นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 8 : 100 post

Post Title Page Visits comment
การเพิ่มค่าทำงาน 724 0
การสร้างความสำเร็จ 552 0
TOR ในหลวง ร๙ 822 2
การประเมินคือส่องหาทำค่าเพิ่ม 696 0
ค่าคนค่าการทำงาน 653 0
กษัตริย์นักนวัตกรรม 710 0
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ 453 0
งานยุค AI:สมองกล=สมองคน+กลไก 667 3
หลักการแปลความหมายจากข้อมูล 638 0
บัณฑิตคือผู้รู้คือค่าการศึกษา 619 0
ค่าการนำของ senior leaders 945 0
แมวสีไหนต้องจับหนูได้กับเทคโนโลยี 684 1
ความเชื่อมั่นสร้างความสำเร็จ 568 0
คนยุคนวัตกรรม 619 0
ความสามารถกับการสร้าง 683 0
Proactive behavior 640 0
AI require HI 874 1
ค่าคนอยู่ที่ 577 0
ค่าของ PR อยู่ที่ทำได้จริง 738 0
Senior leaders ต้องร่วมสร้างสรรค์ค่า 1039 4
คุณภาพ กับ คุณค่า มีค่าที่ต้องเป็นจริง 847 1
แชร์ความรู้ธุรการเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 733 0
การศึกษาคือการหล่อหลอมไม่ใช่แค่เรียนความรู้ 947 0
ค่าคะแนน ค่างาน 592 0
คนสังคมออนไลน์ต้องใช้อย่างมีสติ 751 0
สร้างค่าตามวิสัยทัศน์ 599 0
Be active 795 0
องค์กรดีเพราะคนมีดี 507 0
การทำอนาคตให้เป็นจริง 839 0
คิดหน้า คิดหลังให้ได้ดี 587 0
ผู้สอนยุคใหม่ต้องเป็นผู้สร้างคนรุ่นใหม่ 796 0
เรียนให้สำเร็จการศึกษา ต้องสร้างค่าให้ชีวิต 937 0
ความดี(ต้อง)ชอบ(ธรรม) 693 0
บุญ บาป อยู่ที่ใด 599 0
สังคมไทย สังคมลูก 829 0
ขยันให้สำเร็จ 727 1
ค่าการทำงานร่วมกัน 506 0
ค่าวิจัยต้องพัฒนา 1052 1
Preordered agriculture เกษตรสั่งตัด 691 0
คิดคือชีวิตคน 636 0
อำนาจต้องตามหน้าที่ 691 0
Value of self commitment 648 0
การสอนยุคใหม่ต้องสอนแก่นความรู้ 623 0
แรงดูด แรงผลัก 714 0
คนทำงาน คนสร้างค่างาน 768 0
แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร 698 0
ใครเป็นทรัพย์สิน-หนี้สิน 582 0
ได้ดีต้องรู้หน้าที่ 654 0
คน ๕ ส 1184 1
กรองสาระกรองชีวิต 654 0
กลัวเรียนรู้คือแก่ 525 0
ค่าของวันจันทร์ 490 0
ชีวิตสนุกตอนละครกำลังเล่น 690 0
อำนาจ 669 0
เกิน 636 0
ความชำนาญอยู่ในกรอบ เพิ่มค่าต้องดีกว่ากรอบ 529 0
Continuous improvement 1140 1
การใช้จุดเด่นจุดด้อย 452 0
Active knowledge, Active people 434 0
คิดให้เป็นจริง 602 0
เคล็ดลับ ทักษะประจำคน 504 0
ไม่ share ไม่รู้ 700 0
ประกันคุณภาพความเจริญ 1022 0
อยากได้ดีมีค่าเพิ่ม 479 0
เรียนให้ถึงความรู้ 655 0
ค่าของเงินตรา กับ ความรู้ความสามารถ 570 0
มีงานทำต้องทำงาน 882 1
การประกันคุณภาพการทำ 661 0
Active learning ผู้เรียนต้อง active 571 0
เป้าหมายการเรียนคือเป้าหมายชีวิต 717 0
อย่าลดเกียรติ 769 1
คิดด้านข้างคือทางพัฒนา 535 0
ต้องเรียนให้รู้ ไม่ใช่มีความรู้ 681 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเรียนง่ายได้สาระ ไม่ใช่เรียนง่ายจ่ายครบ 578 0
สองสิ่งที่เป็นคนเจริญ 837 0
อยากได้ดีต้องมีนิสัยการแข่งขัน 613 0
อย่าให้กำหนดงานจำกัดความสำเร็จ 479 0
ค่าการรู้จักใคร ไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน 684 0
คนยุคใหม่ต้องให้อิสระและท้าทาย 708 0
คิดอายก่อนทำจะได้ไม่อาย 664 0
ภูมิคุ้มกัน(อย่าให้)บกพร่อง 440 0
คิดให้ออก 630 0
การศึกษาเพื่อพัฒนาคน 561 0
จงอยู่อย่างเข้าใจให้สุขร่วมกัน 574 0
อยากเป็น อยากไป อยากได้ อยากมี 626 0
การอ่านให้จำได้ดี 2 678 0
 การอ่านให้จำได้ดี 1 602 0
เพิ่มค่าซื้อ พรบ.รถยนต์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. 546 0
ระดับการเรียนรู้ 567 0
ถูกแพงไม่ใช่ที่ราคา ขึ้นกับค่าการใช้ 608 0
รับผิดชอบคือความสำเร็จ 562 0
ค่าใช้จ่าย 442 0
การพัฒนาค่าตน 754 0
ดูดี มีดี มีค่า 668 0
การหลอกใคร ผู้เสียหายคือตนเอง 789 0
ผู้ทรงคุณวุฒิ 391 0
ชื่อเสียง ชื่อเสีย 445 0
คิดเล็กแต่ไปให้ใหญ่ 520 0
ประเมินค่าเรียนด้วยตนเอง 735 0
Observer vs Participant in education 533 0