นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การศึกษาคือการลงทุนต้องสร้างค่าได้ 11 0
การทำงาน 30 0
ฟองสบู่ 45 0
ของดีของไทย 59 0
ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี 87 0
วิกฤตการศึกษาและโอกาส 80 0
ใช้ความสามารถให้ได้ดี 90 0
การยกย่องให้ได้ดี 76 0
เถ้าแก่ 83 0
ประเมินค่าตนเอง 89 0
Adaptability 87 1
ความพยายามสะสม 81 0
ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน 102 0
ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น 100 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา 113 0
Design thinking ชีวิตที่ดีต้องมีการออกแบบ 99 0
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง 104 0
เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา 112 0
ชีวิตคือการทดลอง 100 0
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 107 0
ทำงานให้เจริญ 103 0
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม 114 0
หลักการทำงานดีมีสุข 112 0
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ 113 0
ความรู้มีไว้ใช้ สร้างค่าต้องใช้ข้อมูล 112 0
การมีส่วนร่วมที่เกิดค่าจริง 129 0
มืออาชีพ 135 1
ค่าของคุณอยู่ที่คุณเป็นใคร 105 0
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย 125 0
แนวดิ่ง แนวราบ กับการเจริญเติบโต 136 2
ความรู้ความเข้าใจคือศาสตร์ ความสามารถการใช้คือศิลป์ 290 6
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี 127 0
ช้อปให้ทันสมัย 123 0
เวลามีค่าที่การจัดใช้ 150 3
ชีวิตที่ดีไม่ต้องแข่งกัน ให้แข่งขันร่วมกัน 124 0
คนเก่ากับคนใหม่ 124 0
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง 151 0
พลังบวก พลังลบ 143 0
การประชาสัมพันธ์ 131 0
ทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ 143 0
อยากให้ดีต้องทำดีให้ดู ไม่ใช่ทำให้ดูดี 138 0
เข้าถึงลูกค้ากับให้ลูกค้าเข้าถึง 127 0
ปลูกฝังภาษาให้ลูก 140 0
ความสำเร็จลอกกันไม่ได้ 146 0
อยากได้ดีต้องบังคับตัวเอง 118 1
ทบทวนบทบาทก่อนทำหน้าที่ 120 0
เรียนสอนยุคใหม่ ต้องสอนให้เรียนรู้เป็น 156 3
ปิดไฟได้มากกว่าที่คิด 176 0
การเข้าสังคมออนไลน์ 189 0
เรียนอย่างไร ได้อะไร 179 0
Smarter than smart  144 0
ความดี ความชอบ 194 2
ความสำคัญของการกำหนดเวลา 202 0
วิสัยทัศน์ต้องตรงกับวิสัยทำ 209 0
อนาคตที่ดีต้องสร้าง 169 0
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้ 208 0
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา 190 0
เรียนรู้กับเรียนความรู้ ทำให้คนต่างกัน 229 2
คิดแพ้ก็แพ้ตั้งแต่คิด คิดชนะลงมือทำจึงชนะ 219 0
Smart people vs Smart worker 202 0
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 213 0
สติมี ปัญญาได้ดี 147 0
Value chain working 223 0
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 158 0
ปัญญากับปัญหา 202 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 150 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 177 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 217 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 185 1
แก้ความเบื่อหน่าย 131 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 206 0
หน้าที่ชีวิตคน 134 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 171 1
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 248 2
ค่าเงินแข็ง-อ่อน 138 1
ทำได้ ทำเป็น 121 1
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน 128 0
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 124 1
ละครจบ 110 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 113 0
เส้นตาย เส้นเป็น 149 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 159 0
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 140 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 130 0
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 230 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 137 1
ผู้กองยอดรัก 166 0
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 159 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 200 3
ความซนของผู้ใหญ่ 168 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 154 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 146 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 160 6
ผลักดัน สนับสนุน 284 1
ของดี ของขยะ 151 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 131 0
ชีวิตเลือกได้ 178 0
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 107 0
รางวัลคน รางวัลของ 131 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 233 0