นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 7 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ค่าของคำตอบ 815 0
ความรู้ ความคิด และความเป็นจริง 562 0
แค่เรียนเก่งไม่พอ 477 0
คุณภาพการศึกษาไทย ทำอะไรกันอยู่ 696 0
คนประสบความสำเร็จ 494 0
เรียนแบบใด ก็ได้แบบนั้น 609 0
ประกันคุณภาพ:ประกันแผน/ประกันผล 728 0
สร้างอนาคต 549 0
ทำงานสร้างค่าด้วยโซเซียลออนไลน์ 546 0
เรียนให้เป็นไม่ใช่เรียนดี ต้องเรียนให้มีอนาคต 597 0
ชีวิตออกแบบได้ 544 0
สากลกับนานาชาติ 553 0
พัฒนาตนแบบ Top-down และ Bottom-up 551 0
กันลืมและทำให้ได้ดี 665 0
อย่าหลงความสามารถ ให้ดูที่การสร้างค่า 742 0
ค่าคนใช่อยู่ที่ปริญญา ต้องสร้างค่าทำงานเป็น 582 0
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง 654 1
บริหารงาน 360° 684 0
ตั้งป้ายชื่อในที่ประชุม 822 1
ค่าขององค์กร 586 0
ใช้สื่อออนไลน์คือเครื่องมือสร้างค่าความต้องการ 778 0
การรับผิดชอบ 564 0
คนเก่งขององค์กร 652 0
ทำงานกับพนักงานใหม่ 8246 142
การบริหารแบบรักษาการ 657 1
บริหารบุคคลเป็นรูปตัว T 635 0
ไม่มีงานทำ หรือ ไม่ทำงาน 738 0
ลงทุนเรียน ยิ่งใช้เร็วยิ่งกำไร 512 0
ชีวิตใหม่วัยสุขหลังเกษียณ 727 0
ใช้ชีวิตให้ดีต้องมี learning and integration 727 0
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 625 3
ค่าการทำวิจัย 989 0
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 727 0
ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย 573 0
คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี 723 0
อยากได้ดีต้องมีแผนที่ชีวิต 569 0
วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ 643 0
ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ 462 0
5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต 706 0
ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ 662 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 692 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 617 0
การทำให้ได้ดีที่ต้องการ 581 0
Millionaire & Billionaire 742 0
ชีวิตที่ดีต้องมีจัดการ 626 0
คิดดี ผลดี ต้องมี rebalancing 499 0
ผู้ชนะการคัดเลือก 641 0
วาทะ ตบะในการพูด 559 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 475 0
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน 699 0
ค่าการใช้ความรู้ 627 0
การสร้างค่าในชีวิต 649 0
คิด ทำ จึงสำเร็จ 474 0
สร้างค่าพันธกิจกับการประกันคุณภาพ 752 0
คิดค่าการใช้เวลา 462 0
ดี/ไม่ดีที่ใครวัดใครทำ 584 0
การสร้างมือโปรในการเรียน 774 0
คำบ่นว่าใช้พัฒนาหรือฆ่าตัวเอง 774 0
การทำให้หายกลัว 654 0
ค่าการเรียนด้วยตนเอง 633 0
ค่างานสนับสนุน 816 0
สร้างค่าจากการสอบ 695 0
ค่าความรู้ 620 0
ปรับตนจึงพ้นทุกข์ 930 0
ทำด้วยกาย ใจ ความสามารถ 811 0
ฉลาดกับการเปลี่ยนแปลงและแตกต่าง 628 2
มือที่สามทางการตลาด 837 1
ได้ทำกับทำได้ 2038 14
อยากมีอนาคตต้องทำให้มีอนาคต 570 0
ทำงานต้องเผื่ออนาคต 759 0
ค่าของคำถาม 546 0
สอนลูกให้เรียนรู้ตลอดเวลา 813 0
การศึกษาคือการลงทุน อย่าสร้างความเสี่ยง 714 0
คน 4.0 858 0
หวงแหน กับ หวงของ 736 0
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น 609 0
ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน 1022 1
ค่าการมีวิสัยทัศน์ 758 0
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน 865 2
คนมีอนาคต 952 0
การทำให้ได้ดีมีค่า 588 0
ประสบการณ์ต้องสร้างค่าได้ 648 0
เกษตรธุรกิจ 869 0
พฤติกรรมการเรียนรู้ 815 0
เรียนเป็นผู้ตามหรือเรียนเป็นผู้นำ 855 0
ติดตามผลเพื่อความสำเร็จ 607 0
การถกเถียงให้สำเร็จ 951 1
คนทันโลก 561 0
การนำอย่างมีระบบ 551 0
วิสัยทัศน์กับสายสนับสนุน 607 0
ความเสี่ยงในชีวิตป้องกันได้ 602 0
ความเสี่ยงการเกษตร 622 0
การสร้างค่าต้องให้ ไม่เอาแต่รับ 575 0
ทัศนคติกำหนดค่าความสามารถคน 610 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่าได้ 546 0
ความรู้มีค่าที่การใช้จริง 539 0
คิดทำแบบผู้นำ 583 0
ค่าความรู้อยู่ที่การใช้ ไม่ใช่การมี 599 0
เก่งสร้างค่าหรือกาฝาก 813 0
ปฏิเสธการเรียนรู้ ความรู้ก็ปฏิเสธเรา 731 1