นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 9 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ดีได้ต้องมีปรารถนาดี 1117 0
เขียนฝ้นให้ชัดเจน และเป็นจริง 1170 2
ตัวบวก ตัวลบ 1055 0
เอาใจกับเกรงใจ 1033 0
จัดการศึกษาให้ดีกว่าออนไลน์ 902 0
ช่วยกันหาใช้ค่าของดี 996 1
ยุคค้าขายต้องทำแต่ดี 1200 0
ลด เพิ่ม ไหนดีกว่า 1075 0
ชีวิตจริงยิ่งกว่าเข้าห้องสอบ 889 0
คิดบวกทำบวกได้บวก คิดลบทำลบได้ลบ 858 0
พ่อแม่ไม่สั่งสอน 1053 0
ธุรกิจทุเรียนกับคนไทย 911 0
ทุเรียนทอง 982 0
ทำงาน ทำอาชีพ 1087 0
ให้คำปรึกษาตัวเอง 804 0
การสร้างค่าจากผลงานวิจัย 1276 1
คน(อ)ยากจน 989 0
การทำเพื่อสร้างอนาคต 924 0
เอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้ดีมีความสำเร็จ 982 0
ทำงานให้ดีต้องมีดนตรีในหัวใจ 1061 0
การเรียนรู้ให้ได้ดีอยู่ที่การคิด 953 0
ใครทำให้ได้ดี 928 0
ทำอย่างท้าทาย 1167 1
ตรวจความมั่นคง 1028 0
การสร้างคนอนาคต 1262 2
คนไทยคนเทศยุคสอง 1134 0
นักเรียน นักศึกษา 1379 1
ได้ดีอยู่ที่ควบคุมตนเอง 1119 2
การทำงานให้เจริญ 1139 0
ทำไมมีความรู้ยังไม่ได้ดี 1100 0
งาน 1459 0
50 ปี ค่าครองชีพเพิ่ม 100 เท่า 1441 0
ชีวิตคือการแข่งขัน 1518 0
ความหมายของคำว่า ทำดี 1295 0
คาดหวังกับความหวัง 1173 0
ทำไมดีที่อื่นมาตายที่ไทย 915 0
อยากได้ดีต้องมีความรับผิดชอบ 930 0
เก่งเรียน เก่งงาน 1148 0
ตรวจค่าก่อนซื้อของใช้ 988 0
การศึกษาคือโอกาส 1371 0
กลัวแพ้จึงแพ้จริง 1005 0
มองใกล้ มองไกล 1118 0
กิจการให้เป็นกิจกรรม 1113 0
กลุ่มคน ตนเป็นคนกลุ่มไหน? 1236 1
fintech กับความปลอดภัย 968 0
สร้างชีวิตที่ดีต้องมีเป้าหมาย 1085 3
การไม่มี ถ้า จะหมด ท่า 1025 0
ไม่มีไม่ใช่ขาดแคลน แต่คือ 852 0
สร้างโอกาส 1115 0
อดีตต้องใช้สร้างอนาคต 964 0
จริง ปลอม ในชีวิต 1087 1
บริหารบุคคลตามค่านิยมและวิสัยทัศน์ 1456 0
แบ่งสุขจึงได้สุข 1504 0
คุณภาพการศึกษา : ภาพจริงกับภาพประเมิน 1149 0
ความผิดพลาดมีไว้พัฒนา 1143 0
สื่อออนไลน์ฆ่าเวลา แต่ต้องใช้เพิ่มค่าเวลา 1082 0
อยากสำเร็จต้องทำให้เร็วและไปให้ถึง 954 0
สิ่งที่ควรช่วยกันแชร์ 1217 3
Fintech กับระบบราชการ 1094 1
ทำอาชีพไม่ใช่มีแค่ความรู้ต้องดูมืออาชีพ 1043 0
เมาไม่ขับ 1099 0
สุขสันติ์สงกรานต์ 2561 1636 0
การแข่งขันคือการพัฒนา 1151 0
อดีตเคยพังถึงอนาคต 990 0
ค่าการทำให้ได้ 1092 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องกลัวการทำผิด 1359 1
Active learning is learning by doing 1228 0
ค่าเล่าเรียนต้องทำให้เกิดค่า 1612 0
สติที่ไม่ตั้ง จะรู้ไม่ทันสติ 1286 1
การทำงานให้ได้ดีต้องสร้างค่า 1335 0
ยกเลิกค่าธรรมเนียมของธนาคารได้มากกว่าที่คิด 1084 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเจียรนัยความสามารถ 1363 0
สิ่งทำให้ผลต่างกันอยู่ที่การสร้างค่า 1296 1
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 1334 1
ทำงานยุคใหม่ 1205 0
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 1077 0
ทุกคนมีดีต่างกัน 1192 1
ภาพลักษณ์ 1345 0
คนพัฒนาแล้ว 1104 0
พลังที่ไม่ใช้ยิ่งหายหด 1130 1
ทำงานดีมีค่าต้องมีผลงาน 1061 0
ทำให้ได้ดีในชีวิตอย่าคิดนาน 1010 0
ข้อไม่ดีคือทางพัฒนา 1158 0
วิธีพัฒนาชีวิตให้ดี 1163 0
หางานทำต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มเรียน 1362 0
เพื่อนร่วมทาง ตั้งสติก่อนเดินทาง 1682 2
พลังความใหม่ พลังความเก่า 1066 0
เหมาะ 973 1
แก้ปัญหาการไม่ได้ดี 1178 1
ความยากลำบากคือทางสำเร็จ 1090 0
เบบี้บูมเมอร์คือผู้สร้าง 982 0
ดี/เสียต้องใช้ให้พอดี 1086 0
อยาก(ให้)ได้ดี 1036 0
อยากรู้ไหมว่าได้ทำอะไรดีขึ้น 995 0
อะไรทำให้คนมีค่าต่างกัน 905 0
บัณฑิตไม่ใช่แค่มีปริญญา 1080 0
บัณฑิตคือสินค้าของสถาบัน 1416 8
การศึกษาแบบศักดินา 1256 0
วัดค่าความซื่อสัตย์ 1210 0
อดให้ได้ดี 958 0