นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Covid-19 คิดกักก่อนเป็น 331 3
เสร็จกับความสำเร็จ 290 1
COVID ติดปีก 309 1
การสร้างค่าเพิ่ม 887 42
ชนะ-แพ้มีทุกวัน 289 1
เข็ดก่อนทำ 273 0
อะไรทำให้ได้ดี/ไม่ดี 354 1
รับพรให้เป็นจริง 276 0
การทำให้สมหวัง 283 1
หน้าที่การประเมิน 481 0
ค่าของทุกอย่างอยู่ที่การใช้ 445 1
ทำงานให้เหมือนเรียนหลายวิชา 336 1
อยู่ร่วมกันตามความจริง 352 1
เรียนให้ได้ดี 483 6
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 290 0
COVID-19 โรคยุคโลกาภิวัตน์ 569 4
Reasons to exist 322 1
อย่าใช้เวลาจำกัดค่าตน 339 0
ชัยชนะการแข่งขันคือทำให้แข็งแรงขึ้น 313 0
ใครทำให้เราดี 365 0
อยากเจริญต้องทำให้เจริญ 328 0
แพ้เป็นคือชนะ 589 1
ช่วยกันให้คุณค่าของมากกว่าค่าธุรกิจ 463 0
ทำตามที่สอนใคร ๆ 359 0
เล็ก-ใหญ่ใช้สร้างค่า 485 0
โชคดี โชคร้ายต้องทำให้เป็นโชคดี 385 2
ครู อาจารย์ต้องสอนคนไม่ใช่สอนความรู้ 577 5
ไม่มี ทำก็มี 346 0
ยิ่งยาก ยิ่งได้ค่า 401 1
ทำดีแบบทำตามและทำเอง 342 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 870 6
เสร็จ เจริญ สำเร็จ 381 1
เวลาที่ใช้ สิ่งที่ทำและได้ 311 1
Happy ending 400 1
ความขี้เกียจของคนประสบความสำเร็จ 339 1
ประกันคุณภาพคำขวัญ 620 1
สิ่งอยากทำ สิ่งไม่อยากทำ 379 1
ของดีต้องจดไว้จำนำไปใช้ 361 3
ผู้ใหญ่ต้องระวังต้องสร้างค่า 419 2
ค่าของ ค่าคน 452 1
ความเป็นไทย ใส่ใจลูกค้า 465 4
คิด ทำ แบบจำกัด หรือ ขยายค่า 389 2
ติชมตนเอง 369 2
การทำงานยุคเอไอ 498 3
System thinking and Learning objective 417 3
ละครกับชีวิตจริง 453 5
เรียนแบบผู้นำ 398 4
การทำให้ได้ผล 336 2
ค่าการศึกษาระดับ ป.ตรี โท เอก 368 3
คณิตศาสตร์ความก้าวหน้าและล้าหลัง 408 3
ค่าคนมหาวิทยาลัย 435 3
ทำงานให้ได้ดี 438 3
อยากใช้ได้ต้องหมั่นฝึก 632 3
ความเก่งให้ดีต้องมีความชำนาญ 637 8
ทีมเดียวกัน 567 5
การปรับตัว 996 36
ค่าของชีวิต 634 3
ทำงานให้ได้ดี มีดี 663 4
ฮึด ให้ได้ตามที่ตั้งใจ 540 5
หมั่นตรวจตัวเองว่าดีหรือยัง 539 3
ไม่มีอะไรดีเท่าเราฉลาดเอง 536 3
จงหวังดีกับตัวเอง 915 7
บทบาทหัวหน้าที่ดี 572 3
ปัญหาของความรู้ 2 แก้ปัญหา 455 5
ปัญหาของความรู้ 1 500 3
จัดการนัดหมายเพื่อการใช้ชีวิตที่ดี 491 3
ตรวจผลปีเก่า ปรับตัวปีใหม่ 473 3
ฝึกนิสัยเหมือนติดกระคุมเม็ดแรก 523 4
เรียนรู้ต้องเรียนให้รู้ 434 6
คุณค่าการประเมิน 2.ค่าต้องเป็นจริง 506 3
คุณค่าการประเมิน 1.ค่าไม่เป็นจริง 523 6
ทำสงครามหรือป้องกัน 509 4
ค่าคนเก่ง 480 3
สอนตัวเอง 492 4
หน้าที่พลเมือง 487 4
สติคือความรู้ ความจำ ความจริง และความดี 436 3
มุ่งมั่นคือการสร้างความสำเร็จ 532 11
ปรับเปลี่ยน 452 4
บริหารงานแบบสร้างทีมกีฬา 594 5
ดีได้จริงต้องเตรียมตัวเอง 518 5
ชีวิตดีต้องมีพัก(และ)ผ่อน 623 3
สังคมยุคใหม่ต้องเชื่อมโยงถึงกัน 549 2
ปัญญา ปัญหา 513 4
ดีที่ชัดต้องวัดได้ 488 2
ปีใหม่ต้องให้เจริญ 590 2
เรียนรู้คนอื่น เรียนรู้ตัวเองเพื่อพัฒนา 517 5
ลงทุน ลงแรงทำให้ดูดี 439 5
ทำให้พอดีแบบจิ้กซอ 473 4
หัวหน้า 616 3
เบื่อให้ได้ดี 411 2
ใครให้เกียรติใคร 469 5
พัฒนาจากทีมงาน 452 3
ค่าคนอยู่ที่การใช้ การให้ 474 4
ค่าวิชา ค่าสินค้า 678 4
แข่งให้ดีกว่า 417 4
เป้าหมายการเรียน 449 5
เก่าใหม่ต้องรู้ใช้ให้พอดี 487 6
ประเมินเพื่อความเจริญ 438 4
ทำให้ได้เต็มที่ 437 3
คำภาษาอังกฤษ 616 2