นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 5 : 100 post

Post Title Page Visits comment
อดเพื่อออม 540 3
คิดเผื่อ อย่าคิดแทน 423 0
ค่าเกิดได้ต้องคิดจากคน 1134 6
อยู่ดีต้องมีธรรม 497 4
ประสบการณ์ได้จากการเตรียม 1271 3
มองไกลให้ออก มองใกล้ให้เป็น 445 3
หลงทาง ได้ทาง 407 2
ความรู้ หนังสือตำรา ความสามารถ 473 1
คนไม่ยอมเกมส์ คนไม่ยอมกัน 425 1
พึ่งพา 501 0
ค่าของความรู้ 400 0
ตามตัวเอง ตามคนอื่น 350 0
อดีตใช้สร้าง อย่าใช้ทำลายอนาคต 443 1
ทำงานร่วมให้ได้มากกว่าค่างาน 424 0
เรียนให้รู้ต้องทำเอง 420 0
จากธรรมชาติ สู่ cultured food 461 0
เตรียมลูกไปโรงเรียน 416 0
พลังบวก พลังลบ 376 0
อยู่ดีต้องมีทั้งดีทั้งร้าย 410 0
เกียรตินั้นใครให้ 744 0
คนสำคัญอยู่ที่บทบาทและทำหน้าที่ 606 0
พลัง หรือ ภาระ 481 0
ทำตามความต้องการกับทำตามใจ 430 0
เติบโต อย่าให้โตเติบ 523 0
ผู้นำที่ดีคือผู้ตามที่ดี 463 0
นำด้วยการแก้ปัญหา อย่าสร้างปัญหา 489 0
ปลายเปิด ปลายปิด 460 0
ข้อมูลคนไทยทำไมไม่เชื่อมโยง 423 0
ตั้งใจต้องทำจึงสำเร็จ 460 1
รับพรได้ดีกว่าขอและได้พร 553 1
คุณภาพการศึกษาวัดกันที่อะไร 589 2
คนทำงานต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ 812 9
พัฒนาคนทำงานได้ดีต้องมอบหมายหน้าที่ให้ทำ 446 0
ทำงานให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 423 0
จบกับสำเร็จการศึกษา 485 0
ค่าความสำคัญของข้อมูล 432 0
คนสำคัญ 530 2
การทำความสำเร็จให้ชีวิต 660 5
โลกเปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตปรับตัวตาม 493 0
ค่าความเห็นต่าง 691 17
หน้าที่ของ สส 386 0
เวลาจริง เวลาใจ 498 0
การให้มากกว่าการได้ 500 0
(คำ)แก้ตัว 447 0
เรียนสูงจะได้ทำงานสบาย 495 0
การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า 527 0
เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ 476 0
ความตั้งใจกับความเป็นจริง 477 0
รักให้ได้ดีควรต้องดูอะไร 611 0
เลือกตั้ง สส 2562 453 0
ฉวยโอกาสคือทำลายโอกาส 548 0
เวลามีจำกัดจึงต้องจัดเวลา 521 0
แนวทางการพัฒนา 560 0
ผู้คิด ผู้ทำ ผู้สนับสนุน ใครคือผู้สร้างค่า 726 3
เปรียบเทียบให้เป็นก็เป็นค่า 648 3
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้ 989 9
อยากเจริญต้องทำให้ได้และดีขึ้น 662 0
ทุกความพร้อมมาจากความไม่พร้อม 629 4
ทำอะไรให้หาสาระ อย่ามัวไร้สาระ 587 0
อยู่กับความจริง ไม่ใช่ความคาดหวัง 580 0
คนฉลาดต้องมีสติ 657 0
ทุกคนมีโชค 609 0
คิด หา ทำ เรียนรู้ คือค่าคน 686 0
การทำงานสร้างค่าเพิ่มต้องทำให้มากกว่าที่มี ทำดีกว่าที่เป็น 627 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 2. LeTCI 740 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 1. ADLI 724 0
การประชุมแบบเก็บเกี่ยวผล 574 0
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 494 0
กฎหมายเมล็ดพันธุ์ตามทฤษฎี 653 0
ความผิดพลาดต้องเรียนเอง 458 0
ฟิสิกส์กับการบริหาร 575 0
พัฒนาบุคคลต้องเป็นกิจการไม่ใช่กิจกรรม 484 0
มีคนเลือกทางไม่ดี จริงหรือ? 607 0
สังคมนิยม 458 0
นรก สวรรค์ ทางวิทยาศาสตร์และการกระทำ 755 0
ผลดีดูที่การพัฒนา 482 0
บุญ บาป กับการทำงาน 512 2
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน 3637 34
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง 527 0
ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ 475 0
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 575 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 464 0
ความรู้กับความสำคัญ 680 0
งานน้อยใครว่าดี? 419 0
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 600 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 647 0
เริ่มต้นไวมีชัยตลอดไป 485 0
การทำงานมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 723 0
มนุษย์กับหุ่นยนต์ 539 0
การทำให้ไม่ให้แก่ 487 0
บริหารอย่างมีกลยุทธ์ 559 0
ใช้โอกาสจึงมีจึงได้โอกาส 511 0
ดื้อตาขุ่น 484 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 574 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 646 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 505 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 552 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 516 0
กิจกรรม กิจการ 550 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 522 0