นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทำได้ ทำเป็น 132 1
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน 142 0
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 135 1
ละครจบ 123 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 126 0
เส้นตาย เส้นเป็น 164 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 175 0
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 159 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 145 0
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 248 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 152 1
ผู้กองยอดรัก 181 0
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 180 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 218 3
ความซนของผู้ใหญ่ 186 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 170 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 158 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 185 6
ผลักดัน สนับสนุน 306 1
ของดี ของขยะ 166 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 142 0
ชีวิตเลือกได้ 190 0
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 126 0
รางวัลคน รางวัลของ 150 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 253 0
Learning is tool for self developing 238 0
Learning by working 259 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 291 0
ได้ดีต้องมีอนาคตนำทาง 330 0
หมั่นสอนตัวเอง 154 0
เสริมกับต้าน 234 0
ผลได้ ผลกระทบ 177 1
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขา 197 1
จัดอนาคต 163 0
ยืดหยุ่น อย่าหย่อนยาน 147 0
พัฒนาค่าไม่ทัน 284 1
ส่วนสำคัญของการทำแผน 202 1
อุดหนุน สนับสนุน 168 0
บริหารจัดการความเสี่ยง 176 0
ใช้ชีวิตแข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะ 207 3
Learning as doing business 213 1
ต้องให้จึงได้ค่าแก่ตน 198 1
ยากลำบากกับท้าทาย 226 0
ส่องเป้าหมายและการทำสู่ความสำเร็จ 215 4
การใช้อนาคต 197 1
ดื้อพัฒนา 173 0
ยากมักกำไร ง่ายนักมักขาด 205 0
อยู่ได้ดีต้องมีซื่อสัตย์พัฒนา 210 0
อยากเจริญก้าวไกลต้องหมั่นใช้โอกาส 232 1
กินดี อยู่ดี 171 1
ทำงานให้ได้ดีต้องใช้จุดเก่ง 187 0
ยังเด็กหรือโตแล้ว 385 0
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 199 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 187 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 236 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 218 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 199 0
ความจำกับความเข้าใจ 211 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 226 1
ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้ 215 3
มองการณ์ไกล 246 0
คุณภาพแท้จริงคือความเป็นจริง 287 1
ค่าการศึกษาหาความรู้ 229 0
Deployment การถ่ายทอด 278 11
การลงทุนสร้างชีวิต 173 0
อยู่เป็น รอเป็น จึงเห็นค่า 245 0
Spare parts เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 223 0
ตื่นตัวเพื่อความสำเร็จ 229 0
ทุกความสำเร็จได้ด้วยคนที่พร้อม 190 0
การศึกษายุคเปลี่ยนไว 199 0
จินตนาการที่สร้างปัญหา 221 0
การสร้างค่าตน 242 0
รถติดต้องเข้าใจและทำใจ 227 0
ชีวิตได้ดีที่ลองทำ 208 0
ดีได้ที่ใจ 416 0
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา 199 0
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 239 0
วัดค่าความสำเร็จ 209 0
ศัตรูภายใน 282 0
การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ 162 0
TV Digital เมื่อมีปัญหาต้องปรับแก้ 230 0
ทำงานเพื่อค่าจ้าง กับ เพื่อความมั่งคั่งมั่นคง 252 0
ความซื่อสัตย์สร้างค่าคน 179 0
เรียนรับ เรียนรู้ รู้เรียน 243 0
สำเร็จไม่ใช่เสร็จแต่ต้องงอกงาม 229 1
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 239 0
โอกาสอยู่ที่การทำ ใช่ที่การรอ 242 0
อดเพื่อออม 345 3
คิดเผื่อ อย่าคิดแทน 270 0
ค่าเกิดได้ต้องคิดจากคน 472 0
อยู่ดีต้องมีธรรม 285 4
ประสบการณ์ได้จากการเตรียม 378 3
มองไกลให้ออก มองใกล้ให้เป็น 271 3
หลงทาง ได้ทาง 255 2
ความรู้ หนังสือตำรา ความสามารถ 274 1
คนไม่ยอมเกมส์ คนไม่ยอมกัน 270 1
พึ่งพา 298 0
ค่าของความรู้ 228 0
ตามตัวเอง ตามคนอื่น 212 0
อดีตใช้สร้าง อย่าใช้ทำลายอนาคต 269 1