นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 6 : 100 post

Post Title Page Visits comment
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 519 3
ค่าการทำวิจัย 815 0
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 601 0
ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย 481 0
คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี 614 0
อยากได้ดีต้องมีแผนที่ชีวิต 482 0
วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ 556 0
ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ 396 0
5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต 609 0
ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ 557 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 588 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 528 0
การทำให้ได้ดีที่ต้องการ 485 0
Millionaire & Billionaire 597 0
ชีวิตที่ดีต้องมีจัดการ 494 0
คิดดี ผลดี ต้องมี rebalancing 396 0
ผู้ชนะการคัดเลือก 525 0
วาทะ ตบะในการพูด 463 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 391 0
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน 594 0
ค่าการใช้ความรู้ 509 0
การสร้างค่าในชีวิต 530 0
คิด ทำ จึงสำเร็จ 370 0
สร้างค่าพันธกิจกับการประกันคุณภาพ 614 0
คิดค่าการใช้เวลา 386 0
ดี/ไม่ดีที่ใครวัดใครทำ 484 0
การสร้างมือโปรในการเรียน 650 0
คำบ่นว่าใช้พัฒนาหรือฆ่าตัวเอง 657 0
การทำให้หายกลัว 554 0
ค่าการเรียนด้วยตนเอง 541 0
ค่างานสนับสนุน 682 0
สร้างค่าจากการสอบ 589 0
ค่าความรู้ 514 0
ปรับตนจึงพ้นทุกข์ 810 0
ทำด้วยกาย ใจ ความสามารถ 698 0
ฉลาดกับการเปลี่ยนแปลงและแตกต่าง 523 2
มือที่สามทางการตลาด 730 1
ได้ทำกับทำได้ 576 12
อยากมีอนาคตต้องทำให้มีอนาคต 434 0
ทำงานต้องเผื่ออนาคต 620 0
ค่าของคำถาม 468 0
สอนลูกให้เรียนรู้ตลอดเวลา 691 0
การศึกษาคือการลงทุน อย่าสร้างความเสี่ยง 600 0
คน 4.0 720 0
หวงแหน กับ หวงของ 624 0
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น 489 0
ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน 830 0
ค่าการมีวิสัยทัศน์ 650 0
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน 737 2
คนมีอนาคต 849 0
การทำให้ได้ดีมีค่า 509 0
ประสบการณ์ต้องสร้างค่าได้ 557 0
เกษตรธุรกิจ 758 0
พฤติกรรมการเรียนรู้ 704 0
เรียนเป็นผู้ตามหรือเรียนเป็นผู้นำ 748 0
ติดตามผลเพื่อความสำเร็จ 506 0
การถกเถียงให้สำเร็จ 848 1
คนทันโลก 448 0
การนำอย่างมีระบบ 453 0
วิสัยทัศน์กับสายสนับสนุน 499 0
ความเสี่ยงในชีวิตป้องกันได้ 499 0
ความเสี่ยงการเกษตร 517 0
การสร้างค่าต้องให้ ไม่เอาแต่รับ 461 0
ทัศนคติกำหนดค่าความสามารถคน 486 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่าได้ 457 0
ความรู้มีค่าที่การใช้จริง 447 0
คิดทำแบบผู้นำ 489 0
ค่าความรู้อยู่ที่การใช้ ไม่ใช่การมี 488 0
เก่งสร้างค่าหรือกาฝาก 701 0
ปฏิเสธการเรียนรู้ ความรู้ก็ปฏิเสธเรา 618 1
เปลี่ยนนิสัยต้องเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน 650 0
ความสำเร็จเกิดได้จากวิสัยทัศน์และค่านิยม 541 0
ฝันที่เป็นจริงต้องมีชีวิต 519 0
บอลโลก2018: อดีตไม่ประกันปัจจุบัน 446 0
ทุกคนถูกประเมินว่ามีค่า 471 0
การพัฒนาตน องค์กรต้องเจริญ 593 0
คนส่วนเกิน 631 0
ประเมินความดีความไม่ชอบ 496 0
ต้องมุ่งมั่นจริงจึงประกันความสำเร็จ 591 2
ขอบคุณทีมหมูป่าอะคาเดมี่ เชียงราย 1183 0
คนมีค่า/ภาระ 712 0
คนมีค่าที่ 514 0
ค่าคน 538 0
ฟังใครไม่เป็นคือพัฒนาไม่ได้ 622 1
ค่านิยมกับวิสัยทัศน์ 805 3
การศึกษาต้องพัฒนาคนด้วยการทำงานจริง 668 0
การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถคน 594 0
Book to life ความท้าทายการศึกษา 4.0 487 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นตลอดเวลา 534 0
สอนตัวเอง 562 0
ทางสู่ความเจริญในการทำงาน 530 0
คิดพัฒนาตนต้องมีกลยุทธ์ 596 0
การเคารพนับถือตัวเอง 638 0
น้ำพักน้ำแรง 465 0
เรียนกับเรียนรู้ 651 0
ได้กับมีปริญญา 444 0
ค่าการบริการคือความประทับใจ 556 0
อย่าคิดมาก ต้องคิดให้เป็น 519 0
จัดข้อมูลชีวิตพิชิตอนาคต 641 0
บันทึกความสำเร็จเพื่อความสำเร็จ 632 0