นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 6 : 100 post

Post Title Page Visits comment
กลุ่มคน ตนเป็นคนกลุ่มไหน? 651 1
fintech กับความปลอดภัย 461 0
สร้างชีวิตที่ดีต้องมีเป้าหมาย 518 3
การไม่มี ถ้า จะหมด ท่า 479 0
ไม่มีไม่ใช่ขาดแคลน แต่คือ 376 0
สร้างโอกาส 592 0
อดีตต้องใช้สร้างอนาคต 426 0
จริง ปลอม ในชีวิต 484 1
บริหารบุคคลตามค่านิยมและวิสัยทัศน์ 832 0
แบ่งสุขจึงได้สุข 749 0
คุณภาพการศึกษา : ภาพจริงกับภาพประเมิน 556 0
ความผิดพลาดมีไว้พัฒนา 577 0
สื่อออนไลน์ฆ่าเวลา แต่ต้องใช้เพิ่มค่าเวลา 561 0
อยากสำเร็จต้องทำให้เร็วและไปให้ถึง 454 0
สิ่งที่ควรช่วยกันแชร์ 636 3
Fintech กับระบบราชการ 519 1
ทำอาชีพไม่ใช่มีแค่ความรู้ต้องดูมืออาชีพ 467 0
เมาไม่ขับ 526 0
สุขสันติ์สงกรานต์ 2561 948 0
การแข่งขันคือการพัฒนา 609 0
อดีตเคยพังถึงอนาคต 418 0
ค่าการทำให้ได้ 506 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องกลัวการทำผิด 642 1
Active learning is learning by doing 656 0
ค่าเล่าเรียนต้องทำให้เกิดค่า 884 0
สติที่ไม่ตั้ง จะรู้ไม่ทันสติ 618 1
การทำงานให้ได้ดีต้องสร้างค่า 679 0
ยกเลิกค่าธรรมเนียมของธนาคารได้มากกว่าที่คิด 488 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเจียรนัยความสามารถ 748 0
สิ่งทำให้ผลต่างกันอยู่ที่การสร้างค่า 675 1
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 608 1
ทำงานยุคใหม่ 546 0
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 518 0
ทุกคนมีดีต่างกัน 624 1
ภาพลักษณ์ 614 0
คนพัฒนาแล้ว 528 0
พลังที่ไม่ใช้ยิ่งหายหด 615 1
ทำงานดีมีค่าต้องมีผลงาน 585 0
ทำให้ได้ดีในชีวิตอย่าคิดนาน 475 0
ข้อไม่ดีคือทางพัฒนา 552 0
วิธีพัฒนาชีวิตให้ดี 582 0
หางานทำต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มเรียน 725 0
เพื่อนร่วมทาง ตั้งสติก่อนเดินทาง 907 1
พลังความใหม่ พลังความเก่า 508 0
เหมาะ 546 1
แก้ปัญหาการไม่ได้ดี 678 1
ความยากลำบากคือทางสำเร็จ 568 0
เบบี้บูมเมอร์คือผู้สร้าง 516 0
ดี/เสียต้องใช้ให้พอดี 588 0
อยาก(ให้)ได้ดี 613 0
อยากรู้ไหมว่าได้ทำอะไรดีขึ้น 558 0
อะไรทำให้คนมีค่าต่างกัน 527 0
บัณฑิตไม่ใช่แค่มีปริญญา 607 0
บัณฑิตคือสินค้าของสถาบัน 718 1
การศึกษาแบบศักดินา 723 0
วัดค่าความซื่อสัตย์ 695 0
อดให้ได้ดี 547 0
ผลได้คือผลการเลือก 649 1
คนไม่สำเร็จ 704 0
เรียนรู้ หรือ แค่รับรู้ 499 0
ใช้ชีวิตแบบกระจายความเสี่ยง 689 0
ใช้มือถือเป็น learning machine 675 0
สถิติการเดินทางของคนไทย 1004 1
ทำตามสูตร ปรับตามผล 606 0
ทำงานทำหน้าที่อีกบทบาทของชีวิต 491 0
ได้ดี ไม่ได้ดี อยู่ที่บริหารจัดการตน 750 0
มุ่งมั่นเอางานคือทางสร้างความสำเร็จ 585 0
เรียนใช้ความรู้คือการสร้างค่า 604 0
ข้อระวังการใช้สื่อออนไลน์ 635 0
สะดวกซื้อ สะดวกธนาคาร 593 0
สติปัญญากับความสำเร็จ 645 1
คุณภาพอาหารกับคุณภาพคนไทย 706 0
ใครถูกลงโทษจริง 547 0
เดินตามฝันหรือละเมอ 568 0
จะเปลี่ยนหรือปรับตัวเอง 545 0
จงเป็นนักเก็บเกี่ยว 644 0
สุข/ทุกข์ได้ด้วยเจตนา 554 0
ชีวิตต้องจริงจังกว่าละคร 620 0
พอเพียง คือพอดี 468 0
พัฒนา 474 0
หูบอด 623 0
ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้ได้ดี 485 0
ได้ดีต้องมีปัญญาไม่ใช่มีความรู้ 551 0
อำนาจคือรับผิดชอบ 515 0
อยากได้ดีไม่มีปัญหาต้องพัฒนา 634 0
ชีวิตที่ดีต้องรู้ใช้ความรู้ 469 0
คนกับหมา 645 0
การศึกษาต้องพัฒนาคน 661 1
ส่องกระจกธรรม 454 0
บริหารคนแบบการทำอาหาร 493 0
Share.psu เพื่อเรียนรู้พัฒนาตน 1551 2
ทำอย่างไรจึงได้ดี 524 0
ศักดิ์ศรีต้องสมหน้าที่ 557 0
ค่าตัวเลขผลการวิจัย 1156 0
ช่วยกันพัฒนาพากันเจริญ 545 0
ดีต้องทั้งหน้าตาและกติกามารยาท 1072 0
Work for or just for waste 572 0
คนที่ทำงานกับคนที่บ้าน 780 0
บริหารกับทำงาน 639 0
เก่าใหม่ต้องใช้ให้พอดีจึงมีค่า 674 0