นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คิดไปข้างหน้า 76 6
ความดีความชอบ(ธรรม) 185 6
อ่านออก เขียนได้ 118 0
หน้าที่คือความสำเร็จ 319 1
เก่ง 132 1
ทำงานยุคใหม่ต้องผสานความสามารถ 251 1
ปรุงรสงาน 146 1
ผิดพลาด ล้มเหลว สำเร็จมากกว่าสำเร็จ 291 1
ให้ความเป็นจริงพูด แต่ระวังการพูดที่ไม่เป็นจริง 188 6
ค่าจริงของการประเมิน 234 0
สร้างโอกาส 1180 2
ชีวิตที่ดี 429 4
เชื่อมั่น ดื้อรั้น อวดดี 478 7
พึ่งพา พึ่งพิง พึ่งพัง 399 4
ดี ดีมาก ดีเด่น ดีเยี่ยม 488 5
การสื่อสารองค์กรให้ชนะ 343 3
ฝันใหญ่ยิ่งได้มาก ฝันเล็กยิ่งได้น้อย 616 22
อยากได้ดีต้องคิดบวก 323 3
วัตถุประสงค์ต้องทำให้ตรง 361 2
เรียนดีกับรียนให้ได้ดี 354 2
Bottom up planning 444 1
เดี๋ยวนั้นสำคัญนะ 351 3
ชีวิตคุณภาพต้องประกันคุณภาพชีวิต 545 7
สินค้าเทคโนโลยี ขายความสามารถไม่ใช่ขายสินค้า 366 6
ความสุข 301 0
ความคิดนั้นสำคัญกับชีวิต 292 2
ใช้ชีวิตให้ง่าย ดี เจริญ 376 3
ชีวิตคือการสร้างค่า 325 2
รองานให้ได้งาน 466 9
คิดแบบชนะ หรือ แพ้ 343 3
ระบบคัดคน คนต้องคัดตัวเอง 497 11
ใช้ชีวิตดั่งสายน้ำ 453 1
เป้าหมายสำคัญนะ 402 1
ความพยายามทำให้เจริญ 500 1
ชีวิตที่ดีต้องมีพัฒนา 442 1
ภูมิรู้กับความรู้ 1045 2
วัตถุประสงค์การเรียน 557 1
ค่าการสอบ 493 1
เงื่อนไขความสำเร็จ 598 3
การศึกษายุคพัฒนา 533 1
พยามยามให้ได้ ให้ดี 423 1
หมดปัญหา เพียงคิดว่า 336 0
ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี 442 2
อยากให้ดีต้องใช้ความเก่งและทำเป็นทีม 442 0
ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต 469 0
คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี 486 1
ให้โอกาสตัวเอง จึงมีโอกาส 381 0
รางวัลแข่งขัน รางวัลชีวิต 452 1
ฝันให้ใหญ่หมายถึง 462 0
การสร้างค่าให้ตนเอง 446 0
ได้ยินกับการฟัง 485 0
ใช้ชีวิตต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้ 440 0
ชีวิตคือละคร:บทบาทสำคัญนะ 518 0
ชีวิตที่ดีต้องมีเส้นทาง 494 0
ศึกษาแบบแสวงหาอนาคต 567 0
ความสำเร็จต้องรักให้มากพอและรักให้เป็น 438 0
หวัง คาดหวัง ผิดหวัง สมหวัง 450 0
ประกอบอาชีพคือดำรงชีพทั้งชีวิต 429 0
ทุกคนมีความสามารถ มีดี 406 0
ความตั้งใจสำคัญนะ 412 0
ซื่อสัตย์สำคัญนะ 448 0
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ 441 2
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 431 1
เรียนให้เก่งจากคนเก่งและการทำเอง 509 1
ใช้ความรู้ สำคัญนะ 501 1
ยากคือทางทำให้ได้ดี 520 2
งานยุคเอไอ 821 24
คิดดี ทำดี ได้ดี 619 20
การสร้างฝันให้ได้จริง 523 1
ความสมบูรณ์ไม่มีจริง 578 3
เก่าใหม่เรียนรู้ไปด้วยกัน 509 1
ทำให้เป็นงานที่ใช่กับคนที่ชอบ 614 1
ทุกการแข่งขันมีรางวัลให้ 559 1
มรรค ผล 512 1
การเรียนรู้ให้ดีอยู่ที่ตั้งคำถาม 532 4
ทำให้ดีเหมือนอาหารอร่อย 455 0
มีดีต้องใช้เป็น 533 1
ผิดพลาดกับผิดจริง 436 0
ทำงานยุคเอไอ 452 0
สมองกล สมองคน 510 1
Shared vision, shared Missions have to Shared action 1185 40
อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือชีวิต 590 1
การทำให้อยู่ดีมีสุข 570 1
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 615 2
ทำแผนกลยุทธ์ 596 3
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 598 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 612 2
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 564 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 607 2
คนได้ดีต้องขยันเป็น 556 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 462 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 567 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 544 2
ดี 566 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 544 1
แพ้ 499 1
ฝึกทำความสำเร็จ 463 1
การทำให้ดี 598 9
อย่าหยุดฝัน 510 2
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง 528 6