นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 21 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เวลาต้องจัดการจึงมีค่า 788 0
แชร์ สู่ AEC ขำ ๆ 905 1
31 คุณสมบัติของคนประสบความสำเร็จ 851 0
เตรียมตัวขึ้นปีใหม่ 803 0
เพราะไม่สะดวก จึงต้องการความสะดวก 1166 5
ความผิดพลาดคือความสามารถ คือความสำเร็จ 1007 0
สร้างความสำเร็จชีวิตให้เป็นบทละคร 813 0
รปภ. คือ ปลอดภัย คือ เจริญ 1088 1
ความรู้ที่เรียนคืออดีต ความรู้ที่ใช้คืออนาคต 749 1
แชร์ขำๆ 1195 2
ค่าของคนคือผลขององค์กร 654 3
นักร้อง น้องใหม่ 847 1
ชีวิตจะก้าวได้ก้าวไกล แค่เปลี่ยนคำว่า ทำไม่ได้ เป็น ทำอย่างไร 663 0
ค่าของชีวิต 903 0
เสร็จ กับ สำเร็จ 2. การทำงาน 672 0
เสร็จ กับ สำเร็จ 1. เรียนให้สำเร็จ 1042 0
หลักการคือความรู้ หลักกูใช้สร้างค่า 681 0
หากทำไม่ได้ก็กลับไปอยู่บ้านเพื่อรักษามาตรฐานการศึกษา 1076 0
ทำชีวิตให้เป็นละครให้ได้ดี 799 0
เรียนรู้ทำให้ชำนาญ เชี่ยวชาญให้สำเร็จ 727 0
ดนตรีคือชีวิต 832 0
หลงไหลให้ได้ปลื้ม 2. ได้ปลี้ม 583 0
หลงไหลให้ได้ปลื้ม 1.หลงไหล 688 0
แผนการเรียน คือเครื่องมือการเรียนโทเอกให้สำเร็จเร็ว 2. ทำแผนและทำตามแผน 837 0
สัจธรรมยามเช้า 714 0
แผนการเรียน คือเครื่องมือการเรียนโทเอกให้สำเร็จเร็ว 1. ปริญญาโทปริญญาเอก 774 0
เรียนเก่ง กับ เรียนรู้เก่ง 680 0
กรองเพื่อชีวิตที่ดี 602 0
มีชีวิตต้องมีค่า 651 0
ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ทำให้เสียหลายต่อในการศึกษา 961 2
คนคิดไม่เป็นก็หมดความสำคัญ 808 3
Strategic gap 826 1
กำไร ขาดทุน ของความเก่ง 814 1
เรียนสอนให้ทันสมัย 1234 2
เพราะโกหกตัวเองจึงไม่เจริญก้าวหน้า 669 0
 สำเร็จได้ต้องทำให้ความคิดบริสุทธิ์ 755 0
ผิดพลาด จับผิด ทำผิด  611 0
ความสำคัญของสุขภาพกาย 896 1
ให้ความสำคัญจึงสำคัญและสำเร็จ 934 1
ลูกค้าคือผู้ให้ค่าแก่เรา 894 0
พัฒนาความเก่ง ดี มีค่า 583 0
วิมานกระดาษ 3. การพัฒนาคน 716 0
วิมานกระดาษ 2. วิจัยและบริการวิชาการ 1125 0
ปาล์มน้ำมันวันนี้ วันหน้า 802 0
วิมานกระดาษ 1. แผนกระดาษ 769 1
ทำไมจึงไม่ได้ดี ? 1170 1
บัวทุกเหล่ามีค่า 853 0
ผู้ให้กำเนิดคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1145 0
เจริญ ?? 2. คน 620 0
เจริญ?? 1.ความสะดวกสบาย 746 1
มีการศึกษา กับ ได้รับการศึกษา ต่างกันอย่างไร 726 0
กำไร ขาดทุนในชีวิต 749 0
ตรวจค่าความสำคัญ 676 0
ค่าความเชื่อมั่น 798 0
ค่าความรับผิดชอบ 4. ต่อตนเอง 891 0
ค่าของความรับผิดชอบ 3.ชีวิต 600 1
ค่าความรับผิดชอบ 2. การทำงาน 758 0
ค่าความรับผิดชอบ 1. การเรียน การศึกษา 987 0
คำตำหนิติเตียนคือค่าการพัฒนา 1311 3
อยากมีรูปต้องมีช่างภาพหมู่ 743 0
กองหน้า กองหลังต้องเข้าขากัน 1031 1
ค่าของทุนการศึกษา 962 0
ในระบบ นอกระบบ แบบไหนสร้างคุณภาพการศึกษาจริง 819 0
การเรียนรู้อยู่ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ 875 0
รักงาน รักความเจริญก้าวหน้า 824 0
อยากสำเร็จต้องอดทนทำเพิ่มอีกนิด 846 0
การสอบให้มีค่า 1012 1
Cooking management 890 2
สร้างบ้านต้องการพิมพ์เขียว สร้างตนต้องมีพิมพ์อนาคต 700 0
บริหารดาวเด่น ทีมเด่น 831 1
ทำอย่างไรให้พัฒนา 576 0
ทบทวนเพื่อพัฒนา สร้างค่างาน สนุกสนานเพิ่มค่าตน 856 0
การสอนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 758 0
ค่าการทำงาน + - × ÷ 632 0
เส้นตายทำให้เป็นดี 698 0
วันหยุดงาน แต่งานและชีวิตไม่หยุด 936 1
Customer mind เพื่อพัฒนาองค์กร 1013 0
การสร้างความเจริญในชีวิต 887 1
Management by walking around ร่วมคิดร่วมพัฒนา 818 0
ตรวจสอบความเป็นผู้นำ 860 0
สอนคนอื่นให้เก่ง คือคนเก่งที่มีค่า  855 0
ทำถูกผิด ดีเลวอยู่ที่ไหน 841 0
คิดให้เกินกว่าดีจึงมีโอกาส 672 0
เรื่องจริงไม่ได้กวนคุณพยาบาล 839 3
ใครคือคนมีบุญ 805 0
ภาพสี่อดีตคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1296 0
จัดการคนเพื่อพัฒนาการทำงาน 660 0
บุคลิกคนยุคใหม่ 1905 0
งานยุคใหม่ต้องการคนสร้างสรรค์ 803 0
ทำบุญให้ได้บุญ หรือแค่ทำบุญ 971 0
ประกันคุณภาพใครเพื่อใคร ในการศึกษาไทย 877 0
ค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยโลก ปี 2014/15: 2. ค่าธรรมเนียม 892 0
ค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยโลก ปี 2014/15 :1 อันดับและองค์ประกอบการวัด 972 0
พัฒนาการทำงานให้เจริญก้าวหน้า 2. การสร้างผลงานและสร้างตน 750 0
พัฒนาการทำงานให้เจริญก้าวหน้า 1. รู้หน้าที่รู้ปฏิบัติ 791 0
สร้างความสำคัญของสาขาอาชีพคือศักยภาพการแข่งขัน 623 0
ตารางเรียน ตารางสู่ความสำเร็จ 772 0
ราคายาง เทคโนโลยี และเศรษฐกิจพอเพียง 3. เศรษฐกิจพอเพียง 1117 0
ราคายาง เทคโนโลยี และเศรษฐกิจพอเพียง 2. เทคโนโลยีการกรีดยาง 707 0
ราคายาง เทคโนโลยี และเศรษฐกิจพอเพียง 1. ราคากับเทคโนโลยี 768 1