นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 6 : 100 post

Post Title Page Visits comment
สังคมนิยม 515 0
นรก สวรรค์ ทางวิทยาศาสตร์และการกระทำ 818 0
ผลดีดูที่การพัฒนา 536 0
บุญ บาป กับการทำงาน 578 2
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน 3858 36
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง 592 0
ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ 529 0
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 626 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 503 0
ความรู้กับความสำคัญ 727 0
งานน้อยใครว่าดี? 465 0
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 653 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 703 0
เริ่มต้นไวมีชัยตลอดไป 535 0
การทำงานมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 803 0
มนุษย์กับหุ่นยนต์ 599 0
การทำให้ไม่ให้แก่ 544 0
บริหารอย่างมีกลยุทธ์ 638 0
ใช้โอกาสจึงมีจึงได้โอกาส 557 0
ดื้อตาขุ่น 542 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 632 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 711 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 571 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 617 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 585 0
กิจกรรม กิจการ 606 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 590 0
ชีวิตเหมือนการขับรถ 641 0
คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน 536 0
ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ restart เสียบ้าง 635 0
พลังคิดบวก คิดลบ 604 0
งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ 594 0
ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง 683 0
ยุค big data 563 0
สังคมคุณภาพ 824 0
นักเรียนกับนักศึกษา 874 2
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม 1526 15
มองให้เป็นจึงเห็นค่า 773 3
อาหารตามสั่งยุค 4.0 609 1
วันเด็ก 2562 621 1
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน 668 1
แบบการสอนตามเป้าประสงค์ 1004 1
สติในตัวตน 593 1
ค่าความประทับใจ บวก ลบ 672 1
 จงเป็นคนมีการศึกษา 1495 38
ทำดีให้ตัวเอง 571 0
เรียนเพื่อหางานทำ เรียนเพื่อทำงาน 669 0
คณิตศาสตร์การทำงานร่วมกัน 499 0
การประกันอนาคต 647 0
บริหารงานให้ได้ดีต้องมีคำชมและข่มความเงียบ 635 0
สวัสดีปีใหม่ 2562 989 2
ประเมินชีวิตสิ้นปี 763 0
ชีวิตดีได้แค่มาก่อน กลับหลัง 554 0
ฝึกความเก่ง 705 0
ทำได้กับทำเป็น 600 0
ทำงานให้ได้ดี 441 0
คิดถูกผิดให้ดูที่ผล 518 0
ทำไมวิชาการจึงใช้งานไม่ได้ 464 0
อะไรคือ 4.0 727 0
ทำผิดเป็นจึงเห็นค่า 457 0
ใช้เสน่ห์สร้างค่า 571 0
มือใหม่ต้องแสดงฝีมือ 481 0
Smart อัจฉริยะ 600 0
ปัญญา ปัญหา 542 0
เจริญใครว่าสะดวก 578 0
ทรัพย์สินที่บริหารเพิ่มค่าได้คือคน 458 0
ทีมงานเข้มแข็ง 671 0
ผู้ประกอบการต้องรู้การเงินทำธุรกิจ 596 0
ดีต้องสั่งสม ไม่ดีมีแต่เสีย 885 1
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต 744 1
การบิดเบือน ผลได้จึงไม่จริง 792 0
อยากสำเร็จต้องจัดการตัวเอง 536 0
ความเท่าเทียมเทียม 601 0
เจริญเติบโต 567 0
ลดความกลัวด้วยการพัฒนาตัวเอง 537 0
อดทน พยายาม 850 0
วิสัยทัศน์ภายใน 1017 0
ค่าคนทำงาน 753 1
อยากได้ดีต้องไม่ลืมสัญญา 620 0
ตัวชี้วัดตาม ตัวชี้วัดนำ 947 1
ตัวควบคุมสู่ความสำเร็จ 705 1
โค้ชกับอาจารย์ 945 0
พฤติกรรมคนต่างยุค 1179 1
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 593 0
เมื่อเจอปัญหา 541 0
5 ส เพิ่มประสิทธิภาพ 492 0
การเรียนรู้และนวัตกรรมในการประกันคุณภาพ 708 0
การศึกษายุคใหม่ต้องสร้างคน 809 0
ยุคเอไอ ใช้เครื่องทุ่นแรงต้องแกร่งปัญญา 483 0
วิชา หน้าที่ เป้าหมาย 676 2
ผลเสียการโพสต์ที่ไม่ดี 693 0
ไม่ต้องถูกต้องแต่ต้องถูกใจ 518 0
ใช้คนให้ถูกงาน บริหารคนให้ได้ใจ 756 0
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 2395 38
ฝึกฝืนเพื่อฝึกฝน 672 0
ย้ายค่ายเบอร์เดิม 761 2
ฝึกตนให้มีสติ 653 0
ยุคการเล่นแชร์ความสามารถ 632 0
ความต้องการเทียม 632 1
อาลัยพี่เสริฐ 1423 2