นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 9 : 100 post

Post Title Page Visits comment
จิตวิญญาณการศึกษา 701 0
สังคมออนไลน์กับผู้สูงอายุ 694 0
Smart technology, Smart people 610 0
มองใกล้ มองไกล ใส่ใจความสำเร็จ 589 0
บทบาทผู้บริหารที่ต้องการความสำเร็จ 816 1
วงจรงาน วงจรชีวิต 687 0
Put the right man on the right job 1390 0
ค่ากับคุณค่า 713 0
จิบ ดื่ม กินกาแฟ 971 4
อดให้ได้ดี 875 0
รีสอร์ททุ่งนา ราคาโรงแรม 1255 0
คนเก่ง เก่งคน เก่งงาน 779 0
ข้อเสียของคนเก่ง 681 0
จน 664 0
การจัดการตนสู่ความสำเร็จ 697 0
ขี้เกียจให้เป็น 877 0
อย่าหลอกตัวเอง 646 0
ความเสี่ยงในการศึกษา 962 1
การนับถือตนเอง 733 0
กระหายความสำเร็จ 932 1
ก้าวคนละก้าว เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง 592 0
วิจารณาญาณ 585 0
ชีวิตเชิงพาณิชย์ 836 1
ดีได้ต้องทำหน้าที่ให้บริสุทธิ์ 769 0
กระบวนการทำงาน กระบวนการเรียน 842 0
อยากก้าวหน้าต้องควบคุมเวลา 781 0
การศึกษากับคุณธรรมจริยธรรม 970 0
คำถามสู่ความสำเร็จ 693 0
ภูมิรู้กับความรู้ 657 0
Capability vs Capacity 556 0
Worker vs workforce 855 0
ทำงานยุคใหม่ต้องสร้างค่าให้คนอื่น 803 1
สืบสานต่อในหลวง ร๙ 1393 1
คนยุคไอทีต้องพัฒนาไม่หยุดยั้ง 1034 1
วิจัยพัฒนาตามรอยในหลวง ร๙ 1062 0
การเกษตรกับเศรษฐศาสตร์ 1061 0
น้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 1411 1
การศึกษาไทย: จากผลิตคนทำราชการสู่ผู้ประกอบการ 1409 0
ใครเข้าประชุมสาย 1132 1
ข้าราชการ พนักงานราชการ 777 0
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลในหลวง ร๙ 949 1
หมั่นส่องกระจกประเมินตน 606 0
คนไทยอย่าทิ้งในหลวง ร๙ 1065 0
เมื่อไทยเป็นศูนย์กลางและทางเชื่อมของ BRI 1103 1
ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 892 0
ก่อนสบายต้องผ่านความยากลำบาก 635 0
เลียนแบบให้ได้ดี 827 0
ความคิดสร้างสรรค์ 642 0
สามัคคีคือพลังอาจพังได้ 750 0
การเพิ่มค่าทำงาน 842 0
การสร้างความสำเร็จ 620 0
TOR ในหลวง ร๙ 960 2
การประเมินคือส่องหาทำค่าเพิ่ม 785 0
ค่าคนค่าการทำงาน 752 0
กษัตริย์นักนวัตกรรม 819 0
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ 513 0
งานยุค AI:สมองกล=สมองคน+กลไก 810 3
หลักการแปลความหมายจากข้อมูล 735 0
บัณฑิตคือผู้รู้คือค่าการศึกษา 714 0
ค่าการนำของ senior leaders 1044 0
แมวสีไหนต้องจับหนูได้กับเทคโนโลยี 787 1
ความเชื่อมั่นสร้างความสำเร็จ 616 0
คนยุคนวัตกรรม 706 0
ความสามารถกับการสร้าง 760 0
Proactive behavior 729 0
AI require HI 994 1
ค่าคนอยู่ที่ 656 0
ค่าของ PR อยู่ที่ทำได้จริง 830 0
Senior leaders ต้องร่วมสร้างสรรค์ค่า 1152 4
คุณภาพ กับ คุณค่า มีค่าที่ต้องเป็นจริง 940 1
แชร์ความรู้ธุรการเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 819 0
การศึกษาคือการหล่อหลอมไม่ใช่แค่เรียนความรู้ 1054 0
ค่าคะแนน ค่างาน 668 0
คนสังคมออนไลน์ต้องใช้อย่างมีสติ 837 0
สร้างค่าตามวิสัยทัศน์ 693 0
Be active 847 0
องค์กรดีเพราะคนมีดี 589 0
การทำอนาคตให้เป็นจริง 924 0
คิดหน้า คิดหลังให้ได้ดี 664 0
ผู้สอนยุคใหม่ต้องเป็นผู้สร้างคนรุ่นใหม่ 898 0
เรียนให้สำเร็จการศึกษา ต้องสร้างค่าให้ชีวิต 1039 0
ความดี(ต้อง)ชอบ(ธรรม) 783 0
บุญ บาป อยู่ที่ใด 658 0
สังคมไทย สังคมลูก 892 0
ขยันให้สำเร็จ 798 1
ค่าการทำงานร่วมกัน 581 0
ค่าวิจัยต้องพัฒนา 1168 1
Preordered agriculture เกษตรสั่งตัด 768 0
คิดคือชีวิตคน 727 0
อำนาจต้องตามหน้าที่ 788 0
Value of self commitment 740 0
การสอนยุคใหม่ต้องสอนแก่นความรู้ 708 0
แรงดูด แรงผลัก 804 0
คนทำงาน คนสร้างค่างาน 862 0
แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร 791 0
ใครเป็นทรัพย์สิน-หนี้สิน 665 0
ได้ดีต้องรู้หน้าที่ 736 0
คน ๕ ส 1304 1
กรองสาระกรองชีวิต 736 0
กลัวเรียนรู้คือแก่ 598 0