นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 8 : 100 post

Post Title Page Visits comment
วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ 941 0
ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ 725 0
5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต 1015 0
ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ 961 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 997 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 866 0
การทำให้ได้ดีที่ต้องการ 847 0
Millionaire & Billionaire 1074 0
ชีวิตที่ดีต้องมีจัดการ 908 0
คิดดี ผลดี ต้องมี rebalancing 775 0
ผู้ชนะการคัดเลือก 988 0
วาทะ ตบะในการพูด 865 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 724 0
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน 1033 0
ค่าการใช้ความรู้ 905 0
การสร้างค่าในชีวิต 964 0
คิด ทำ จึงสำเร็จ 775 0
สร้างค่าพันธกิจกับการประกันคุณภาพ 1051 0
คิดค่าการใช้เวลา 747 0
ดี/ไม่ดีที่ใครวัดใครทำ 877 0
การสร้างมือโปรในการเรียน 1110 0
คำบ่นว่าใช้พัฒนาหรือฆ่าตัวเอง 1114 0
การทำให้หายกลัว 964 0
ค่าการเรียนด้วยตนเอง 924 0
ค่างานสนับสนุน 1093 0
สร้างค่าจากการสอบ 962 0
ค่าความรู้ 877 0
ปรับตนจึงพ้นทุกข์ 1242 0
ทำด้วยกาย ใจ ความสามารถ 1122 0
ฉลาดกับการเปลี่ยนแปลงและแตกต่าง 926 2
มือที่สามทางการตลาด 1174 2
ได้ทำกับทำได้ 7285 396
อยากมีอนาคตต้องทำให้มีอนาคต 877 0
ทำงานต้องเผื่ออนาคต 1044 0
ค่าของคำถาม 818 0
สอนลูกให้เรียนรู้ตลอดเวลา 1130 0
การศึกษาคือการลงทุน อย่าสร้างความเสี่ยง 1073 0
คน 4.0 1212 0
หวงแหน กับ หวงของ 1029 0
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น 931 0
ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน 1399 2
ค่าการมีวิสัยทัศน์ 1072 0
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน 1181 2
คนมีอนาคต 1255 0
การทำให้ได้ดีมีค่า 855 0
ประสบการณ์ต้องสร้างค่าได้ 912 0
เกษตรธุรกิจ 1163 0
พฤติกรรมการเรียนรู้ 1083 0
เรียนเป็นผู้ตามหรือเรียนเป็นผู้นำ 1146 0
ติดตามผลเพื่อความสำเร็จ 900 0
การถกเถียงให้สำเร็จ 1249 1
คนทันโลก 871 0
การนำอย่างมีระบบ 790 0
วิสัยทัศน์กับสายสนับสนุน 885 0
ความเสี่ยงในชีวิตป้องกันได้ 845 0
ความเสี่ยงการเกษตร 923 0
การสร้างค่าต้องให้ ไม่เอาแต่รับ 850 0
ทัศนคติกำหนดค่าความสามารถคน 873 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่าได้ 861 0
ความรู้มีค่าที่การใช้จริง 842 0
คิดทำแบบผู้นำ 891 0
ค่าความรู้อยู่ที่การใช้ ไม่ใช่การมี 831 0
เก่งสร้างค่าหรือกาฝาก 1150 0
ปฏิเสธการเรียนรู้ ความรู้ก็ปฏิเสธเรา 1000 1
เปลี่ยนนิสัยต้องเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน 999 0
ความสำเร็จเกิดได้จากวิสัยทัศน์และค่านิยม 898 0
ฝันที่เป็นจริงต้องมีชีวิต 903 0
บอลโลก2018: อดีตไม่ประกันปัจจุบัน 811 0
ทุกคนถูกประเมินว่ามีค่า 880 0
การพัฒนาตน องค์กรต้องเจริญ 1003 0
คนส่วนเกิน 1032 0
ประเมินความดีความไม่ชอบ 862 0
ต้องมุ่งมั่นจริงจึงประกันความสำเร็จ 979 2
ขอบคุณทีมหมูป่าอะคาเดมี่ เชียงราย 1779 1
คนมีค่า/ภาระ 1126 0
คนมีค่าที่ 907 0
ค่าคน 964 0
ฟังใครไม่เป็นคือพัฒนาไม่ได้ 1039 1
ค่านิยมกับวิสัยทัศน์ 1255 3
การศึกษาต้องพัฒนาคนด้วยการทำงานจริง 1082 0
การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถคน 963 0
Book to life ความท้าทายการศึกษา 4.0 852 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นตลอดเวลา 889 0
สอนตัวเอง 944 0
ทางสู่ความเจริญในการทำงาน 888 0
คิดพัฒนาตนต้องมีกลยุทธ์ 972 0
การเคารพนับถือตัวเอง 1007 0
น้ำพักน้ำแรง 804 0
เรียนกับเรียนรู้ 975 0
ได้กับมีปริญญา 797 0
ค่าการบริการคือความประทับใจ 948 0
อย่าคิดมาก ต้องคิดให้เป็น 875 0
จัดข้อมูลชีวิตพิชิตอนาคต 1023 0
บันทึกความสำเร็จเพื่อความสำเร็จ 1097 0
ความซื่อสัตย์คือหลักประกันความสำเร็จ 1449 6
New active learning 1322 1
Old active learning 1459 2
ครอบครัวโชคดีบอลโลก 1060 2
ทำอะไรไม่ง่ายอย่างที่คิด ต้องคิดทำให้พอดี 978 1
สร้างอนาคตที่ดีต้องรู้จักตัวเอง 963 0