นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ฝันให้ใหญ่หมายถึง 30 0
การสร้างค่าให้ตนเอง 66 0
ได้ยินกับการฟัง 114 0
ใช้ชีวิตต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้ 115 0
ชีวิตคือละคร:บทบาทสำคัญนะ 178 0
ชีวิตที่ดีต้องมีเส้นทาง 136 0
ศึกษาแบบแสวงหาอนาคต 128 0
ความสำเร็จต้องรักให้มากพอและรักให้เป็น 141 0
หวัง คาดหวัง ผิดหวัง สมหวัง 145 0
ประกอบอาชีพคือดำรงชีพทั้งชีวิต 134 0
ทุกคนมีความสามารถ มีดี 124 0
ความตั้งใจสำคัญนะ 147 0
ซื่อสัตย์สำคัญนะ 172 0
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ 166 2
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 147 1
เรียนให้เก่งจากคนเก่งและการทำเอง 191 1
ใช้ความรู้ สำคัญนะ 249 1
ยากคือทางทำให้ได้ดี 205 1
งานยุคเอไอ 264 2
คิดดี ทำดี ได้ดี 230 1
การสร้างฝันให้ได้จริง 266 1
ความสมบูรณ์ไม่มีจริง 309 2
เก่าใหม่เรียนรู้ไปด้วยกัน 239 1
ทำให้เป็นงานที่ใช่กับคนที่ชอบ 341 1
ทุกการแข่งขันมีรางวัลให้ 296 1
มรรค ผล 240 1
การเรียนรู้ให้ดีอยู่ที่ตั้งคำถาม 272 4
ทำให้ดีเหมือนอาหารอร่อย 200 0
มีดีต้องใช้เป็น 273 1
ผิดพลาดกับผิดจริง 205 0
ทำงานยุคเอไอ 224 0
สมองกล สมองคน 238 1
Shared vision, shared Missions have to Shared action 347 3
อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือชีวิต 301 1
การทำให้อยู่ดีมีสุข 290 1
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 359 2
ทำแผนกลยุทธ์ 325 1
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 316 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 336 2
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 307 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 337 2
คนได้ดีต้องขยันเป็น 319 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 251 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 333 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 324 2
ดี 334 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 310 1
แพ้ 291 1
ฝึกทำความสำเร็จ 251 1
การทำให้ดี 320 9
อย่าหยุดฝัน 255 2
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง 253 4
ใช้ชีวิตเหมือนกวาดขยะ 233 1
สร้างความสำเร็จเหมือนสร้างตึก 225 1
คนเจริญ 210 1
ความเป็นมืออาชีพ 265 2
อดได้จึงได้ดี 238 2
ค่าการทำงาน 260 2
นิสัย สันดาน แก้ได้ 416 3
ปัญหาการทำงาน 347 1
เจริญ คือ 337 1
ติชมตนเอง 322 1
2563 สงกรานต์ประวัติศาสตร์ 347 3
มุมมองทำให้คนต่างกัน 331 1
พิชิต covid-19 ด้วยความเจริญของคน 307 1
เติมปัญญาต้องมีปัญญา 312 1
ได้ดีที่มีระเบียบเป็นระบบ 325 2
ต้นทุนชีวิต 310 1
การทำให้ใด้ดี 377 3
คนประสบความสำเร็จ 298 2
คนมีดี คนดี 286 3
มนุษย์น่าคิดกับ covid-19 237 2
ยาก ง่าย ได้ เสีย 227 3
ชีวิตไม่ใช่ของตนคนเดียว 278 4
ชีวิตที่ดีมีทั้งถูกและผิด 234 1
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 245 1
ฟังให้ได้ดี 224 1
อดทนให้ได้ดี 273 3
คนมีความรู้ กับ ผู้รู้ 221 0
ยิ่งยากยิ่งแข็งแรง ยิ่งง่ายยิ่งอ่อนแอ 237 0
อยากเจริญต้องตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ 252 1
การศึกษาช่วง COVID-19 432 2
กักตัว ป้องกัน COVID-19 เพื่อใคร 334 8
ความซื่อสัตย์สำคัญนะ 290 3
แอพเช็คลิสต์ covid-19 293 2
เสี่ยงได้ เสี่ยงเสีย 252 3
Covid-19 คิดกักก่อนเป็น 281 3
เสร็จกับความสำเร็จ 255 1
COVID ติดปีก 258 1
การสร้างค่าเพิ่ม 481 11
ชนะ-แพ้มีทุกวัน 257 1
เข็ดก่อนทำ 247 0
อะไรทำให้ได้ดี/ไม่ดี 317 1
รับพรให้เป็นจริง 249 0
การทำให้สมหวัง 253 1
หน้าที่การประเมิน 411 0
ค่าของทุกอย่างอยู่ที่การใช้ 415 1
ทำงานให้เหมือนเรียนหลายวิชา 309 1
อยู่ร่วมกันตามความจริง 325 1
เรียนให้ได้ดี 445 6