นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ศึกษาแบบแสวงหาอนาคต 1119 3
ความสำเร็จต้องรักให้มากพอและรักให้เป็น 821 0
หวัง คาดหวัง ผิดหวัง สมหวัง 900 1
ประกอบอาชีพคือดำรงชีพทั้งชีวิต 833 1
ทุกคนมีความสามารถ มีดี 776 0
ความตั้งใจสำคัญนะ 834 0
ซื่อสัตย์สำคัญนะ 807 0
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ 839 2
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 826 2
เรียนให้เก่งจากคนเก่งและการทำเอง 986 2
ใช้ความรู้ สำคัญนะ 888 1
ยากคือทางทำให้ได้ดี 1042 3
งานยุคเอไอ 1453 27
คิดดี ทำดี ได้ดี 1077 21
การสร้างฝันให้ได้จริง 948 2
ความสมบูรณ์ไม่มีจริง 973 3
เก่าใหม่เรียนรู้ไปด้วยกัน 903 1
ทำให้เป็นงานที่ใช่กับคนที่ชอบ 1186 2
ทุกการแข่งขันมีรางวัลให้ 928 1
มรรค ผล 1048 1
การเรียนรู้ให้ดีอยู่ที่ตั้งคำถาม 926 4
ทำให้ดีเหมือนอาหารอร่อย 832 0
มีดีต้องใช้เป็น 928 1
ผิดพลาดกับผิดจริง 822 0
ทำงานยุคเอไอ 892 0
สมองกล สมองคน 899 1
Shared vision, shared Missions have to Shared action 2938 50
อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือชีวิต 981 1
การทำให้อยู่ดีมีสุข 1009 2
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 1035 3
ทำแผนกลยุทธ์ 1053 6
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 1013 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 986 2
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 936 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 997 2
คนได้ดีต้องขยันเป็น 909 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 832 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 997 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 899 2
ดี 940 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 956 1
แพ้ 858 1
ฝึกทำความสำเร็จ 801 1
การทำให้ดี 989 9
อย่าหยุดฝัน 864 2
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง 865 6
ใช้ชีวิตเหมือนกวาดขยะ 818 1
สร้างความสำเร็จเหมือนสร้างตึก 834 1
คนเจริญ 688 1
ความเป็นมืออาชีพ 826 3
อดได้จึงได้ดี 799 2
ค่าการทำงาน 963 2
นิสัย สันดาน แก้ได้ 928 3
ปัญหาการทำงาน 848 2
เจริญ คือ 795 1
ติชมตนเอง 805 2
2563 สงกรานต์ประวัติศาสตร์ 815 3
มุมมองทำให้คนต่างกัน 787 1
พิชิต covid-19 ด้วยความเจริญของคน 762 1
เติมปัญญาต้องมีปัญญา 762 1
ได้ดีที่มีระเบียบเป็นระบบ 797 2
ต้นทุนชีวิต 747 1
การทำให้ใด้ดี 804 3
คนประสบความสำเร็จ 740 2
คนมีดี คนดี 780 5
มนุษย์น่าคิดกับ covid-19 780 3
ยาก ง่าย ได้ เสีย 732 3
ชีวิตไม่ใช่ของตนคนเดียว 860 8
ชีวิตที่ดีมีทั้งถูกและผิด 712 1
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 705 1
ฟังให้ได้ดี 722 2
อดทนให้ได้ดี 763 3
คนมีความรู้ กับ ผู้รู้ 649 0
ยิ่งยากยิ่งแข็งแรง ยิ่งง่ายยิ่งอ่อนแอ 793 1
อยากเจริญต้องตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ 1608 11
การศึกษาช่วง COVID-19 943 3
กักตัว ป้องกัน COVID-19 เพื่อใคร 923 9
ความซื่อสัตย์สำคัญนะ 933 3
แอพเช็คลิสต์ covid-19 2869 22
เสี่ยงได้ เสี่ยงเสีย 898 3
Covid-19 คิดกักก่อนเป็น 877 3
เสร็จกับความสำเร็จ 689 1
COVID ติดปีก 784 1
การสร้างค่าเพิ่ม 3784 117
ชนะ-แพ้มีทุกวัน 743 1
เข็ดก่อนทำ 689 0
อะไรทำให้ได้ดี/ไม่ดี 886 12
รับพรให้เป็นจริง 671 0
การทำให้สมหวัง 659 1
หน้าที่การประเมิน 1307 3
ค่าของทุกอย่างอยู่ที่การใช้ 958 2
ทำงานให้เหมือนเรียนหลายวิชา 741 1
อยู่ร่วมกันตามความจริง 775 1
เรียนให้ได้ดี 1332 10
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 728 0
COVID-19 โรคยุคโลกาภิวัตน์ 1447 7
Reasons to exist 830 2
อย่าใช้เวลาจำกัดค่าตน 759 0
ชัยชนะการแข่งขันคือทำให้แข็งแรงขึ้น 706 0
ใครทำให้เราดี 831 1