นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 11 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ต้องบุกจึงมีสิทธิ์ชนะ 636 0
เชิงรุก 720 0
ไม่มีคุณภาพ 790 0
ความมุ่งมั่นคือความสำเร็จ 770 0
เป้าหมายใช้สร้างค่า 602 0
ชีวิตต้องคิดให้ยาว 677 0
อยากเป็นคนมีค่าและมั่นคงต้องรู้ค่าตน 700 0
ดูดี กับ ได้ดี 699 0
การศึกษาคือพลังชีวิต 821 0
ส่องกระจกชีวิต:3 ส่องความมั่นคง 812 0
ส่องกระจกชีวิต:2 ความรู้ความสามารถ 641 1
ส่องกระจกชีวิต:1 ส่องกายใจ 581 0
การตลาดกับการเกษตร 733 1
เก่งตน เก่งงาน เก่งคน 727 0
Administrative mind 772 0
เงินเพิ่มค่าที่หมุนเวียนใช้ 577 0
ค่าความยาก 856 0
ฟัง คิด ถาม เขียน การเรียนให้พัฒนาตน 718 0
ประกันคุณภาพตน 677 0
บัตรเครดิตคือบัตรสะดวก ไม่ใช่สร้างหนี้สิน 667 1
ร่วมเป็นมืออาชีพ 730 0
เต็มที่ต้องมีไม้เอก 655 0
แก้แค้นคือสร้างกรรม 776 0
ผู้นำต้องประกันคุณภาพ 713 0
ธุรกรรมการเงินต้องตรวจตรา 841 1
สมาร์ทโฟน คนต้องสมาร์ทกว่า 660 0
เพิ่มค่างาน เพิ่มค่าคน 533 0
รกอารมณ์ 530 0
พัฒนาจากหน้าที่คือการเพิ่มค่าตน 503 0
ดูดี(จริงหรือ?) 762 0
อยากมีชีวิตที่ดีต้องคิดและทำให้ยาว 850 0
ขยัน + + 668 0
ทำอย่างมีคุณค่า 915 1
ทำงานให้มีชีวิต 811 0
ปัญหาคนไม่ประสบความสำเร็จ 707 0
คนสำคัญที่การทำหน้าที่ 1039 0
รักอนาคต 595 0
Lifelong learning 596 0
การศึกษาต้องสร้างปัญญา 728 0
ไม่ว่าดีหรือเสีย ต้องใช้ให้ดี 900 0
การเกษตรยุค 4.0 ต้องเน้นการจัดการการตลาด 1482 0
ค่าการสอบการประเมินผล 1028 0
ตารางเรียน ตารางเรียนรู้ 945 0
ยุคดิจิทัลต้องความซื่อสัตย์และจริงใจ 1003 1
บริหารเวลาให้เป็นจึงเห็นค่า 529 0
วางแผนไม่ใช่บันทึกกำหนดการ 897 0
ค่างานวิจัยอยู่ที่เคล็ดวิชา 1513 0
สร้างโอกาสต้องพร้อมกว่า สร้างค่าได้มากกว่า 868 0
ใช้ชีวิตให้เหมือนร้องเพลง 757 0
ศึกษาเพื่อพัฒนาตน 754 0
หาความรู้ให้ถูกต้อง 591 0
ท่องเที่ยวแบบกำไร/ขาดทุน 546 0
Passive knowledge and active knowledge 959 0
มุ่งมั่น เรียนรู้ คือสูตรความสำเร็จ 660 0
ตรวจความเต็มที่ 683 0
เตรียมตัวให้ดีมีชัยแน่ 754 0
เจริญคือดี 609 0
โอกาสเป็นของใคร 718 0
ล้มลุกให้สำเร็จ 915 0
อยู่ได้ดีต้องมีคำว่า “บ้าง” 993 1
ค่ากับคุณค่า 630 0
ต้องทำหน้าที่อย่างมีคุณค่าจึงมีค่า 1120 0
ของดีเริ่มที่ใจ 446 0
เริ่มต้นอย่างไรชีวิตให้ก้าวหน้า 809 0
สอนลูกแบบไหน 765 0
สิ่งที่ให้ชีวิตสำเร็จ มีสุข 765 0
Repeated learning 946 1
บริการเกินคาด บริการมาตรฐาน บริการต่ำคาด 1086 0
คิด(ไม่)ผิด 976 0
ข้อคิดค่าการซื้อใช้เทคโนโลยี 650 0
บริหารงาน บริหารคน 678 0
ลงทุนการศึกษา 637 0
ออมความรู้ความสามารถ 836 0
ความรู้ต้องเข้าใจจึงสร้างค่าได้ 763 1
Repeated teaching 1164 1
จงใช้มหาวิทยาลัยเปิดโอกาส 760 0
การศึกษาศตวรรษที่ 21 ต้องคิคเป็น 821 1
ลำดับความสำคัญสู่ความสำเร็จ 687 0
การเกษตร 4.0 1279 0
ก้าวไม่ทันเวลา 694 0
สงกรานต์นี้ ปลอดภัยสำคัญสุด 925 0
มีตังค์กับมีค่า 763 0
ร่วมเล่นเกมส์กิจกรรมทำให้เข้าใจ 1414 0
ศักดิ์ศรีที่สมค่า 767 0
การบริการที่ดี 596 0
ทำให้ถึงความสำเร็จของชีวิต 657 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1292 2
สอนการคิด 840 0
คนเจริญคนอยู่ดีมีสุข 1021 1
ภาพลักษณ์กำหนดได้ 1055 0
ผู้ประสบความสำเร็จ 591 0
ทำให้ได้ดีต้องไม่ทำสิ่งไม่ดี 659 0
The mask singer 914 0
ชีวิตต้องมีกลยุทธ์ อย่าใช้เล่ห์กล 706 0
เก่งอย่างมีคุณภาพ 936 0
ทางลัดพลัดการรู้จริง 891 0
เกมส์กิจกรรมต้องนำมาใช้จริง 991 1
มีดี ทำดี ทำไม่ดี 758 0
ทำอะไรให้หาค่าให้ตัวเอง 632 0
การศึกษาให้เกิดค่า 864 0