นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ผลิตภาพไม่สมดุล 208 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 182 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 169 0
ความจำกับความเข้าใจ 188 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 195 1
ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้ 187 3
มองการณ์ไกล 219 0
คุณภาพแท้จริงคือความเป็นจริง 234 1
ค่าการศึกษาหาความรู้ 196 0
Deployment การถ่ายทอด 227 10
การลงทุนสร้างชีวิต 147 0
อยู่เป็น รอเป็น จึงเห็นค่า 220 0
Spare parts เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 199 0
ตื่นตัวเพื่อความสำเร็จ 201 0
ทุกความสำเร็จได้ด้วยคนที่พร้อม 166 0
การศึกษายุคเปลี่ยนไว 169 0
จินตนาการที่สร้างปัญหา 192 0
การสร้างค่าตน 215 0
รถติดต้องเข้าใจและทำใจ 209 0
ชีวิตได้ดีที่ลองทำ 187 0
ดีได้ที่ใจ 300 0
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา 177 0
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 217 0
วัดค่าความสำเร็จ 187 0
ศัตรูภายใน 250 0
การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ 142 0
TV Digital เมื่อมีปัญหาต้องปรับแก้ 210 0
ทำงานเพื่อค่าจ้าง กับ เพื่อความมั่งคั่งมั่นคง 219 0
ความซื่อสัตย์สร้างค่าคน 165 0
เรียนรับ เรียนรู้ รู้เรียน 218 0
สำเร็จไม่ใช่เสร็จแต่ต้องงอกงาม 208 1
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 216 0
โอกาสอยู่ที่การทำ ใช่ที่การรอ 220 0
อดเพื่อออม 309 3
คิดเผื่อ อย่าคิดแทน 227 0
ค่าเกิดได้ต้องคิดจากคน 351 0
อยู่ดีต้องมีธรรม 248 4
ประสบการณ์ได้จากการเตรียม 334 3
มองไกลให้ออก มองใกล้ให้เป็น 234 3
หลงทาง ได้ทาง 221 2
ความรู้ หนังสือตำรา ความสามารถ 248 1
คนไม่ยอมเกมส์ คนไม่ยอมกัน 239 1
พึ่งพา 266 0
ค่าของความรู้ 196 0
ตามตัวเอง ตามคนอื่น 185 0
อดีตใช้สร้าง อย่าใช้ทำลายอนาคต 242 1
ทำงานร่วมให้ได้มากกว่าค่างาน 232 0
เรียนให้รู้ต้องทำเอง 231 0
จากธรรมชาติ สู่ cultured food 213 0
เตรียมลูกไปโรงเรียน 213 0
พลังบวก พลังลบ 206 0
อยู่ดีต้องมีทั้งดีทั้งร้าย 228 0
เกียรตินั้นใครให้ 364 0
คนสำคัญอยู่ที่บทบาทและทำหน้าที่ 280 0
พลัง หรือ ภาระ 226 0
ทำตามความต้องการกับทำตามใจ 224 0
เติบโต อย่าให้โตเติบ 261 0
ผู้นำที่ดีคือผู้ตามที่ดี 236 0
นำด้วยการแก้ปัญหา อย่าสร้างปัญหา 247 0
ปลายเปิด ปลายปิด 258 0
ข้อมูลคนไทยทำไมไม่เชื่อมโยง 223 0
ตั้งใจต้องทำจึงสำเร็จ 248 1
รับพรได้ดีกว่าขอและได้พร 251 1
คุณภาพการศึกษาวัดกันที่อะไร 282 2
คนทำงานต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ 338 4
พัฒนาคนทำงานได้ดีต้องมอบหมายหน้าที่ให้ทำ 259 0
ทำงานให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 252 0
จบกับสำเร็จการศึกษา 301 0
ค่าความสำคัญของข้อมูล 237 0
คนสำคัญ 276 2
การทำความสำเร็จให้ชีวิต 356 5
โลกเปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตปรับตัวตาม 266 0
ค่าความเห็นต่าง 410 17
หน้าที่ของ สส 215 0
เวลาจริง เวลาใจ 247 0
การให้มากกว่าการได้ 259 0
(คำ)แก้ตัว 232 0
เรียนสูงจะได้ทำงานสบาย 243 0
การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า 280 0
เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ 229 0
ความตั้งใจกับความเป็นจริง 251 0
รักให้ได้ดีควรต้องดูอะไร 336 0
เลือกตั้ง สส 2562 274 0
ฉวยโอกาสคือทำลายโอกาส 307 0
เวลามีจำกัดจึงต้องจัดเวลา 308 0
แนวทางการพัฒนา 328 0
ผู้คิด ผู้ทำ ผู้สนับสนุน ใครคือผู้สร้างค่า 425 3
เปรียบเทียบให้เป็นก็เป็นค่า 357 3
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้ 630 6
อยากเจริญต้องทำให้ได้และดีขึ้น 391 0
ทุกความพร้อมมาจากความไม่พร้อม 355 3
ทำอะไรให้หาสาระ อย่ามัวไร้สาระ 301 0
อยู่กับความจริง ไม่ใช่ความคาดหวัง 335 0
คนฉลาดต้องมีสติ 408 0
ทุกคนมีโชค 291 0
คิด หา ทำ เรียนรู้ คือค่าคน 413 0
การทำงานสร้างค่าเพิ่มต้องทำให้มากกว่าที่มี ทำดีกว่าที่เป็น 334 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 2. LeTCI 421 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 1. ADLI 430 0
การประชุมแบบเก็บเกี่ยวผล 331 0