นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 21 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ประกันคุณภาพอย่างไรให้ไม่มีคุณภาพ 2.ผลและทางแก้ 782 0
ประกันคุณภาพอย่างไรให้ไม่มีคุณภาพ 1. เหตุและผล 703 0
คำ กับ ความหมาย ต้องเข้าใจจึงใช้สร้างค่า 625 0
ประกันคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ 747 0
รักให้ได้ดี ต้องรักให้ดี ๆ  800 0
แบบอย่างเจ้านายของในหลวง 899 1
ค่าของความยากที่ต้องใช้ให้เป็น 721 0
การนับถือศาสนา 797 0
ทำงานไว ได้ก่อนและได้มากกว่าจริง ๆ 736 0
ข้อมูลยางพารา 2557 807 3
ท่านสอนว่า ให้วางใจไว้ที่หน้าที่ 823 0
Spornosexual คำศัพท์เซ็กซี่แบบนักกีฬา 1233 1
ใช้จุดแข็ง จุดอ่อนให้เป็นค่า 624 0
เรียนอย่างไรให้มีชีวิตที่ดี 673 2
พรแสวง มีค่ากว่า พรสวรรค์ 701 0
ผู้นำยุคใหม่ ต้องนำด้วยการฟังใคร ๆ และแก้ไขอุปสรรค 731 0
แชร์ เชิญชวน ชักชวน และชวนแชร์ 920 0
Service following ผลงานวิจัย ต้องใช้ให้คุ้มค่า 894 0
ความสุขกับชัยชนะ 687 0
โอกาสการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ 801 1
วิธีทำให้เก่งอย่างพอดี 932 0
รหัสนักศึกษา ม.อ. 2.รหัส 10 หลัก และความหมาย 2082 3
รหัสนักศึกษา ม.อ. 1. รหัส 5 และ 7 หลัก 1112 2
ฟังให้รู้ ดูให้เห็น แต่ทำให้เป็นในสิ่งที่ได้ดีมีค่าตน 583 0
เกร็ดรู้การไปร่วมงานแต่งงานแบบญี่ปุ่น 828 1
รู้ไม่พอ ต้องรู้ตัวและทำจริง 756 0
Training need สำหรับการประกันคุณภาพ 930 0
ค่าของคำบ่นของผู้ใช้ 748 0
ประวัติศาสตร์การเปิดภาคการศึกษาอาเซียน 807 2
จงเรียนรู้จากสิ่งที่ทำ 693 0
ไปเคอร์ฟิวตัวเองที่นราธิวาส 747 1
ทำดีเป็น จึงเป็นสุข 559 0
การมีส่วนร่วมและถ่ายทอดแผนฯตามระบบประกันคุณภาพ 1004 0
อยากได้ดี แค่ดึงสิ่งที่มีมาใช้จริง 526 0
การถามเพื่อพัฒนาตน 717 1
เพราะไม่ให้ใจ จึงไม่ได้ผลดี 745 1
เกียรติการศึกษา ประชุม สัมมนา อบรม 1079 1
การสร้างเกียรติ คือการสร้างตน 669 0
วิธีประเมินการพัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพ 741 1
อยากได้ดี อย่าทิ้งความสามารถความเป็นผู้รู้ 629 0
ค่าของความรู้ รู้ไว้เพื่อสร้างค่า พัฒนาตน 1195 0
ซื่อสัตย์ไป จึงได้ความซื่อสัตย์มา 941 0
ธรรมนูญความดีที่ทำให้มีสิ่งดี ๆ 684 0
ไม่เท่าเทียมเกิดจากใคร? 2. รักษาสิทธิ์และหน้าที่ตน 1185 0
ไม่เท่าเทียมเกิดจากใคร? 1. ความหมายและข้อมูล 621 0
ชีวิตตามเวลา กับ ตามนาฬิกา : ปัญหาและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 884 1
ชีวิตตามเวลา กับ ตามนาฬิกา : ความเหมือนและความต่าง 855 0
ประเมินเลื่อนขั้นข้าราชการไทย : จากความดีความชอบเป็นเลื่อนขั้นเงินเดือน (3.2) มากกว่านี้ต้องช่วยกันทำเอง 908 1
ประเมินเลื่อนขั้นข้าราชการไทย : จากความดีความชอบเป็นเลื่อนขั้นเงินเดือน (3.1) มากกว่านี้ต้องช่วยกันทำเอง 716 0
การประเมินเลื่อนขั้นราชการไทย : จากความดีความชอบเป็นเลื่อนขั้นเงินเดือน (2) เลื่อนเป็นเปอร์เซ็นต์ 4135 1
การประเมินเลื่อนขั้นราชการไทย : จากความดีความชอบเป็นเลื่อนขั้นเงินเดือน (1) ระบบขั้น 1025 2
เจ้านายใจดี ? 984 0
การศึกษาและค่าครองชีพของไต้หวัน 1488 2
คนเก่งกับคนประสบความสำเร็จ 825 0
เลือกงานให้ได้งานที่ใช่ 938 1
ทานอาหารตามหมู่เลือด 769 1
ความสามารถการแข่งขัน 2.การได้มาและการพัฒนา 723 0
ความสามารถการแข่งขัน 1.ความหมายและองค์ประกอบ 687 0
อยากได้มากกว่า "ขออภัยความไม่สะดวก" 759 0
หน้ากากการศึกษา 785 0
บริการไวไฟในไต้หวัน 999 0
อาหารการกินของไต้หวัน 805 1
จากไทย -ไต้หวัน- ไทย 923 1
สุกเอาเผากิน 960 2
ภารกิจ 20-26 เม.ย.2557 ที่ไต้หวัน 809 0
ประโยชน์และโทษของความจำ 2196 1
5 ขั้นตอนพิชิตคำว่า ยาก ทำไม่ได้ 3-5 891 0
5 ขั้นตอนพิชิตคำว่า ยาก ทำไม่ได้ 1 และ 2 777 0
ค่าของการลองผิดลองถูก 837 0
สติไม่พอ ต้องรอบคอบ จึงประสบความสำเร็จ 1973 0
คน เทคโนโลยี ใครเป็นทาส 796 0
ความสำคัญของวันรวมญาติ 753 0
ทำไมคนไทยอ่อนแสดงค่าของตนและความเป็นไทย 667 1
พรดีดีใครทำให้ได้ 872 0
อะไรทำให้คนสำเร็จต่างกัน 703 1
สุขสันติ์สงกรานต์ 2557 620 3
แด่แฟนคลับ share.psu 618 0
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทีม 641 0
การทำงานเป็นทีมต้องใช้ความพอดี 915 1
ทีมทำ ทีมแท้ 792 2
อยากได้ดี ต้องคิดดี ทำดีในหน้าที่ตน 847 0
ไม่ตื่น อุปสรรคใหญ่ของความไม่ประสบความสำเร็จ 754 1
โอกาสสร้างได้จริง 740 1
แค่คิดเปลี่ยน ชีวิตก็ป่วน 728 0
โอกาส 728 0
การทำให้ตนดูดี 2. จากภายนอก 765 0
การทำให้ตนดูดี 1. จากภายใน 882 0
เรียนอย่างมีจิตวิญญาณ 2.กระบวนการ 646 0
เรียนอย่างมีจิตวิญญาณ 1.เป้าหมาย 720 2
เรียนแบบผู้เรียน ไม่ใช่แบบผู้รับ 643 1
เก่ง ดี มีค่า 761 1
มหาเศรษฐี และ อภิมหาเศรษฐี 855 0
เกรด เกียรติ แก้ไข 2. เกรดกับการแก้ไข 826 0
เกรด เกียรติ แก้ไข 1. เกรดกับเกียรติ 1039 0
ทำงานให้ถึงจิตวิญญาณ 3. ภาคปฏิบัติ 655 2
ทำงานให้ถึงจิตวิญญาณ 2. คุณค่างานคนมหาวิทยาลัย 673 0
ทำงานให้ถึงจิตวิญญาณ 1.หลักคิดถึงคุณค่า 620 0
ตรวจสอบข้อมูลไปเลือกตั้ง สว. 30 มี.ค. 2557 3580 1
ค่าการประเมิน 833 3
Continuous improvement ในงานประจำ 908 1