นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 23 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
บริหารเวลา บริหารชีวิต 818 0
ลอยกระทงกระทบการเดินทาง 724 1
ลอยกระทงทางใจ 740 1
เก็บตกจากการมาประเมินคุณภาพภายนอก ม.พะเยา 1621 1
ค่าของการประเมินคุณภาพการศึกษาไทย 668 0
ประเภทผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 876 0
สร้างจิตวิญญาณทางศิลปวัฒนธรรม 976 0
วินัยของเวลาคือคุณค่าสู่ความสำเร็จ 936 3
ตัวบ่งชี้ไม่มีคุณภาพการศึกษาไทย 696 1
สอนมารยาทการใช้สื่อออนไลน์ 992 3
การใช้เวลากับค่าของการศึกษาและชีวิต 715 0
ใช้กล้องมือถือให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น 933 1
รู้ไว้ใช้ระวังความปลอดภัย 867 0
วิญญาณนักธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ 824 0
ผู้นำ นำอะไร 5.นำองค์กร 619 0
ผู้นำ นำอะไร 4.นำคน 975 0
ผู้นำ นำอะไร 3. นำทำ 823 0
ผู้นำ นำอะไร 2. นำทิศนำทาง 989 0
ผู้นำ นำอะไร 1. นำรู้ 872 0
คุณค่าของตามยุค 3. เน้นที่ค่าจริง 694 0
คุณค่าของตามยุค 2. ที่มา เหตุและผล 964 0
คุณค่าของตามยุค 1. จากอดีตถึงปัญหาปัจจุบัน 780 0
ค่าความรู้อยู่ที่การใช้ให้เป็นประโยชน์ 830 0
คุณค่าของภาษาคือการสื่อสาร 838 1
ประสบการณ์จริง ประสบการณ์ปลอม 1003 2
สันดานป่าที่ยังอยู่ 827 2
กระดาษกับค่าของคน 698 0
การเรียนให้เป็น 2. วิธีการเรียน ให้เป็นผู้มีการศึกษา 702 0
การเรียนให้เป็น 1. เรียนเป็น ทำเป็น ใช้เป็น 853 0
Ctrl+Alt+Delete กับการพัฒนาตน 12203 4
การเอาชนะความยาก 811 0
ทำบุญครบรอบ 38 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1180 0
การทำให้ก้าวหน้าแบบง่าย ๆ 638 0
ไม่มีทำให้มี มีทำให้ไม่มี 951 0
คนใจดีตายด้วยคนใจดำ 1136 2
ความสำคัญของบทนำของการวิจัย 1942 0
การสอนเพื่อพัฒนาคน 888 0
คนเก่ง ต้องเก่งงานและเก่งคน 1438 0
การเรียนให้ได้ดีต้องเข้าหา 858 1
อยากได้ดี มีวิชา จงเปลี่ยนการเรียนแบบเสี่ยงโชค 808 0
วิธีอ่านบทความวิจัยให้ง่ายขึ้น 946 0
หลักการอ่านบทความวิจัย 2. จับจุดเน้นการวิจัย 1663 0
หลักการอ่านบทความวิจัย 1.เป้าหมายและแนวคิดการทำวิจัย 1208 0
ตารางและรูปในการจับเนื้อหาบทความวิจัย 1375 0
ทำไมได้ผลการประเมินต่ำ 856 0
ใช้ share.psu ช่วยงานประจำ 787 0
ความสูญเปล่าอาหารโลก 943 0
ทำไม ทำดี จึงไม่ได้ดี 1159 1
เตรียมตัวเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักกีฬา 1168 0
เรียนภาษาแบบได้เงินได้ภาษา 840 0
ทำบุญ ต้องตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ และบริสุทธิ์ใจ 1162 0
ปรับเวลามารับแสงแดด 805 0
อาหารปนเปื้อนเพราะตั้งใจ 927 3
ถึงว่าง ก็อย่าปล่อยให้ว่างเปล่า 747 1
ใช้ชีวิตแบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 905 0
ทำไม รู้มากจึงยากนาน 830 0
อย่าอายทำงาน จงละอายในการไม่ทำงาน 1056 0
เห็นว่าดี ก็ทำเอง 935 1
งานมีเกียรติ 750 2
อย่าลืมทำให้พ่อแม่ 888 0
ภารกิจสะดุดที่ราชการ 696 3
เวลามีค่าสำหรับนักธุรกิจ 1079 0
คณะทรัพยฯ ถึงเวลาถ่ายรุ่น 1138 1
เตรียมตัวสอบเป็นทีม 1123 0
สื่อสาร สัมพันธ์ รู้ความสามารถคน อีกประโยชน์ของ share.psu 1015 1
ระวัง เก้าอี้หมดอายุ 904 0
บันทึก share.psu สร้างความฉลาด 872 3
พลังของความผูกพันและทีมงาน 1018 2
พัฒนาสุขอนามัยอาหารในการจัดงานเกษตรภาคใต้ 1025 2
ว่าง ????? 1166 2
การพัฒนางาน ต้องพัฒนาคน 852 0
อยากก้าวหน้า มีความสุข ต้องการจัดการเวลาตามจังหวะชีวิต 1353 0
ปริญญา คือค่าของการศึกษา การทำงานคือค่าของคนทำงาน 1215 0
ย้อนอดีต บัณฑิตใหม่ การใช้ค่าปริญญา 827 0
ภารกิจค้างหลังเกษียณ 868 1
หมั่นทำ Big Cleaning ในตน 879 0
No name or Big (bad) name 852 3
งานก้าวหน้า คนก้าวหน้า 890 3
อยากมีความสุข ต้องทำชีวิตให้เป็นนักแสดง 1068 2
Share.psu สร้างความผูกพัน 995 6
การพัฒนาคนเก่งเหมือนเจียรนัยเพชร 1178 1
การพัฒนาคนตามหลักพุทธ ต้องเข้าใจความแตกต่าง 951 1
คุณภาพการจัดการศึกษาไทย ใครแกล้งจัด หรือเป็นจริง 1015 0
หน้าที่ผู้บริหารไม่ใช่เพียงสร้างผลงาน ต้องสร้างคนทำงาน 2.พัฒนาคน 919 1
หน้าที่ผู้บริหารไม่ใช่เพียงสร้างผลงาน ต้องสร้างคนทำงาน 1. จัดการงานบริหารคน 808 0
วันไม่ว่างหลังเกษียณ ที่ยังสำนึกหน้าที่การสร้างคน 1033 0
รับ-ส่งมอบงาน 1175 2
บันทึกแรกของคนเก่า สถานะใหม่ 1015 1
บันทึกสุดท้ายในนาม fnr-dean 2331 15
มหาวิทยาลัยกับเมือง 773 0
การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 979 0
องค์กรดีด้วยคนขององค์กร 880 0
งานวิจัยแต่ละสาขามีลูกค้าต่างกัน 1432 2
การสอนไม่ต้องงด ไม่ต้องสอนชด 757 0
การสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญและการจัดการที่คุ้มค่า 833 1
ผลไม้ไทยต้องใช้ศิลปะขั้นสูงในการกิน 776 0
สอนด้วยการทำ คือความศักดิ์สิทธิ์และมีศักดิ์ศรี 803 0
การส่งมอบงานประธานสภาคณบดี สาขาการเกษตร 1297 0
อำนาจบริหารงานราชการเป็นของราชการ 746 0
ปรับตัวไม่ทันกับผู้รับบริการ 856 1