นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 8 : 100 post

Post Title Page Visits comment
อะไรทำให้คนมีค่าต่างกัน 588 0
บัณฑิตไม่ใช่แค่มีปริญญา 696 0
บัณฑิตคือสินค้าของสถาบัน 866 3
การศึกษาแบบศักดินา 812 0
วัดค่าความซื่อสัตย์ 789 0
อดให้ได้ดี 612 0
ผลได้คือผลการเลือก 728 1
คนไม่สำเร็จ 820 0
เรียนรู้ หรือ แค่รับรู้ 571 0
ใช้ชีวิตแบบกระจายความเสี่ยง 788 0
ใช้มือถือเป็น learning machine 792 0
สถิติการเดินทางของคนไทย 1100 1
ทำตามสูตร ปรับตามผล 682 0
ทำงานทำหน้าที่อีกบทบาทของชีวิต 609 0
ได้ดี ไม่ได้ดี อยู่ที่บริหารจัดการตน 860 1
มุ่งมั่นเอางานคือทางสร้างความสำเร็จ 685 0
เรียนใช้ความรู้คือการสร้างค่า 683 0
ข้อระวังการใช้สื่อออนไลน์ 734 0
สะดวกซื้อ สะดวกธนาคาร 684 0
สติปัญญากับความสำเร็จ 726 1
คุณภาพอาหารกับคุณภาพคนไทย 793 0
ใครถูกลงโทษจริง 659 0
เดินตามฝันหรือละเมอ 655 0
จะเปลี่ยนหรือปรับตัวเอง 635 0
จงเป็นนักเก็บเกี่ยว 760 0
สุข/ทุกข์ได้ด้วยเจตนา 646 0
ชีวิตต้องจริงจังกว่าละคร 738 0
พอเพียง คือพอดี 572 0
พัฒนา 555 0
หูบอด 743 0
ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้ได้ดี 550 0
ได้ดีต้องมีปัญญาไม่ใช่มีความรู้ 665 0
อำนาจคือรับผิดชอบ 609 0
อยากได้ดีไม่มีปัญหาต้องพัฒนา 722 0
ชีวิตที่ดีต้องรู้ใช้ความรู้ 529 0
คนกับหมา 739 0
การศึกษาต้องพัฒนาคน 761 1
ส่องกระจกธรรม 524 0
บริหารคนแบบการทำอาหาร 577 0
Share.psu เพื่อเรียนรู้พัฒนาตน 1691 2
ทำอย่างไรจึงได้ดี 610 0
ศักดิ์ศรีต้องสมหน้าที่ 661 0
ค่าตัวเลขผลการวิจัย 1304 0
ช่วยกันพัฒนาพากันเจริญ 644 0
ดีต้องทั้งหน้าตาและกติกามารยาท 1201 0
Work for or just for waste 667 0
คนที่ทำงานกับคนที่บ้าน 870 0
บริหารกับทำงาน 728 0
เก่าใหม่ต้องใช้ให้พอดีจึงมีค่า 758 0
ค่าและการแก้ความยาก 630 0
นิสัยของคนอยู่ดีมีความสำเร็จ 675 0
คนร่วมสร้างความเจริญ 678 0
ความดีที่ไม่ชอบ 885 1
ความดีที่มีความชอบ 857 0
วันครู 2561 681 0
ความยากใช้สร้างตน 679 0
ค่าความตั้งใจ 807 0
เครื่องมือการพัฒนาตน 781 0
ได้ดี/ไม่ได้ดี ใครทำ 719 0
หนึ่งเป้าหมาย หลายทางเลือก 598 0
ช้อปช่วยชาติ ท่องเที่ยวเมืองรอง วันหยุดยาว ใครได้ใครเสีย 696 0
ฝึกสติให้มีสติ 623 0
การเรียนการสัมภาษณ์งานคือชีวิต 610 0
ลูกค้าภายใน 860 0
ขัดเกลาและพัฒนา 875 0
อย่ารังเกียจที่ไม่รู้ 611 0
ทักษะการทำงาน 561 0
ฮวงจุ้ยการเรียน 778 0
การใช้ประโยชน์จากด้านลบ 568 0
ความหมายของเวลา 663 0
ปุ๊บปั๊บทำให้สำเร็จ 1298 3
สร้างความสำเร็จต้องจัดการเวลา 705 0
คิดดี ทำพอดี ให้ได้ดี 598 0
ประกันความเสี่ยง 730 0
ประกันความสำเร็จ 741 0
การใช้ความสามารถตน 635 0
คนเจริญ คนคุณภาพ สังคมคุณภาพ 756 0
การสู่ความสำเร็จ 626 0
การบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ 648 0
ด้อยค่าการศึกษา 588 0
ทำงานให้เหมือนให้คนมาดูงาน 605 0
ทำให้เป็น หรือ ด้วยความจำเป็น 629 0
งานสร้างค่าคน คนสร้างค่างาน 710 0
ความหวัง กับคาดหวัง 507 0
ปรับเรดาร์ตน 706 1
ความสำเร็จของการศึกษาอยู่ที่ 686 0
แข่งขันแบบมืออาชีพ 1016 5
ยุคเอไอที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติคนจะทำงานอะไร 782 0
ความสำคัญของการมีส่วนร่วม 737 0
ในหลวง ร๙ กับแผนที่ 680 2
ก้าวคนละก้าวกับก้าวเดินชีวิต 821 0
จิตวิญญาณผู้ประกอบการ 446 0
การลดความเสี่ยง 493 0
เริ่มต้นให้ดีเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป 725 0
ทำอะไรอย่ามัวลงโทษตัวเอง 582 0
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า 882 0
ฝึกอบรมตนเอง 585 0
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมคน 741 0
ให้ความร่วมมือทำหน้าที่ 709 0
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 821 0