นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 7 : 100 post

Post Title Page Visits comment
คิดถูกผิดให้ดูที่ผล 788 0
ทำไมวิชาการจึงใช้งานไม่ได้ 682 0
อะไรคือ 4.0 984 0
ทำผิดเป็นจึงเห็นค่า 690 0
ใช้เสน่ห์สร้างค่า 791 0
มือใหม่ต้องแสดงฝีมือ 681 0
Smart อัจฉริยะ 820 0
ปัญญา ปัญหา 723 0
เจริญใครว่าสะดวก 832 0
ทรัพย์สินที่บริหารเพิ่มค่าได้คือคน 667 0
ทีมงานเข้มแข็ง 920 0
ผู้ประกอบการต้องรู้การเงินทำธุรกิจ 841 0
ดีต้องสั่งสม ไม่ดีมีแต่เสีย 1163 1
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต 995 1
การบิดเบือน ผลได้จึงไม่จริง 1028 0
อยากสำเร็จต้องจัดการตัวเอง 738 0
ความเท่าเทียมเทียม 837 0
เจริญเติบโต 784 0
ลดความกลัวด้วยการพัฒนาตัวเอง 757 0
อดทน พยายาม 1102 0
วิสัยทัศน์ภายใน 1260 0
ค่าคนทำงาน 1027 1
อยากได้ดีต้องไม่ลืมสัญญา 814 0
ตัวชี้วัดตาม ตัวชี้วัดนำ 1172 1
ตัวควบคุมสู่ความสำเร็จ 939 1
โค้ชกับอาจารย์ 1198 0
พฤติกรรมคนต่างยุค 1555 1
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 845 0
เมื่อเจอปัญหา 771 0
5 ส เพิ่มประสิทธิภาพ 728 0
การเรียนรู้และนวัตกรรมในการประกันคุณภาพ 959 0
การศึกษายุคใหม่ต้องสร้างคน 1073 0
ยุคเอไอ ใช้เครื่องทุ่นแรงต้องแกร่งปัญญา 696 0
วิชา หน้าที่ เป้าหมาย 889 2
ผลเสียการโพสต์ที่ไม่ดี 936 0
ไม่ต้องถูกต้องแต่ต้องถูกใจ 727 0
ใช้คนให้ถูกงาน บริหารคนให้ได้ใจ 998 0
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 2693 38
ฝึกฝืนเพื่อฝึกฝน 926 0
ย้ายค่ายเบอร์เดิม 1014 2
ฝึกตนให้มีสติ 877 0
ยุคการเล่นแชร์ความสามารถ 842 0
ความต้องการเทียม 870 1
อาลัยพี่เสริฐ 1776 2
ค่าความยาก 914 0
How to do to success 784 0
วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน 943 0
เรียนให้ได้ดี 999 0
ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ 799 0
อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ 2002 1
ต้องสู้จึงชนะ 919 2
บริหารค่าบวกกับค่าลบ 765 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่า 897 1
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 7550 111
ทำงานกับมือชีพ 814 0
ชื่นชอบกับชื่นชม 1110 3
ออมค่าความสามารถ 881 0
ใช้ความขี้เกียจให้เป็นประโยชน์ 867 0
ค่าของคำตอบ 1085 0
ความรู้ ความคิด และความเป็นจริง 864 0
แค่เรียนเก่งไม่พอ 738 0
คุณภาพการศึกษาไทย ทำอะไรกันอยู่ 1039 0
คนประสบความสำเร็จ 758 0
เรียนแบบใด ก็ได้แบบนั้น 894 0
ประกันคุณภาพ:ประกันแผน/ประกันผล 1012 0
สร้างอนาคต 839 0
ทำงานสร้างค่าด้วยโซเซียลออนไลน์ 773 0
เรียนให้เป็นไม่ใช่เรียนดี ต้องเรียนให้มีอนาคต 835 0
ชีวิตออกแบบได้ 810 0
สากลกับนานาชาติ 856 0
พัฒนาตนแบบ Top-down และ Bottom-up 801 0
กันลืมและทำให้ได้ดี 909 0
อย่าหลงความสามารถ ให้ดูที่การสร้างค่า 1029 0
ค่าคนใช่อยู่ที่ปริญญา ต้องสร้างค่าทำงานเป็น 828 0
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง 935 1
บริหารงาน 360° 922 0
ตั้งป้ายชื่อในที่ประชุม 1139 1
ค่าขององค์กร 861 0
ใช้สื่อออนไลน์คือเครื่องมือสร้างค่าความต้องการ 1070 0
การรับผิดชอบ 848 0
คนเก่งขององค์กร 934 1
ทำงานกับพนักงานใหม่ 10945 252
การบริหารแบบรักษาการ 966 1
บริหารบุคคลเป็นรูปตัว T 892 0
ไม่มีงานทำ หรือ ไม่ทำงาน 1007 0
ลงทุนเรียน ยิ่งใช้เร็วยิ่งกำไร 751 0
ชีวิตใหม่วัยสุขหลังเกษียณ 999 0
ใช้ชีวิตให้ดีต้องมี learning and integration 967 0
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 913 3
ค่าการทำวิจัย 1310 0
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 977 0
ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย 804 0
คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี 979 0
อยากได้ดีต้องมีแผนที่ชีวิต 826 0
วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ 895 0
ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ 683 0
5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต 969 0
ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ 912 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 955 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 828 0