นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 5 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ดีต้องสั่งสม ไม่ดีมีแต่เสีย 622 0
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต 553 1
การบิดเบือน ผลได้จึงไม่จริง 583 0
อยากสำเร็จต้องจัดการตัวเอง 378 0
ความเท่าเทียมเทียม 468 0
เจริญเติบโต 394 0
ลดความกลัวด้วยการพัฒนาตัวเอง 360 0
อดทน พยายาม 627 0
วิสัยทัศน์ภายใน 779 0
ค่าคนทำงาน 552 1
อยากได้ดีต้องไม่ลืมสัญญา 437 0
ตัวชี้วัดตาม ตัวชี้วัดนำ 724 1
ตัวควบคุมสู่ความสำเร็จ 479 1
โค้ชกับอาจารย์ 748 0
พฤติกรรมคนต่างยุค 841 1
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 414 0
เมื่อเจอปัญหา 376 0
5 ส เพิ่มประสิทธิภาพ 351 0
การเรียนรู้และนวัตกรรมในการประกันคุณภาพ 505 0
การศึกษายุคใหม่ต้องสร้างคน 624 0
ยุคเอไอ ใช้เครื่องทุ่นแรงต้องแกร่งปัญญา 346 0
วิชา หน้าที่ เป้าหมาย 484 2
ผลเสียการโพสต์ที่ไม่ดี 539 0
ไม่ต้องถูกต้องแต่ต้องถูกใจ 376 0
ใช้คนให้ถูกงาน บริหารคนให้ได้ใจ 588 0
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 1861 30
ฝึกฝืนเพื่อฝึกฝน 458 0
ย้ายค่ายเบอร์เดิม 564 2
ฝึกตนให้มีสติ 428 0
ยุคการเล่นแชร์ความสามารถ 459 0
ความต้องการเทียม 453 1
อาลัยพี่เสริฐ 1082 2
ค่าความยาก 443 0
How to do to success 412 0
วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน 551 0
เรียนให้ได้ดี 590 0
ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ 390 0
อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ 1241 1
ต้องสู้จึงชนะ 547 2
บริหารค่าบวกกับค่าลบ 392 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่า 468 1
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 4429 32
ทำงานกับมือชีพ 352 0
ชื่นชอบกับชื่นชม 623 3
ออมค่าความสามารถ 468 0
ใช้ความขี้เกียจให้เป็นประโยชน์ 432 0
ค่าของคำตอบ 682 0
ความรู้ ความคิด และความเป็นจริง 427 0
แค่เรียนเก่งไม่พอ 340 0
คุณภาพการศึกษาไทย ทำอะไรกันอยู่ 556 0
คนประสบความสำเร็จ 386 0
เรียนแบบใด ก็ได้แบบนั้น 445 0
ประกันคุณภาพ:ประกันแผน/ประกันผล 550 0
สร้างอนาคต 424 0
ทำงานสร้างค่าด้วยโซเซียลออนไลน์ 442 0
เรียนให้เป็นไม่ใช่เรียนดี ต้องเรียนให้มีอนาคต 509 0
ชีวิตออกแบบได้ 423 0
สากลกับนานาชาติ 432 0
พัฒนาตนแบบ Top-down และ Bottom-up 438 0
กันลืมและทำให้ได้ดี 510 0
อย่าหลงความสามารถ ให้ดูที่การสร้างค่า 559 0
ค่าคนใช่อยู่ที่ปริญญา ต้องสร้างค่าทำงานเป็น 469 0
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง 545 1
บริหารงาน 360° 543 0
ตั้งป้ายชื่อในที่ประชุม 689 1
ค่าขององค์กร 480 0
ใช้สื่อออนไลน์คือเครื่องมือสร้างค่าความต้องการ 636 0
การรับผิดชอบ 442 0
คนเก่งขององค์กร 489 0
ทำงานกับพนักงานใหม่ 6647 52
การบริหารแบบรักษาการ 495 1
บริหารบุคคลเป็นรูปตัว T 483 0
ไม่มีงานทำ หรือ ไม่ทำงาน 591 0
ลงทุนเรียน ยิ่งใช้เร็วยิ่งกำไร 392 0
ชีวิตใหม่วัยสุขหลังเกษียณ 602 0
ใช้ชีวิตให้ดีต้องมี learning and integration 581 0
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 495 3
ค่าการทำวิจัย 788 0
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 570 0
ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย 464 0
คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี 597 0
อยากได้ดีต้องมีแผนที่ชีวิต 467 0
วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ 540 0
ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ 386 0
5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต 598 0
ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ 534 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 569 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 515 0
การทำให้ได้ดีที่ต้องการ 466 0
Millionaire & Billionaire 553 0
ชีวิตที่ดีต้องมีจัดการ 472 0
คิดดี ผลดี ต้องมี rebalancing 374 0
ผู้ชนะการคัดเลือก 498 0
วาทะ ตบะในการพูด 445 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 373 0
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน 573 0
ค่าการใช้ความรู้ 489 0
การสร้างค่าในชีวิต 501 0
คิด ทำ จึงสำเร็จ 347 0
สร้างค่าพันธกิจกับการประกันคุณภาพ 584 0