นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 22 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ความสามารถการแข่งขัน จริงหรือ 820 0
สำเร็จได้ใครต้องทำ 667 1
ภาษาพาให้นิ่ง 1. training 563 0
ภาษาพาให้นิ่ง 1.planning 555 0
การทำให้เก่งขึ้น 635 0
ร่วมใจให้ได้มากกว่าร่วมมือ 741 0
การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่งานประจำ ทำให้แผนไม่นิ่ง 749 0
เจ้านาย ลูกน้องใครสำคัญต่อใคร 810 0
โนผักชีนำสู่คุณภาพจริง 691 0
Zero Death การรณรงค์สรวมหมวกนิรภัย 100% 738 2
การประกันเงินฝากธนาคาร 694 3
การสื่อสารที่มีประสิทธิผล 818 0
ประชากรโลก 30 สิงหา 57 1396 0
มาตรฐานคือความก้าวหน้าและยั่งยืน 680 0
คุณภาพจริง คุณภาพหลอก 771 0
กระบวนการปรับพัฒนาตน 8141 0
ควบคุมไม่ใช่จำกัด แต่ลดข้อจำกัด 810 0
มืออาชีพ 730 0
ระดับความสำเร็จ 733 1
ทำเพื่อความสามารถ 596 0
การป้องกัน gmo ในข้าวโพด Organic Ready Corn 858 0
เหยื่อโหวต 543 0
บุคลิกที่ถูกจดจำ 675 0
สิงหาพายินดี 820 0
ประสบการณ์ คือ 921 0
เตรียมตัวเรียน 868 0
การเรียนการสอน สิงหา 2557 807 0
ที่อยู่อิเล็คทรอนิค 839 0
ROR ค่าการทำงาน 1321 0
ติว สอนเสริม เรียนเสริม 1061 0
พลังคนรุ่นใหม่ในงานเกษตรภาคใต้ 2557 1137 0
แม่ผู้สร้าง ? 842 0
ทำแผนกลยุทธ์ชีวิต 3. ผลได้ของแผนกลยุทธ์ 810 0
ทำแผนกลยุทธ์ชีวิต 2. การทำแผน  764 0
ทำแผนกลยุทธ์ชีวิต 1. ความหมาย ความสำคัญ 859 0
ฝึกลืม 2. สิ่งที่ควรลืม 668 0
ฝึกลืม 1. สิ่งที่ควรจำ 748 0
ม.อ.คึกคักเดือนสิงหา 57 1291 1
การพัฒนาจากด้านลบ 754 0
คิด คือประสิทธิภาพการเรียน 809 0
การจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่องานที่ดีมีค่าและมีสุข 767 0
ประกันคุณภาพการศึกษาแบบอำนาจนิยม จะเรียกร้องคุณภาพจากใคร (2) ระดับอุดม และระบบ สมศ. 743 0
ประกันคุณภาพการศึกษาแบบอำนาจนิยม จะเรียกร้องคุณภาพจากใคร (1) ระดับพื้นฐาน 712 0
ปรัชญา วิสัยทัศน์ กับการประกันคุณภาพ 780 0
สายสนับสนุนสำคัญต่อการสร้างบุคลิกบัณฑิต 884 0
บริหารแบบทีมกีฬา 641 0
ระดับสถานะคนทำงาน 726 1
แข็งแรง 4. การทำให้แข็งแรง 1237 0
แข็งแรง 3. สติปัญญาแข็งแรง 682 0
แข็งแรง 2. ใจแข็งแรง 611 0
แข็งแรง 1. กายแข็งแรง 539 0
Blacklist 592 0
การจัดการการผลิตให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 605 0
ค่าของวันเกิด 769 0
การเตรียมตัวเพื่อทำงาน คือหน้าที่และเป้าหมายการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1036 1
ประเมินให้เกิดค่า ต้องมุ่งการพัฒนา 734 1
ทางเลือก 610 0
เกียรติอยู่ที่ไหน? 861 0
หางราชสีห์ หัวหมา กับความเป็นไทย 3694 0
ระดับค่าการประเมิน 787 0
ทิศทางการเขียนผลการวิจัย 847 0
บุคคลิกของคนประสบความสำเร็จดีมีสุข 745 0
ภาษาฉลาดใช้ให้มีค่า 775 0
ธรรมะ ความสุขจริงจากคำอธิษฐาน 695 0
ศีล 5 ในชีวิตประจำวันที่เป็นสุขร่วมกัน 7264 0
ค่าความเก่งที่ยั่งยืนและพัฒนาต้องทำให้คนอื่นเก่ง 951 2
บริหารจัดการแบบขันน๊อต 992 0
ลูกค้าอยู่ไหน เป้าหมายสร้างค่างาน 1018 0
คุณค่า คือทำให้คุณ ๆ ให้ค่า 653 0
มีวินัย เข้าใจหน้าที่ มีพัฒนา : บุคลิกของคนทำงานดี 3. มีพัฒนา 929 0
มีวินัย เข้าใจหน้าที่ มีพัฒนา : บุคลิกของคนทำงานดี 2. เข้าใจหน้าที่ 1041 0
มีวินัย เข้าใจหน้าที่ มีพัฒนา : บุคลิกของคนทำงานดี 1. มีวินัย 1103 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เวลาจัดการทรัพยากรในการเกษตร 986 0
6 สิ่งที่ต้องทำในการตรวจเอกสารการทำวิจัย 2. สิ่งที่ต้องนำไปใช้ 1158 0
6 สิ่งที่ต้องทำในการตรวจเอกสารการทำวิจัย 1. สิ่งที่ต้องได้ 1042 0
เป็นหัวไก่ ดีกว่าเป็นหางหงส์ 947 0
ร้านค้าในมหาวิทยาลัย อีกผลกระทบของการเลื่อนการเปิดภาคเรียน 975 0
การเลื่อนการเปิดภาคการศึกษา ได้-เสีย ?? 858 1
มะเขือเทศดำ ข้าวโพดหวานม่วงแดง 6391 2
ประกันคุณภาพอย่างไรให้ไม่มีคุณภาพ 2.ผลและทางแก้ 831 0
ประกันคุณภาพอย่างไรให้ไม่มีคุณภาพ 1. เหตุและผล 742 0
คำ กับ ความหมาย ต้องเข้าใจจึงใช้สร้างค่า 678 0
ประกันคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ 788 0
รักให้ได้ดี ต้องรักให้ดี ๆ  837 0
แบบอย่างเจ้านายของในหลวง 949 1
ค่าของความยากที่ต้องใช้ให้เป็น 770 0
การนับถือศาสนา 833 0
ทำงานไว ได้ก่อนและได้มากกว่าจริง ๆ 788 0
ข้อมูลยางพารา 2557 873 3
ท่านสอนว่า ให้วางใจไว้ที่หน้าที่ 872 0
Spornosexual คำศัพท์เซ็กซี่แบบนักกีฬา 1273 1
ใช้จุดแข็ง จุดอ่อนให้เป็นค่า 654 0
เรียนอย่างไรให้มีชีวิตที่ดี 709 2
พรแสวง มีค่ากว่า พรสวรรค์ 748 0
ผู้นำยุคใหม่ ต้องนำด้วยการฟังใคร ๆ และแก้ไขอุปสรรค 772 0
แชร์ เชิญชวน ชักชวน และชวนแชร์ 974 0
Service following ผลงานวิจัย ต้องใช้ให้คุ้มค่า 946 0
ความสุขกับชัยชนะ 726 0
โอกาสการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ 850 1
วิธีทำให้เก่งอย่างพอดี 996 0