นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทำให้ได้เต็มที่ 17 0
คำภาษาอังกฤษ 53 0
บริหารคนเก่งต้องจัดการความเก่ง 67 0
หล่อสวยดีของใครของมัน 106 1
เรียนรู้จักตัวเอง 86 1
มีโอกาสต้องตั้งใจทำและเรียนรู้ 102 1
สอนให้ทำดีต้องสั่งสอนตัวเอง 88 1
ของเสียออนไลน์ 105 1
เรียนรู้ เรียนความรู้ 85 0
ดี-เลว 101 1
ชีวิตคือการแข่งขัน(ให้เป็น) 122 1
วันหยุดคุณภาพ 125 1
ยิ่งเข้มยิ่งเข้มแข็ง 139 1
ทำงานยุค 4.0 ต้องมีระบบออนไลน์ 132 0
ทำให้ดีมีค่า 143 1
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 146 0
คนเก่งไม่ใช่แค่เรียนเก่ง 147 0
การบริหารไม่ใช่ทำวิสัยทัศน์ ต้องขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 158 1
การสร้างค่า 153 0
เจริญ 136 0
ความสำเร็จของใครต้องทำเอง 153 1
ความสำเร็จขึ้นกับคนรับ 171 2
ความทนทานของเทคโนโลยี 158 0
อิสระทางการเงิน 198 1
ไม่มี ทำให้มี 167 0
คิดกลับด้านด้วยการทำ 151 0
คนมีค่า 174 0
ค่าการสื่อสารคือความเข้าใจ 188 1
คนได้ดีที่คิด 212 0
ได้ดีที่เสี่ยงเป็น 205 0
เจริญดี 206 1
ทำงานคือการจ้างตัวเอง 185 1
เพราะมีงาน จึงมีงานทำ 152 0
เทคนิคการเพิ่มค่าการทำงาน 164 0
ได้ดีมีค่าต้องดึงวิทยายุทธออกใช้ 186 1
การเรียนกับการศึกษา 177 0
การสอน การบริหารให้ได้ค่าต้องสร้างคน 183 1
University is a world of learning 170 1
ชีวิตดีที่ติดกระดุมเม็ดแรก 171 0
Goal and milestone 158 1
ทำไมสินค้าเทคโนโลยีราคาถูกเร็ว 194 3
ทำดีให้มีค่า 157 0
แข็งแรงเข้าไว้ 164 0
อยากได้ดีต้อง Stay hungry 215 0
ประกันคุณภาพการนัดหมาย 223 0
ขยะ 224 0
คนได้ดีมีค่าที่ความเจริญ 200 0
เรียนให้เป็นดอกเบี้ยทบต้น 215 0
เพิ่มค่าการทำงาน 200 0
เคลียร์แรมสมอง 210 1
บริหารคนให้ได้ผลต้องรู้จักคนที่จะบริหาร 248 1
ขี้เกียจ 188 0
๔๔ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 184 0
Team leading 180 1
การศึกษาให้เกิดค่า 215 1
อย่าสอนเรียนแค่ความรู้ ต้องให้ถึงปรัชญาของความรู้ 230 2
การศึกษาคือการลงทุนต้องสร้างค่าได้ 226 0
การทำงาน 212 1
ฟองสบู่ 250 15
ของดีของไทย 183 0
ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี 218 1
วิกฤตการศึกษาและโอกาส 218 1
ใช้ความสามารถให้ได้ดี 185 0
การยกย่องให้ได้ดี 181 1
เถ้าแก่ 177 1
ประเมินค่าตนเอง 178 0
Adaptability 224 1
ความพยายามสะสม 169 0
ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน 188 0
ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น 227 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา 179 0
Design thinking ชีวิตที่ดีต้องมีการออกแบบ 169 0
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง 162 0
เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา 233 0
ชีวิตคือการทดลอง 155 0
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 154 0
ทำงานให้เจริญ 161 0
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม 210 0
หลักการทำงานดีมีสุข 164 0
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ 214 0
ความรู้มีไว้ใช้ สร้างค่าต้องใช้ข้อมูล 161 0
การมีส่วนร่วมที่เกิดค่าจริง 175 0
มืออาชีพ 204 2
ค่าของคุณอยู่ที่คุณเป็นใคร 152 0
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย 183 0
แนวดิ่ง แนวราบ กับการเจริญเติบโต 176 2
ความรู้ความเข้าใจคือศาสตร์ ความสามารถการใช้คือศิลป์ 679 14
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี 169 0
ช้อปให้ทันสมัย 169 0
เวลามีค่าที่การจัดใช้ 193 3
ชีวิตที่ดีไม่ต้องแข่งกัน ให้แข่งขันร่วมกัน 159 0
คนเก่ากับคนใหม่ 162 0
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง 210 0
พลังบวก พลังลบ 182 0
การประชาสัมพันธ์ 170 0
ทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ 179 0
อยากให้ดีต้องทำดีให้ดู ไม่ใช่ทำให้ดูดี 231 0
เข้าถึงลูกค้ากับให้ลูกค้าเข้าถึง 159 0
ปลูกฝังภาษาให้ลูก 191 0
ความสำเร็จลอกกันไม่ได้ 190 0