นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนแบบผู้นำ 274 3
การทำให้ได้ผล 222 2
ค่าการศึกษาระดับ ป.ตรี โท เอก 261 3
คณิตศาสตร์ความก้าวหน้าและล้าหลัง 316 3
ค่าคนมหาวิทยาลัย 344 3
ทำงานให้ได้ดี 337 3
อยากใช้ได้ต้องหมั่นฝึก 472 3
ความเก่งให้ดีต้องมีความชำนาญ 456 3
ทีมเดียวกัน 399 4
การปรับตัว 585 13
ค่าของชีวิต 479 3
ทำงานให้ได้ดี มีดี 489 4
ฮึด ให้ได้ตามที่ตั้งใจ 399 5
หมั่นตรวจตัวเองว่าดีหรือยัง 397 3
ไม่มีอะไรดีเท่าเราฉลาดเอง 398 3
จงหวังดีกับตัวเอง 453 4
บทบาทหัวหน้าที่ดี 412 3
ปัญหาของความรู้ 2 แก้ปัญหา 304 3
ปัญหาของความรู้ 1 375 3
จัดการนัดหมายเพื่อการใช้ชีวิตที่ดี 348 3
ตรวจผลปีเก่า ปรับตัวปีใหม่ 343 3
ฝึกนิสัยเหมือนติดกระคุมเม็ดแรก 380 4
เรียนรู้ต้องเรียนให้รู้ 313 6
คุณค่าการประเมิน 2.ค่าต้องเป็นจริง 388 3
คุณค่าการประเมิน 1.ค่าไม่เป็นจริง 396 6
ทำสงครามหรือป้องกัน 372 3
ค่าคนเก่ง 361 3
สอนตัวเอง 364 3
หน้าที่พลเมือง 371 4
สติคือความรู้ ความจำ ความจริง และความดี 333 3
มุ่งมั่นคือการสร้างความสำเร็จ 381 8
ปรับเปลี่ยน 346 4
บริหารงานแบบสร้างทีมกีฬา 480 5
ดีได้จริงต้องเตรียมตัวเอง 385 5
ชีวิตดีต้องมีพัก(และ)ผ่อน 510 3
สังคมยุคใหม่ต้องเชื่อมโยงถึงกัน 446 2
ปัญญา ปัญหา 418 4
ดีที่ชัดต้องวัดได้ 396 2
ปีใหม่ต้องให้เจริญ 506 2
เรียนรู้คนอื่น เรียนรู้ตัวเองเพื่อพัฒนา 439 5
ลงทุน ลงแรงทำให้ดูดี 360 5
ทำให้พอดีแบบจิ้กซอ 390 4
หัวหน้า 520 3
เบื่อให้ได้ดี 338 2
ใครให้เกียรติใคร 381 5
พัฒนาจากทีมงาน 377 3
ค่าคนอยู่ที่การใช้ การให้ 393 4
ค่าวิชา ค่าสินค้า 585 4
แข่งให้ดีกว่า 340 4
เป้าหมายการเรียน 368 5
เก่าใหม่ต้องรู้ใช้ให้พอดี 386 6
ประเมินเพื่อความเจริญ 364 4
ทำให้ได้เต็มที่ 347 3
คำภาษาอังกฤษ 538 2
บริหารคนเก่งต้องจัดการความเก่ง 399 3
หล่อสวยดีของใครของมัน 619 4
เรียนรู้จักตัวเอง 425 3
มีโอกาสต้องตั้งใจทำและเรียนรู้ 357 3
สอนให้ทำดีต้องสั่งสอนตัวเอง 457 4
ของเสียออนไลน์ 315 3
เรียนรู้ เรียนความรู้ 304 2
ดี-เลว 290 2
ชีวิตคือการแข่งขัน(ให้เป็น) 323 2
วันหยุดคุณภาพ 506 2
ยิ่งเข้มยิ่งเข้มแข็ง 608 3
ทำงานยุค 4.0 ต้องมีระบบออนไลน์ 387 1
ทำให้ดีมีค่า 342 1
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 351 1
คนเก่งไม่ใช่แค่เรียนเก่ง 340 1
การบริหารไม่ใช่ทำวิสัยทัศน์ ต้องขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 351 1
การสร้างค่า 351 1
เจริญ 315 3
ความสำเร็จของใครต้องทำเอง 318 2
ความสำเร็จขึ้นกับคนรับ 606 7
ความทนทานของเทคโนโลยี 344 2
อิสระทางการเงิน 623 3
ไม่มี ทำให้มี 351 2
คิดกลับด้านด้วยการทำ 385 3
คนมีค่า 575 3
ค่าการสื่อสารคือความเข้าใจ 381 3
คนได้ดีที่คิด 415 1
ได้ดีที่เสี่ยงเป็น 413 2
เจริญดี 384 2
ทำงานคือการจ้างตัวเอง 339 2
เพราะมีงาน จึงมีงานทำ 362 3
เทคนิคการเพิ่มค่าการทำงาน 324 1
ได้ดีมีค่าต้องดึงวิทยายุทธออกใช้ 347 1
การเรียนกับการศึกษา 334 1
การสอน การบริหารให้ได้ค่าต้องสร้างคน 341 1
University is a world of learning 294 1
ชีวิตดีที่ติดกระดุมเม็ดแรก 319 1
Goal and milestone 381 3
ทำไมสินค้าเทคโนโลยีราคาถูกเร็ว 505 8
ทำดีให้มีค่า 359 1
แข็งแรงเข้าไว้ 362 3
อยากได้ดีต้อง Stay hungry 482 1
ประกันคุณภาพการนัดหมาย 598 0
ขยะ 455 0
คนได้ดีมีค่าที่ความเจริญ 390 0
เรียนให้เป็นดอกเบี้ยทบต้น 691 1