นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 12 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กิจกรรม กิจการ 726 0
ถึงเป้าหมายจริงจึงได้ดีมีค่าจริง 684 0
ทำให้เป็นของเรา 624 0
ค่าของ trust 790 1
รูปแบบชีวิต 897 0
อยู่ดีต้องทำ 4 look 871 3
เสน่ห์ที่คนอยากทำงานด้วย 567 0
การใช้เวลาการเรียนรู้ 764 0
ความสำเร็จต้องทำอย่างบริสุทธิ์ 749 0
ระดมสมอง ระดมกำลัง 586 0
ตั้งใจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ 828 2
Come free, back full learning 925 0
เราคือใคร 738 0
อยากชนะต้องเป็นผู้กำหนดเกมส์ 755 0
สำรวจเกียรติตน 582 0
ใส่ใจให้เกิดค่าความสำเร็จ 726 0
แก้การคิดไม่ออก 830 0
หลักตนใช้สร้างสรรค์ หลักการใช้สร้างประโยชน์ 717 0
PMO หลักคิดการตัดสินใจ 1044 0
ใช้เวลาให้มีค่าต่อชีวิต 687 0
ตรวจตนแบบฝ่ายตรงข้าม 801 0
คนเก่ง กับ คนมีศักยภาพ 834 0
รู้เรียนยุคสังคมออนไลน์ 923 0
รับฟัง 740 1
การบริหารค่าทรัพยากรบุคคล 507 0
ความรู้ ปัญญา ความสามารถ 904 0
การให้ที่สำคัญ 748 0
อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ 756 0
ค่าของเป้าหมายความสำเร็จ 780 0
ทำให้มี ทำเมื่อมี 612 0
เพิ่มค่าด้วยทางเลือกที่สาม 726 2
ทุกคนมีทางเลือก แต่ 826 0
ทบทวนเรื่องรักหลังวาเลนไทน์ 2560 1491 0
ระบบงานสร้างค่างาน 1399 0
ประสิทธิภาพการบริหารธุรการ 934 0
สื่อสารให้งานสำเร็จ 823 0
ผู้นำ นำอะไร 673 0
ก้าวเดินตามธรรมชาติ 611 0
ผู้ทรงคุณวุฒิ 779 0
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 567 0
ตั้งสติในการเรียน 2 735 0
ตั้งสติในการเรียน 1 967 0
เรียนนำ 792 0
การศึกษาปลายปิด การศึกษาปลายเปิด 898 0
ตั้งใจทำงานดีแต่ไม่ก้าวหน้าสักที 702 0
เรียนหนักทำไมไม่ได้ดี 744 0
ยุคของเจ้าหน้าที่บุคคลสู่ HRM 751 0
Effective and efficiency 567 0
ความสำคัญของการทำนายตนเอง 649 0
ค่าจริงของการศึกษา/อบรม 664 0
Internal CSV 511 0
ความรู้ ทรัพย์สิน ปัญญา 525 0
กลวิธีการสร้างความสำเร็จ 2 572 0
กลวิธีการสร้างความสำเร็จ 1 542 0
คุณสมบัติคนเป็นหัวหน้า 564 0
เก่ง 5 ระดับ 752 0
กิจกรรมวิจัย กิจการวิจัย 1448 0
Worker center 688 0
การทำทุกอย่าง จงทำเพื่อเพิ่มค่าประสบการณ์ 588 0
ฝึกสันดานที่ดี 714 0
มังกรเก่ง continuous improvement 704 0
คุณภาพ เกณฑ์ กับ โกรท 693 0
ทำเป้าหมายให้สำเร็จ 711 0
หลักฐานสำคัญสุด 611 0
คนอยู่ได้ดียุค 4.0 639 0
รักตัวต้องทำดีให้ตัวเอง 606 0
วันเด็ก วันครู สู่การสร้างคนสร้างชาติ 534 0
ฟังให้เป็นจึงเกิดค่า 681 1
ใฝ่ดีจึงได้ดีจริง 744 0
คนมีค่าตามหน้าที่ 705 0
อยากสมหวังต้องทำให้ดีและมีพอ 799 1
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 3. กระบวนการเรียนให้สร้างค่า 639 0
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 2. เตรียมการ 801 0
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 1. เป้าหมาย 859 0
วันวาน วันนี้ พรุ่งนี้ 731 0
ดี ไม่ดี ดูที่ผล 721 0
Start doing, Start success 727 0
คน 4.0 คนเพิ่มค่า 781 0
แก้ยาก แก้ยุ่ง 697 0
เอาเปรียบคือเสียเปรียบ เสียเปรียบคือได้เปรียบ 674 0
ค่าความปรารถนาดี 623 0
จงเรียนให้มีการศึกษา ไม่ใช่สำเร็จการศึกษา 608 0
ฝึกมีก๊อกสองก๊อกสาม 713 0
คิด ทำชีวิตให้มีค่าคิด 616 0
วัฒนธรรมของประเทศ 731 0
อดออมให้ได้ดี 798 0
หยอกล้อ สานต่อชีวิต 782 1
ทำงานแบบนักวิชาการ 610 0
คุณค่าของความยาก 701 0
บทเรียน บทสอน 650 0
สติในการทำให้ได้ดี 810 0
ไม่ได้ดีเพราะหลอกตัวเอง 851 1
คิดแบบโค๊ชในการทำงานร่วมกัน 560 0
ตั้งใจฟังคำติชม 676 3
การทำให้ได้ดีไม่ยากอย่างที่คิด 609 0
ลองผิด ลองถูก 658 1
เมื่อโจรคิดสั้น เราต้องหมั่นคิดยาว 953 1
ทำชีวิตให้มีค่า 583 0
การแข่งขันชีวิตที่ดีต้องชนะที่ตัวเอง 663 0
ความพยายามคือค่าของชีวิต 681 0