นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 22 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
รักให้สุขต้องรักให้ถูกทาง 756 1
ผู้ใหญ่สร้างค่าด้วยการให้โอกาส เด็กสร้างค่าด้วยการใช้โอกาส 2 886 0
ผู้ใหญ่สร้างค่าด้วยการให้โอกาส เด็กสร้างค่าด้วยการใช้โอกาส 1 826 1
Share.psu สร้างคน 797 4
Happy University : ทำงานดี มีระบบ 2. องค์ประกอบ 5 สู่ happy family 867 0
Happy University : ทำงานดี ต้องมีระบบ 1. องค์ประกอบ 1-4 1052 0
เรียนยาก ง่าย กำไร ขาดทุน เก่ง ไม่เก่ง 789 0
Happy Family : ม.อ. ที่สร้างสุขครอบครัวเรา 995 2
ฝึกงานที่ควรเพิ่มค่า 3. การเพิ่มค่าจริง 843 0
ฝึกงานที่ควรเพิ่มค่า 2 .กระบวนการสร้างค่า 572 0
ฝึกงานที่ควรเพิ่มค่า 1. การให้ค่า 833 1
ผู้ประสบความสำเร็จและความเก่งที่สร้างได้ 1023 0
ทำให้ดี มีประโยชน์ เพิ่มมูลค่า 596 0
จัดการค่าเวลา 726 0
ทบไม่มีทวน 2. ผลต่อการทำงาน 1106 1
ทบไม่มีทวน 1.ผลต่อการเรียน 661 0
ครูทำ กับ ครูจำ สู่มหาวิทยาลัยในกำกับพึ่งตนเอง 2. 826 0
ครูทำ กับ ครูจำ สู่มหาวิทยาลัยในกำกับพึ่งตนเอง 1 725 2
บุญติดบวก หรือ ติดลบ 691 0
อยากประสบความสำเร็จต้องหมั่นติดตาม 964 0
ซ่อมบำรุง ดีกว่า ซ่อมแซม 692 0
ให้ค่าการพัฒนาบุคลากรเอง 835 0
จริงใจอย่างมีสุข 816 1
การสอบคือการประเมินการเรียนรู้พัฒนาคน ไม่ใช่แค่รู้ 796 0
ทุกอย่างดีขึ้นด้วยการทำตามหน้าที่ ไม่ใช่ความอาวุโส 752 4
ปัญหาและเทคนิคการเรียนการเขียนรายงาน 3049 0
เรียนรู้คือผู้ตาม เรียนคิดคือผู้นำ 627 0
ธรรมการบริหารบุคคลให้มีความสุขและประสิทธิภาพ 2. ความเป็นธรรม 771 0
ธรรมการบริหารบุคคลให้มีความสุขและประสิทธิภาพ 1.ธรรมชาติความแตกต่าง 876 0
สถานการณ์พืชจีเอ็ม 2013 1004 0
เหตุ และ ผล คุณภาพการศึกษาพัฒนาทรัพยากรบุคคล 658 0
ทำอย่างไรให้ได้ดี 814 0
วางแผนชีวิต ชีวิตจะได้มีแผนที่ไปสู่ความสำเร็จ 1091 0
จงปรับที่ตัวเรา เพื่อเป้าหมายความสำเร็จ 864 0
ช่วยกันลดความสูญเปล่าอาหาร 716 0
ใส่สาระ ขณะนับ 1 ถึง 10 922 0
การใช้ความรู้พัฒนาคนอื่นคือพัฒนาตน 1199 0
ชีวิตนี้มีแต่ surprise 773 0
รัก วันแห่งความรัก+มาฆบูชา 2557 941 1
จิตสำนึกร่วม 616 2
ความเป็นสากลของในหลวง 950 5
การชื่นชมผู้ชนะ คือค่าของการแข่งขัน 721 0
เข้าใจ เข้าถึง ให้ถึงค่าของการพัฒนา 1165 1
ข้อบกพร่องงานเอกสาร 1048 0
กินดี มีปัญหา 921 0
Digital TV กับ ASEAN 1363 1
การฟังแบบไม่ได้ยินให้เกิดประโยชน์ 1408 1
ข้อระวังในการสอบ 761 0
การใช้ประโยชน์จากการ share 859 1
ทบทวน คือ พัฒนา 608 0
ข้อสอบแบบเลือกตอบกับคุณภาพการศึกษา 863 2
คำถามเพื่อการอ่านบทความวิจัย 921 0
ไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ยากที่จะได้ความจงรักภักดี 721 0
Big cleaning คณะทรัพยฯกับตรุษจีน 637 0
คณิตศาสตร์การทำงานให้มีค่า ไม่ใช่มีแต่คน 659 3
ประเมินผลความสำเร็จของการเรียน การทำงาน 949 0
รู้กิน รู้อยู่ รู้ใช้ ให้อยู่ดีมีสุข 3011 0
ดี มีพัฒนา คือความก้าวหน้า 800 0
อากาศหนาวเย็น 56-57 เตรียมพร้อมกับความแห้งแล้ง 1671 0
บันทึกรายงานการประชุมทางกฎหมายและการทำงาน 929 0
บริการวิชาการการเกษตรมาตรฐานสากล 898 0
คิด(ไม่)ออก 1090 0
Smart phone คนสมาร์ท ? 934 1
หน่วยผลผลิตเกษตรในอเมริกา 1516 0
Share สะดุด ต้องหมั่นสะดุดความคิด 816 2
งานบริหารองค์กร กับ งานบริหารงานตนเอง 611 0
คำถามประเมินผลตนเอง 664 0
ประสบการณ์ต้องสร้างมูลค่าได้ 675 0
ศีล 5 ข้อใดสำคัญสุด 2114 2
การทำงานแบบมืออาชีพของสถาบันการศึกษา 906 0
วันเด็ก 2557 ร่วมกันสรรค์สร้างเด็ก 799 0
ปัญหาหมา ๆ แมว ๆ กับคน 2.หมาแมวคนจัด 1066 2
ปัญหาหมา ๆ แมว ๆ กับคน 1.หมาแมวจรจัด 835 0
มุ่งหวังสร้างอนาคต คาดหวังมักหดหู่ 2. ความคาดหวัง พลังลบ 636 0
ผลเสียของการเข้าสอบช้าและการรักษาเวลา 849 0
มุ่งหวังสร้างอนาคต คาดหวังมักหดหู่ 1.ความมุ่งหวัง พลังบวก 977 2
ศิลปะการทำงาน 1+1 > 2 655 2
อาจารย์พิเศษ พิเศษ 895 1
การศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก 707 1
ไม่เก่ง ทำไม่ได้ ; จริง หรือ เท็จ 871 2
เพราะจัดลำดับความ(ไม่)สำคัญ 852 0
สติกับความสำเร็จในชีวิต 837 2
ส.ค.ส.2557 แด่ชาว share.psu 3901 0
สวัสดีปีเก่า 2556 ต้อนรับปีใหม่ 2557 1094 3
ทำแผนกลยุทธ์ส่วนตน 791 0
อดออมกับการสร้างอนาคต 624 0
หนาวปี 2556 หนาวมาก หนาวนาน 999 2
สร้างอาณาจักรการทำงาน 613 0
“หากำไรจากตัวเอง” พรปีใหม่ 2557 ให้ลูกศิษย์ 1312 0
ทำงานกับการสร้างความมั่นคงในชีวิต 889 0
ผู้นำต้องสร้างความอยาก ไม่ใช่ ความยาก 809 0
ทำให้ปีใหม่มีความหมาย 725 0
สัญชาติและเชื้อชาติสินค้า 745 0
การศึกษาแบบสุก ๆ ดิบ ๆ 3.สอนให้สุกพอดีมีคุณภาพ 719 0
การศึกษาแบบสุก ๆ ดิบ ๆ 2. อุดมศึกษา 652 0
การศึกษาแบบสุก ๆ ดิบ ๆ 1.การเรียน 692 0
อยากเจริญต้องก้าวขึ้น อยากเก่ง อยากมีความสุขต้องก้าวข้าม ในปีใหม่ 2557 791 1
ให้ปลา หรือ ให้เบ็ด เพื่อคุณภาพคนไทย 1114 0
Asianization ยุคแห่งเอเชียกับความเป็นไทย 887 0
เปลี่ยนแปลง แปรปรวน ต้องปรับตนด้วยปัญญา 778 0