นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 16 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
หลักสูตรสอนวิชา vs พัฒนาปัญญา 699 0
ค่าของวันเกิด 614 0
การทำให้เลือกได้ 805 3
หลงรมณ์ 754 0
ค่าของความรู้อยู่นอกกรอบ 719 0
ชีวิตตามหลักพุทธ 755 0
อะไรทำให้คนประสบความสำเร็จ 539 0
หมั่นประเมินค่าตน 860 1
5 สิ่งต้องไปให้ถึงจึงสำเร็จ 600 0
อุตสาหกรรมยุค 4.0 1586 0
คุณภาพเด็กคือการหล่อหลอมของผู้ใหญ่ 626 1
เจอคนไม่มีคุณภาพต้องทำอย่างไร ? 635 1
คุณภาพคนต้องสร้างค่างาน 791 0
ค่าของการทำไม่ได้ 673 0
อนาคตสร้างได้ 732 0
ดอกเบี้ยติดลบ 735 0
วิชาการตามไม่ทันวิชาชีพ 897 3
ความสำเร็จ 610 0
หมั่นให้ความสำคัญกับตัวเองจึงมีค่า 627 0
ค่าการลองผิดลองถูก กับ ค่าการลองถูก 1017 0
ความซื่อสัตย์สำคัญสุด 675 0
การเป็นคนดี 634 0
ทำจริง สำเร็จจริง 733 0
ปอ ทฤษฎี: คนธรรมดาที่ยิ่งใหญ่ 659 1
ครูกราบขอโทษนักเรียน : กรณีที่ทุกคนต้องเรียน 850 0
การใช้ประโยชน์ของเขตอาเซียน: กรณียางพารามาเลเซีย 722 0
การพัฒนางานด้วยกระบวนการทำวิจัย 686 0
อย่าปิดกั้นปัญญาของตนเอง 508 0
หนีให้ได้ดี 638 0
อยากได้ดีต้องทำดีกว่าที่ทำ 540 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทยเหมือนเสื้อผ้าล้นตู้ 994 1
ทำให้ได้ดีอย่าแค่ทำให้ดี 622 0
แด่ครู 594 0
ค่าของภาษาอยู่ที่ไหน? 642 0
เรียนรู้แบบฟองสบู่ 686 0
รู้ใช้โอกาสจึงมีโอกาส 705 1
คนงาน กับ คนทำงาน 683 0
มองย้อนอดีตกับโอกาสในปัจจุบัน 923 0
นักศึกษาลูกค้าเป็นใหญ่ 871 0
เมื่อโลกกว้างต้องสร้างความสามารถ 634 0
คนรู้ กับ ความรู้ 555 0
จิตวิทยาการแก้ปัญหา 499 0
ค่าของประสบการณ์ 709 0
เรียนให้ตรงตลาด 764 0
การแก้ความยากและทำให้ง่ายขึ้น 536 0
ใครน่าสงสาร บริการ หรือคน 643 0
ขึ้นปีใหม่ ได้เวลาการบริหารจัดการเวลา 592 1
สวัสดีรับปีใหม่ ๒๕๕๙ 488 0
ส.ค.ส.๒๕๕๙ 732 0
ทำไมวิจัยจึงไม่พัฒนา 945 2
ลงทะเบียนเรียน : การใช้ให้ดีมีค่าต้องร่วมมือก้น 632 0
ซื้อของตามค่าการใช้ชีวิต 656 0
เตรียมตัวขึ้นปีใหม่ให้มีคุณค่า 812 0
พรปีใหม่ 2559 821 0
แข่งและทำงานให้ได้กับได้ 711 0
New normal 447 0
ทำไมคนไทยทำงานไม่เป็น 734 0
เป้าหมายทำให้ได้ดีต่างกัน 492 0
ดื้อปัญญา 546 0
สอนคนคือการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 818 0
อายุการเกษียณอายุ 549 0
The voice กับการพัฒนาตน 483 0
พึ่ง คำที่มีคุณค่า 573 0
ปัญหาน้ำล้นกับการพัฒนาตนพัฒนางาน 523 0
เรียนสร้างค่าด้วยประชาสัมพันธ์ 705 0
ไก่อุตสาหกรรมกับการพัฒนาคน 678 0
ความพึงพอใจคือสิ่งที่อยากได้ไม่ใช่อยากทำ 635 0
ความล้มเหลวในการสื่อสารคือความล้มเหลวในชีวิต 514 0
ชัดเจน ง่าย สะดวก และรวดเร็ว คือความพึงพอใจในงานบริการ 916 0
พรสวรรค์ พรแสวง หรือพรสวรรค์ 588 0
เก่งเรียน เก่งงาน เก่งคน คือชีวิตที่มีสุข 486 0
ปรัชญาหลักสูตร คือ ... 562 0
ค่าการใช้ IT ต้องให้คุ้มค่า 646 3
5g กำลังจะมา 1005 4
การสอนแบบโค้ชที่ท้าทายการจัดการศึกษา 826 0
เรียนให้เป็นผู้นำไม่ใช่แค่ทำวิจัย 690 0
วิจัยไทยไปไม่ถูก ไม่ถึง และไม่ทัน 1189 2
อดีตจะมีค่าและสำคัญต้องสัมพันธ์กับปัจจุบัน 681 0
อย่าให้ทิฎฐิบังความสามารถความดี 630 0
ปัญญามีค่ากว่าความรู้ 614 1
คิดดีไม่ดี ใครได้อะไร 564 0
ค่าเทอม 10 อันดับมหาวิทยาลัยโลก 642 0
ผลไม้ไทยต้องเร่งแก้ไขที่การผลิต 673 0
กว่าจะเป็นพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร 813 1
ชนะ กับ เอาชนะ 627 0
มาเป็นผู้ช่ำชองนอกจากเชี่ยวชาญ 685 0
แก้ความยากให้เป็นความเก่ง  559 0
อย่าเอาความเหงามาลงที่ฉัน 499 1
ทำงานดีมีสุข 484 0
ทำให้ดี ดีกว่าเลือกได้ 533 0
ความสำเร็จเกิดได้ต้องเรียนรู้เอง 859 0
วิสัยทัศน์ ใครต้องรับผิดชอบ 704 0
เพิ่มค่างานด้วยการทำประชาสัมพันธ์ 890 0
มีกรรมต้องแก้กรรม 539 0
งานเจริญ คนเจริญ ต้องทำอย่างไร 599 0
จงใช้หูตาหารู้อย่าใช้หาเรื่อง 533 0
ขอโทษใครต้องรับผิดชอบ 511 0
ชั้นปีการศึกษาเพื่อความสำเร็จ 483 0
มีสติเพื่อพัฒนา 729 0
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต้องทำจริง 887 1