นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 15 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ต้องรู้ประโยชน์จึงได้ประโยชน์ 785 0
สำเร็จยังไม่พอ 863 0
Be active 866 0
การทำให้ได้ดีต้องเปลี่ยนที่ตนเอง 714 0
ตัวชี้วัดการพัฒนาเชิงรุก 895 0
อย่าใช้อารมณ์นำชีวิต 844 0
แรงผลักดันสู่ความสำเร็จ 709 0
การจัดการตนเองสู่ความสำเร็จ 859 0
Self discipline 801 0
บุคลิกคนทำงานยุคปัจจุบัน 915 0
ทักษะแต้มต่อในชีวิต 626 0
ชีวิตเหมือนการเดินทางต้องมีเป้าหมายและทิศทาง 651 0
วิสัยทำขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 539 0
บริหารความสามารถ vs บริหารอำนาจ 825 2
9 ขั้นสู่ความสำเร็จ 579 0
Self coaching เพื่อชัยชนะการทำงาน 774 0
หัวใจการแข่งขันคือการพัฒนาตน 889 0
เกษียณหน้าที่อาจารย์ 731 0
การศึกษาคือกระบวนการพัฒนา 768 0
พัฒนาค่าตนพัฒนาคนในองค์กร 554 0
ปรัชญาทำความสะอาด ปรัชญาการทำงาน 634 0
รู้ใช้อดีตให้มีค่า 614 0
ทำงานอย่างมีกลยุทธ์ 593 0
ค่าของเวลาค่าของคน 557 0
เทคโนโลยีปี 2020 771 1
ค่าของเป้าหมาย 894 0
การสอนเพื่อพัฒนาคน 3.สอนทำงาน 750 0
การสอนเพื่อพัฒนาคน 2. สอนใช้ความรู้ 622 0
การสอนเพื่อพัฒนาคน 1 สอนวิธีเรียน 841 0
ค่าของคนวันนี้อยู่ที่จิตวิญญาณ 724 0
ค่าการวิจัยต้องพัฒนา 976 0
อาจารย์ที่ปรึกษา สื่อกลางในการสร้างบัณฑิตคุณภาพ 1106 0
ดูละครย้อนความจริง 1551 0
การกำหนดตำแหน่งตน 831 0
ค่าคนอยู่ที่ทำจริง 687 0
บัญชีเรียนรู้ 973 0
เก่ง ดี ยอดเยี่ยม ยอดแย่ 721 0
ทำให้ดีต้องมีตรวจตรา 856 0
ค่าที่เปลี่ยนแปลง 824 0
การรู้จักตัวเอง 966 0
ความรู้วิชาการสร้างโอกาส ความสามารถพัฒนาสร้างค่า 903 0
ค่าของคนค่าขององค์กร 925 0
From farm to mouth 982 0
ผู้นำที่ทรงพลัง 1023 1
เวลากับการสร้างค่า 959 0
ทำอะไรต้องให้ค่าแก่กัน 825 0
จงเรียนให้รู้ อย่าแค่มีความรู้ 878 0
ชีวิตมีเป้าหมาย ต้องคิดทำอย่างมีเป้าหมาย 871 0
ทำได้ กับ ทำเป็น 1230 0
Bangkok Burger 1171 0
พุทธศาสนากับการพัฒนาตน 669 0
เปลี่ยนผู้ใช้ไอทีเป็นใช้ไอทีสร้างค่าพัฒนาประโยชน์ 971 0
สร้างสรรค์ พัฒนา ทำให้ดีกว่าที่มี 648 0
ดีกว่าต้องมีมูลค่าเพิ่ม 711 0
มีการศึกษา 802 1
การจัดการน้ำภาคปฏิบัติ 742 0
วิสัยทัศน์บรรลุด้วยวิสัยทำ 854 0
แก้ปัญหาพัฒนาปัญญา 661 0
ค่าความเชี่ยวชาญต้องมีพรหมวิหาร 817 0
ทำเสร็จ กับ ทำสำเร็จ 800 0
ความรู้ ความสามารถ กลยุทธ์ 806 0
ตัวแทนคุณภาพ 867 0
Office hours 731 1
ระดับค่าของความรู้ ระดับค่าคน 966 0
ตรวจค่าตน 1013 0
การเจริญก้าวหน้า พัฒนาบุคลากร 783 0
การพัฒนาหรือแก่ชรา 996 0
ความหมายตนสร้างได้ 793 0
การพัฒนาตน 909 0
เชื่อด้วยตัวเอง 843 0
เก่ง อวดเก่ง ต่างกันยังไง ? 1034 0
ค่าของความรู้อยู่ที่ใช้ทำอะไร 586 0
ชีวิตที่ดีต้องตามให้ทัน 656 0
เกษตรสร้างค่าต้องมีความสามารถคน 901 0
อยากได้ดี ต้องหมั่นให้ 1057 1
ค่าความซื่อสัตย์ของตน 844 0
คน หรือ หุ่นยนต์ 917 0
ใครทำให้เราดีขึ้น 605 0
น้องเมย์เปลี่ยนไป 816 0
ความกล้าหายไปไหน? 1204 0
การจัดการการเงิน 900 0
ลักษณะคนไม่ประสบความสำเร็จ 678 0
ทำงานเพื่องาน เพื่อเงิน ? 618 0
ก้าวให้ทันเวลา 924 1
ค่าของความคิด 817 0
คนโง่คือคนที่ทำแบบเดิม ๆ 746 0
ทำไมต้องฉวยโอกาส 889 1
การเรียนรู้ไม่มีทางลัด 692 0
การสื่อสารให้สำเร็จ 701 0
ค่าการให้อภัยคือการป้องกันอนาคต 637 0
เก็บเอามาคิด (บวก) 467 0
ความรับผิดชอบกับความสำเร็จ 817 0
วันหยุด วันทำ 716 0
การสร้างความมั่นใจ 670 0
ทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์ 631 0
ผสมศาสตร์ผสานคนปนสร้างค่าเวลา 614 0
เทคโนโลยีก้าวหน้าก็อาจมีปัญหา 550 0
ความหมายและค่าคิดใหญ่ คิดเล็ก 659 0
เป็นคนไหนในองค์กร 690 0
การเกษตรเน้นคุณค่า 705 0