นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
วิกฤตการศึกษาและโอกาส 276 1
ใช้ความสามารถให้ได้ดี 235 1
การยกย่องให้ได้ดี 225 1
เถ้าแก่ 230 1
ประเมินค่าตนเอง 217 0
Adaptability 296 1
ความพยายามสะสม 198 0
ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน 233 0
ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น 303 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา 221 1
Design thinking ชีวิตที่ดีต้องมีการออกแบบ 214 0
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง 205 1
เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา 367 1
ชีวิตคือการทดลอง 190 0
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 196 1
ทำงานให้เจริญ 201 0
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม 275 0
หลักการทำงานดีมีสุข 196 0
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ 372 1
ความรู้มีไว้ใช้ สร้างค่าต้องใช้ข้อมูล 193 0
การมีส่วนร่วมที่เกิดค่าจริง 215 0
มืออาชีพ 267 2
ค่าของคุณอยู่ที่คุณเป็นใคร 186 0
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย 226 0
แนวดิ่ง แนวราบ กับการเจริญเติบโต 209 2
ความรู้ความเข้าใจคือศาสตร์ ความสามารถการใช้คือศิลป์ 1020 19
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี 211 0
ช้อปให้ทันสมัย 221 0
เวลามีค่าที่การจัดใช้ 233 3
ชีวิตที่ดีไม่ต้องแข่งกัน ให้แข่งขันร่วมกัน 200 1
คนเก่ากับคนใหม่ 208 0
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง 252 0
พลังบวก พลังลบ 224 0
การประชาสัมพันธ์ 205 0
ทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ 217 0
อยากให้ดีต้องทำดีให้ดู ไม่ใช่ทำให้ดูดี 321 0
เข้าถึงลูกค้ากับให้ลูกค้าเข้าถึง 200 0
ปลูกฝังภาษาให้ลูก 233 0
ความสำเร็จลอกกันไม่ได้ 287 1
อยากได้ดีต้องบังคับตัวเอง 196 2
ทบทวนบทบาทก่อนทำหน้าที่ 183 0
เรียนสอนยุคใหม่ ต้องสอนให้เรียนรู้เป็น 245 3
ปิดไฟได้มากกว่าที่คิด 237 0
การเข้าสังคมออนไลน์ 255 0
เรียนอย่างไร ได้อะไร 258 0
Smarter than smart  198 0
ความดี ความชอบ 252 4
ความสำคัญของการกำหนดเวลา 255 0
วิสัยทัศน์ต้องตรงกับวิสัยทำ 273 0
อนาคตที่ดีต้องสร้าง 225 0
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้ 288 0
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา 239 0
เรียนรู้กับเรียนความรู้ ทำให้คนต่างกัน 373 2
คิดแพ้ก็แพ้ตั้งแต่คิด คิดชนะลงมือทำจึงชนะ 289 0
Smart people vs Smart worker 271 0
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 415 1
สติมี ปัญญาได้ดี 216 0
Value chain working 326 0
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 229 0
ปัญญากับปัญหา 267 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 205 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 232 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 291 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 257 1
แก้ความเบื่อหน่าย 183 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 270 0
หน้าที่ชีวิตคน 184 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 235 1
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 314 2
ค่าเงินแข็ง-อ่อน 210 1
ทำได้ ทำเป็น 164 1
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน 185 0
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 173 1
ละครจบ 176 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 175 0
เส้นตาย เส้นเป็น 194 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 217 0
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 192 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 186 0
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 287 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 214 1
ผู้กองยอดรัก 220 0
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 223 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 274 3
ความซนของผู้ใหญ่ 229 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 218 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 191 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 229 6
ผลักดัน สนับสนุน 368 1
ของดี ของขยะ 209 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 178 0
ชีวิตเลือกได้ 229 0
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 169 0
รางวัลคน รางวัลของ 177 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 307 0
Learning is tool for self developing 292 0
Learning by working 303 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 387 0
ได้ดีต้องมีอนาคตนำทาง 434 0
หมั่นสอนตัวเอง 194 0