษา 1229 0
ตารางการเดินทาง เดือน ส.ค. 2556 1019 2
สิ่งดี ๆ จากการประเมินคุณภาพการศึกษา วิศวะ ม.อ. 56 672 0
วิธีการทำให้ได้ : คิดแบบเด็ก ทำแบบกระบวนการเรียนรู้ 770 0
ตัวอย่างจิตสำนึกและการจัดการประสิทธิภาพนานาชาติ 2. มาเลเซียและไทย 961 0
ตัวอย่างจิตสำนึกและการจัดการประสิทธิภาพนานาชาติ 1. ฮ่องกง 811 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ : จุดมุ่งหมายและภารกิจ 670 0
เรียนรู้บุคลิกคนไทยผ่านระบบ share.psu 1016 3
เมื่อต้องทำหน้าที่ประเมินคุณภาพต้องตามให้ทันระบบ 1000 0
ประโยชน์ของคนในมหาวิทยาลัย 1060 3
งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ช่วงปี 2548-2555 1006 1
จงสร้างค่าด้วยความสามารถ อย่ามัวคาดหวังความสบาย 939 0
ฟังเสียงลูกค้า 816 1
การทำให้คอมพิวเตอร์ชาร์จแบตฯ ipad ได้ 5536 0
ค่าตำแหน่งทางวิชาการไปข้างหน้า ไม่ใช้ถอยหลัง 2. แบบอย่างและการสร้างค่างาน 836 0
ค่าตำแหน่งทางวิชาการไปข้างหน้า ไม่ใช้ถอยหลัง 1. ความคาดหวัง 675 0
การเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์ใหม่ 745 0
ประโยชน์จากสีประจำวัน 835 1
เพราะสะดวกและเอาใจ จึงขาดทักษะการจัดการ ขาดความรับผิดชอบในสังคมที่ดี 848 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 4.การพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย (2) 734 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 3.การพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย (1) 844 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 2.การตีพิมพ์เผยแพร่แค่รับจ้างทำวิจัย เหยื่อทางธุรกิจการพิมพ์ 735 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 1. เป้าหมายประโยชน์ 880 0
วันรับปริญญา ม.อ. 2556 วันที่ 14-16 กันยายน 2599 0
หน้าที่ ความรับผิด(ไม่)ชอบ เกียรติ ศักดิ์ศรี 1090 0
Precision Agriculture 4.การจัดการการผลิต ที่เน้นความเป็นไทย 761 0
ถึงอาจารย์รุ่นใหม่ 773 0
Precision Agriculture 3. แม่นยำในการผลิต 622 0
Precision Agriculture 2. ตลาด ความต้องการผู้บริโภค 750 0
Precision Agriculture การเกษตร พอดี พอเพียง ยั่งยืน 1. ความหมาย 955 0
เกษตรก้าวหน้าไม่ได้หากไม่ทำวิจัย 1. ด้านบวก 1043 0
จัดกลุ่มชั้นเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน 793 0
จิตสำนึกในความสำเร็จขององค์กร คือ คุณภาพแท้จริงขององค์กร 1177 0
ทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ 1114 2
คุณสมบัติที่ต้องการในการทำงานที่ต้องฝึกฝนในการเป็นนักศึกษา 810 1
ความเก่งสร้างได้ด้วยตนเอง 849 0
ประเมินกันทำไม : เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา 1118 1
การบ้านคือการเรียนรู้ 1027 0
ของถูกย่อมไม่ดีและมีแพงกว่า 905 2
Best practice เพิ่มค่า ? 730 0
หลักการตลาด ประชาสัมพันธ์ กับการพัฒนางาน 1023 0
แนวคิดการเกษตรสร้างชาติ 3. จึงพัฒนาหรือทำลายความเป็นอยู่และประเทศ 809 0
เมื่อได้รับมอบให้จัดทำหลักสูตรและการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 710 0
เพราะไม่ศึกษาระเบียบ ถึงเรียนครบ ก็จบไม่ได้ 613 3
แนวคิดการเกษตรสร้างชาติ 2. เข้าถึงความสำคัญทางสังคม 762 1
แนวคิดการเกษตรสร้างชาติ 1. เข้าใจในความสำคัญต่อชีวิต 673 1
แนวทางการเริ่มทำงานให้ทันระบบ 995 0
ช่วยทำให้หนังสือราชการก้าวทัน IT 1432 2
ค่าของตำแหน่งทางวิชาการ 2. การสร้างและรักษาให้มีมูลค่า 899 0
ค่าของตำแหน่งทางวิชาการ 1. หมายถึงความสามารถ 1149 0
ประเมินกันทำไม : ระบบการประเมิน 730 0
ศาสตราจารย์ท่านใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1739 1
กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2554 1050 1
เตรียมหลักฐานเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 866 0
หวังสุข จงมองหาประโยชน์ อย่าหมกมุ่นกับโทษ 903 2
ถึงนักศึกษา ทุกอย่างเพื่อคุณ 1005 0
Explicit vs. Tacit knowledge ไหนสำคัญกว่ากัน : 2. ปัญหาการพัฒนา 653 0
Explicit vs. Tacit knowledge ไหนสำคัญกว่ากัน : 1 วงจรความรู้ 681 0
Explicit vs. Tacit knowledge ไหนสำคัญกว่ากัน 1132 2
9 ข้อวิธีการเรียนให้สำเร็จในฐานะนักศึกษา มหาวิทยาลัย 1562 0
โอกาส รู้จักใช้ มีได้แน่นอน : โอกาสการศึกษาที่นักศึกษาควรใช้ให้เต็มที่ 1172 0
แด่ ศิษย์ทรัพยา 1052 0
เรียนได้ เรียนดี เรียนเป็น โอวาทวันไหว้ครู 2556 2550 0
การทำตนให้มีตัวตน บน share.psu 999 6
น้ำแห้ง 56 อีกหน้าประวัติศาสตร์ ม.อ. 1343 2
เสียเหลี่ยม 773 2
รู้บุคลิกเพื่อนร่วมงาน เพิ่มประสิทธิภาพงาน 767 0
ทำงาน ทำกิจกรรม ให้เป็นผู้มีประสบการณ์จริง 730 0
“เพื่อน” คือ จิตสำนึกความสำเร็จคือพลังแห่งความสำเร็จของงาน 887 0
การทำให้ผู้ติดต่อไม่ติดขัด ผู้ปฏิบัติสบายใจ กับคำว่า “ขออภัยในความไม่สะดวก” 874 0
เรียนรู้แบบรู้เรียน 746 0
สติ AAR พัฒนาตน พัฒนาการทำงาน 1017 1