นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 10 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เลียนแบบให้ได้ดี 851 0
ความคิดสร้างสรรค์ 669 0
สามัคคีคือพลังอาจพังได้ 768 0
การเพิ่มค่าทำงาน 876 0
การสร้างความสำเร็จ 649 0
TOR ในหลวง ร๙ 988 2
การประเมินคือส่องหาทำค่าเพิ่ม 807 0
ค่าคนค่าการทำงาน 779 0
กษัตริย์นักนวัตกรรม 860 0
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ 531 0
งานยุค AI:สมองกล=สมองคน+กลไก 841 3
หลักการแปลความหมายจากข้อมูล 787 0
บัณฑิตคือผู้รู้คือค่าการศึกษา 748 0
ค่าการนำของ senior leaders 1083 0
แมวสีไหนต้องจับหนูได้กับเทคโนโลยี 826 1
ความเชื่อมั่นสร้างความสำเร็จ 641 0
คนยุคนวัตกรรม 734 0
ความสามารถกับการสร้าง 785 0
Proactive behavior 755 0
AI require HI 1023 1
ค่าคนอยู่ที่ 686 0
ค่าของ PR อยู่ที่ทำได้จริง 853 0
Senior leaders ต้องร่วมสร้างสรรค์ค่า 1186 4
คุณภาพ กับ คุณค่า มีค่าที่ต้องเป็นจริง 975 1
แชร์ความรู้ธุรการเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 844 0
การศึกษาคือการหล่อหลอมไม่ใช่แค่เรียนความรู้ 1085 0
ค่าคะแนน ค่างาน 690 0
คนสังคมออนไลน์ต้องใช้อย่างมีสติ 852 0
สร้างค่าตามวิสัยทัศน์ 720 0
Be active 861 0
องค์กรดีเพราะคนมีดี 618 0
การทำอนาคตให้เป็นจริง 959 0
คิดหน้า คิดหลังให้ได้ดี 694 0
ผู้สอนยุคใหม่ต้องเป็นผู้สร้างคนรุ่นใหม่ 935 0
เรียนให้สำเร็จการศึกษา ต้องสร้างค่าให้ชีวิต 1084 0
ความดี(ต้อง)ชอบ(ธรรม) 811 0
บุญ บาป อยู่ที่ใด 689 0
สังคมไทย สังคมลูก 920 0
ขยันให้สำเร็จ 821 1
ค่าการทำงานร่วมกัน 610 0
ค่าวิจัยต้องพัฒนา 1202 1
Preordered agriculture เกษตรสั่งตัด 802 0
คิดคือชีวิตคน 759 0
อำนาจต้องตามหน้าที่ 814 0
Value of self commitment 759 0
การสอนยุคใหม่ต้องสอนแก่นความรู้ 736 0
แรงดูด แรงผลัก 831 0
คนทำงาน คนสร้างค่างาน 892 0
แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร 822 0
ใครเป็นทรัพย์สิน-หนี้สิน 688 0
ได้ดีต้องรู้หน้าที่ 762 0
คน ๕ ส 1342 1
กรองสาระกรองชีวิต 767 0
กลัวเรียนรู้คือแก่ 629 0
ค่าของวันจันทร์ 619 0
ชีวิตสนุกตอนละครกำลังเล่น 779 0
อำนาจ 745 0
เกิน 726 0
ความชำนาญอยู่ในกรอบ เพิ่มค่าต้องดีกว่ากรอบ 596 0
Continuous improvement 1285 1
การใช้จุดเด่นจุดด้อย 512 0
Active knowledge, Active people 505 0
คิดให้เป็นจริง 704 0
เคล็ดลับ ทักษะประจำคน 578 0
ไม่ share ไม่รู้ 820 0
ประกันคุณภาพความเจริญ 1105 0
อยากได้ดีมีค่าเพิ่ม 564 0
เรียนให้ถึงความรู้ 743 0
ค่าของเงินตรา กับ ความรู้ความสามารถ 689 0
มีงานทำต้องทำงาน 1010 1
การประกันคุณภาพการทำ 762 0
Active learning ผู้เรียนต้อง active 677 0
เป้าหมายการเรียนคือเป้าหมายชีวิต 818 0
อย่าลดเกียรติ 885 1
คิดด้านข้างคือทางพัฒนา 605 0
ต้องเรียนให้รู้ ไม่ใช่มีความรู้ 787 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเรียนง่ายได้สาระ ไม่ใช่เรียนง่ายจ่ายครบ 692 0
สองสิ่งที่เป็นคนเจริญ 977 0
อยากได้ดีต้องมีนิสัยการแข่งขัน 734 0
อย่าให้กำหนดงานจำกัดความสำเร็จ 549 0
ค่าการรู้จักใคร ไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน 801 0
คนยุคใหม่ต้องให้อิสระและท้าทาย 814 0
คิดอายก่อนทำจะได้ไม่อาย 788 0
ภูมิคุ้มกัน(อย่าให้)บกพร่อง 534 0
คิดให้ออก 760 0
การศึกษาเพื่อพัฒนาคน 668 0
จงอยู่อย่างเข้าใจให้สุขร่วมกัน 680 0
อยากเป็น อยากไป อยากได้ อยากมี 703 0
การอ่านให้จำได้ดี 2 785 0
 การอ่านให้จำได้ดี 1 697 0
เพิ่มค่าซื้อ พรบ.รถยนต์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. 620 0
ระดับการเรียนรู้ 651 0
ถูกแพงไม่ใช่ที่ราคา ขึ้นกับค่าการใช้ 690 0
รับผิดชอบคือความสำเร็จ 626 0
ค่าใช้จ่าย 507 0
การพัฒนาค่าตน 830 0
ดูดี มีดี มีค่า 750 0
การหลอกใคร ผู้เสียหายคือตนเอง 889 0
ผู้ทรงคุณวุฒิ 444 0
ชื่อเสียง ชื่อเสีย 526 0