นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 10 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คน ๕ ส 1306 1
กรองสาระกรองชีวิต 737 0
กลัวเรียนรู้คือแก่ 599 0
ค่าของวันจันทร์ 590 0
ชีวิตสนุกตอนละครกำลังเล่น 752 0
อำนาจ 724 0
เกิน 702 0
ความชำนาญอยู่ในกรอบ เพิ่มค่าต้องดีกว่ากรอบ 572 0
Continuous improvement 1251 1
การใช้จุดเด่นจุดด้อย 493 0
Active knowledge, Active people 484 0
คิดให้เป็นจริง 686 0
เคล็ดลับ ทักษะประจำคน 563 0
ไม่ share ไม่รู้ 791 0
ประกันคุณภาพความเจริญ 1089 0
อยากได้ดีมีค่าเพิ่ม 544 0
เรียนให้ถึงความรู้ 724 0
ค่าของเงินตรา กับ ความรู้ความสามารถ 657 0
มีงานทำต้องทำงาน 984 1
การประกันคุณภาพการทำ 734 0
Active learning ผู้เรียนต้อง active 656 0
เป้าหมายการเรียนคือเป้าหมายชีวิต 798 0
อย่าลดเกียรติ 856 1
คิดด้านข้างคือทางพัฒนา 585 0
ต้องเรียนให้รู้ ไม่ใช่มีความรู้ 759 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเรียนง่ายได้สาระ ไม่ใช่เรียนง่ายจ่ายครบ 661 0
สองสิ่งที่เป็นคนเจริญ 955 0
อยากได้ดีต้องมีนิสัยการแข่งขัน 703 0
อย่าให้กำหนดงานจำกัดความสำเร็จ 531 0
ค่าการรู้จักใคร ไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน 769 0
คนยุคใหม่ต้องให้อิสระและท้าทาย 791 0
คิดอายก่อนทำจะได้ไม่อาย 757 0
ภูมิคุ้มกัน(อย่าให้)บกพร่อง 510 0
คิดให้ออก 722 0
การศึกษาเพื่อพัฒนาคน 640 0
จงอยู่อย่างเข้าใจให้สุขร่วมกัน 645 0
อยากเป็น อยากไป อยากได้ อยากมี 685 0
การอ่านให้จำได้ดี 2 753 0
 การอ่านให้จำได้ดี 1 673 0
เพิ่มค่าซื้อ พรบ.รถยนต์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. 604 0
ระดับการเรียนรู้ 636 0
ถูกแพงไม่ใช่ที่ราคา ขึ้นกับค่าการใช้ 669 0
รับผิดชอบคือความสำเร็จ 612 0
ค่าใช้จ่าย 489 0
การพัฒนาค่าตน 812 0
ดูดี มีดี มีค่า 720 0
การหลอกใคร ผู้เสียหายคือตนเอง 864 0
ผู้ทรงคุณวุฒิ 426 0
ชื่อเสียง ชื่อเสีย 499 0
คิดเล็กแต่ไปให้ใหญ่ 572 0
ประเมินค่าเรียนด้วยตนเอง 819 0
Observer vs Participant in education 605 0
หลักวิวัฒนาการกับการใช้ชีวิต 725 0
ผู้นำยุคใหม่ต้องสร้างผู้นำ 641 0
สร้างค่าทำงานต้องแข่งงาน อย่าแข่งคน 676 0
ต้องบุกจึงมีสิทธิ์ชนะ 617 0
เชิงรุก 702 0
ไม่มีคุณภาพ 762 0
ความมุ่งมั่นคือความสำเร็จ 757 0
เป้าหมายใช้สร้างค่า 585 0
ชีวิตต้องคิดให้ยาว 655 0
อยากเป็นคนมีค่าและมั่นคงต้องรู้ค่าตน 677 0
ดูดี กับ ได้ดี 683 0
การศึกษาคือพลังชีวิต 809 0
ส่องกระจกชีวิต:3 ส่องความมั่นคง 783 0
ส่องกระจกชีวิต:2 ความรู้ความสามารถ 625 1
ส่องกระจกชีวิต:1 ส่องกายใจ 563 0
การตลาดกับการเกษตร 711 1
เก่งตน เก่งงาน เก่งคน 707 0
Administrative mind 762 0
เงินเพิ่มค่าที่หมุนเวียนใช้ 561 0
ค่าความยาก 835 0
ฟัง คิด ถาม เขียน การเรียนให้พัฒนาตน 696 0
ประกันคุณภาพตน 656 0
บัตรเครดิตคือบัตรสะดวก ไม่ใช่สร้างหนี้สิน 646 1
ร่วมเป็นมืออาชีพ 715 0
เต็มที่ต้องมีไม้เอก 640 0
แก้แค้นคือสร้างกรรม 761 0
ผู้นำต้องประกันคุณภาพ 696 0
ธุรกรรมการเงินต้องตรวจตรา 819 1
สมาร์ทโฟน คนต้องสมาร์ทกว่า 644 0
เพิ่มค่างาน เพิ่มค่าคน 520 0
รกอารมณ์ 516 0
พัฒนาจากหน้าที่คือการเพิ่มค่าตน 489 0
ดูดี(จริงหรือ?) 747 0
อยากมีชีวิตที่ดีต้องคิดและทำให้ยาว 815 0
ขยัน + + 652 0
ทำอย่างมีคุณค่า 901 1
ทำงานให้มีชีวิต 790 0
ปัญหาคนไม่ประสบความสำเร็จ 693 0
คนสำคัญที่การทำหน้าที่ 1022 0
รักอนาคต 584 0
Lifelong learning 579 0
การศึกษาต้องสร้างปัญญา 717 0
ไม่ว่าดีหรือเสีย ต้องใช้ให้ดี 885 0
การเกษตรยุค 4.0 ต้องเน้นการจัดการการตลาด 1455 0
ค่าการสอบการประเมินผล 1005 0
ตารางเรียน ตารางเรียนรู้ 919 0
ยุคดิจิทัลต้องความซื่อสัตย์และจริงใจ 975 1
บริหารเวลาให้เป็นจึงเห็นค่า 516 0