นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เดี๋ยวนั้นสำคัญนะ 63 0
ชีวิตคุณภาพต้องประกันคุณภาพชีวิต 169 2
สินค้าเทคโนโลยี ขายความสามารถไม่ใช่ขายสินค้า 69 0
ความสุข 93 0
ความคิดนั้นสำคัญกับชีวิต 95 0
ใช้ชีวิตให้ง่าย ดี เจริญ 147 1
ชีวิตคือการสร้างค่า 112 0
รองานให้ได้งาน 117 2
คิดแบบชนะ หรือ แพ้ 137 2
ระบบคัดคน คนต้องคัดตัวเอง 202 2
ใช้ชีวิตดั่งสายน้ำ 213 1
เป้าหมายสำคัญนะ 206 1
ความพยายามทำให้เจริญ 239 0
ชีวิตที่ดีต้องมีพัฒนา 197 0
ภูมิรู้กับความรู้ 230 0
วัตถุประสงค์การเรียน 277 0
ค่าการสอบ 274 0
เงื่อนไขความสำเร็จ 279 1
การศึกษายุคพัฒนา 239 0
พยามยามให้ได้ ให้ดี 218 1
หมดปัญหา เพียงคิดว่า 164 0
ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี 192 0
อยากให้ดีต้องใช้ความเก่งและทำเป็นทีม 243 0
ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต 254 0
คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี 270 0
ให้โอกาสตัวเอง จึงมีโอกาส 236 0
รางวัลแข่งขัน รางวัลชีวิต 282 0
ฝันให้ใหญ่หมายถึง 312 0
การสร้างค่าให้ตนเอง 307 0
ได้ยินกับการฟัง 337 0
ใช้ชีวิตต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้ 289 0
ชีวิตคือละคร:บทบาทสำคัญนะ 375 0
ชีวิตที่ดีต้องมีเส้นทาง 329 0
ศึกษาแบบแสวงหาอนาคต 325 0
ความสำเร็จต้องรักให้มากพอและรักให้เป็น 275 0
หวัง คาดหวัง ผิดหวัง สมหวัง 311 0
ประกอบอาชีพคือดำรงชีพทั้งชีวิต 281 0
ทุกคนมีความสามารถ มีดี 248 0
ความตั้งใจสำคัญนะ 264 0
ซื่อสัตย์สำคัญนะ 288 0
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ 297 2
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 303 1
เรียนให้เก่งจากคนเก่งและการทำเอง 375 1
ใช้ความรู้ สำคัญนะ 362 1
ยากคือทางทำให้ได้ดี 322 1
งานยุคเอไอ 477 2
คิดดี ทำดี ได้ดี 336 1
การสร้างฝันให้ได้จริง 378 1
ความสมบูรณ์ไม่มีจริง 438 3
เก่าใหม่เรียนรู้ไปด้วยกัน 364 1
ทำให้เป็นงานที่ใช่กับคนที่ชอบ 466 1
ทุกการแข่งขันมีรางวัลให้ 418 1
มรรค ผล 364 1
การเรียนรู้ให้ดีอยู่ที่ตั้งคำถาม 389 4
ทำให้ดีเหมือนอาหารอร่อย 293 0
มีดีต้องใช้เป็น 398 1
ผิดพลาดกับผิดจริง 298 0
ทำงานยุคเอไอ 306 0
สมองกล สมองคน 354 1
Shared vision, shared Missions have to Shared action 693 13
อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือชีวิต 431 1
การทำให้อยู่ดีมีสุข 421 1
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 471 2
ทำแผนกลยุทธ์ 424 1
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 440 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 458 2
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 419 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 456 2
คนได้ดีต้องขยันเป็น 427 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 331 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 421 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 415 2
ดี 426 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 398 1
แพ้ 373 1
ฝึกทำความสำเร็จ 340 1
การทำให้ดี 427 9
อย่าหยุดฝัน 362 2
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง 374 4
ใช้ชีวิตเหมือนกวาดขยะ 341 1
สร้างความสำเร็จเหมือนสร้างตึก 319 1
คนเจริญ 310 1
ความเป็นมืออาชีพ 373 2
อดได้จึงได้ดี 350 2
ค่าการทำงาน 370 2
นิสัย สันดาน แก้ได้ 530 3
ปัญหาการทำงาน 429 1
เจริญ คือ 420 1
ติชมตนเอง 400 1
2563 สงกรานต์ประวัติศาสตร์ 431 3
มุมมองทำให้คนต่างกัน 412 1
พิชิต covid-19 ด้วยความเจริญของคน 394 1
เติมปัญญาต้องมีปัญญา 389 1
ได้ดีที่มีระเบียบเป็นระบบ 412 2
ต้นทุนชีวิต 386 1
การทำให้ใด้ดี 456 3
คนประสบความสำเร็จ 374 2
คนมีดี คนดี 358 3
มนุษย์น่าคิดกับ covid-19 328 2
ยาก ง่าย ได้ เสีย 319 3