นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทุกการแข่งขันมีรางวัลให้ 773 1
มรรค ผล 827 1
การเรียนรู้ให้ดีอยู่ที่ตั้งคำถาม 761 4
ทำให้ดีเหมือนอาหารอร่อย 686 0
มีดีต้องใช้เป็น 762 1
ผิดพลาดกับผิดจริง 667 0
ทำงานยุคเอไอ 727 0
สมองกล สมองคน 734 1
Shared vision, shared Missions have to Shared action 1712 49
อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือชีวิต 820 1
การทำให้อยู่ดีมีสุข 822 2
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 859 3
ทำแผนกลยุทธ์ 870 6
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 845 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 835 2
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 790 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 838 2
คนได้ดีต้องขยันเป็น 773 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 686 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 837 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 753 2
ดี 778 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 772 1
แพ้ 710 1
ฝึกทำความสำเร็จ 658 1
การทำให้ดี 836 9
อย่าหยุดฝัน 705 2
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง 723 6
ใช้ชีวิตเหมือนกวาดขยะ 667 1
สร้างความสำเร็จเหมือนสร้างตึก 674 1
คนเจริญ 617 1
ความเป็นมืออาชีพ 734 3
อดได้จึงได้ดี 718 2
ค่าการทำงาน 860 2
นิสัย สันดาน แก้ได้ 868 3
ปัญหาการทำงาน 770 2
เจริญ คือ 736 1
ติชมตนเอง 719 2
2563 สงกรานต์ประวัติศาสตร์ 751 3
มุมมองทำให้คนต่างกัน 722 1
พิชิต covid-19 ด้วยความเจริญของคน 692 1
เติมปัญญาต้องมีปัญญา 699 1
ได้ดีที่มีระเบียบเป็นระบบ 735 2
ต้นทุนชีวิต 682 1
การทำให้ใด้ดี 740 3
คนประสบความสำเร็จ 675 2
คนมีดี คนดี 693 5
มนุษย์น่าคิดกับ covid-19 694 3
ยาก ง่าย ได้ เสีย 657 3
ชีวิตไม่ใช่ของตนคนเดียว 757 8
ชีวิตที่ดีมีทั้งถูกและผิด 642 1
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 631 1
ฟังให้ได้ดี 649 2
อดทนให้ได้ดี 690 3
คนมีความรู้ กับ ผู้รู้ 588 0
ยิ่งยากยิ่งแข็งแรง ยิ่งง่ายยิ่งอ่อนแอ 704 1
อยากเจริญต้องตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ 866 11
การศึกษาช่วง COVID-19 860 3
กักตัว ป้องกัน COVID-19 เพื่อใคร 852 9
ความซื่อสัตย์สำคัญนะ 831 3
แอพเช็คลิสต์ covid-19 2440 21
เสี่ยงได้ เสี่ยงเสีย 761 3
Covid-19 คิดกักก่อนเป็น 796 3
เสร็จกับความสำเร็จ 624 1
COVID ติดปีก 703 1
การสร้างค่าเพิ่ม 3286 114
ชนะ-แพ้มีทุกวัน 661 1
เข็ดก่อนทำ 621 0
อะไรทำให้ได้ดี/ไม่ดี 779 2
รับพรให้เป็นจริง 607 0
การทำให้สมหวัง 593 1
หน้าที่การประเมิน 1123 3
ค่าของทุกอย่างอยู่ที่การใช้ 865 2
ทำงานให้เหมือนเรียนหลายวิชา 670 1
อยู่ร่วมกันตามความจริง 699 1
เรียนให้ได้ดี 1084 10
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 656 0
COVID-19 โรคยุคโลกาภิวัตน์ 1263 7
Reasons to exist 728 2
อย่าใช้เวลาจำกัดค่าตน 682 0
ชัยชนะการแข่งขันคือทำให้แข็งแรงขึ้น 646 0
ใครทำให้เราดี 738 1
อยากเจริญต้องทำให้เจริญ 793 5
แพ้เป็นคือชนะ 1216 6
ช่วยกันให้คุณค่าของมากกว่าค่าธุรกิจ 1035 1
ทำตามที่สอนใคร ๆ 692 0
เล็ก-ใหญ่ใช้สร้างค่า 854 0
โชคดี โชคร้ายต้องทำให้เป็นโชคดี 767 2
ครู อาจารย์ต้องสอนคนไม่ใช่สอนความรู้ 1211 14
ไม่มี ทำก็มี 678 0
ยิ่งยาก ยิ่งได้ค่า 745 1
ทำดีแบบทำตามและทำเอง 650 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 1400 7
เสร็จ เจริญ สำเร็จ 763 1
เวลาที่ใช้ สิ่งที่ทำและได้ 675 1
Happy ending 771 2
ความขี้เกียจของคนประสบความสำเร็จ 704 1
ประกันคุณภาพคำขวัญ 1256 2
สิ่งอยากทำ สิ่งไม่อยากทำ 739 1
ของดีต้องจดไว้จำนำไปใช้ 897 7