นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 24 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สันดานป่าที่ยังอยู่ 839 2
กระดาษกับค่าของคน 709 0
การเรียนให้เป็น 2. วิธีการเรียน ให้เป็นผู้มีการศึกษา 711 0
การเรียนให้เป็น 1. เรียนเป็น ทำเป็น ใช้เป็น 864 0
Ctrl+Alt+Delete กับการพัฒนาตน 12222 4
การเอาชนะความยาก 824 0
ทำบุญครบรอบ 38 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1194 0
การทำให้ก้าวหน้าแบบง่าย ๆ 652 0
ไม่มีทำให้มี มีทำให้ไม่มี 970 0
คนใจดีตายด้วยคนใจดำ 1159 2
ความสำคัญของบทนำของการวิจัย 1980 0
การสอนเพื่อพัฒนาคน 907 0
คนเก่ง ต้องเก่งงานและเก่งคน 1452 0
การเรียนให้ได้ดีต้องเข้าหา 867 1
อยากได้ดี มีวิชา จงเปลี่ยนการเรียนแบบเสี่ยงโชค 819 0
วิธีอ่านบทความวิจัยให้ง่ายขึ้น 954 0
หลักการอ่านบทความวิจัย 2. จับจุดเน้นการวิจัย 1683 0
หลักการอ่านบทความวิจัย 1.เป้าหมายและแนวคิดการทำวิจัย 1238 0
ตารางและรูปในการจับเนื้อหาบทความวิจัย 1397 0
ทำไมได้ผลการประเมินต่ำ 865 0
ใช้ share.psu ช่วยงานประจำ 800 0
ความสูญเปล่าอาหารโลก 959 0
ทำไม ทำดี จึงไม่ได้ดี 1173 1
เตรียมตัวเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักกีฬา 1185 0
เรียนภาษาแบบได้เงินได้ภาษา 853 0
ทำบุญ ต้องตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ และบริสุทธิ์ใจ 1187 0
ปรับเวลามารับแสงแดด 825 0
อาหารปนเปื้อนเพราะตั้งใจ 941 3
ถึงว่าง ก็อย่าปล่อยให้ว่างเปล่า 762 1
ใช้ชีวิตแบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 920 0
ทำไม รู้มากจึงยากนาน 839 0
อย่าอายทำงาน จงละอายในการไม่ทำงาน 1074 0
เห็นว่าดี ก็ทำเอง 949 1
งานมีเกียรติ 760 2
อย่าลืมทำให้พ่อแม่ 905 0
ภารกิจสะดุดที่ราชการ 704 3
เวลามีค่าสำหรับนักธุรกิจ 1102 0
คณะทรัพยฯ ถึงเวลาถ่ายรุ่น 1154 1
เตรียมตัวสอบเป็นทีม 1140 0
สื่อสาร สัมพันธ์ รู้ความสามารถคน อีกประโยชน์ของ share.psu 1026 1
ระวัง เก้าอี้หมดอายุ 912 0
บันทึก share.psu สร้างความฉลาด 885 3
พลังของความผูกพันและทีมงาน 1036 2
พัฒนาสุขอนามัยอาหารในการจัดงานเกษตรภาคใต้ 1044 2
ว่าง ????? 1181 2
การพัฒนางาน ต้องพัฒนาคน 863 0
อยากก้าวหน้า มีความสุข ต้องการจัดการเวลาตามจังหวะชีวิต 1368 0
ปริญญา คือค่าของการศึกษา การทำงานคือค่าของคนทำงาน 1259 0
ย้อนอดีต บัณฑิตใหม่ การใช้ค่าปริญญา 833 0
ภารกิจค้างหลังเกษียณ 880 1
หมั่นทำ Big Cleaning ในตน 889 0
No name or Big (bad) name 866 3
งานก้าวหน้า คนก้าวหน้า 905 3
อยากมีความสุข ต้องทำชีวิตให้เป็นนักแสดง 1095 2
Share.psu สร้างความผูกพัน 1008 6
การพัฒนาคนเก่งเหมือนเจียรนัยเพชร 1193 1
การพัฒนาคนตามหลักพุทธ ต้องเข้าใจความแตกต่าง 965 1
คุณภาพการจัดการศึกษาไทย ใครแกล้งจัด หรือเป็นจริง 1029 0
หน้าที่ผู้บริหารไม่ใช่เพียงสร้างผลงาน ต้องสร้างคนทำงาน 2.พัฒนาคน 932 1
หน้าที่ผู้บริหารไม่ใช่เพียงสร้างผลงาน ต้องสร้างคนทำงาน 1. จัดการงานบริหารคน 820 0
วันไม่ว่างหลังเกษียณ ที่ยังสำนึกหน้าที่การสร้างคน 1047 0
รับ-ส่งมอบงาน 1192 2
บันทึกแรกของคนเก่า สถานะใหม่ 1031 1
บันทึกสุดท้ายในนาม fnr-dean 2387 15
มหาวิทยาลัยกับเมือง 785 0
การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 996 0
องค์กรดีด้วยคนขององค์กร 895 0
งานวิจัยแต่ละสาขามีลูกค้าต่างกัน 1458 2
การสอนไม่ต้องงด ไม่ต้องสอนชด 769 0
การสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญและการจัดการที่คุ้มค่า 846 1
ผลไม้ไทยต้องใช้ศิลปะขั้นสูงในการกิน 792 0
สอนด้วยการทำ คือความศักดิ์สิทธิ์และมีศักดิ์ศรี 809 0
การส่งมอบงานประธานสภาคณบดี สาขาการเกษตร 1318 0
อำนาจบริหารงานราชการเป็นของราชการ 758 0
ปรับตัวไม่ทันกับผู้รับบริการ 865 1
การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ไม่ถูกที่ทำให้เสียเวลา 774 1
แนวทางการพัฒนางานจากงานประจำฝ่ายสนับสนุน 904 0
คุณภาพกับการทำงานจริง(ใจ) ให้ความสุข 690 0
ถูกบริหารในงานเกษตรภาคใต้ 830 4
การเรียนรู้ คือ หน้าที่นักศึกษา 811 0
คณะทรัพยฯได้รับอนุญาตให้ใช้สวนยางหน้า ม.อ. 1358 2
สำนึกการทำงานให้สำเร็จ 1145 1
12 ส.ค. วันแม่ 56 826 1
ถึงภารกิจสำคัญแต่แยกร่างไม่ได้ 893 2
งานเกษตรภาคใต้ 56 เลือกชม ซื้อพันธุ์ไม้นานา 2307 2
งานเกษตรภาคใต้ 56 เปิดจองกล้าปาล์มน้ำมัน พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 2515 2
งานเกษตรภาคใต้ 56 เริ่มแล้ว 1959 0
เป็นคนให้เป็นสุขและมีค่า 2. คนให้เข้าใจจึงได้สุข 689 0
แอบถ่ายการเตรียมต้นไม้แปลงสาธิตงานเกษตรภาคใต้ 56 2.การดูแลจัดการ 1524 2
แอบถ่ายการเตรียมต้นไม้แปลงสาธิตงานเกษตรภาคใต้ 56 1. วางแผนเตรียมการ 1732 0
เป็นคนให้เป็นสุขและมีค่า 1.คนที่พร้อมจะถูกคน 914 1
การเขียนบันทึก Share.psu ที่ใกล้สู่เป้าหมาย 1044 2
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ใช้งบปีละไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท ให้นักศึกษาปริญญาตรีมีประสบการณ์นานาชาติ 828 1
เรียนอ่อน หรือ อ่อนเรียน 827 0
ผู้ต้องการความสุข ความสำเร็จ อย่าเรียนแค่รู้ ต้องนำสู่ปฏิบัติใช้งานจริง 637 0
ยังไม่ใช่วิทยากรมืออาชีพ 942 0
ดี ดีเด่น และดีเยี่ยม 1279 1
ประสบการณ์เดินทางหาดใหญ่ พิษณุโลก 30-31 ก.ค. 56 2428 0
คาดผิด 712 0
เอกลักษณ์บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและการสร้าง 961 0